Aktieinkomster
Likes
793
Antal inlägg
1340
Följare
66
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
25 oktober 2015

Lunchanalys: Minesto

Idag tänkte jag göra en lite annorlunda lunchanalys här på Aktieinkomster.se då jag tänkte kolla på ett bolag som ännu inte är börsnoterat men som är på väg till börsen. Bolaget heter Minesto och de utvecklar tekniker för att ta till vara på energin ur tidvatten- och havsströmmar. Nu ska alltså Minesto till börsen och i samma veva ska de ta in nytt kapital för att kunna finansiera sin övergångsfas från utveckling till kommersiell användning.

Om vi börjar med att kolla på Minestos teknik så går den ut på att en typ av ”vattendrake” rör sig under vattenytan via att utnyttja vattnets ständiga rörelse och på så sätt få draken att röra sig. Vattnet rinner sedan igenom en turbin som är fäst på draken och på så sätt produceras elektricitet som sedan skickas vidare via en kabel som finns på havsbotten och som sedan leds in till land och till elnätet. På bilden här nedanför får ni en mer verklig bild av hur hela processen ser ut.

Hela det här systemet från Minesto kallas för Deep Green och tanken är att flera enheter ska kopplas samman med varandra och ungefär 100 enheter ska kunna producera el till över 30 000 hushåll. En av de stora fördelarna är att tillskillnad från sol- och vindkraft där hela energiproduktionen är ganska så svårberäknelig så är hela produktionen i Deep Greens enheter väldigt lätt att beräkna och kalkylera. Det beror på att enheterna styrs av bland annat tidvattnet och den faktorn har vi länge kunnat förutspå och just att den faktorn är väldigt säker är en stor fördel för Minesto och deras Deep Green.

Kollar vi på framtiden för Minesto så tar de nu alltså in pengar inför börsnoteringen och pengarna ska som sagt användas till att få ut bolagets teknik i drift och ut på marknaden. Inom mindre än 2 år räknar bolaget med att deras enheter kommer producera 1.5 MW vilket kommer kunna förse över 300 hushåll med elektricitet under ett helt år. Nästa mål ska vara att uppnå 10 MW men där har bolaget än så länge ingen konkret tidsplan. Sedan år 2009 har bolagets enheter kunnat producera el och under år 2013 inleddes ett långsiktigt test. Minesto har alltså en spännande framtid framför sig under de kommande åren och enligt dem själv är deras teknik den enda som fungerar i stor skala inom det här området i dagens läge. De är dock även tydliga med att tekniken inte är helt färdigutvecklad och det finns saker som de måste fortsätta att arbeta med och lösa för att Deep Green ska kunna tas i bruk på allvar.

Rent finansiellt så har Minesto idag ett tjugotal anställda och de omsätter idag cirka 12 miljoner kronor. Resultatet ligger just nu på minus 10 miljoner kronor på årsbasis. Bolaget kommer att värderas till ungefär 200 miljoner kronor efter nyemissionen och när de har börsnoterats. Även om t.ex. omsättningen har ökat från 7 miljoner kronor till 12 miljoner kronor under de senaste 3 åren så är det mer eller mindre ganska så ointressant. Man kan inte vänta sig speciellt mycket rent ekonomiskt av Minesto i dagens läge och under den kommande tiden då de fortfarande är inne i en utvecklingsfas samt för att de ännu inte fått ut sina produkter på marknaden ännu. Men om bolagets plan håller så bör även den ekonomiska biten börja röra på sig inom några år och jag själv anser att bolaget nu tar sig till börsen i helt rätt skede.

Även om hela Minesto är ett väldigt intressant bolag med intressanta produkter så går det inte komma ifrån den höga risken. Potentialen är på pappret väldigt bra men om man ska vara lite realistisk så tycker jag att den ligger i linje med riskerna just nu i dagens läge. Den Risk/Rewarden tycker dock jag är helt okej i dagens läge och om jag hade haft möjlighet så skulle jag ha tecknat några aktier i den pågående nyemissionen som för övrig löper ut imorgon den 21:e oktober. Jag skulle dock sett till att den här investeringen hölls på en väldigt låg nivå jämfört med min övriga portfölj men det här kan helt klart bli ett riktigt intressant tillväxtcase att inneha.   

Avslutningsvis kan jag rekommendera att ni kollar in Minestos informationsvideo som ni hittar här nedanför. 

Trevlig lunch!
David 

Taggar (blogg): 
25 augusti 2015

Intervju med Jan Bolmeson om privatekonomi

Jag fortsätter med att intervjua intressanta personer som jag tycker har intressanta saker att säga och tillföra gällande olika områden inom ämnet ekonomi. Dagens intervju är med Jan Bolmeson som är en expert på privatekonomi och här nedanför hittar ni lite mer information om honom samt hans svar på mina frågor.  

Jan Bolmeson driver Sveriges största blogg om privatekonomi – RikaTillsammans.se. Han startade bloggen 2008 då han saknade ett sammanhang där man kunde prata om privatekonomi på ett värdigt sätt. Han insåg att bankerna bara driver sin egen agenda och medias bästa spartips var av typen ”drick en kopp mindre kaffe om dagen”. Han saknade något för de som är intresserad av min ekonomi, vill ha en bra avkastning men utan att lägga ner massor med timmar varje dag eftersom många ofta har andra intressen.

Idag är bloggen något som han gör deltid, jämte sina engagemang i lite olika styrelser och företag. Han tycker det är fantastiskt roligt att få vara en liten del av människors resa till ett rikare liv – särskilt kring sparande till barn, ett ämne som ligger honom nära om hjärtat med tanke på sin egen dotter Freja. Det är också ett ämne som han hoppas blir till en bok nästa år.

1. Hur skulle du sammanfatta det privatekonomiska läget Sverige just nu?

Det beror helt och hållet på vilket perspektiv man tittar från. Jag brukar säga att Sverige är ett rikt land med en fattig befolkning. Bortser man från det tvångssparandet i form av pension så sparar vi väldigt lite. Jag har för mig att jag har sett siffror att upp till och med 35 % av svenska hushåll inte har några pengar kvar i slutet av månaden, eller att 16 % av Sveriges befolkning inte klarar en oförutsedd utgift på 8 000 kr utan att ta lån.

Utifrån det andra perspektivet så kan man säga att vi aldrig har varit rikare än vad vi är nu. Det låga ränteläget, bristen på bostäder, jobbskatteavdragen, minskade fastighetsskatten har gjort en väldigt stor del av den svenska befolkningen till vinnare tack vare sitt ägande i bostadsrätter och villor.

Det som skrämmer mig lite är att jag ser inte hur en sådan utveckling med prisökningar om 14 % eller mer per år kan vara uthållig. Tyvärr tror jag att många bostadskarriärer kommer att sluta i tårar. Men än så länge fortsätter festen. 

2. Finns det enligt dig några tydliga hot mot de svenska hushållen på marknaden just nu? 

Ja, absolut. Jag skulle säga att där finns många hot. Jag själv skulle säga att den svenska skuldkvoten är ett stort hot mot hushållen. Den genomsnittliga skuldkvoten ligger ju på 170 %, men räknar man bort de utan skulder, så kryper den upp mot 300 %. Jag tror de flesta har vant sig med räntor kring 1-2 %, men när räntorna går tillbaka till normalläget på 4-6 % så kommer många få det tufft.

3. Finns det enligt dig några speciella och unika möjligheter på marknaden just nu? 

Det är svårt att säga – jag själv investerar enligt en strategi som går ut på att man inte ska behöva korrigera sina investeringar oavsett vilket ekonomiskt klimat det är. Utifrån det perspektivet är det inte annorlunda nu på marknaden än det brukar vara.

Det som är unikt nu är ju det låga ränteläget, vilket gör att utifrån ett hushållsperspektiv, så är det ju nu man ska fylla ladorna inför sämre tider. Samtidigt om man känner sig mer modig och vet vad man håller på med, så har det ju sällan varit så bra tillfälle som nu att belåna sina innehav till låga räntor och använda sig av billiga pengar som hävstång.  

4. Vad skulle du ge för starttips till personer som vill börja ta kontroll över sin ekonomi? 

Det bästa tipset skulle vara att först och främst skaffa sig koll på nuläget. Det finns en del bra appar för det här – jag själv använder Balansbladet och Tink för att hålla koll på min ekonomi. Utan att veta hur det ser ut idag påstår jag att det är omöjligt att göra en förändring. Många gånger är det dessutom som den amerikanske coachen Tony Robbins säger – ”The truth will set you free, but first, it may piss you off”. Man upptäcker nämligen många konstiga utgifter om man mäter sin ekonomi över en längre period.

Därefter skulle jag ge rådet att börja spara _minst_ 10 %, gärna mer, av alla sina inkomster i en automatisk pengamaskin. Jag själv brukar rekommendera indexfonder med mindre än 0.4 % i avgifter och sedan låta pengarna vara helt i fred (oavsett vad som händer på marknaden) i minst 5 till 10 år.

Sedan vore det ju tjänstefel att inte rekommendera ”Så blir du rik”-kategorin på min egen blogg.

5. Vad gör vi svenskar för fel när vi hanterar vår privatekonomi? 

Det vanligaste felet skulle jag säga är att vi är sugna på att göra en förändring men utan att se hur det ser ut i dagsläget. Vi tycker normalt sett budget är tråkigt och att ekonomi är tråkigt, jag brukar säga – tänk om det inte är ekonomi som är tråkigt, tänk om det är din ekonomi som är tråkig. Då finns det ju nämligen en hel del möjligheter att göra en förändring.

Det andra felet skulle jag säga är att när vi väl börjar spara så vill vi att det ska gå fort. Vi skiljer inte på procent och absoluta tal och tycker att 10 % på 1 000 kr är lite. Vilket det är i absoluta tal, det är ju bara att jobba en timme extra. Men 10 % på 1 000 000 är plötsligt en helt annan sak. Vi tycker att 10 % är lite så då jagar vi mer högrisk investeringar som ska ge mer avkastning, men så blir vi tyvärr lurade och sedan slutar vi spara överhuvudtaget. Jag skulle önska mer träning i uppskjuten belöning. 

6. Hur stor del av sina inkomster anser du är rimligt att spara varje månad?

Jag skulle säga minst 10 % som ett minimum. Men handen på hjärtat så behöver man spara mer än så om man vill bli ekonomiskt fri.

7. Om du skulle ge 5 tips för att minska sina utgifter varje månad utan att man behöver ändra sin livsstil allt för mycket, vilka tips skulle det vara?

Oj… jag brukar snarare vända på frågan och ställa den som – vad skulle man behöva göra för att tjäna lite mer pengar istället? Det är en svårare, men roligare fråga. Jag skulle dock säga, börja följ upp din ekonomi så att du ser vart pengarna går och fråga dig själv sedan – ger den här utgiften mig glädje eller energi?

8. På rak arm, hur lång tid anser du att det tar att spara ihop till en miljon kronor (ungefär)?

Omöjlig fråga, då den helt och hållet beror på arbetsinsats, intresse, ambition och förutsättningar. Jag själv har gjort det på mindre än 5 år, men då har jag också jobbat väldigt hårt för det. Jag vet flera som sparar 10 000 kr i månaden och med 8 % avkastning så tar det 5-10 år. Har man i dagsläget en bostadsrätt för 2 Mkr som är belånad så har det gått på ungefär samma tid. Ska man spara ihop det bara på sin lön, då skulle jag säga 10 – 20 år.

Ett stort tack till Jan Bolmeson!
David  

Taggar (blogg): 
15 juni 2015

Ökar på mitt innehav i Fortum

Under dagen har jag köpt på mig ännu fler aktier i det finska energibolaget Fortum. Anledningen till det är dels för att jag vill att Fortum på lång sikt framöver ska spela en större roll i min portfölj och vara en del av den stabila grunden som jag vill ha att stå på. Sedan tycker jag även att Fortum har sackat efter omotiverat mycket under den senaste tiden och därför valde jag att agera just i dagens läge.

För övrigt så skrev jag lite mer om just Fortum för någon dag sedan i ett annat inlägg här på Aktieinkomster.se och det hittar ni här. Fortum handlas idag till ungefär 17 euro per aktie och det tycker i alla fall jag är ganska så lågt värderat. Jag tycker mycket väl att bolaget är värt att handlas runt 20 euro per aktie i dagens läge så det finns potential till en uppgång även på kort sikt framöver.

Taggar (blogg): 
7 april 2015

Takpannor med inbyggda solceller

Det svenska företaget Soltech Energy har utvecklat genomskinliga takpannor i glas som skyddar huset lika bra som vanliga takpannor men som samtidigt tar vara på energin ifrån solen via de inbyggda solcellerna. Takpannorna från Soltech är lika hållbara som vanliga takpannor i t.ex. tegel eller betong.

Ni kan själva kolla in företagspresentationen och hur takpannorna fungerar i videoklippet här nedanför. Utöver företagets intressanta produkter så kommer det att börsnoteras på First North i Stockholm nu under våren och det är någonting som jag absolut kommer hålla ögonen öppna efter. 

 

Solenergi förväntas ha blivit den största energikällan i världen innan år 2025 och om så blir fallet så kan man ganska enkelt räkna ut att det är många företag inom branschen som kommer växa väldigt mycket under de kommande åren. Jag själv håller på att leta efter investeringar inom bland annat solenergi till mina portföljer och Soltech Energy kan mycket väl komma att bli ett väldigt intressant alternativ.

Taggar (blogg): 
20 mars 2015

Skydda sig mot en börskrasch

Tack vare bloggen Cornucopia hittade jag Youtube-kanalen ”Bubo aktieanalys & utbildning” och videoklippet ”Kommande börskraschen, så här skyddar du dig”.

Klippet handlar om hur de så kallade ”proffsen” agrarer när en börskrasch inträffar och hur de låter de okunniga småspararna ta den stora smällen. Tipsen som tas upp i klippet kommer med största sannolikhet inte din bank att visa dig så man kan faktiskt lära sig en hel del i det här videoklippet.

Det är bara 18 minuter långt så det kan vara lite lagom nu på fredagseftermiddagen när man börjar längta hemåt och efter helgen. 

David 

Taggar (blogg): 
3 februari 2015

Analys: ShaMaran Petroleum

Verksamhet:

ShaMaran Petroleum är ett kanadensiskt olje- och gasbolag som bedriver sin verksamhet i Kurdistan i området Atrush. Företaget är för stunden enbart aktiva på ett fält som de äger ungefär 20 % av.

Det som gör ShaMaran Petroleum intressant är området som de bedriver sin verksamhet på. Området där är väldigt underexploaterat och en rad olika stora oljebolag har visat sig vara intresserade av just det området.

Om man kikar på de beräknande oljereserverna som finns på fältet där ShaMaran Petroleum är verksamma så kommer de max kunna motsvara lite mer än 110 000 fat olja per dag. Av dessa fat så kommer max knappt 10 000 fat tillhöra ShaMaran Petroleum. Men det mest troliga är att en produktion på ungefär 30 000 fat olja per dag uppnås och då tillhör ungefär 4 000 fat ShaMaran Petroleum.
Det är dock viktigt att tillägga att dessa prognoser bara är uppskattningar och det är mycket möjligt att man inte kommer komma upp i närheten av dessa siffror i slutändan.    

På pappret finns det alltså gott om potential där ShaMaran Petroleum verkar men det återstår mycket arbete för att ens komma i närheten av vad som är möjligt. En oroande del är att ShaMaran Petroleums del av verksamheten är relativt liten i längden och eftersom att man dessutom troligtvis inte kommer kunna uppnå maxproduktion så blir den slutliga delen ännu lägre.     


Geografiskt:

ShaMaran Petroleum är som sagt bara verksamma i Kurdistan i området Atrush. Där bedriver de sin verksamhet på ett fält så man kan alltså säga att de mer eller mindre har satsat alla sina kort på ett och samma ställe.

Fältet ligger visserligen vid Zagros Vikta Belt som fortfarande innehåller många miljarder fat olja. ShaMaran Petroleums fält ligger precis intill det så kallade Shaikan-fältet som beräknas innehålla över 13 miljarder olja.

Just det geografiska läget är ett stort frågetecken i ShaMaran Petroleum då i Kurdistan och runt omkring är osäkert både politiskt och säkerhetsmässigt.  

På kartan här nedanför ser ni var ShaMaran Petroleums fält är lokaliserat och hur stort det är.    

 

 

ShaMaran Petroleum ute i samhället:

ShaMaran Petroleum grundades under år 1991 men gick då under namnet Arauco Resources Corporation. ShaMaran Petroleum ingår idag i Lundingruppen vilket många ofta missar då kanadensiska företag inte behöver redovisa vilka ägarna är på samma sätt som svenska företag måste göra.

Keith C. Hill är styrelseordförande i företaget och utöver det är han även VD i t.ex. Africa Oil som också är ett företag inom Lundingruppen.  

ShaMaran Petroleum har sitt huvudkontor i Vancouver i Kanada. 


Framtidsutsikter:

Som jag nämnde förut så finns det gott om potential i ShaMaran Petroleum och framtidsutsikterna ser helt okej ut. Borrningarna har hittills varit väldigt lyckade då ungefär 70 % har upptäckt olja och det är en ganska hög siffra. Det är heller ingen tvekan om att det finns olja där ShaMaran Petroleum verkar och det ser även ut att finnas ganska så mycket men det finns fortfarande en hel del frågetecken.

En osäker faktor är det geografiska läget i Kurdistan där ShaMaran Petroleum verkar. Regionen är känd för osäkerhet både politiskt och säkerhetsmässigt och det har påverkat företaget många gånger. De har bland annat varit tvungna att skjuta fram produktionsstarten från i början av år 2015 till i slutet av år 2015 och sådana här saker och andra liknanden har uppstått många gånger och flera gånger medfört att verksamheten har stängts ner under ett tag.

Ett annat frågetecken är hur länge kassan kommer att räcka om inte produktionen kommer igång snart. Den bör räcka mer eller mindre exakt tills i slutet av år 2015 och om produktionen inte är igång då så kommer de behöva mer pengar och det antagligen via en nyemission. Det ska tilläggas att de håller på att genomföra en nyemission nu under skrivande stund och de pengar som kommer komma in där men som ännu inte kommit in ingår i den kassa som kommer räcka under ungefär ett år framöver. 

Det är alltså inget fel på verksamheten i ShaMaran Petroleum eller potentialen gällande oljan där de verkar utan det är de geografiska riskerna som ställer till det och som då också påverkar verksamheten väldigt negativt. De har också varit tydliga med att de vill växa via t.ex. förvärv när produktionen i Kurdistan är igång men sådana satsningar kommer kräva ännu mer pengar och det är pengar som ShaMaran Petroleum idag inte har tillgång till.   


Finansiellt:

ShaMaran Petroleum har idag et börsvärde på ungefär 1,3 miljarder kronor. Den senaste tiden har minusresultat i olika storlekar varit ett faktum för ShaMaran Petroleum och det beror då på att produktionen i Kurdistan inte är igång ännu.

Bolagets kassa som jag pratade om tidigare kommer att räcka under ungefär hela år 2015 och kanske lite till och det efter att pengarna från nyemissionen kommit in. Så det mesta hänger på att företaget tillsammans med sina partners får igång produktionen i slutet av året som de räknar med.

Så även om den finansiella biten ser helt okej ut just nu så ska man komma ihåg att det är en nyemission på ungefär 600 miljoner kronor som säkrat allt och att det faktiskt inte ser jättesäkert ut på längre sikt framöver. Om produktionsstarten skjuts upp igen och inte blir aktuell under det här året så kommer företaget få ganska så stora problem.    

Aktien:

ShaMaran Petroleums aktie är noterad både i Sverige och i Kanada och här hemma i Sverige handlas den på First North. Aktien noterades i Sverige under år 2011 och på grafen här nedanför kan ni se hur den har utvecklat sig sedan dess. Den har alltså tappat över 85 % av sitt värde under ungefär fyra år. Jag anser dock att det är rimligt och att dagens värdering är godkänd. 

Just nu genomför ShaMaran Petroleums en nyemission och teckningspriset är satt till 0,10 kanadensiska dollar vilket motsvarar ungefär 0,66 kronor. Dagens aktiekurs ligger på cirka 0,88 kronor.  

Köp, Sälj eller Behåll?:

Det finn som jag nämnt både gott om potential i ShaMaran Petroleum men även många risker. Jag tycker tyvärr att riskerna är lite för stora för att företaget ska kännas tillräckligt attraktivt och dessa risker har även gång på gång visat sig vara välgrundade. Ett exempel på det är att produktionsstarten har skjutits upp gång på gång och det kan mycket väl hända igen och det kommer i så fall medföra att företaget får finansiella problem.   

Men det finns som sagt gott om potential inom företaget och den potentialen är faktiskt ganska lockande. Men i alla fall jag skulle vilja se lite mer positiva nyheter närmare datumet för produktionsstarten för annars anser jag att riskerna för ett nytt bakslag är för stora.

Jag skulle inte köpa på mig aktier i dagens läge i ShaMaran Petroleum men jag skulle heller inte sälja mina aktier om jag hade några. Så rekommendationen kan alltså inte bli köp och inte sälj så den får bli BEHÅLL, men man måste vara medveten om att riskerna för ytterligare bakslag fortfarande är ganska stora.

Taggar (blogg): 
4 december 2014

Nytt drönarföretag till börsen

Företaget Cybaero som tillverkar obemannade helikoptrar är nu för tiden ett ganska så igenkänt företag, i alla fall här på Aktieinkomster.se. Cybaero har sin bas i Linköping och nu är ett nytt företag som jobbar inom drönarbrasnchen i Linköping på väg till börsen.

Företaget heter Intuitive Aerial och de utvecklar flygande kamerariggar (en drönare utrustad med en kamera) som används till bland annat filminspelning. Företagets vision är att bli det ledande företaget inom just det området. 
Företaget ser år 2015 som deras genombrotts år och börsnoteringen ska hjälpa till med kapital samt uppmärksamhet och marknadsföring.
Ni kan själva kolla in vad företaget sysslar med och hur deras produkter ser ut och fungerar i videon här nedanför.

Jag personligen har inte hunnit gå igenom bolaget för att kunna ha en åsikt om dem men det kommer jag absolut att göra under den kommande tiden och då kommer jag säga vad jag tycker. Som en sista input så är det här inte en konkurrent till Cybaero, vilket jag hört många uttala sig om. Företagen verkar inom två helt olika områden inom drönarbranschen så att säga att de är konkurrenter anser jag är helt fel. 
 
För övrigt så sitter Cybaeros VD Mikael Hulth med i styrelsen i Intuitive Aerial.
 

Om ni vill läsa mer om den här noteringen så kan ni göra det här.

Taggar (blogg): 
17 november 2014

Analys: Berkshire Hathaway

Verksamhet:

Berkshire Hathaway var från början ett textilföretag som den legendariske investeraren Warren Buffett började investera i på 60-talet. Han tog kontroll över företaget år 1965 och strax därefter insåg han att investeringen i textilföretaget inte skulle bli någon bra affär i längden och han började sakta men säkert att lägga om företagets varsamhet till att fokusera på investeringar. År 1985 var textilverksamheten helt avslutad och Berkshire Hathaway var nu ett renodlat investmentbolag med innehav i både börsnoterade och onoterade företag. 

Dagens Berkshire Hathaway består av över hundra olika investeringar, vissa är helägda dotterbolag och andra är minoritetsinvesteringar i både stora börsföretag och onoterade företag. För att nämna några av Berkshire Hathaways mest kända investeringar så äger de över 14 % av American Express, över 9 % av Coca Cola, över 7 % av IBM, nästan 3 % av Goldman Sachs och 100 % av Heinz samt många fler.

Det som i princip är unikt med Berkshire Hathaway är att företaget med tiden lyckats bygga upp en enorm kassa. De likvida medlen just nu uppgår till över 311 miljarder kronor. Det medför att företaget investerar i nästan exakt vad de vill när de vill och de kan alltid se till att utnyttja bra köplägen. Ett bra exempel på det är att Berkshire Hathaway köpte ut företaget Heinz från börsen för något år sedan för över 200 miljarder kronor och även efter det köpet så uppgår fortfarande kassa till flera hundra miljarder kronor.

Sammanfattningsvis så tycker jag helt klart att man kan säga att Berkshire Hathaway har arbetat fram en verksamhet som i princip är så stabil som möjligt. De kan när som helst göra stora miljardinvesteringar men samtidigt se till att kassan inte sinar och det främst via alla årliga utdelningar som hela tiden kommer in och stärker företagets kassa. Ett stort plus är att Warren Buffett själv kontrollerar över 30 % av företaget och en starkare ägare är nog svårt att hitta.

Geografiskt:

Berkshire Hathaways verksamhet är spridd över större delar av världen på så vis att de investerar i olika företag ur en global synvinkel. Företaget har investeringar i t.ex. USA, Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannien och Kina med mera.

Där det finns en bra och intressant investering kan alltså Berkshire Hathaway vara verksamma och det innebär att företagets marknad är hela världen. Just att företaget valt att inte bara fokusera på t.ex. USA är enligt mig en styrka för utan geografiska begränsningar så skapas oändliga möjligheter och företaget kan se till att förvalta sina pengar på det absolut bästa sättet.

Berkshire Hathaway ute i samhället:

Starten för Berkshire Hathaway ägde rum redan under år 1839 men då var det inte investeringar som var huvudverksamheten utan fokus låg på textilbranschen. Företaget har idag sitt huvudkontor i Omaha i Nebraska, USA, alltså väldigt långt ifrån Wall Street där andra stora investmentbolag ofta har sina kontor.    

Berkshire Hathaway har idag en A- och B-aktie noterade på New York-börsen. A-aktien kostar idag över 217 000 dollar, motsvarande över 1,6 miljoner kronor, så den är alltså ingenting för oss småsparare. B-aktien kostar däremot ungefär 145 dollar vilket motsvarar ungefär 1000 kronor så det är i de flesta fall den aktien som gäller om man vill investera i företaget.

Under de senaste 49 åren har Berkshire Hathaway levererat en årlig snittavkastning på över 19 % till sina aktieägare vilket kan jämföras med det amerikanska indexet S&P 500 som avkastat nästan 10 % under samma period och det inklusive utdelningar. 

Berkshire Hathaway betalar i dagens läge inte ut någon utdelning till sina aktieägare. Det beror på att företaget anser att de kan förvalta pengarna bättre på egen hand och på så sätt leverera en hög avkastning till sina investerare.

Framtidsutsikter:

Det är väldigt svårt att förneka att Berkshire Hathaways framtidsutsikter fortfarande ser väldigt bra ut. De har en stabil portfölj med enorma värden samt en stor kassa som hela tiden möjliggör för nya intressanta investeringar. Jag har visserligen svårt att tro att de kan fortsätta leverera en årlig avkastning på upp emot 20 % i längden men i snitt 10 % ska inte vara några problem alls.

Så som jag ser det så kan Berkshire Hathaway fungera som en väldigt bra och stabil grund i långsiktig investeringsportfölj. Det beror dels på att företaget gång på gång visat att de kan leverera en bra årlig avkastning till sina aktieägare på lång sikt och att de inte drabbas jättemycket av olika finanskriser. Dessutom så växer företagets kassa med ungefär 1 miljard dollar varje månad vilket medför att de hela tiden kan utveckla sin verksamhet i form av nya investeringar och det är en av de viktigaste faktorerna.

Jag personligen tror även att på lång sikt framöver så kan Berkshire Hathaway komma att börja med utdelningar till sina aktieägare. Warren Buffett är helt klar inte för det i dagens läge men med tiden så tror jag att kassan kommer bli för stor och kraven från ägarna gällande utdelningar kommer växa. Om företaget skulle börja med utdelningar så skulle enligt mig läget bli ännu mer intressant i längden, det skulle absolut vara ett stort plus i kanten. Enligt mig så är det just att företaget inte delar ut några pengar som i stort sett är Berkshire Hathaways ända minus, annars så finns det inte alls mycket att klaga på.

Ett annat minus gällande företagets framtid skulle i och för sig kunna vara Warren Buffetts ålder. Han är idag 84 år gammal vilket i och för sig lika gärna kan betyda att han har mer än tio år kvar att leva. Men förr eller senare så kommer han att gå bort och det jag tror att marknaden underskattar är hans värde för Berkshire Hathaway. Han är utan tvekan en av de bästa företagsledarna i världen och han har en blick gällande investeringar som är helt unik. Hans död kommer därför helt klart att påverka Berkshire Hathaway negativt på kort sikt. Men på lång sikt så ska inte heller hans död vara någon fara för den stabila grunden kommer alltid att finnas kvar och andra lämpliga personer kommer kunna ta företaget till nya höjder. Det kan till och med bli så att Warren Buffetts död kommer få aktien på fall under en tid och då kan man se det som ett väldigt bra köpläge på lång sikt.

Finansiellt:

Berkshire Hathaway har idag ett börsvärde på ungefär 360 miljarder dollar vilket motsvarar över 2 600 miljarder kronor. Det medför att Berkshire Hathaway är ett av världens största företag.

Under de senaste 4 åren har Berkshire Hathaway ökat sin vinst med över 33 %, från ungefär 19 miljarder dollar före skatt under år 2010 till över 28 miljarder före skatt under 2013.
Det som är anmärkningsvärt är att företaget lyckats göra vinster även under väldigt tuffa finanskriser. Under IT-kraschen runt år 2000 gjorde Berkshire Hathaway en vinst på 800 miljoner dollar och under år 2008 en vinst på 5 miljarder dollar. Det är visserligen mycket lägre än hur vinsterna brukar se ut men det är ändå starkt att kunna jobba fram vinster under de mest tuffa tiderna medans andra företag i princip går på knäna.

Även den finansiella delen är alltså väldigt stark hos Berkshire Hathaway för om ett företag kan gå med vinst även under de mest tuffa tiderna så betyder det att de har en väldigt stabil grund att stå på. Det ska också nämnas att under finanskrisen år 2008 så hade företag inom finans- och försäkringsbranschen det väldigt kämpigt och några av Berkshire Hathaway största innehav är inom dessa branscher. Men trots det så lyckades man alltså generera vinster och ett bättre test på hur stabilt ett företag är får man inte.

Aktien:

På diagrammen här nedanför ser ni hur Berkshire Hathaway A- respektive B-aktie har utvecklat sig sedan år 1997. Oavsett om företaget klarade sig bra under t.ex. finanskrisen år 2008 så sjönk trots allt aktien ändå. Så här i efterhand så resulterade det i ett väldigt bra köpläge och det tror jag är en bra lärdom gällande Berkshire Hathaway.

Under de senaste 12 månaderna har aktien stigit med över 25 % och under de senaste 3 åren så har den stigit med över 93 %.

Berkshire Hathaway delar i dagens läge inte ut några pengar till sina aktieägare i from av utdelningar. 

Köp, Sälj eller Behåll?:

Som jag sagt i den här analysen så anser jag att Berkshire Hathaway kan fungera som en väldigt bra grund i en långsiktig investeringsportfölj. Jag anser att det här är en aktie som man mer eller mindre ska köpa och sedan aldrig sälja, ett plus i kanten är om man kan utnyttja eventuella nedgångar till att köpa ännu fler aktier.

Jag anser dock att Berkshire Hathaway bör kombineras med andra stora och stabila företag som en grund i en portfölj. Helst företag som årligen delar ut pengar till sina ägare.

På grund av den långsiktiga stabilitet som finns inom Berkshire Hathaway och deras stora kassa som hela tiden växer och möjliggör för nya investeringar så får företaget rekommendationen KÖP av Aktieinkomster.se. Men det ska tillägas att aktien bara är intressant på väldigt lång sikt framöver för om man ger den här investeringen tid så kan man verkligen få sina pengar att jobba åt en.

David     

Taggar (blogg): 
5 oktober 2014

Analys: Precise Biometrics

Verksamhet:

Precise Biometrics utvecklar och säljer olika typer av säkerhetslösningar för fingeravtrycksigenkänning. De erbjuder sina kunder både hård- och mjukvara anpassat efter just den specifika kundens behov och önskemål. Några exempel på användningsområden för Precise Biometrics fingeravtrycksigenkänning är in- och utpasseringssystem för dörrar, inloggning i datorer och identifiering i t.ex. en mobiltelefon med mera.
Precise Biometrics verksamhet är indelat i två områden, det första är ”Mobile” där företaget utvecklar lösningar för t.ex. mobiltelefoner och surfplattor och det andra är ”IAM” där den traditionella försäljningen som handlar om allt som inte rör mobila enheter är placerad.

Precise Biometrics verksamhet ligger helt rätt i tiden då fingeravtrycksigenkänning blir mer och mer vanligt i våra samhällen. Det är inte längre bara topphemliga myndigheter som använder sådana här system i sina lokaler. Nu för tiden kan sådana lösningar användas i stort sett vart som helst både på fasta platser som t.ex. i byggnader men också i mobila och rörliga enheter. Att marknaden har vuxit och utvecklas så pass mycket som den gjort den senaste tiden medför då också såklart att Precise Biometrics förutsättningar för att lyckas ökar markant.

Jag tycker som sagt att Precise Biometrics verksamhet ligger helt rätt i tiden och det är extra positivt att de inriktat sig mot en så bred marknad som de faktiskt gjort. Deras verksamhet täcker i stort sett de största och viktigaste områdena gällande fingeravtrycksigenkänning och det gör att Precise Biometrics kort och gott är ett intressant företag med en intressant verksamhet i en väldigt intressant bransch.  

Geografiskt:

Precise Biometrics har idag sitt huvudkontor i Sverige samt ett kontor för sitt amerikanska dotterbolag i Vienna, Virginia.

Precise Biometrics bedriver sin verksamhet i framförallt Europa och USA men även till viss del i Sydamerika, Afrika, Mellanöstern och Australien. De kunder som använder företagets produkter är bland annat olika amerikanska myndigheter och globala företag runt om i världen.

Eftersom att en efterfrågan på fingeravtrycksigenkänning idag finns i princip runt om i hela världen så är Precise Biometrics globala möjligheter rent teknisk obegränsade. Oavsett om det rör sig om ett lite fåmansföretag, en global koncern eller en statlig myndighet så kan de vara en potentiell kund för Precise Biometrics så företaget har även den geografiska delen på sin sida.

Precise Biometrics ute i samhället:

Precise Biometrics grundades år 1997 i Sverige där de fortfarande har sitt huvudkontor. Företaget börsnoterades i slutet av år 2000.

Idag är Precise Biometrics ett av de ledande företagen i världen både inom det ”fasta” och mobila området.

Precise Biometrics har vid flera tillfällen samarbetat med ett annat svenskt företag inom samma bransch, Fingerprint Cards. De har tillsammans bland annat tagit fram den ledande fingeravtrycksigenkännaren för mobila enheter.

Framtidsutsikter:

Med tanke på att Precise Biometrics verksamhet ligger helt rätt i tiden och att de har lyckats ta sig upp som marknadsledande inom flera områden så ser framtiden väldigt bra ut för företaget.

Utvecklingen och det finansiella resultatet har inte varit någon hitt under de senaste åren men företaget har varit i en utvecklingsfas och de har enligt mig inte befunnit sig i en så bra sits som de gör idag. De har nu optimerat både verksamheten och organisationen för att kunna nå lönsamhet under år 2015 och det är då saker och ting börjar hända på riktigt.

Eftersom att marknaden för fingeravtrycksigenkänning nu också på allvar är på väg uppåt så har nu Precise Biometrics lite mer på riktigt kunnat börja arbeta för att möta efterfrågan på marknaden och verkligen få ut sina produkter och system.   
Man måste dock vara medveten om att konkurrensen ute på den här marknaden är stenhård och den blir bara tuffare och tuffare desto större marknaden blir. Precise Biometrics har nu flera fördelar gentemot andra som t.ex. att de lyckats väldigt bra med vissa av sina nuvarande produkter och system samt att de lyckats arbeta fram några stora samarbetsavtal. Men det gäller att de fortsätter att arbeta i dessa banor och blickar framåt, för även om de har varit verksamma under ganska många år och lärt känna marknaden ganska väl så kan de inte bli för bekväma. För den här marknaden som Precise Biometrics verkar på har nyligen tagit nästa steg och fler lär den ta så det gäller att hänga med.

Finansiellt:

Precise Biometrics har idag ett börsvärde på lite över 348 miljoner kronor. De senaste åren har präglats av förluster på mellan 21-43 miljoner kronor. Men som jag skrev tidigare så har Precise Biometrics ledning satt upp tidliga mål och riktlinjer så att företaget ska kunna gå med vinst under år 2015.

Om de lyckats med att få fram en vinst under år 2015 så kommer det förändra Precise Biometrics ganska markant. Då kommer de att kunna börja utvecklas med hjälp av egna medel istället för att ta hjälp från aktieägarna, så man skulle kunna säga att Precise Biometrics snart är på väg att flyga ut ur boet helt på egen hand och det kommer antagligen att vara väldigt positivt för alla aktieägare.

Precise Biometrics mörka sida har tidigare under flera år varit den finansiella biten men nu håller då förhoppningsvis även det på att utvecklas åt rätt håll. Jag tror att just det här finansiella är en ganska stor nyckel till framgång för Precise Biometrics och att nyckeln nu snart är i rätt lås och på väg att vridas om ser jag som väldigt positivt.

Aktien:

Diagrammen här nedanför visar hur Precise Biometrics aktie har utvecklat sig sedan den noterades på börsen samt under de tre senaste åren. 

Ur många synvinklar så handlas aktien på ganska så låga nivåer just nu, både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Ur det kortsiktiga perspektivet så anser jag att det fortfarande är mycket som är oklart och inte är färdigt men eftersom att hela den här analysen är ur ett långsiktigt perspektiv så det är också där fokus är riktat mot. Så ur ett långsiktigt perspektiv ser allt väldigt attraktivt ut men en annan och väldigt viktig nyckel i Precise Biometrics fall är långsiktighet för om man inte investerar på lång sikt och har tålamod och ger företaget tid så kan det lika gärna sluta åt helt fel håll.

Precise Biometrics är noterad på Small Cap-listan på Stockholmsbörsen, eller Nasdaq OMX Stockholm som den numera heter.   

Köp, Sälj eller Behåll?:

Om man är en långsiktig investerare som är beredd att sitta med en investering i t.ex. minst 15 år så tycker jag att Precise Biometrics är köpvärd i dagens läge. Angående vilka nivåer som aktien är köpvärd på så tycker jag att dagens ser helt okej ut. Runt 1 krona skulle jag själv kunna tänka mig att köpa på.

 Aktieinkomster.se:s rekommendation för Precise Biometrics är alltså köp men då är det viktigt att långsiktighet är ett av nyckelorden.
 
David  

Taggar (blogg): 
22 maj 2013

Att bygga upp min "swing-trading-portfölj"

Ett av mina mål för det här året (se målen här) var att med tiden bygga upp en swing-trading-portfölj parallellt med min tradingverksamhet. Med swing-trading-portfölj så menar jag att jag köper aktier som jag på kort sikt tycker är undervärderade och behåller dem tills jag är nöjd, om de rör sig i rätt riktning vill säga. Men jag ska också ha möjlighet att gå kort i vissa innehav ( spekulera för nedgång) för att på så sätt kunna tjäna pengar på både upp och nedgångar. Hur länge jag kommer behålla dessa innehav eller positioner beror såklart på men vanligtvis så räknar jag med allt ifrån en vecka till några månader, men som sagt det kommer variera väldigt mycket. Tanken med sådana här innehav är att det varken kommer gå ut på att daytrada eller att vara långsiktig. Det ska liksom vara ett mellanting där emellan som tillåter mig att få chansen att tjäna pengar på kortsiktiga uppgångar.

En sak angående det här och min tradingverksamhet som jag vill nämna är att storleken på dessa affärer är och kommer vara ganska så små i jämförelse mot min långsiktiga utdelningsportfölj som alltid kommer att vara huvudportföljen. Dessutom så går i princip alla vinster från den här andra handeln till min utdelningsportfölj så det är som sagt alltid den som ligger mest i fokus.

Just nu så är min nya swing-trading-portfölj helt tom då jag inte kommit igång med den handeln ännu för att jag helt enkelt inte hittat några klockrena investeringscase. Men nu så tycker jag i alla fall att jag börjar se några potentiella kandidater till den här portföljen. Dessa är just nu CDON, Ratos och Cloetta. Vid en första ganska grov anblick så tror jag att dessa aktier på några månaders sikt kan komma att dra uppåt en del men om jag kommer investera i något av dem i min swing-trading-portfölj får den närmsta tiden utvisa, det kan såklart även bli en eller flera helt andra aktier eller positioner.

Som vanligt när det handlar om mina investeringar och affärer så kommer jag att skriva om dem här på Aktieinkomster.se så fort det blir aktuellt. Mitt stora intresse som ni säkert förstått är just investeringar och handel med finansiella instrument så det ska bli väldigt roligt och spännande att nu framöver handla på tre olika sätt. Dessa olika sätt är mina långsiktiga investeringar i min utdelningsportfölj, min dagliga tradingverksamhet och nu då också även investeringar på ganska så kort sikt. Hur länge jag kommer ägna mig åt alla dessa metoder samtidigt får såklart tiden avgöra men så fort att jag känner att jag inte har tid med alla sätt så lägger jag ner något av dem, men inte de långsiktiga investeringarna såklart. För dessa får aldrig hamna i skymundan, det ät något som jag alltid kommer stå fast vid.

David

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar