Aktieinkomster
Likes
796
Antal inlägg
1346
Följare
65
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
9 mars 2016

Lunchanalys: Därför håller jag mig borta från preferensaktier

 

I dagens lunchanalys tänkte jag rikta mina blickar lite mot preferensaktier som verkligen har blivit ett väldigt populärt fenomen under de senaste åren. Jag är här faktiskt inte lika positivt inställd till preferensaktier som många andra på marknaden är och det samt lite annat smått och gott tänkte jag nu gå igenom.

 

Vad är preferensaktier:

Om vi lite snabbt börjar med att kolla på vad preferensaktier egentligen är så är det ett aktieslag som ger bättre rätt till bolagets tillgångar eller vinst än stamaktier vid en konkurs eller likvidation. Preferensaktier har företrädesrätt vid utdelning och likvidation framför andra aktier som t.ex. stamaktier.

De bolag som ger ut en preferensaktie har även rätt (men de är inte skyldiga) att köpa tillbaka preferensaktierna till ett i förväg bestämt pris. Preferensaktieägarna kan alltså tvingas att sälja sina aktier med en rabatt om kursen skulle stå högre än det förutbestämda priset. Det här medför i teorin att det finns ett tak för hur stor avkastning man kan få rent kursmässigt men om man köper och säljer preferensaktierna själv innan de eventuellt köps tillbaka så kan man såklart uppnå en högre avkastning även om det är lättare sagt en gjort.

Det är alltså inte avkastningen rent kursmässigt som man är ute efter hos preferensaktier utan i de flesta fall är det utdelningarna som man vill komma åt. Många preferensaktier ger idag en ganska så hög direktavkastning men här gäller det även att hålla koll på att företaget kan betala dessa utdelningar i längden för om man går miste om den och dessutom kanske köpt på sig aktierna över inlösenkursen så kan man åka på en rejäl smäll.  

 

Jag undviker preferensaktier:

Som rubriken här säger så undviker jag preferensaktier helt och hållet när det kommer till min långsiktiga utdelningsportfölj. Anledningen till det är egentligen väldigt enkel för den är att jag i min utdelningsportfölj på lång sikt och på bästa sätt vill kombinera både utdelningar och kursutveckling. Det är ej möjligt på samma sätt hos just preferensaktierna och dessutom så passar sig dessa inte jättebra in på lång sikt och med en strategi som går ut på att i princip aldrig sälja några innehav utan bara låta dem ligga och arbeta i portföljen, som jag tillämpar.

Sedan är jag även väldigt skeptisk till de underliggande avtalen som finns hos preferensaktierna och som innehåller just villkor för inlösen av aktierna m.m. Dessutom tycker jag att hela marknaden för preferensaktier har gått lite över styr då t.ex. små bolag har ställt ut preferensaktier och där har det nästan varit självklart att de aldrig skulle klara av att betala ut de utdelningar som de från början sa i längden och det finns faktiskt flera exempel på där utdelningarna har ställts in och då är man mer eller mindre körd.     

 

Jag kan tänka mig preferensaktier i ett fall:

Jag personligen skulle enbart kunna tänka mig att välja att investera i preferensaktier i en portfölj som jag kanske skulle ha under några år och då jag inte skulle kunna få någon som helst avkastning på ett räntekonto.

Om jag skulle sätta ihop en sådan här portfölj så skulle jag vara extremt noga med att kolla igenom de underliggande avtalen och framförallt bara välja preferensaktier från stora och stabila bolag där utdelningen mer eller mindre skulle vara garanterad under dessa år som jag tänkt äga aktierna. Det skulle medföra att direktavkastningen antagligen skulle bli lite lägre men å andra sidan så skulle jag inte till en lika hög grad riskera att bli bränd på grund av inställda utdelningar vilket är väldigt troligt att man blir i längden hos de mindre bolagen som ställt ut preferensaktier, det har vi fått se flera gånger under den senaste tiden.   

 

Om du ska välja preferensaktier, tänk då på det här:

Även om jag inte är ett jättestort fan av preferensaktier så finns det även en hel del fördelar med den här typen av investeringar och jag tror att de skulle passa bra in hos ganska så många personer där ute på marknaden. Men man bör som sagt vara väldigt försiktig och de punkterna som jag tar upp här nedanför tycker jag kan vara ganska så bra riktlinjer.

 

  • Var noga med att gå igenom de underliggande villkoren
  • Undvik preferensaktierna från de mindre bolagen med en ansträngd ekonomi
  • Välj stabilitet före en hög avkastning
  • Håll koll på inlösenkurserna och köp inte aktier för en högre kurs
     

 

Hur ser ni på fenomenet preferensaktier? Varför gillar ni dem eller varför gillar ni dem inte? Hur ser ni på dem på kort och lång sikt?

 

Trevlig lunch!
David 

16 november 2015

Preferensaktier passar inte alla, passar de dig?

Preferensaktier är ett fenomen som har blivit väldigt populärt den senaste tiden och som har spridit sig som en löpeld på den svenska börsen. Som med allt annat så finns det både för- och nackdelar med den här typen av aktier och frågar ni mig så passar preferensaktier utmärkt till en viss typ av personer men inte alls så bra till andra.

Den typ av personer som jag tycket att preferensaktier passar bra för är de som både vill ha en investering samt löpande inkomster. Ett bra exempel är att den här typen av aktier kan passa väldigt bra för pensionärer då de både kan placera i ett företag som de tror på och vars verksamhet de tror kan generera ett bra kassaflöde. På så sätt kan man se till att få inkomster från sina investeringar direkt för när man är pensionär vill man inte vänta på det men samtidigt så kanske man ändå vill ha sitt kapital investerat.

Om man däremot har ett bra tag kvar till sin pension eller tills man ska börja använda sina pengar och om tanken med vederbörande investering är att vara långsiktig så tycker inte jag att preferensaktier är något bra alternativ. Ur ett sådant långsiktigt perspektiv vill man ta del av det bästa av alla världar som i det här fallet är både utdelningar och den långsiktiga kursutvecklingen i aktien och det sistnämnda går man mer eller mindre miste om när man väljer preferensaktier.    

Allt det här beror på att alla bolag (i alla fall de flesta) som ger ut preferensaktier har så kallade inlösningsklausuler som ger dem rätten till att köpa tillbaka alla preferensaktier ett visst datum och till ett förutbestämt pris. Här ska man också poängtera att det ger dem rätten till att göra det men de är inte skyldiga att göra det. Det förutbestämda priset medför att det redan finns ett tak för hur mycket aktien kan stiga (i alla fall rent teoretiskt) och därför är det i princip bara utdelningarna som man kan tjäna på hos preferensaktierna.

Enligt mig är det här med preferensaktier ett bra alternativ men bara i rätt läge och med de rätta förutsättningarna, t.ex. då om man är pensionär. Jag själv t.ex. som investerar på minst 30 års sikt anser att preferensaktier är helt ointressanta, i alla fall i dagens läge och efter mina förutsättningar.

 

David  

Taggar (blogg): 
10 januari 2012

A, B, C eller Preferensaktier?

Vissa företag har flera olika sorters aktier noterade på börsen. Det kan göra att handeln med vissa aktier blir väldigt svår och förvirrande om man inte vet vad de olika sorters aktier står för. Det är egentligen inget svårt när man väl lärt sig vad de olika typerna står för, men för det måste man ta sig tiden att lära sig det. Därför tänkte jag visa och förklara vilka olika aktier det finns och hur de fungerar.

Det finns tre olika sorters aktier, det är A, B, C och preferensaktier. Aktietypen presenteras via att bokstaven är placerad efter företagsnamnet. Det brukar se ut så här:

Tele2 A= A- aktie
Tele2 B = B- aktie

Industrivärden A= A-aktie
Industrivärden C = C-aktie

Swedbank A= A- aktie
Swedbank pref = Preferensaktie

Då finns det självklart skillnader mellan de olika aktietyperna. Skillnaden ligger i att A-aktierna väger mycket större när det kommer till rösträtt på företagens årsstämmor än om du äger B eller C-aktier. En A-aktie motsvarar nästan alltid tio gånger tyngre röst än en B eller C-aktie. Så en A-aktie är för det mesta värd en röst och en B eller C-aktie är för det mesta en tiondels röst, alltså behöver man ha tio B eller C-aktier för att få en röst. Tidigare i Sverige kunde företag bilda olika aktier med ännu större skillnad. Då kunde skillnaden vara så stor att en A-aktie motsvarade en röst och en B eller C-aktie motsvarade en tusendelsröst, alltså behövde man ha 1 000 B eller C-aktier för att få en röst på årsstämman. Men nu är det bara tillåtet att bilda aktier med tiondelsskillnader som jag nämner ovan. Men det här med att företagen bildar A, B och C-aktier med olika antal röster finns inte i hela världen. Sverige är ett av de fåtal länderna som har det systemet.

Då kommer vi till preferensaktier. En preferensaktie är i stora drag en aktie som har förtur vid olika händelser inom företaget. Det kan vara händelser som t.ex. utdelningar eller vid en likvidation. De har alltså förtur gentemot de vanliga aktierna i företaget. Reglerna kan för preferensaktierna kan variera väldigt mycket för olika företag, eftersom att det är upp till företagets ledning att sätta upp villkoren.

Anledning till att företag väljer att släppa en hel del olika sorters aktier handlar om två saker, de sakerna är makt och kapital. Oftast så vill företag få in mer pengar till att finansiera olika projekt eller likande. Då gör man ofta det genom att nyemittera fler aktier och på så sätt få in fler ägare och vi dem mer kapital. Men man vill oftast inte släppa makten, därför noterar man B eller C-aktier som inte är lika mycket värda i röster som de tidigare ägarnas A-aktier. Det resulterar till att man både kan få in nya ägare och via dem nytt kapital, men fortfarande behålla makten i bolaget. För de tidigare ägarna innehar A-aktier och de nya ägarna B eller C-aktier och då ser man direkt att de tigare ägarna kontrollerar majoriteten av rösterna eftersom att A-aktierna är värda mest.

Nu kommer vi då till den stora frågan om vilket aktie man ska köpa. Det kan verka väldigt svårt, men för oss privatpersoner finns det ett ganska enkelt svar som vanligtvis brukar slå rätt. Svaret blir att för oss privatpersoner så är det oftast bäst att köpa B eller C-aktier. Det blir bäst eftersom att vi jagar efter så bra avkastning som möjligt istället för att få så mycket makt i bolaget som möjligt. I och med att B och C-aktierna oftast ägs av privatpersoner så köps och säljs de väldigt mycket så blir det lättare att både köpa och sälja aktier när man själv vill. Medans med A-aktierna så är det ofta större ägare som söker efter makt som är ägare och då köps aktierna men säljs väldigt sällan. Det resulterar till dåligt flöde med köpare och säljare så det kan bli svårt att sälja sina aktier när man vill det. På börslistorna hos din mäklare kan di se vilken av aktierna det är mest omsättning i och med det menar man vilken av aktierna som köps och säljs mest. Sedan ibland är det så att ett företag bara har A-aktier tillgängliga att köpa. Då är det oftast bra omsättning där också så då köper man självklart dem. I vissa företag kan du bara köpa B eller C-aktier eftersom att ägarna vill behålla sin makt i företaget, exakt så som jag beskriver ovan.

Sammanfattningsvis kan vi säga att skillnaden mellan A-aktier och B och C-aktier är att A-aktierna är mer värda i röstväg än de andra aktierna på företagets årsstämma. Det är även så att B och C-aktier oftast är samma sak, eftersom att reglerna i Sverige är så att man max får skapa underliggande aktier med B eller C-aktier som är värda en tiodel av en A-aktie aldrig mindre. Sedan finns det undantag där B och C-aktier är olika mycket värde. Det kollar man enklast upp på berörande företags hemsida, under finansiell information. Slutligen så är det oftast bäst för oss privatpersoner att köpa B eller C-aktier, eftersom att de oftast är lättare ätt köpa och sälja när man själv vill.

Hoppas det var till någon hjälp!

David

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (5)

Taggar