Aktieinkomster
Likes
796
Antal inlägg
1346
Följare
65
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
28 juni 2017

Morgonkollen: Den nedåtgående handeln håller i sig och utökas

Nu kan ni ta del av Morgonkollen via er mejl eller via direktlänken här. Om ni vill få morgonrapporterna till er mejl varje börsmorgon så anmäler ni er enkelt och gratis här

Att alltid ha koll på vad som händer på marknaden är A och O när det kommer till investeringar och jag hoppas att jag hjälper er med det via mina morgonrapporter. Om ni har några tips, idéer eller om ni tycker att någonting saknas i rapporterna så är det bara att ni hör av er till och det gör ni enklast via att mejla mig på david@aktieinkosmter.se så ska jag göra allt jag kan för att uppfylla era önskemål.
 

Ha en trevlig dag och lycka till med handeln,
David

Taggar (blogg): 
27 juni 2017

Företag ska inte behöva agera bank

Jag tror att alla som en gång på något sätt har drivit företag eller som jobbat med någon typ av fakturering hos ett företag har varit med om att det kan vara väldigt svårt att få betalt från sina kunder. Det kan i alla fall många gånger vara svårt att få betalt i tid efter rådande avtal eller överenskommelse och det gäller både stora och små företag.

Det här skapar ett stort problem då företagen i princip tvingas att agera bank gentemot sina kunder eftersom att om man inte får betalt i tid tvingas man att ge kunderna en kredit som man från början inte hade räknat med och det kan ställa till problem på väldigt många sätt.

 

Företag ska kunna fokusera på sin verksamhet:

Alla företag, oavsett storlek eller inriktning på sin verksamhet ska kunna få fokusera på just sin verksamhet och sin affärsmodell. Det är relativt få bolag som faktiskt har som verksamhet att agera bank eller kreditgivare men det är då betydligt fler som varje dag tvingas att göra det. 

Det här medför att dessa företag varje dag går miste om både affärer och intäkter och det på två sätt. Den första är att obetalda fakturor tar upp otroligt mycket tid hos företagen då man måste hålla på och jaga sina kunder, förhandla med dom och sköta bra mycket mer administrativt arbete än vad man hade räknat med. Den andra faktorn kommer ifrån att de pengar och då likvida medlen som skulle ha kommit in från de kunder som inte betalar med största sannolikhet skulle ha använts till att få verksamheten att växa och kanske till och med till den dagliga driften. Så när man ser det hela på det sättet så kan man klart och tydligt konstatera att det här problemet mycket väl kan bli ett hot mot ett helt företag och när man ser det på det sättet inser antagligen de flesta att det här verkligen är ett problem som måste lösas.    

 

Det finns en lösning:

Som tur är i dagens värld och samhälle så finns det en lösning även på det här problemet, en lösning som gör att, alla företagare får möjligheten att avstå från att agera bank helt och hållet.

Den lösningen går ut på att man som, företag idag har möjlighet att sälja sina utgående fakturor och då inte bara få betalt i tid utan oftast även redan inom ett par dagar. Att sälja fakturor går till så att du säljer dem till ett finansbolag som då ta över din fordran gentemot din kund och då när försäljningen väl är godkänd får företaget pengarna utbetalda direkt.

Den enda kostnaden här är att finansbolaget som man säljer sina fakturor till tar ungefär strax över 1 % av fakturabeloppet i avgift. Cirka 1 % kan alltså bidra till att man som företagare slipper agera bank, att man får loss pengarna nästan direkt och därmed omvandlar dem till likvida medel som man kan använda till att bygga vidare verksamheten på.

För då cirka 1 % kan man minimera sin kreditrisk så mycket som man bara kan och det låter som en ganska så bra deal, eller vad tycker ni?   

 

Det nya svarta:

Även om det i dagens läge med största sannolikhet känns onaturligt för många företag att sälja sina utgående fakturor så skulle vi ni nästan kunna påstå att det tillvägagångssättet är det nya svarta i vårt samhälle.

Det är idag väldigt enkelt och smidigt att få någon att köpa sina fakturor och det är just det som fått den här metoden att verkligen slå igenom på marknaden och speciellt när det kombineras med det låga priset.

Det här är en faktor inom det här området för företagen i samhället som de med största sannolikhet måste anpassa sig efter. Det kommer alltid att finnas kunder som inte betalar eller i alla fall inte betalar i tid och den saken kommer det inte ändras på. Därför måste alla företag anpassa sig istället oavsett om man tycker att det är rätt eller fel.

Jag själv driver eget företag och jag har sålt fakturor flera gånger och jag kommer helt klart göra det även framöver, antagligen mer och mer då det är så pass smidigt, enkelt och billigt att göra det. Finns det några företagare här som har erfarenheter av det här med att sälja fakturor eller har åsikter om det?

 

I samarbete med Eurocredit,
David  

Taggar (blogg): 
27 juni 2017

Morgonkollen: Lugn handel att vänta även idag

Nu kan ni ta del av Morgonkollen via er mejl eller via direktlänken här. Om ni vill få morgonrapporterna till er mejl varje börsmorgon så anmäler ni er enkelt och gratis här

Att alltid ha koll på vad som händer på marknaden är A och O när det kommer till investeringar och jag hoppas att jag hjälper er med det via mina morgonrapporter. Om ni har några tips, idéer eller om ni tycker att någonting saknas i rapporterna så är det bara att ni hör av er till och det gör ni enklast via att mejla mig på david@aktieinkosmter.se så ska jag göra allt jag kan för att uppfylla era önskemål.
 

Ha en trevlig dag och lycka till med handeln,
David

Taggar (blogg): 
26 juni 2017

Morgonkollen: Sommarlugnet är på väg in på den svenska börsen

Nu kan ni ta del av Morgonkollen via er mejl eller via direktlänken här. Om ni vill få morgonrapporterna till er mejl varje börsmorgon så anmäler ni er enkelt och gratis här

Att alltid ha koll på vad som händer på marknaden är A och O när det kommer till investeringar och jag hoppas att jag hjälper er med det via mina morgonrapporter. Om ni har några tips, idéer eller om ni tycker att någonting saknas i rapporterna så är det bara att ni hör av er till och det gör ni enklast via att mejla mig på david@aktieinkosmter.se så ska jag göra allt jag kan för att uppfylla era önskemål.
 

Ha en trevlig dag och lycka till med handeln,
David

Taggar (blogg): 
21 juni 2017

Morgonkollen: Efter ett par dagars uppgångar vänder det nedåt igen

Nu kan ni ta del av Morgonkollen via er mejl eller via direktlänken här. Om ni vill få morgonrapporterna till er mejl varje börsmorgon så anmäler ni er enkelt och gratis här

Att alltid ha koll på vad som händer på marknaden är A och O när det kommer till investeringar och jag hoppas att jag hjälper er med det via mina morgonrapporter. Om ni har några tips, idéer eller om ni tycker att någonting saknas i rapporterna så är det bara att ni hör av er till och det gör ni enklast via att mejla mig på david@aktieinkosmter.se så ska jag göra allt jag kan för att uppfylla era önskemål.
 

Ha en trevlig dag och lycka till med handeln,
David

Taggar (blogg): 
20 juni 2017

Tech var då, nu ska ”green” läggas till

Väldigt enkelt förklarat är greentech en bransch vars syfte är att minska vår världs miljöpåverkan på jorden ifrån sett alla tänkbara synvinklar. Det kan t.ex. handla om innovativa tekniska uppfinningar som då på ett eller flera sätt bidrar positivt till miljön.

För att dra ett väldigt enkelt exempel så kan det t.ex. handla om ”smarta hus” som tar tillvara på bland annat solens energi och har smarta vattenlösningar installerade som ser till att slöseriet med vattnet minskar.

Greentech är en bransch som visserligen har funnits med under en ganska så lång tid men på grund av en i dagens mått mätt en låg innovationsnivå, dyra produkter och alternativ samt en alldeles för låg effektivitet har tidigare gjort att flera stora greentech-lösningar inte kunde slå igenom på marknaden. Men med dagens teknik och globala tillgänglighet för nästan vad som helst har greentech nu på allvar börjat slå igenom och det i en rasande takt och med ett stort intresse från marknaden och allmänheten.        

 

Den nya trenden:

Greentech håller just nu alltså på allvar bli en väldigt populär och intressant trend då det i dagens samhälle verkligen har blivit just en trend att tänka på och ta hand om miljön och jordens resurser.

Den medvetenheten hos oss människor som inte har funnits förut kombinerat med dagens teknik och utveckling möjliggör det nu för flera greentech-bolag med olika inriktning att slå igenom på allvar.

Att marknaden dessutom nu i dagens läge är beredda att betala lite extra för gröna och miljösmarta lösningar tyder på en medvetenhet som vi inte har sett förut och det kommer vara en stor bidragande faktor för greentechs framtida utveckling och tillväxt.     

 

Ett måste i våra samhällen: 

Greentech kommer även vara ”ett måste” i vår samhällen framöver om de ska fungera överhuvudtaget. Själva miljöhotet är ett lite mer långsiktigt orosmoln och hot om man nu kan säga så. Men de stora problemen som är problem redan nu är att t.ex. våra samhällens infrastruktur inte är anpassade för de ökande behoven och den snabbväxande befolkningen.

Det kan t.ex. handla om att normalstora och moderna städer i dagens läge inte klarar av att hantera den mängden vatten som uppkommer och som dagligen ska hanteras. Att t.ex. dagens vatten- och avloppssystem inte är rustade för framtiden är bara ett litet exempel men det är också inom det området som det just nu finns ett väldigt intressant investeringsalternativ som ni kan läsa mer om här nedanför.

 

Ett aktuellt bolag:

 

Greentech-bolaget som jag pratar om heter Urbangreen och de utvecklar fasader och tak till alla typer av fastigheter. De gröna fasaderna och taken som bolaget kallar sina produkter fördröjer och absorberar vattenflödenas intensitet och får dagvattenhanteringen att fungera i ett slutet kretslopp som ni kan se på bilden här nedanför. 

 

Urbangreens mål är att bygga upp sin industri kring de överallt ökande skyfallen i världen och ta hand om vattnet på ett smidigare och bättre sätt än vad de underdimensionerade dagvattensystemen gör eller överhuvudtaget kan göra. Det här är ett större problem än vad många tror och det skapar redan idag stora skador i de flesta städer.  

Urbangreen genomför just nu en nyemission och en ägarspridning via crowdfunding-plattformen, Pepins. Det medför nu alltså att vi har chansen att ta del av greentech-branschens utveckling via en direktinvestering i ett väldigt spännande bolag.

Potentialen och den kommande tillväxten ser väldigt lovande ut vilket ni kan läsa mer om i mitt investeringsutskick om Urbangreen här. Ni hittar även all nödvändig information hos Pepins här.

 

Vad tror ni om Urbangreen?

 

I sammarbete med Urbangreen och Pepins, 
David   

Taggar (blogg): 
20 juni 2017

Morgonkollen: Styrkan från igår håller i sig men avtar en aning

Nu kan ni ta del av Morgonkollen via er mejl eller via direktlänken här. Om ni vill få morgonrapporterna till er mejl varje börsmorgon så anmäler ni er enkelt och gratis här

Att alltid ha koll på vad som händer på marknaden är A och O när det kommer till investeringar och jag hoppas att jag hjälper er med det via mina morgonrapporter. Om ni har några tips, idéer eller om ni tycker att någonting saknas i rapporterna så är det bara att ni hör av er till och det gör ni enklast via att mejla mig på david@aktieinkosmter.se så ska jag göra allt jag kan för att uppfylla era önskemål.
 

Ha en trevlig dag och lycka till med handeln,
David

Taggar (blogg): 
19 juni 2017

Morgonkollen: Uppgången håller i sig och stärks från Asien

Nu kan ni ta del av Morgonkollen via er mejl eller via direktlänken här. Om ni vill få morgonrapporterna till er mejl varje börsmorgon så anmäler ni er enkelt och gratis här

Att alltid ha koll på vad som händer på marknaden är A och O när det kommer till investeringar och jag hoppas att jag hjälper er med det via mina morgonrapporter. Om ni har några tips, idéer eller om ni tycker att någonting saknas i rapporterna så är det bara att ni hör av er till och det gör ni enklast via att mejla mig på david@aktieinkosmter.se så ska jag göra allt jag kan för att uppfylla era önskemål.
 

Ha en trevlig dag och lycka till med handeln,
David

Taggar (blogg): 
16 juni 2017

Morgonkollen: Chans till en starkare avslutning på veckan

Nu kan ni ta del av Morgonkollen via er mejl eller via direktlänken här. Om ni vill få morgonrapporterna till er mejl varje börsmorgon så anmäler ni er enkelt och gratis här

Morgonrapporterna presenteras av Vontboel och deras Mini Futures som låter oss investerare uppnå maximalt resultat med minimal investering. Läs mer och Börja handla med Vontobels Mini Futures här!

Att alltid ha koll på vad som händer på marknaden är A och O när det kommer till investeringar och jag hoppas att jag hjälper er med det via mina morgonrapporter. Om ni har några tips, idéer eller om ni tycker att någonting saknas i rapporterna så är det bara att ni hör av er till och det gör ni enklast via att mejla mig på david@aktieinkosmter.se så ska jag göra allt jag kan för att uppfylla era önskemål.
 

Ha en trevlig dag och lycka till med handeln,
David

Taggar (blogg): 
15 juni 2017

Morgonkollen: Volatilt i och med FED:s räntebesked

Nu kan ni ta del av Morgonkollen via er mejl eller via direktlänken här. Om ni vill få morgonrapporterna till er mejl varje börsmorgon så anmäler ni er enkelt och gratis här

Morgonrapporterna presenteras av Vontboel och deras Mini Futures som låter oss investerare uppnå maximalt resultat med minimal investering. Läs mer och Börja handla med Vontobels Mini Futures här!

Att alltid ha koll på vad som händer på marknaden är A och O när det kommer till investeringar och jag hoppas att jag hjälper er med det via mina morgonrapporter. Om ni har några tips, idéer eller om ni tycker att någonting saknas i rapporterna så är det bara att ni hör av er till och det gör ni enklast via att mejla mig på david@aktieinkosmter.se så ska jag göra allt jag kan för att uppfylla era önskemål.
 

Ha en trevlig dag och lycka till med handeln,
David

Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2018 (6)

Taggar