Aktieinkomster
Likes
787
Antal inlägg
1324
Följare
66
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

A, B, C eller Preferensaktier?

Vissa företag har flera olika sorters aktier noterade på börsen. Det kan göra att handeln med vissa aktier blir väldigt svår och förvirrande om man inte vet vad de olika sorters aktier står för. Det är egentligen inget svårt när man väl lärt sig vad de olika typerna står för, men för det måste man ta sig tiden att lära sig det. Därför tänkte jag visa och förklara vilka olika aktier det finns och hur de fungerar.

Det finns tre olika sorters aktier, det är A, B, C och preferensaktier. Aktietypen presenteras via att bokstaven är placerad efter företagsnamnet. Det brukar se ut så här:

Tele2 A= A- aktie
Tele2 B = B- aktie

Industrivärden A= A-aktie
Industrivärden C = C-aktie

Swedbank A= A- aktie
Swedbank pref = Preferensaktie

Då finns det självklart skillnader mellan de olika aktietyperna. Skillnaden ligger i att A-aktierna väger mycket större när det kommer till rösträtt på företagens årsstämmor än om du äger B eller C-aktier. En A-aktie motsvarar nästan alltid tio gånger tyngre röst än en B eller C-aktie. Så en A-aktie är för det mesta värd en röst och en B eller C-aktie är för det mesta en tiondels röst, alltså behöver man ha tio B eller C-aktier för att få en röst. Tidigare i Sverige kunde företag bilda olika aktier med ännu större skillnad. Då kunde skillnaden vara så stor att en A-aktie motsvarade en röst och en B eller C-aktie motsvarade en tusendelsröst, alltså behövde man ha 1 000 B eller C-aktier för att få en röst på årsstämman. Men nu är det bara tillåtet att bilda aktier med tiondelsskillnader som jag nämner ovan. Men det här med att företagen bildar A, B och C-aktier med olika antal röster finns inte i hela världen. Sverige är ett av de fåtal länderna som har det systemet.

Då kommer vi till preferensaktier. En preferensaktie är i stora drag en aktie som har förtur vid olika händelser inom företaget. Det kan vara händelser som t.ex. utdelningar eller vid en likvidation. De har alltså förtur gentemot de vanliga aktierna i företaget. Reglerna kan för preferensaktierna kan variera väldigt mycket för olika företag, eftersom att det är upp till företagets ledning att sätta upp villkoren.

Anledning till att företag väljer att släppa en hel del olika sorters aktier handlar om två saker, de sakerna är makt och kapital. Oftast så vill företag få in mer pengar till att finansiera olika projekt eller likande. Då gör man ofta det genom att nyemittera fler aktier och på så sätt få in fler ägare och vi dem mer kapital. Men man vill oftast inte släppa makten, därför noterar man B eller C-aktier som inte är lika mycket värda i röster som de tidigare ägarnas A-aktier. Det resulterar till att man både kan få in nya ägare och via dem nytt kapital, men fortfarande behålla makten i bolaget. För de tidigare ägarna innehar A-aktier och de nya ägarna B eller C-aktier och då ser man direkt att de tigare ägarna kontrollerar majoriteten av rösterna eftersom att A-aktierna är värda mest.

Nu kommer vi då till den stora frågan om vilket aktie man ska köpa. Det kan verka väldigt svårt, men för oss privatpersoner finns det ett ganska enkelt svar som vanligtvis brukar slå rätt. Svaret blir att för oss privatpersoner så är det oftast bäst att köpa B eller C-aktier. Det blir bäst eftersom att vi jagar efter så bra avkastning som möjligt istället för att få så mycket makt i bolaget som möjligt. I och med att B och C-aktierna oftast ägs av privatpersoner så köps och säljs de väldigt mycket så blir det lättare att både köpa och sälja aktier när man själv vill. Medans med A-aktierna så är det ofta större ägare som söker efter makt som är ägare och då köps aktierna men säljs väldigt sällan. Det resulterar till dåligt flöde med köpare och säljare så det kan bli svårt att sälja sina aktier när man vill det. På börslistorna hos din mäklare kan di se vilken av aktierna det är mest omsättning i och med det menar man vilken av aktierna som köps och säljs mest. Sedan ibland är det så att ett företag bara har A-aktier tillgängliga att köpa. Då är det oftast bra omsättning där också så då köper man självklart dem. I vissa företag kan du bara köpa B eller C-aktier eftersom att ägarna vill behålla sin makt i företaget, exakt så som jag beskriver ovan.

Sammanfattningsvis kan vi säga att skillnaden mellan A-aktier och B och C-aktier är att A-aktierna är mer värda i röstväg än de andra aktierna på företagets årsstämma. Det är även så att B och C-aktier oftast är samma sak, eftersom att reglerna i Sverige är så att man max får skapa underliggande aktier med B eller C-aktier som är värda en tiodel av en A-aktie aldrig mindre. Sedan finns det undantag där B och C-aktier är olika mycket värde. Det kollar man enklast upp på berörande företags hemsida, under finansiell information. Slutligen så är det oftast bäst för oss privatpersoner att köpa B eller C-aktier, eftersom att de oftast är lättare ätt köpa och sälja när man själv vill.

Hoppas det var till någon hjälp!

David

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (147)
Oct (2)

Taggar