Aktieinkomster
Likes
796
Antal inlägg
1346
Följare
65
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
13 april 2017

Pensiono har en miljardmarknad framför sig

Pensionsbranschen är en väldigt traditionell och gammaldags bransch där hundratals och till och med tusentals miljarder flödar omkring. Inom den branschen är det framförallt företagen och aktörerna som tjänar de stora pengarna medan de personer som borde tjäna mest pengar, nämligen pensionsspararna väldigt ofta får dra nitlotten.

Men som många andra branscher så är den tack vare digitaliseringen i förändringens tecken, även om den fortfarande har en väldigt lång väg att gå. Men inom den här förändringen finns det ett företag som har en tydligt ledande roll och till och med på vissa hålla och kanter faktiskt är den enda aktören och det här företaget genomför just nu en nyemission och erbjuder nya investerare att ta en position i bolaget.

Bolaget som leder den här digitala förändringen inom pensionsbranschen heter Pensiono och grundades för cirka 6 år sedan. Under dessa år har Pensiono via sin sajt Pensiono.se visat oss svenskar hur vi kan minska våra avgifter när det kommer till våra pensionspengar via att byta försäkringsbolag där pengarna förvaltas. Dessutom har bolaget aktivt jobbat med att utveckla en digital tjänst för att flytta fribrev, det vill säga pensionsförsäkring som är ”avslutade” och som uppstår varje gång man t.ex. byter jobb.

Det är just den här sistnämnda digitala flytt-tjänsten som Pensiono nu verkligen ska satsa och startar nu försäkringsbolaget Svenska Fribrevsbolaget. Här ligger fokus på att flytta just kunders fribrev till framförallt billigare alternativ men också att göra själva flytten smidigare via sin digitala tjänst och bara det är revolutionerande då det idag både är krångligt och dyrt att flytta sina fribrev.              

 

Den enda aktören i branschen:

Om vi kollar på dagens pensionsmarknad så finns det ingen aktör eller företag som erbjuder det Pensiono erbjuder. Det är idag som sagt extremt krångligt, svårt och framförallt dyrt att försöka flytta sina fribrev manuellt, i vissa fall är det till och med inte ens möjligt. Så att gå in på en sajt och med ett fåtal klick kunna flytta sina fribrev till ett annat alternativ som man väljer själv och framförallt ett billigare alternativ är helt unikt och kommer helt klart att revolutionera hela branschen.

Det som Pensiono har gjort rätt under de här åren som de utvecklat sin digitala tjänst är att parallellt haft sin jämförelsesajt, Pensiono.se som jag pratade om förut. På så sätt har de redan byggt upp ett varumärke och ett förtroende och att de redan hjälp de svenska pensionsspararna att spara 300 miljoner kronor i avgifter under de här 6 åren kommer vara en enorm fördel nu när de på allvar ska lansera sin digitala flytt-tjänst och Svenska Fribrevsbolaget.     

 

En ledning som agerar:    

En nyckelfaktor som med stor sannolikhet kommer vara en stor bidragande faktor till Pensionos fortsatta framgång är bolagets styrelse och ledning. Som ni kan se på bilden här ovanför hittar vi många starka och kompententa nyckelpersoner från t.ex. Avanza, Aktietorget, Lannebo fonder och East Capital med mera.

Dessa personer kommer tillsammans åt en väldigt stor del av Pensiono potentiella marknad och det kommer varje dag öppna nya dörrar för bolaget och dessa genvägar kommer spara bolaget en hel del tid och på så sätt även dra upp tillväxttakten redan från början.

 

Enorma tillväxtmöjligheter:

Att Pensiono är den enda aktören inom branschen som erbjuder det här revolutionerande tillvägagångssättet är heller inte allt. Pensiono knackar nämligen på dörren till en miljardmarknad och för att nämna några konkreta siffror så är branschen idag värd cirka 900 miljarder kronor men egentligen är den värd över hela 2 000 miljarder kronor och det bara i Sverige. Anledningen till att hela marknaden idag inte är tillgänglig för Pensiono är för att det i princip bara är 40 % av fribrevsmarkanden som är öppen för flyttar på grund av dagens regler och lagar men saker och ting är på gång och här har Pensiono staten på sin sida och det går jag in lite extra på lite längre ner.

Men om vi återgår till tillväxtmöjligheterna på marknaden så sitter den genomsnittliga kunden hos Pensiono på cirka 8 olika fribrev, värda ungefär en miljon kronor (snittkunden har idag 900 000 i pensionspengar och flyttar ca 500 000 kr) Här kan Pensiono i snitt hjälpa sina kunder att spara hela 100 000 kronor fram till pensionen så intresset på marknaden kommer helt klart finnas. 

För varje dag som går blir vi svenskar hela tiden mer och mer medvetna om detaljer i vår privatekonomi och framförallt så blir vi medvetna om att det går att hitta bättre alternativ än vad de gamla och hederliga företagen inom finanssektorn erbjuder. Pensiono är alltså ett bolag som ligger helt rätt i tiden och de kan nu börja plocka andelar på den miljardmarknad som de är verksamma på.    

 

Att revolutionera en gammaldags bransch:

Att revolutionera en så passa gammaldags bransch som pensionsbranschen är ingen lätt match men Pensiono har redan nu lyckats bra och med tanke på att de nu har ett etablerat varumärke på sin sida så finns det även goda möjligheter inför framtiden.

En väldigt bra styrka är att Pensiono mer eller mindre har staten på sin sida. Med det menar jag att finansmarknadsminister, Per Bolund har sagt att nya regler som ska underlätta flytträtten ännu mer skall presenteras till sommaren 2017 så mycket kan och kommer hända både på marknaden och hos Pensiono under en väldigt snar framtid.

Om man är lite hård så kan man även säga att det inte ligger i intresse för de gamla vanliga försäkringsbolagen på marknaden att Pensionos digitala tjänst slår igenom. Då kommer dessa företag förlora en hel del intäkter från deras tidigare manuella tjänster men på något sätt känns det samtidigt även som att de börjar förstå vad som är på gång.

I den här nyemissionen som Pensiono Holding nu genomför har nämligen Spiltan, East Capital, Lannebo som på flera sätt är verksamma inom samma område valt att investera i Pensiono Holding och även det bör ses som ett tecken på att tron och förhoppningarna finns och framförallt att det är någonting stort på gång inom branschen som Pensiono nu har potential att styra och leda.    

 

Om ni som jag också har blivit intresserade av Pensiono Holding ur ett investeringsmässigt perspektiv så hittar ni all information gällande en investering i nyemissionen hos Pepins här. Det är nämligen Pepins som sköter den här kapitalrundan åt Pensiono och där finns det en hel del intressant material som t.ex. videogenomgångar och investeringspitchar med mera.  

 

David  

Taggar (blogg): 
5 april 2017

En genomgående analys av: TargetEveryOne

Analysen i korthet:

TargetEveryOne är ett företag inom marknadsföringssektorn vilka specialiserat sig på 1-1 marknadsföring. Det gånga året resulterade i en stark försäljningstillväxt, samtidigt som aktien trampat vatten. Bolaget gjorde nyligen ett genombrott då de träffade partneravtal med Telenor AS, vilka kommer integrera TargetEveryOnes plattform i deras nya cloudtjänst. Tjänsten syftar till att erbjuda Telenors små och medelstora företagskunder en kostnadseffektiv marknadsföringstjänst på ett användarvänligt sätt. Med detta avtal till grund för framtiden och ett stort kundinflöde är prognoserna framgent att bolaget tros kunna växa snabbt i denna expansiva fas. Vidare ser vi goda möjligheter att övriga partners, och specifikt amerikanska TargetEveryOne INC., kommer kunna bidra med ökad publicitet och till viss del omsättning. Expansion och fokus på partners är något som VD Björn Forslund lyfter under vår intervju där han meddelar att detta är högsta prioritet och nycklarna till fortsatt tillväxt.

Bolaget lämnade under föregående år en EBITDA-prognos om 15 MSEK, något det tidigare aldrig uppvisat. Det har vidare kommunicerats att försäljningsmålen uppnås och i vissa fall i förtid, dock var det för tidigt att avgöra eventuella prognoshöjningar. Vi har av denna anledning ett estimat om 15-19 MSEK EBITDA för E2017. Anledningen till att vi, såväl som bolaget, använder EBITDA är bolagets skuldsituation samt immateriella anläggningstillgångar vilka har en stor effekt på sista raden. En kvalificerad gissning, förutsatt att bolaget fortsätter att växa dubbelsiffrigt, är att sista raden kan visa positiva siffror inom 3-5 år. Detta är dock en situation som kan förändras snabbt i det fall att bolagets utställda konvertibler konverteras.

Gällande värderingen kan denna anses låg i förhållande till noterade konkurrenter. I analysen nedan presenteras en nyckeltalsjämförelse och ett utredande parti vilket tar hänsyn till hela situationen.

 

Verksamheten i korthet:

TargetEveryOnes aktie är noterad på First North under tickname $TEONE. Bolaget är aktivt inom informationsteknik och då specifikt digital marknadsföring med fokus på mobilmarknadsföring.

Produkt:

TargetEveryOnes verksamhet baseras på en egenutvecklad plattform som erbjuds till företag inriktade mot konsumenter, Business to Consumer. Plattformen är utformad som en användarvänlig webbaserad designmodul i vilken kunden i enkla ordalag kan dra, förflytta och infoga det material du önskar för att bygga en kampanj. Plattformen kommunicerar dessa kampanjer via till exempel SMS, mejl, Twitter och Facebook. Bolaget erbjuder i kombination med denna plattform företag möjligheten att komplettera kampanjverktyget genom att bolaget utarbetar en applikation med medföljande kundklubb vilket utökar möjligheten att segmentera och anpassa erbjudande. Vidare innehåller molntjänsten ett analysverktyg vilken syftar till att erbjuda kunden en insikt och en överblick gällande kampanjernas conversion rate, hur många som nås av utskicket, hur snabbt tilltänkt målgrupp tillgodogör sig utsänd information etc.

Marknad:

Fokusmarknader Bolagets huvudsakliga marknad var inledningsvis i Sverige där man fortsatt är aktiv. Allt större fokus ligger just nu på den norska delen av verksamheten efter förvärvet av Vianett AS. TargetEveryOne inledde ett förvärv av den norska verksamheten under 2015 och äger numera 98,1 % av verksamheten. Förvärvet genomfördes genom hälften egna aktier och hälften konvertibler. Detta innebär att verksamheten fick ett kraftigt kund- och omsättningstillskott samtidigt som verksamheten delvis bytte geografisk inriktning.

Övriga marknader:

Bolaget har idag två strategier för att kostnadseffektivt utöka sin marknad samtidigt som man exkluderar risken genom egen etablering. Den lösningen företaget valt att använda i flera av fallen är licensavtal. Bolagen ges exklusivitet samt rätten att marknadsföra och distribuera TargetEveryOnes plattform. Dessa avtal resulterar i en fast månatlig ersättning såväl som månatlig ersättning från slutkunden baserad på licens- och distributionsintäkter. Denna typ av avtal är slutna med två bolag vilka är LoyaltyHub & Movitex SA och innebär ett inträde på flera marknader.

Den andra lösningen bolaget har använt är att etablera ett nytt bolag. TargetEveryOne Inc är baserat i USA där bolagsmännen givits rätten att bruka såväl bolagets tjänster som bolagets namn under en begränsad tid. Detta avtal slöts med tre välrenommerade individer med erfarenhet från branschen vilka även är de riskbärande i samarbetet eftersom de betalat 50 000 USD upfront i en uppstartsavgift. Utöver denna initiala betalning tillkommer löpande royaltyavgifter. Denna överenskommelse breddar den potentiella kundgruppen och ger ökad närvaro i USA samt Kanada med fokus på Nordamerika. Viktigt i detta fall var att avtalet inte innebar en exklusivitet vilket tillåter bolaget att utöka samarbetet med andra parter framgent i det fall att det är önskvärt.

 

Nyckelkund:

Telenor är utöver Norge etablerade i tretton marknader spridda i Europa och Asien, och är ett stort genombrott för TargetEveryOne. Upphandlingen vanns i hård konkurrens med bl. a. norska Link Mobility och avtalet öppnar nu flera dörrar. Telenor ser ett ökat behov av kostnadseffektiva lösningar för kunder som är mindre och medelstora bolag, vilket även konstaterats i ett internt PM. Sedan en tid tillbaka har Telenor utarbetat en molnbaserad tjänst för detta ändamål. Här blir TargetEveryOne en partner där deras plattform integreras och marknadsförs via Telenors egna led såväl som direkt till kund. Bortsett från utökad publicitet och en stor inarbetad kundbas med redan etablerade affärsrelationer är detta en kvalitetsstämpel. Bolagets ordförande, Fredric Forsman, har själv kommenterat att redan innan Telenors lansering av tjänsten, vilken påbörjas under våren 2017, har efterfrågan varit stadigt ökande som ett resultat av att samarbetet presenterades och dessutom resulterat i flera nya kunder. Således är det ett rimligt antagande att det troligtvis kommer medföra en kundtillströmning framgent.

Intresseväckande information gällande detta samarbete kommunicerades nyligen från bolaget. TargetEveryOne har i samarbete med Telenor lyckats sluta avtal med Coop i Norge gällande 1-1 marknadsföring. I samma meddelande presenterar man att samarbete med Telenor accelererar. Telenors ansvarige, Stephen Parsli, kommenterar följande; ”Vi växlar upp vårt samarbete med TargetEveryOne. Vi ser flera större kunder som skulle kunna förbättrasin digitala marknadsföring med hjälp av Telenors och TargetEveryOnes gemensamma cloudlösning”. Vi tolkar detta så som att telenor i samröre med bolaget nu väljer att även ta in större organisationer och företag i målgruppen, vilket är väldigt positivt.

Utdrag ur nuvarande kundbas

 

Framtid, tillväxt & bransch:

Räkenskapernas utveckling har sedan notering varit god och bolaget växter med nästan 80 % på topline under 2016 vilket resulterade i en omsättning på 105 MSEK. Tidigare år innehåller en extrem tillväxt men blev sådan till följd av konsolideringen med Vianett. Toplinetillväxten resulterade i att årets resultat hamnade på 29,4 MSEK i förlust, vilket kan jämföras med 2015 års förlust 35,7 MSEK. Det som är intressant i detta fallet är att se hur omsättningen utvecklats i relation till kostnadsutvecklingen. Det är fördelaktigt i det fall att ett bolag kan befinna sig i en expansiv fas och samtidigt ha en kostnadsmassa vilken inte ökar i samma, alternativt ännu högre, takt än intjäningen; och fallet är sådant för TargetEveryOne.

- Vad innebär då detta för bolaget och dess framtida möjlighet för expansion & tillväxt?

Tillväxten beror av flera faktorer. Delvis skapar tillväxten ökad synlighet genom kunders kampanjer och delvis skapar tidigare beskrivna samarbeten med till exempel Telenor en god grund att knyta fler företag till sig vilket är grundstenen för expansionen. Det vi ser som den stora fördelen bortsett från utökad kundbas är den enorma skalbarheten som finns i produkten. Plattformen är fullt anpassningsbar med liten insats vilket bolaget bevisat med kunder spridda i över 100 länder. Det som är av störst dygd är dock den låga marginalkostnaden. Bolagets kostnader för ännu en kund är extremt låg samtidigt som man har en färdig struktur för att etablera kundklubbar och skapa applikationer för intresserade kunder då de alla bygger i samma grundkod och man eliminerar konsultkostnaderna genom att producera dessa med arbetskraft inom bolaget. Här bidrar även bolagets valda strategi att sluta partneravtal med att dra ner risken förknippad med expansion eftersom man inte belastas med nämnvärda kostnader samtidigt som man skapar en stor geografisk spridning och täcker in stora marknader.

 

Redovisning och prognoser:

Som precis presenterats har omsättningen ökat markant samtidigt som förlusten minskat. Det som enligt oss är viktigt för bolaget idag är att uppnå ett positivt kassaflöde eftersom det möjliggör utökade investeringar men främst minskar behovet av dyra skulder och nyemissioner. Bolaget har idag ett negativt fritt kassaflöde, delvis på grund av dyra långfristiga och kortfristiga skulder vilka bär en hög ränta. Detta är något bolaget är medvetna om och man genomförde under föregående år ett sparpaket vilket resulterade i kostnadsbesparingar om 0,9 MSEK per månad och när detta kommunicerats skulle ytterligare 0,6 MSEK sparas per månad under innevarande år. Detta medför en operationell kostnadsminskning på 40 % vilket direkt påverkar kassaflödet. Kassaflödesutvecklingen ser ut som nedan presenterat.

Utgångsläget baserat på kommunicerad information från bolaget blir således att bolaget kommer på sikt prestera ett positivt kassaflöde, om än att det kan fördröjas med nuvarande expansionskostnader och amortering. Det ska tas i beaktande att de pengar bolaget tagit in under 2016 bidrar med en positiv engångspost i kassaflödet för 2016. 

 

Vinstutsikter & balansräkning:

Här återfinns en intressant detalj vilken härrör från en bokföringsteknisk åtgärd. Enligt svenska bokföringslagen tillåts bolag idag nyttja vad som ”Balanserade utgifter för forskning och utveckling” vilket påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen. I det skede ett bolag utvecklar en immateriell tillgång vilken med högsta sannolikhet kommer ge framtida ekonomiska fördelar och arbetet spås vara av väsentligt värde under flera år framåt kan detta används. Enkelt beskrivet innebär det att de utgifter en utveckling medför, i TargetEveryOnes fall dess programvara och medföljande vid förvärv, tillåts placeras på tillgångssidan i balansräkningen. Detta resulterar ofta i att mindre bolag har det som benämns en ”uppblåst balansräkning” att det inte är reella tillgångar vilka inte kan likvideras i samma bemärkelse som inventarier eller dylikt. Normalt sett anses balanserade utgifter för forskning och utveckling inte vara av sådan karaktär att den har en obegränsad ekonomisk livslängd utan förväntas skrivas av på 5 år. I det fall man anser tillgången ha en obegränsad ekonomisk livslängd utvärderas detta vid bokslut vart år. Bolagets immateriella tillgångar utgör idag 82,9% av bolagets samlade tillgångar. Detta innebär i sin tur att bolaget varje år tvingas göra kraftiga nedskrivning. Fjolåret resulterade i strax över 20 MSEK i ned- och avskrivningar och merparten hänförliga till immateriella anläggningstillgångar. Vår tro är således att bolaget inte kommer visa faktisk vinst på bottom line kommande två till tre år på grund av denna anledningen men när väl dessa avskrivningarna är klara slår det direkt på bottom line. Vi förmodar att bolagets egen ledning är av samma uppfattning då de valt att guida för ett EBITDA om 15 MSEK för 2017. Vidare tror vi de förhållandevis höga skulderna har varit bidragande till valet av EBITDA. En positivt nyhet som kom i anknytning till bolagets Q4:a och helårsrapport var en antydan att det framgent kan bli aktuellt med en upprevidering av prognosen bolaget satt under H2 2016 på grund av stark försäljningen där man under pressmeddelandets månad redan halvvägs in i månaden hade nått målet, men det är fortsatt för tidigt att säga något och prognosen kvarstår. Nyhetsvärdet i detta ska dock inte gå om intet; innebörden av denna kommunikation är således att bolaget är i linje med prognosen och ett positivt EBITDA är att ha som utgångsläge. Stärkande för denna tes är att bolaget under Q4 2016 redan då visade positivt EBITDA om 1 MSEK, vilket visar att bolaget arbetar i rätt riktning. I det fall man vill räkna på ett eventuellt positivare resultat är det enligt vår mening ett EBITDA om cirka 18-19 MSEK att vänta, dvs en förbättring om 20-27%.

Som nämnt i föregående stycke är skulderna idag bolagets andra hållplats på resan till stabil lönsamhet. Bolaget har sedan noteringen ådragit sig dyra räntebärande skulder, vilka idag består av 33,9 MSEK i konvertivler samt 4,2 MSEK i långfristiga skulder samt kortfristiga om 22,5 MSEK. Dessa skuldbrev och konvertibler löper som nämnt med 6 % ränta, med ett undantag på senaste upptagna lånet om 18 MSEK vilket har 12 % ränta, vilket är tämligen högt sett till dagens räntesituation där kapital aldrig varit billigare. Detta är ett problemområde som bolaget själva belyst som ett vidare utvecklingsområde där man ska lägga stort fokus för att effektivt betala av dessa för att sänka räntekostnaderna somt tynger. Även inom detta område kan en positiv utveckling av bolaget snabbt ändra situationen eftersom delar av skulderna består av konvertibler som uppstått vid förvärven av norska ViaNett och annan upplång. Dessa kan konverteras till aktier vid ett antal tillfälle kommande år. Senaste och dyraste lånet kan exempelvis konverteras vid fyra tillfällen kommande två år. Tidigare konvertibler som förblivit okonverterade beror på att konvertiblernas pris för aktierna är satt till 5,01 vilket i sin tur innebär att vid eventuell konvertering gör långivare och konvertibelhållare en förlust och väljer istället att låta bli konvertering och inkasserar ränta. Här kan det, i det fall bolaget lyckas få alla bitar att falla på plats att bli en snabb förändring på skuldsida eftersom en positiv verksamhet kommer tala för en högre värdering. Detta skulle i sin tur kunna leda till konvertering till aktier och att 34 MSEK av skulderna försvinner vid full konvertering. Detta skulle dock innebära en utspädning då de ersätts med nytryckta aktier vilken är signifikant för konvertibler men under omständigheterna överkomlig. Således vore detta positivt på sikt.

Sammantaget har vi en bransch vilken strukturell tillväxt återfinns i och konkurrenter visar att en hög lönsamhet existerar samtidigt som TargetEveryOne differentierat sig i sitt produkterbjudande vilket skapar högre marginaler samtidigt som man erbjuder de traditionella lösningarna med. Vi ser positivt på bolaget förutsatt att de lyckas lätta sin balansräkning vad gäller materiella anläggningstillgångar och de räntebärande skulder till en lägre nivå än dagsläget. En halvering av skulderna skulle innebära att bolaget låg i linje med vad resterande i sektorn gör, men trots detta ska man ha i beaktan att bolaget är ungt och således kan en lite högre skuldsättning vara acceptabelt förutsatt att tillväxten kompenserar detta.

 

Peerjämförelse:
 

Konkurrenter: 

TargetEveryOne har idag 3 noterade konkurrenter i varierande storlek. Den största av dessa fyra är CLX Communications vilka är noterade på svenska börsen tillsammans med den minsta, Jojka Communications. Sist är den norske konkurrenten Link Mobility Group. Nedan följer en mindre sammanställning av konkurrenternas nyckeltal i förhållande till TargetEveryOnes.

Det går att göra en jämförelse dessa bolag emellan med två utgångspunkter, antingen ser man på det utifrån Jojka och hur TargetEveryOne står sig emot detta men vi anser TargetEveryOne bättre jämförs med CLX och Link av anledningen att Jojka är ett mycket mindre bolag. Med det sagt ligger fokus på de två nedre men Jojka berörs till en mindre del också.

Som synes i tabellen står sig TargetEveryOne väldigt bra vad gäller bruttomarginalen och denna tror vi kan komma att stiga lite kommande år. Både CLX och Link har idag skalfördelar genom sin storlek, något som TargetEveryOne saknar i dagsläget. I takt med utrullningen av Telenors CloudService och bolagets tillväxt tror vi att skalfördelarna kan stiga på grund av de låga marginalkostnaderna. Ser man vidare på EV/EBITDA får bolaget här ett negativt tal men räknat på E2017 handlas de till ett EV/EBITDA om cirka 9, samtidigt som man växer något snabbare än CLX och något långsammare än Link räknat på 2016. Trots detta handlas båda dessa bolag till mycket högre multiplar, 3-6 gånger så höga i detta fall. En viss riskjustering bör det finnas, ty risken är högre i Targets fall, men denna kan anses var i överkant även efter justering. Ser vi till P/B och immateriella anläggningstillgångar kan vi snabbt utläsa att marknaden ogillar stora immateriella tillgångar vilka är svåra att prissätta och svåra likvidera. Detta återspeglas i både Links och Targets fall, vilket är något vi tidigare belyst i analysen att Target arbetar med vilket framgent kan skapa grund för ett bättre tal, om än CLXs kan anses oroväckande hög med den förvärvsinriktade strategi de arbetar med där de blir ett multipelarbitrage. Utöver dessa nyckeltal finns ett flertal andra som talar för att TargetEveryOne kan anses lågt värderade i förhållande till sektorns i allmänhet. Detta kan antas ändras snabbt med positiva rapporter och då ge en hävstång. En bidragande faktor till en eventuellt eftersläpande värdering kan vara den låga likviditet som finns i aktien idag vilket innebär svårigheter att ta sig såväl in som ut och att marknaden därför applicerat en likviditetsrisk.

 

Uppköpspotential eller ej?

En intressant infallsvinkel i mindre bolag som Target är huruvida det kan vara objekt för ett strategiskt eller fientligt förvärv eller inte aktuellt överhuvudtaget. Det är extremt svårt att beräkna sannolikheten för ett uppköp. Det är dock inte lika omöjligt att utreda huruvida man är en kandidat. Utan att spekulera i sannolikhet eller eventuell premie anser vi att det finns en potential för det i TargetEveryOnes fall. Den primära spekulanten skulle troligtvis Link Mobility Group vilka primärt fokuserar på Norge vilken även är TargetEveryOnes största marknad idag. Efter att ha lyckats etablera samarbetet med Telenor kan ett förvärv från Links sida vara strategiskt för att minska konkurrensen och lyckas ta sig in i Telenors service. Giganten CLX skall dock inte förkastas som spekulant, som vi skrev på föregående sida har CLX en uttalad förvärvsstrategi för geografisk expansion. Med sin närvaro på flera marknader skulle detta bolaget utifrån vad vi kan utläsa falla inom ramarna för bolagets strategi samtidigt som detta skulle kunna skapa synergier.

Den slutsats vi drar utifrån presenterad information och en översiktlig analys av övriga bolag är att bolaget med sina jämförelsetal kan anses vara lågt värderat baserat på vad de idag presterar, men främst på kommande 12 månaders utveckling vilken befaras vara god för bolaget. I det fall att aktien står kvar vid dagens kurs, omkring 3,6 kr, och bolaget presterar så som prognostiserat talar mycket för en uppvärdering och multipelexpansion om än inget är hugget i sten.

 

Intervju med Björn Forslund, CEO:

Främjande för analysen ansåg vi vara att få bolagets CEO att kommentera verksamheten och vad han såg som viktigast den kommande tiden.

 

Vad ser du kommer vara de viktigaste händelserna under 2017 för verksamheten?

Vi lägger stort fokus på att utveckla våra partnersamarbeten. I första hand är vi starkt positionerade mot operatörspartners, framför allt Telenor, och där ser vi stora möjligheter att bredda oss med fler samarbeten med andra aktörer. Vi är numera certifierade på operatörernas billingsystem, Odin, och detta skapar affärsmöjligheter.

Vidare ser vi att övriga partners, det vill säga reklam- och marknadsbyråer i första hand, visar stort intresse för våra tjänster. Där finns mer att utveckla.

Slutligen är vår målsättning att bredda verksamheten geografiskt. Vi har haft en så otrolig efterfrågan i Norge att vi lagt all vår kraft där – det hade varit tjänstefel att inte göra det – men nu väntar en utrullning i ett antal andra länder.

Hur ser du på Telenors lansering under Q1 och vilken effekt tror du detta kan få om man bortser från redan kommunicerad information gällande nya kunder?

Projektet har gått helt enligt plan och vår integrering i Telenors produkter har hittills inte mött några problem. Vi finns inom kort uppe på Telenors Cloud-tjänst och därefter är det helt upp till Telenor när de vill lansera sitt erbjudande.

Vi har stora förväntningar på lanseringen och tjänsten. De signaler vi får från Telenor är att vi ska följa deras interna utrullning i alla deras fjorton länder, vilket i sig är ett väldigt stort projekt för oss.

Hur stor andel av Telenors kunder är idag företag vilken servicen riktas sig emot?

Telenor Norge har en väldigt stark etablering inom segmentet SME, små och medelstora företag. Det är något liknande i Sverige. Vår försiktiga kalkyl bygger på att vi på sikt får några procent som fasta kunder och regelbundna användare av vårt system via Telenor Cloud-tjänst.

Sedan är Telenor Norge en utmärkt dörröppnare till andra stora kunder via direktförsäljning. Det är kunder som är av den digniteten att det skulle krävas ett omfattande arbete och mycket tur om vi själva skulle kunna komma i kontakt med dem. Flera av kunderna har kunddatabaser på en till en och en halv miljon kontakter.

Kan detta förväntas bidra till en geografisk expansion kommande år?

Jag är tämligen övertygad om att vi kommer att fortsätta vår geografiska expansion under 2017, både i samarbete med Telenor och själva. Hela vårt koncept bygger på möjligheten att skala upp verksamheten och internationalisera produkten.

Vi finns redan på några viktiga marknader men vi har ännu inte lagt kraft på utrullningen. Den norska marknaden och Telenorprojektet har tagit all kraft. Men under 2017 händer det.

Vilka marknadsföringskanaler används idag och vilka kommer eventuellt att användas under året?

Vi är ju en onlineprodukt och vi tror starkt på marknadsföring över nätet. Vi lever som vi lär.

Men vi vill inte enbart tala om ”ny” eller ”traditionell” marknadsföring utan det väsentligaste är att du har tänkt igenom vem du riktar dig till, hur du bör göra det och varför.

I vårt fall kommer vi att ha en bas i online marknadsföring och parallellt med det en uppsökande direktförsäljning, både med en egen säljkår och via partners.

För Telenors del så räknar vi med att de marknadsför sin cloudlösning brett. Framför allt har Telenor ett omfattande återförsäljarled som är under upplärning och återförsäljarnas insatser blir väsentliga för oss.

Ni växte kraftigt under föregående år och vi ser att ni fortsatt tror på en stark tillväxt såväl för er som för branschen, men hur ser det ut med er amerikanska division, TargetEveryOne INC. Och övriga samarbetsavtal i Holland och USA?

Det finns betydligt mycket mer att göra internationellt än vad vi gjort hittills. Det är relativt kostsamt och när man, som vi, behöver hushålla på resurserna så blir man lätt försiktig.

För USA:s del så behöver vi göra vissa anpassningar av tjänsten till den amerikanska marknaden. Detta pågår. För Holland och Sverige så är det egentligen mer en fokuseringsfråga. Vi är etablerade men det stora tryck som vi upplever i framför allt Norge gör att vi först måste fullfölja den resan.

Ni kommenterar i ett pressmeddelande vid årets slut skuldsituationen som ett problemområde och att ett positivt kassaflöde är att vänta. Finns det en plan för hur man på sikt ska beta av dessa skulder och i så fall, hur aggressivt kommer detta att göras?

Vi har ännu inte kommenterat kassaflödet men däremot resultatet på EBITDA-nivå. Det stämmer att vi har en tung skuldbörda med framför allt kostsamma kortfristiga lån.

Lånen har varit livsnödvändiga för bolagets överlevnad. När vi reste lånen var vi väldigt utsatta. Sedan dess har vi gjort en kraftfull omstrukturering och har idag ett tydligare fokus och starkare gemenskap. Vi ser att kundintresset ökar och avtal tecknas.

Detta gör att vi är bättre positionerade för att förbättra lånebilden. I organisationen arbetar både vår styrelseordförande och vår CFO aktivt med detta.

Ni lämnade under fjärde kvartalet en prognos om 15 MSEK EBITDA och visade under samma kvartal positivt EBITDA för första gången, om 1 MSEK. Vidare har ni kommenterat att försäljningen löper enligt plan och lite där till, hur ser ni på nuvarande prognos och sannolikheten för en höjning, trots att det som skriver är tidigt att kommentera?

Min erfarenhet är att unga bolag som vi, som väljer att publicera prognoser, har anledning att lämna nya korrigerande prognoser. Det händer så mycket, så ofta och så snabbt att spelplanen ändras oftare än i mer mogna företag.

 Vad anser ni ligga till grund för den kraftiga försäljningen?

Det stora intresset för vår produkt är ett resultat av tre års intensiv marknadsföring och omfattande säljinsatser. Det är under andra halvåret 2016 som den så kallade proppen gick ur och kunderna började använda vår tjänst och under vintern 2017 har detta fortsatt.
 

 

Appendix:

Samtlig data i analysen är hämtad från respektive bolags kvartals och årsbokslut, börsdata (www.borsdata.se) samt egna prognoser baserat på tidigare års prestationer.

 

David Svensson

Taggar (blogg): 
4 april 2017

A1M Pharma- En miljardmarknad öppnar upp sig

A1M Pharma är ett läkemedelsbolag som utvecklar läkemedelskandidaten ROSGard, vilket i tidiga studier har visat sig återställa nedsatt njurfunktion. Det tänkta användningsområdet är njurskydd vid strålbehandling och behandling av havandeskapsförgiftning.

A1M Pharma genomför just nu en offensiv nyemission där målet är att ta in 122,9 MSEK (plus 41,0 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner). Pengarna ska användas till att inleda Fas I/II-studier inom njurskydd vid strålningsbehandling under år 2018. Målsättningen är att presentera preliminära resultat redan i slutet av 2018 för att kunna slutföra förhandlingar om ett licensavtal med ett internationellt läkemedelsbolag.

I videoklippet här nedanför kan ni kolla in Oscars (vd på TradeVenue) bolagsträff med A1m Pharma och dess ordförande, Martin Austin. Ni kan även kolla in TradeVenue:s kompletta bolagspresentation av A1M Pharma på Emissionsbloggen här

 

Men nu tänkte jag gå vidare och kolla lite på hur A1M Pharma ser ut ur ett investeringsmässigt perspektiv just nu, både och med den pågående nyemissionen samt den närmsta tiden efteråt.  

 

En attraktiv värdering och riskprofil:

Så som läget ser ut just nu för A1M Pharma kommer bolaget efter den här nyemissionen kunna bedriva sin verksamhet fullt ut tills produkterna ska ut på marknaden utan nya emissioner eller kapitalrundor.

Det i kombination med potentialen som kommer ifrån att bolaget nu när de får in pengar planerar en offensiv framfart med framtida tester på människor och lansering av sina produkter medför att dagens värdering känns väldigt attraktiv. Även ett deltagande i nyemissionen där man får teckna en ny aktie för 0,75 kronor känns lockande.

Bolaget medför visserligen en ganska så hög risknivå då produktportföljen är väldigt koncentrerad men efter lyckade förkliniska studier som nu ska övergå till Fas I/II-studier vilket innebär tester på människor och att dessa kommande studier kommer vara finansierade via pengarna från nyemissionen drar ner risken ganska så rejält.            

 

En enorm marknad:

Om vi övergår till att kolla på den potentiella marknaden för A1M Pharma så uppgår den på lite längre sikt nästan till 20 miljarder dollar. Här är visserligen marknaden för njurskydd vid strålbehandling som nu är bolagets främsta inriktning ganska så lite om man jämför med marknaden för havandeskapsförgiftning som kommer vara bolagets mer långsiktiga mål.

Att lansera sådana här produkter på läkemedelsmarknaden är i de allra flesta fall en väldigt kostsam process, även om man utvecklat färdigt själva produkten och fått alla tillstånd och så vidare. Av den anledningen kommer A1M Pharma att satsa på att knyta strategiska partnerskap med andra företag inom branschen för att licensera ut sina produkter och det tror jag kommer vara en avgörande framgångsfaktor för bolaget. De har insett sina begränsningar när man är ett så passa litet läkemedelsbolag och istället för att föra sig själva mot branta stup där man kanske klarar fallet och kommer tillbaka starkare än tidigare så väljer man att ta det säkra före det osäkra och det bör ses som en riktigt bra styrka och bra ledarskapsförmåga i bolaget.         

 

I pipelinen:

Om vi avslutningsvis även ska ta oss en titt på vad som ligger närmast i tiden och som kommer vara av intresse för oss investerare så kommer A1M Pharma att genomföra ett listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North inom 1-2 månader nu efter nyemissionen.

Kollar vi på själva forskningen och utvecklingen av bolagets produkter så kommer år 2017 bestå av framförallt uppföljning av bolagets läkemedel, ROSGard och sedan även tillverkning av det. Sedan står även fler förkliniska studier på bland annat djur på schemat och allt det för att förbereda de kommande studierna på människor som kommer börja ta fart under år 2018.

Med andra ord har vi investerare alltså en rad potentiella triggers och stora händelser framför oss på en ganska så kort tid framöver så mycket kan komma att hända, både inom bolaget och för aktien framöver.    

 

I samarbete med Laika Consulting och A1M Pharma.

30 januari 2017

Konsten att göra investeringar roliga

Om man verkligen vill lyckas med någonting här i världen så handlar det om att man tycker det är väldigt roligt. Så fungerar det oavsett vad det handlar om och jag anser att det i mitt fall när det kommer till investeringar så är det viktigare än någonsin. Man kan bli bra på investeringar till en viss grad utan att verkligen ha ett brinnande intresse för dem och tycka att det är hur kul som helst. Men vill man bli en expert och extremt framgångsrik så måste man tycka att investeringar verkligen är roligt.

Jag anser att jag själv har den egenskapen då investeringar verkligen är någonting jag brinner för och tycker är hur roligt som helst. Jag älskar att sitt och googla runt och läsa om olika företag, läsa årsredovisningar och pressmeddelanden med mycket mera. Jag känner även till en person som visar det här svart på vitt och det är Nicklas Andersson eller Investeraren som han ofta kallar sig och det är precis så roligt som han tycker investeringar är som man måste tycka om man varligen vill lyckas.

Ett tydligt exempel som jag förstått att både jag och Nicklas tillämpar är att vi ofta lever vår vardag i investeringsvärlden. Med det menar jag att när vi t.ex. går på stan granskar vi olika företag i bara farten och lite förenklat kan det handla om att man kollar hur många personer som faktiskt besöker restaurangkedjan som man investerat i dagligen eller hur många personer som står i kö på H&M eller hur tätt deras butiker ligger i t.ex. Stockholm. Det kan också handla om att man hälsar på en börs-vd som man råkar se på stan och bara frågar någonting snabbt om framtiden eller en viss affär.

Det hela handlar om att få in det här med investeringar i sin vardag för även om man inte bor i en stad där det springer runt topp-chefer på gatorna så kan man t.ex. skicka iväg ett mejl med några korta frågor om bolaget. Det gör jag nästan dagligen och jag får svar vid i alla fall 8 av 10 gånger vilket är väldigt roligt. Många runt omkring mig frågar hur jag kan eller orkar mejla honom eller henne när jag ändå inte kommer få svar och då frågar jag om frågeställaren själv har testat att mejla och inte få något svar. Svaret blir då oftast nej och då frågar jag varför, för det är så himla enkelt att bara slänga iväg ett mejl med någon fråga och jag lovar er att ni kommer bli förvånande hur ofta och hur snabbt ni kommer få svar.

Att läsa t.ex. årsredovisningar och göra sina konkreta analyser utifrån den informationen i all ära men när det kommer till privata investeringar så är det ens egen uppfattning av bolaget som spelar all roll och den tycker inte jag att man bara får från en årsredovisning eller en analys, den får man via att verkligen analysera bolaget i och utifrån sin vardag och på sitt eget unika sätt. För olika människor kan ha olika uppfattningar om olika bolag, någon kanske säljer av hela sitt innehav för att den inte tror på bolaget längre medan den andra köper på sig så många aktier som möjligt och det är just det som jag tycker är roligt med investeringar. Båda och alla kan nämligen ha rätt, även om man agerar olika för olika typer av bolag passar olika typer av människor och portföljer och det kan vara värt att lägga på minnet när man läser olika analyser och kommentarer om olika bolag. Oavsett om de sägs vara oberoende så är det en person som skrivit och då blir det medvetet eller omedvetet så att den personens personliga touch sätts på texten, oavsett om personen vill det eller inte för vi är trots allt alla bara människor.  

Därför är mitt tips till er att verkligen försöka att få in alla investeringar i er vardag, oavsett om det handlar om något stort globalt eller ett litet lokalt företag. Det är dessutom så mycket roligare att följa sina investeringar via ett mer vardagsaktigt perspektiv än bara via en årsredovisning och en aktiekurs.

 

David 

Taggar (blogg): 
14 juli 2016

Tre analyskoncept

Eftersom att bolagsanalyser och genomgångar är en stor del av min vardag så vill jag även dela med mig av det jag kommer fram till och mina tankar kring olika bolag, det var en av de stora anledningarna till att jag valde att starta Aktieinkomster i bloggformat för mer än fyra år sedan. Genom dessa år har jag kommit fram till framförallt tre analyskoncept som jag personligen tycker är riktigt givande och användbara och det tycker förhoppningsvis ni också.

Det första konceptet är mina ”vanliga” analyser som har en fundamental inriktning där jag grundligt går igenom respektive bolag och kollar på alltifrån affärsidén och affärsmodellen till framtidsutsikterna och riskerna med mycket mera. Dessa lite längre och grundliga analyser hittar ni här och mitt mål är att publicera minst en sådan i veckan.

Sedan har jag även mina så kallade Lunchanalyser där jag kikar på bolag som kan vara intressanta ur ett långsiktigt perspektiv och även där med fokus på det fundamentala. Dessa är lite kortare då hela tanken är att man ska hinna läsa igenom dem på sin lunchrast (därav namnet) och på så sätt löpande få inspiration och tips om intressanta företag på börsen. Ni hittar alla Lunchanalyser här.   

Slutligen har jag även mina snabbgenomgångar som kort och gott fokuserar väldigt mycket på den finansiella biten, framtidsmål och verksamhetsbeskrivning. Här är tanken att man på ett snabbt och smidigt sätt ska få en bra överblick av ett företag och om man tycker att det ser intressant ut kan man analysera det vidare. Även om det är just snabbgenomgångar så trycker jag in väldigt mycket konkret information som man kan komma väldigt långt med. Dessa snabbgenomgångar hittar ni flera exempel på här.    

Jag personligen tycker att de här tre analyskoncepten fungerar väldigt bra ihop då man t.ex. kan få upp intresset för ett företag via en snabbgenomgång eller en lunchanalys och sedan forska ännu mer via att läsa en mer genomgående analys. Men självklart är det ni läsare som bör säga vad ni tycker och tänker om mina analyskoncept, gillar ni dem? Gillar ni dem inte? Tycker ni att det finns någonting som jag kan göra bättre eller bör ändra på? Skriv gärna en rad eller två i kommentarsfältet här nedanför vad ni tycker och tänker så kan jag använd mig av era tankar och idéer till att utveckla dessa koncept ännu mer.

 

 

Tack på förhand!
David  

10 juli 2016

Analys: Dustin Group- En hel dold del

I det senaste veckobrevet som skickades ut tidigare idag blev Dustin Group veckans företag och nu tänkte jag att det skulle passa bra att även dela med sig av den bolagsgenomgången här på bloggen. Om ni vill ha sådana här bolagstips med mycket mera löpande varje vecka så kan ni anmäla er till utskicken helt gratis här.

 

Dustin Group är en återförsäljare av IT-produkter och de flesta känner nog till bolaget via deras sajt Dustin.se där alla möjliga tekniska prylar säljs. Det intressanta med Dustin som bolag är dock att många på marknaden egentligen inte vet vad Dustin är eller vad de gör och hur det får in sina intäkter men när man känner till det blir det här ett helt annat bolag och det tänkta jag visa er idag.

 

Företagsmarknaden står för 90 %:  

Många tror att Dustin är väldigt likt t.ex. CDON bara att Dustin enbart fokuserar på IT- och teknikprylar. Kollar man på bolagets internet-sajt så ligger det visserligen någonting i det tankesättet men försäljningen till privatpersoner som då mest förknippas med internet-handeln står ungefär bara för 10 % av bolagets omsättning på nästan 8 miljarder kronor (år 2015).

Det som verkligen snurrar i Dustin Group är företagsförsäljning som då alltså står för de resterande 90 % av omsättningen. Produktförsäljningen med tillhörande tjänster till företag rullar också på riktigt bra och även om det är små och medelstora företag som är den största kundgruppen så börjar även allt större beställningar komma in. Ett exempel på det är att den svenska Försvarsmakten och Försvarets materielverk nyligen skrev ett avtal med Dustin gällande leverans av IT-relaterade produkter och tjänster och det är värt över 200 miljoner kronor och dessutom innehåller avtalet en chans till en förlängning som i sin tur kan komma att bli värd en bra bit över en halv miljard kronor.

Dustin är som sagt en av de största inom sitt område på den Nordiska marknaden i dagens läge och med hjälp av grunden som de har byggt upp på företagsmarknaden redan nu kan de på allvar börja satsa på sådana här lite större affärer och det är där den stora potentialen inför framtiden finns.  

 

Svårt på marknaden för privatkunder:

Att privatkunderna hos Dustin i princip enbart står för 10 % av bolagets omsättning är en större styrka än vad många tror. När det kommer till försäljning av sådana har teknikprylar är marknaden idag nämligen väldigt pressad. Det beror på att en stor del av konsumenterna i dagens läge är väldigt prismedvetna och lojalitet existerar inte på samma sätt som förut, då man helt enkelt väljer att köpa t.ex. sin nya dator hos den aktör som är billigast.

Av den anledningen är det väldigt viktigt att man håller koll på att företagsdelen inom Dustin behåller sin starka del för även om privatkonsumenterna snart också omsätter över 1 miljard kronor så är det inom företagssegmentet som den stora potentialen finns.

 

En av Nordens största leverantör under digitaliseringen:

Via en investering i Dustin kan man alltså få ta del av en av Nordens största återförsäljare inom IT och teknik. Det som är unikt med just Dustin är att de kombinerar just konkret produktförsäljning med tillhörande tjänster och det är därför de kunnat bli så stora på företagsmarknaden.

Man kan även säga att Dustin har och kommer dra stor nytta av den pågående digitaliseringen samt att de även har en ledande roll inom den utvecklingen. Det fick vi t.ex. se klart och tydligt i och med ordern från det svenska försvaret och när digitaliseringsvågen når nästa steg och verkligen alla företag inom våra samhällen har Dustin potential att ta sig upp till nästa nivå.

Rent aktiemässigt har Dustin gått tungt på börsen i år och tappat nästan 15 % av sitt värde. Men det i kombination med den långsiktiga potentialen inom bolaget skapar ett intressant köpläge och under tiden kan man minst ta del av en direktavkastning på över 3 % per år. Just hårdvara som Dustin arbetar mest med sägs bli nästa stora grej och steg inom digitaliseringen och eftersom att Dustin där ligger i framkant rent försäljningsmässigt samt att de har en ledande position i Norden kan man räkna med Dustin kommer hänga med bra i den utvecklingen och dessa ord sammanfattar läget och potentialen inom Dustin väldigt bra.  

 

David

Taggar (blogg): 
29 juni 2016

Analys: SolTech Energy- Ett intressant case men riskerna finns

SolTech Energy utvecklar solenergisystem som är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg i glas och dessa fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet.

Senast idag fick SolTech en order på nästan 70 miljoner kronor (börsvärdet ligger på cirka 390 miljoner kronor) så mycket ser helt klart intressant ut och dessa faktorer samt även de risker som finns kikar jag på här nedanför.

 

Nytänkande och innovativt:

SolTech är helt klart ett väldigt nytänkande och innovativt företag som har potential att ta det här med solenergi till en helt ny nivå. Att integrera solenergisystem i fasader och tak hos olika byggnader istället för att installera externa och utanpåliggande system är helt klart framtiden och den stora frågan i det här fallet är om det är just det lilla svenska bolaget, SolTech som kommer leda den framfarten.   

Men även om alltifrån tankesättet, arbetssättet och visionerna inom bolaget är innovativa så handlar det i slutändan ändå om produkternas kvalité och potential på marknaden. Styrkan hos just SolTechs produkter ligger i att de passar för i princip alla typer av fastigheter, oavsett om det rör sig om hotell, hyreshus, skolor eller villor med mycket mera. Hela SolTechs grund kommer från forskning på Kungliga Tekniska Högskolan och det är en väldigt viktig detalj då SolTech därmed har forskning och utveckling enda in i benmärgen och det kommer vara extra viktigt med tiden då fokus även kommer behöva riktas mot att ha de mest effektiva produkterna och inte bara de mest användbara rent installations- och driftmässigt.

 

Helt rätt inför framtiden:

Som sagt så är SolTech helt klart ett bolag som ligger rätt i tiden och inte bara för att solenergi är en av framtidens stora energikällor utan också för att det egentligen är först nu som det på allvar börjar bli kommersialiserbart med solenergi. Många bolag har försökt att satsa tidigare men då har marknaden helt enkelt inte varit mogen. Men när de kommer till SolTech så ligger de väldigt bra till rent tidsmässigt och om SolTech kan hålla ut och fortsätta satsa under framförallt de kommande 5-10 åren kommer de helt klart ha chansen att bli en av de stora aktörerna inom sitt område som då är integrerade solenergisystem.

Kollar man på enbart marknaden för solenergisystem så räknar man grovt med att solenergi kommer vara den största energikällan i världen om cirka 30-40 år. Det är dock räknat med den tidigare och dagens utveckling och eftersom att både utvecklingen och tillväxten med stor sannolikhet kommer skalas upp markant för varje år som går så kan solenergi uppnå det betydligt tidigare, kanske till och med om drygt 20 år.

Bara den här marknadsfaktorn är såklart någonting som talar väldigt mycket för SolTech men man ska samtidigt inte sticka under stolen med att det är många företag som sysslar med solenergi och som vill ha sin del av marknadsandelarna och på den globala marknaden är SolTech än så länge en väldigt liten aktör men som sagt med stora visioner och framtidsplaner.

 

Satsning på rätt geografiska områden:

En detalj som dock talar för SolTech rent marknadsmässigt är deras satsningar rent geografiskt så här långt. Kina är idag det land där solenergi växer mest, snabbast och där det satsas mest på energiformen och det är också där SolTech riktar en stor del av sina satsningar nu.

Dessa satsningar sker via ett samriskbolag tillsammans med ett annat kinesiskt solenergiföretag och för SolTechs del är det helt klart Kina som är nyckeln till framgång. Eftersom att Kina är världens största marknad för solenergi så kommer man få ett enormt försprång på den övriga globala marknaden om man väl lyckas där.

Under de kommande åren är det alltså Kina som man måste hålla koll på när det gäller SolTech och även om dagens order på nästan 70 miljoner kronor från Kina är ett steg i rätt riktning så kommer det krävas mycket mer än så. Dessutom är den här ordern fördelad på 20 år, alltså 3,5 miljoner kronor om året så när man ser det ur det perspektivet har SolTech en lång väg kvar att gå, även om marknaden såklart gillar den här ordern och trycker upp bolagets aktie rejält idag.

Men om SolTech på allvar börjar ta sig högre och högre upp i Kina finns det även potential för att lite mindre beställningar till från t.ex. svenska fastighetsägare, villaägare och jordbrukare börjar rulla in per automatik och även om det är större försäljningar som kommer dra in de stora pengarna så kan man inte underskatta uppbyggandet av ett sådant lite mindre flöde då det i längden också kommer kunna dra upp volymerna rejält.

 

Hög risk:

Även om potentialen inom SolTech är ganska så genomgående, i alla fall på pappret och rent teoretiskt så bör det även understrykas att även riskerna är höga. Den största riskfaktorn i dagens läge är att SolTech är ett litet svenskt bolag som hela tiden måste ligga i framkant rent produkt- och teknikmässigt för att kunna konkurrera på den globala marknaden.

Även den hårda satsningen på Kina kan ganska så lätt börja röra sig i fel riktning då konkurrensen där är stenhård, både rent produktmässigt och prismässigt.

Kollar man på den finansiella biten så kan även det bli en kritisk faktor för SolTech då man som sagt hela tiden måste se till att ligga i framkant gällande utvecklingen och det kostar alltid en hel del pengar.     

 

En liten del av portföljen:   

Kollar man på risk/reward-profilen för SolTech så ser den ändå onekligen bra ut just nu. Den finansiella biten ser just nu nämligen ut att fungerar ganska så bra med hjälp av bland annat ett visst växande kassaflöde samt via en obligation som SolTech har ställt ut. Just för stunden säkrar det även utvecklingsbiten och gällande riskerna i Kina så är det helt enkelt någonting som man som investerare måste acceptera för det är just dessa satsningar som mer eller mindre gör SolTech och drar upp potentialen till de höga nivåer som faktiskt är aktuella idag och sådan marknadsrisk finns alltid när ett bolag satsar på nya marknader, både hos små och stora bolag.

Med en attraktiv potential och en risk/reward som känns kontrollerad är SolTech helt klart ett intressant tillväxtcase om man vill exponera sig mot ”den nya solenergimarkanden”, speciellt om man är villig att ta lite högre risk och då även komma åt en högre potential rent aktiemässigt än i de lite större och mer etablerade bolagen som på något sätt sysslar med solenergi.    

Jag anser dock att det finns två viktiga detaljer vid en investering i SolTech. Den första är att man är långsiktig och ger bolaget tid att växa och etablera sig. Den andra saken är att man enbart bör exponera en liten del av sin portfölj mot SolTech då bolaget som sagt är väldigt litet än så länge och att det finns en hel del konkreta risker. Avslutningsvis kan det även vara klokt att avvakta några veckor med en investering tills haussen kring den här nya ordern från Kina har lagt sig en aning och aktien antagligen har sjunkit ner till något lägre nivåer igen.

 

 

Trevlig onsdag!
David   

Taggar (blogg): 
27 juni 2016

Analys: Ratos- Investeringarna har hamnat i skymundan

I det senaste veckobrevet som skickades ut tidigare idag blev Ratos veckans företag och nu tänkte jag att det skulle passa bra att även dela med sig av den bolagsgenomgången här på bloggen. Om ni vill ha sådana här bolagstips med mycket mera löpande varje vecka så kan ni anmäla er till utskicken helt gratis här.

 

I veckobrevet den här veckan blev alltså investment- och private equity-bolaget, Ratos veckans företag. Även om Ratos har haft och har en hel del stora problem så finns det styrkor och positiva aspekter om man kollar på det fundamentala och det medför att Ratos aktie helt klart känns köpvärd ur det långsiktiga perspektivet.

 

Problemen löser av varandra:

Under de senaste åren har Ratos haft en rad olika strukturella problem gällande alltifrån ledningen och det styrande personerna till en bristande tro från marknadens sida. Det i kombination med dålig tajming gällande vissa investeringar samt att vissa portföljbolag inte riktigt har utvecklat sig som man har förutspått har medfört både en markant lägre aktiekurs (Ratos aktie har sjunkit med cirka 20 % under de senaste 3 åren) och även ett lägre resultat och en sämre utveckling överlag för hela Ratos portfölj.

Problemen har alltså minst sagt avlöst varandra inom Ratos under de senaste åren och även om alla problem är långtifrån lösta så finns det ljuspunkter och dessa missar de flesta handlare och aktörer på marknaden just nu.

 

Investeringarna har hamnat i skymundan:

Även om Ratos har tajmat vissa av sina investeringar ganska så fel under de senaste åren (t.ex. de enorma miljardinvesteringarna inom oljebranschen) så har de även gjort några riktiga bra affärer under samma tidsperiod och många av portföljbolagen börjar sakta men säkert att röra sig i rätt riktning.

Det här har dock mer eller mindre hamnat helt i skymundan och det delvis på grund av alla problem men också på grund av att marknaden tidigare har varit van vid att Ratos är ett unikt investmentbolag som växer snabbt och mycket hela tiden. Det tankesättet gällande Ratos måste man tyvärr antagligen lämna bakom sig men ”nya” Ratos som är på väg att växa fram kan mycket väl bli minst lika intressant.  

 

Ratos är på väg att förändras:

Som sagt så håller Ratos som företag helt klart på att förändras och det har pågått under ett bra tag nu, även om de flesta väljer att enbart fokusera på det negativa. Man kommer inte längre kunna förvänta sig snabba vinster från Ratos sida och det kommer man inte kunna göra inom några riskkapital- eller investmentbolag framöver, i alla fall inte på samma sätt som förut.

När bolagen tvingas bli mer långsiktiga och uthålliga så måste även investerarna bli det. Ratos har en ganska så unik inriktning som investmentbolag då de mer liknar ett riskkapitalbolag. Den unika inriktningen kommer aktieägarna med stor sannolikhet fortsätta att kunna tjäna väldigt mycket pengar på i längden men det förutsätter som sagt att man anpassar sin investering efter det nya läget i Ratos samt att man blir betydligt mer långsiktig än tidigare men om man som investerare kan uppfylla det kan det vara väldigt intressant att återigen börja kika på Ratos.     

 

 

David

Taggar (blogg): 
20 juni 2016

Analys: ICA Gruppen- Kostsamt men framåt

I det senaste veckobrevet blev ICA Gruppen veckans företag och nu tänkte jag att det skulle passa bra att även dela med sig av den bolagsgenomgången här på bloggen. Om ni vill ha sådana här bolagstips med mycket mera löpande varje vecka så kan ni anmäla er till utskicken helt gratis här.

 

Den här veckans företag i veckobrevet blev alltså ICA Gruppen som vi både tycker står inför stora utmaningar och en väldigt intressant framtid och som dessutom värderas ganska så attraktivt just nu.

 

Renodlar:

För ett tag sedan meddelade ICA Gruppen att de har inlett en process där de ska renodla sin verksamhet och enbart satsa på kärnverksamheten som är dagligvaror och på saker som kan kopplas samman med den verksamheten. Det har redan nu medfört att ICA Gruppen är på väg att bli något mycket större än ”bara” den största dagligvarukedjan i Sverige.

I många ICA-butiker eller i alla fall i anslutning till dem kan man nu för tiden hitta alltifrån apoteksvaror (till stor del tack vare deras köp av Apotek Hjärtat) till heminredning (via deras köp av Hemtex) och även om många har varit skeptisk till den här utbyggnaden av affärsmodellen och affärsområdena så har den här något amerikanska modellen där man ska kunna handla allt på ett och samma ställe tagits emot väldigt bra så det kan helt klart vara sådana här satsningar som kommer kunna ta ICA Gruppen till nästa nivå på en annars ganska så trögväxande marknad.     

 

Effektivisering:

En annan sak som kommer kunna lyfta ICA Gruppen i längden är den pågående digitaliseringen av hela dagligvarumarkanden. Även om marknaden inte direkt växer bara för att människor börjar handla mat med mera på internet så medför det här i längden att ICA Gruppen kommer kunna effektivisera sina processer och dra ned på kostnaderna ganska så rejält och det här är en faktor som underskattas ganska så markant av marknaden.

Även om kampen på internet har hårdnat rejält bara under de senaste månaderna så har just ICA Gruppen här många fördelar. De har t.ex. en lång erfarenhet av verksamheter på internet och dessa kunskaper kan de nu använda sig av nu när även dagligvarudelen ska till internet på allvar.    

 

Tålamod krävs:

Man ska dock inte sticka under stollen med att det är väldigt långsiktiga processer som ICA Gruppen nu har inlett, både gällande renodlingen av verksamheten och digitaliseringen. Det kommer ta många år innan allt kan kopplas samman och flyta på lika bra som dagligvaruhandeln har gjort under alla år men det är också just det som gör att potentialen inom ICA gruppen stiger och i alla fall enligt oss är högre än hos t.ex. Axfood.

Dagens värdering känns som sagt också ganska så attraktiv och ICA Gruppen är ett sådant bolag som man ska passa på att köpa när det mer eller mindre ratas av marknaden. Om man har tålamod och kan hålla huvudet kallt så under en längre tid så kan det helt klart vara intressant att nu börja kolla på ICA Gruppen men tålamod är verkligen A och O här. Det har vi t.ex. klart och tydligt fått se idag när bolaget meddelade att de kommer sälja av inkClub med en förlust på ungefär 30 miljoner kronor. Men om man som vi tror på gruppen ur det längre perspektivet kan man under tiden ta del av direktavkastningen från utdelningarna på nästan 4 % varje år och bara det känns väldigt attraktivt.    

 

 

David 

14 maj 2016

Axfood eller ICA Gruppen? Valet kan bli viktigare än någonsin...

Dagligvarumarkanden i Sverige har sett ungefär likadan ut under en väldigt lång tid. Det gäller både aktörerna och deras marknadsandelar m.m. men nu är någonting stort på allvar på gång att ske på den här annars väldigt klassiska marknaden.

 

Internet tar över:

Den stora förändring som är på gång på dagligvarumarkanden är såklart att flytten från de gamla klassiska matbutikerna till internet är i full gång. Marknaden för dagligvaror på internet växer med ungefär 30-40 % i årstakt och än finns det mycket att hämta då sådana här verksamheter idag bara utgöra några fåtal procent av den totala dagligvarumarkanden.

Även om hela dagligvarumarkanden aldrig kommer att flytta till internet helt och hållet så tror jag att fördelningen med tiden kommer vara väldigt annorlunda än vad den är idag. På lång sikt tror jag faktiskt att de här typen av handel och konsumtion kan komma att ske till över 50 % på internet, kanske till och med en bra bit mer och då ser man tydligt den enorma potentialen då dagens siffra som sagt bara är några ynka procent.

Vissa hävdar att de inte kommer bli någon skillnad för dagligvarukedjorna då kundantalet fortfarande kommer vara detsamma och att marknaden egentligen inte växer bara för att de flyttar ut på internet. Där anser jag att man gör en stor felbedömning, för även om man har rätt gällande kundantalet så kommer internet och digitaliseringen av den här typen av försäljning och konsumtion kunna medföra att aktörerna kan genomföra en rad effektiviseringar och besparingar och det är där jag anser att den stora potentialen för aktörer som t.ex. ICA Gruppen och Axfood finns.

Vi har redan nu fått se hur lönsam digitaliseringen kan vara för många branscher om man agerar rätt från början och ger satsningarna tid. Men vi har också fått se hur den kan orsaka stora problem, som t.ex. inom banksektorn där de svenska bankerna nu sitter på enorma IT-satsningar för flera miljarder som nu håller på att bli föråldrade och nu blir de omsprungna av mindre aktörer, i alla fall på den digitala fronten. Allt behöver alltså inte bara vara frid och fröjd med digitaliseringen och det är en viktigt detalj att tänka på, inte minst gällande just t.ex. ICA Gruppen om Axfood som fortfarande är inne i ett ganska så tidigt skede av dessa processer.        

 

Både Axfood och ICA gruppen satsar nu:

Om vi kollar på ICA Gruppen och Axfood som är de stora aktörerna inom dagligvaruhandeln i Sverige så har båda inte varit lika positivt inställda till internet. ICA Gruppen har däremot redan från början sagt att de ska bli störst även på internet men Axfood har varit lite mer tillbakadragna och i princip sagt att deras verksamhet fungerar bra som den är.

ICA Gruppen har i dagens läge redan kommit en bit på vägen och idag kan man handla på nätet från strax under 200 ICA-butiker vilken kan jämföras med den kompletta skaran som består av över 1 300 butiker.

Mot förmodan har nu även Axfood vi Willys-butikerna tagit sig online, vilket man som sagt inte trodde för inte alls så länge sedan. Men nu har bolaget tvärvänt och säger istället att de vill finnas där deras kunder finns vilket låter väldigt logiskt. Willys satsning är dock lite mer blygsam och omfattar idag endast cirka tre butiker fördelat på Stockholm och Göteborg men om dessa tester som man ändå får se det som blir lyckade så är det inte en alltför vild gissning att Willys kommer att skala upp det hela ganska så snabbt.

Just nu kan vi alltså se mer och mer konkreta satsningar från de två jättarna i Sverige och det tycker jag bådar väldigt gott för oss investerare.

 

Vem blir vinnaren?

Den stora frågan som nu då har dykt upp är vem av dessa två aktörer som kommer bli den riktigt stora vinnaren? Det är väldigt svårt att svara på och till och med att spekulera om. Det man kan se är att ICA Gruppen kanske har snäppet bättre kompetens kring sådana här processer samt även viljan till att göra förvärv på ett annat sätt en vad Axfood har.

Men det finns även en hel del frågetecken inom ICA Gruppen och det är att själva butikerna drivs av enskilda handlare som själva får bestämma om det vill vara med på den här online-satsningen eller inte. Det kan rent teoretiskt skapa en hel del tillväxtproblem för ICA på internet framöver, i alla fall om det skulle visa sig att många handlare väljer att tacka nej.

Även Axfood kommer med stor sannolikhet att stöta på problem och ett som vi antagligen kan se redan nu är att de i början inte visade någon vilja alls till att finas på internet till att nu mer eller mindre tvingas in på marknaden. Sådana satsningar brukar oftast vara väldigt riskabla och dessutom ska heller inte faktorn att de nu ligger en bra bit efter de andra aktörerna underskattas.

 

Det går att hedga sig:

Möjligheterna på den här relativt nya marknaden är alltså enorma med tanke på att dagligvaruhandeln på internet som sagt bara består av några ynka procent av den totala marknaden, rättare sagt till och med enbart 1,7-1,9 %. Men även om möjligheterna är stora så finns det även en hel del frågetecken om man kollar på de stora aktörerna som t.ex. ICA Gruppen och Axfood. Frågar ni mig så är det dock just dessa bolag som jag tror kommer ta över även den här marknaden i längden, om inte på egen hand så via olika förvärv av mindre aktörer. Av just den anledningen har jag valt att på ett sätt hedga mig så att jag inte behöver försöka välja ut den vinnande aktören redan nu. Jag har nämligen investerat i både via min utdelningsportfölj och ur ett långsiktigt perspektiv för jag tror att även om de blir de stora vinnarna eller inte så kommer internet bli det fenomen som tar dessa bolag till en helt ny nivå och in i en ny era och den resan vill jag vara med på.

Sedan får man heller inte glömma bort att det som sagt finns andra intressanta och mindre aktörer på marknaden. På börsen i Sverige är ett alternativ bolaget MATSE som bland annat driver Mat.se och även där är det mycket som pekar åt rätt håll. Jag tror dock som sagt att de stora jättarna kommer börja köpa upp de här mindre bolagen men det återstår som sagt att se.

 

Jag känner mig i alla fall väldigt nöjd med att vara exponerad mot den här snabbväxande marknaden både via ICA Gruppen och Axfood. Hur ser ni på det och hur ser er exponering ut?

 

 

Trevlig lördagskväll!
David 

Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2018 (5)

Taggar