Åsa Thunman

Född 1969. Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Jur.kand. Securitaskoncernen, 2009–2014, chefsjurist sedan 2011, Elekta AB, 1999–2009, flera ledande befattningar, inklusive chefsjurist. Advokatbyrån Lagerlöf & Leman 1996–1999.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

3 034

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 30 juni 2015. För att se ledamotens aktuella innehav av Sandvik-aktier, gå till Finansinspektionens dagligt uppdaterade sida över insynspersoner och deras transaktioner.