Aktieinkomster
Likes
796
Antal inlägg
1346
Följare
65
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
18 mars 2016

Utdelningar årsvis, månadsvis eller kvartalsvis?

 

Olika typer av utdelningar:

Utdelningar kommer oftast antingen årsvis, månadsvis eller kvartalsvis beroende på t.ex. hur företagets policy ser ut, hur lagstiftningen ser ut vilket land företaget är ifrån m.m.

I Sverige är det absolut vanligast med årsvisa utdelningar med undantag från bland annat preferensaktier som oftast delar ut pengar fyra gånger om året, en gång per kvartal.

I USA är det nästan uteslutande kvartalsvisa utdelningar som gäller men det går även hitta en hel del bolag med månadsvisa utdelningar.

Kollar vi på övriga Europa så är det där en blandning mellan Sverige och USA och där ser vi till största del årsvisa utdelningar men i vissa fall även kvartalsvisa.

 

Vilken typ ska man satsa på?

Vilken typ av utdelningar man ska satsa på beror på vad man som investerare föredrar. Det man här ska känna till är att själva utdelningsbeloppet blir det samma oavsett hur många gånger det fördelas över. Här handlar det alltså enbart om hur man vill att flödet av likvida medel ska se ut i sin portfölj.

Jag personligen föredrar en kombination av alla de här tre utdelningstyperna, månadsvisa, årsvisa och kvartalsvisa och det på grund av att jag vill ha ett löpande flöde av likvida medel in till min portfölj, varje månad. Det här har jag gjort möjligt via att jag har svenska, amerikanska och europeiska innehav i min utdelningsportfölj.

Självklart skulle det även fungera bra med bara årsvisa utdelningar som man sedan får fördela ut och på så sätt alltid se till att man har likvida medel på sitt konto. Men jag föredrar som sagt att utdelningar automatiskt flödar in varje månad då jag på så sätt alltid kan utnyttja eventuella köplägen som uppstår på börsen.

 

Håll er till det fundamentala:

Oavsett vilken utdelningstyp man väljer och föredrar så gäller det att fortfarande fokusera på det fundamentala när det kommer till utdelningar som jag pratat om tidigare under veckan. Stabiliteten hos utdelningsbolagen och utdelningstillväxten m.m. är fortfarande det viktigaste.

Så själva utdelningstypen är inte det första man ska fokusera på för då kommer man med stor sannolikhet inte att hitta några bra utdelningsbolag. Det man kan göra är att man gör upp olika listor med bolag från de olika kategorierna så kan man sedan sortera ut de bästa och sedan bygga sin portfölj efter det.

 

Vad för typ av utdelningar föredrar ni?

 

 

Trevlig lunch!
David  

Blog Archive

Blog Archive
2018 (5)

Taggar