Aktieinkomster
Likes
793
Antal inlägg
1340
Följare
66
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
18 mars 2016

Utdelningar årsvis, månadsvis eller kvartalsvis?

 

Olika typer av utdelningar:

Utdelningar kommer oftast antingen årsvis, månadsvis eller kvartalsvis beroende på t.ex. hur företagets policy ser ut, hur lagstiftningen ser ut vilket land företaget är ifrån m.m.

I Sverige är det absolut vanligast med årsvisa utdelningar med undantag från bland annat preferensaktier som oftast delar ut pengar fyra gånger om året, en gång per kvartal.

I USA är det nästan uteslutande kvartalsvisa utdelningar som gäller men det går även hitta en hel del bolag med månadsvisa utdelningar.

Kollar vi på övriga Europa så är det där en blandning mellan Sverige och USA och där ser vi till största del årsvisa utdelningar men i vissa fall även kvartalsvisa.

 

Vilken typ ska man satsa på?

Vilken typ av utdelningar man ska satsa på beror på vad man som investerare föredrar. Det man här ska känna till är att själva utdelningsbeloppet blir det samma oavsett hur många gånger det fördelas över. Här handlar det alltså enbart om hur man vill att flödet av likvida medel ska se ut i sin portfölj.

Jag personligen föredrar en kombination av alla de här tre utdelningstyperna, månadsvisa, årsvisa och kvartalsvisa och det på grund av att jag vill ha ett löpande flöde av likvida medel in till min portfölj, varje månad. Det här har jag gjort möjligt via att jag har svenska, amerikanska och europeiska innehav i min utdelningsportfölj.

Självklart skulle det även fungera bra med bara årsvisa utdelningar som man sedan får fördela ut och på så sätt alltid se till att man har likvida medel på sitt konto. Men jag föredrar som sagt att utdelningar automatiskt flödar in varje månad då jag på så sätt alltid kan utnyttja eventuella köplägen som uppstår på börsen.

 

Håll er till det fundamentala:

Oavsett vilken utdelningstyp man väljer och föredrar så gäller det att fortfarande fokusera på det fundamentala när det kommer till utdelningar som jag pratat om tidigare under veckan. Stabiliteten hos utdelningsbolagen och utdelningstillväxten m.m. är fortfarande det viktigaste.

Så själva utdelningstypen är inte det första man ska fokusera på för då kommer man med stor sannolikhet inte att hitta några bra utdelningsbolag. Det man kan göra är att man gör upp olika listor med bolag från de olika kategorierna så kan man sedan sortera ut de bästa och sedan bygga sin portfölj efter det.

 

Vad för typ av utdelningar föredrar ni?

 

 

Trevlig lunch!
David  

17 mars 2016

Olika utdelningsstrategier

 

Det finns väldigt många olika investeringsstrategier och metoder och olika tillvägagångssätt passar olika personer. När det kommer till utdelningar som vi fokuserar på under den här veckan så finns det också en hel del olika strategier och några av dessa har jag nu kollat på här nedanför.

Min investeringsmetod när det gäller min utdelningsportfölj går ut på som ni säkert vet vid det här laget att få ett så stort flöde av likvida medel varje månad. Dessa likvider som varje månad kommer in till min portfölj i form av utdelningar från mina portföljbolag återinvesterar jag för det mesta. På så sätt ökar jag hela tiden värdet på min portfölj samt att jag får en bra snittkurs. En bra snittkurs får jag ju via att jag hela tiden sprider mina kontinuerliga ökningar i mina innehav, ibland får jag en högre och ibland en lägre inköpskurs men med tiden så leder det till ett bra snittpris som sagt. Att portföljen hela tiden ökar i värde beror på två saker, den första är att eftersom jag återinvesterar i princip alla utdelningar så ökar ju värdet på så sätt. Den andra anledningen till att portföljen ökar i värde är för att på lång sikt så stiger förhoppningsvis aktiekursen och då också portföljens värde såklart.

Min strategi går alltså ut på att kombinera tillskott av kapital samt aktiekursökningar och på så sätt på lång sikt få en så bra värdeutveckling för portföljen som möjligt.

En viktig sak att tillägga är att jag aldrig har bråttom att investera mina likvida medel. Jag väntar tills köplägen i de aktier som jag vill köpa uppenbarar sig och då slår jag till, ibland kan mina likvida medel ligga i flera månader utan att jag investera dem. Just att ha tålamod och invänta köplägen är en väldigt viktig detalj när man tillämpar den strategin som jag gör. På så sätt kan man på kort sikt få en så låg inköpskurs och snittkurs som möjligt och då senare på lång sikt en bättre värde ökning.

Ett annat sätt är att köpa aktien innan X-dagen, den dagen som aktien handlas för sista gången om man vill har rätt till den kommande utdelningen. På själva X-dagen då aktien för första gången handlas utan rätt till utdelning så sjunker i princip alltid aktien. Aktien brukar sjunka med det belopp som utdelningen består av. Om vi säger att själva aktien kostar 100:- kronor och utdelningen är på 3 %, då är alltså utdelningen 3:- kronor per aktie. På X-dagen bör då aktien naturligtvis sjunka med 3:- kronor eftersom att 3:- kronor per aktie ska ut ur själva företaget. Men det fungerar inte alltid så och det finns ett sätt som gör det möjlighet att tjäna mer pengar på det här. Om det skulle vara så som jag nämner ovan alltså att aktie sjunker lika mycket som utdelningsbeloppet är det ju alltså ett nollsummespel (om man inte måste skatta på utdelningen).

Men ibland blir det faktiskt så att aktien inte sjunker lika mycket som utdelningsbeloppet. Om aktien från exemplet ovan bara skulle sjunka med 2:- kronor vid handelsdagens slut så har man ju tjänat 1:- krona per aktie. Men det kan ju också bli så att aktien sjunker mer än själva utdelningsbeloppet och då har man ju just då gjort en förlustaffär om man säljer direkt.

Hela den här metoden kräver ju att aktien är hyfsat stark på X-dagen och inte sjunker lika mycket som själva utdelningsbeloppet. Det går ju såklart aldrig veta som ni förstår, det är ren spekulation som går hem ibland och ibland inte.

En sak som skulle kunna tyda på att aktien inte sjunker lika mycket är att många på marknaden kanske tycker att aktien blir billig så att många investerare lockas till köp och på så sätt pressar upp aktien (om det inte har koll på att aktien handlas utan rätt till utdelningen vill säga). Men inget går ju som sagt att förutse, jag personligen skulle aldrig ägna mig åt den här sortens spekulation eller råda någon till det för enligt mig är det för riskabelt. Om jag personligen skulle ägna mig åt utdelningsspekulation så skulle jag snarare använda mig av exemplet här nedan.

Den här ytterligare metoden liknar väldigt mycket den här ovan. Tänk er att man från början gör lika dant som jag skrev om här ovan, man köper aktien sista handelsdagen innan X-dagen så att man får rätt till utdelningen. Men istället för att sälja på X-dagen då aktien med största sannolikhet sjunker så behåller man aktien under en viss period. Man behåller den så länge den krävs för att stiga till det priset man köpte på eller mer.

Om vi återgår till exemplet ovan där aktien kostar 100:- kronor, utdelningen är på 3 %/3:- kronor. På X-dagen när man äger aktien så sjunker den med 3 %, alltså lika mycket som själva utdelningen, aktien är nu alltså värd 97:- kronor. Än så länge så ligger man ju på +/- 0 av den anledningen att aktien är värd 97:- kronor men vi har erhållit den nedgången genom 3:- kronor i utdelning. Sedan behåller man aktien tills den återigen är värd 100:- kronor eller mer, vilket tidsperspektiv vi pratar om går ju aldrig att veta på förhand men förhoppningsvis är den tillbaka på dessa nivåer inom en ganska så snar framtid.

Om man då när aktien återigen är värd 100:- kronor säljer av så har man ju gått på +/- 0 på själva aktieaffären men man har erhållit 3:- kronor i utdelning som nu finns på kontot som ren vinst. Självklart så innebär den här strategin också en hel del risktagande. Det är ju aldrig säkert att aktien stiger igen, men när det handlar om stora företag så är det troligt att aktien någon gång återhämtar sig. Sedan är det ju en fråga om tid, hur länge klarar vi av att vänta på att aktien ska stiga igen? Det skulle ju kunna ta flera år man kan ju aldrig vet det. Som jag nämnde tidigare så är det den här strategin som jag skulle använda mig av om jag skulle utdelningsspekulera.

 

Om ni har något mer exempel på hur man kan tjäna pengar på utdelningar på kort eller lång sikt så får ni gärna dela med era exempel. Men det här ovanför tror jag är de mest vanliga.

 

Trevlig kväll!
David

17 mars 2016

Tema utdelningar: Svenska utdelningsbolag i en klass för sig

Igår tipsade jag er om några amerikanska utdelningsbolag som som vi långsiktiga investerare absolut bör kolla lite extra på i dagens läge då både verksamheten och utdelningarna ser väldigt bra ut för den kommande tiden.

Nu tänkte jag även tipsa er om några svenska utdelningsbolag som är en klass för sig och som alla utdelningsinvesterare i alla fall bör ta en titt på.

 

Intrum Justitia:

Även om man inte kan tror det vid en första anblick så är Intrum Justitia faktiskt ett riktigt högkvalitativt bolag när det kommer till utdelningar. Men om vi börjar med verksamheten så har Intrum Justitia omstrukturerat, optimerat och förbättrat hela organisationen under de senaste åren vilket har medfört att de idag kan visa upp en helt annan styrka och stabilitet än vad de gjort tidigare. Jag har tidigare sagt att Intrum Justitia är ett mycket mer attraktivt alternativ inom finanssektorn än vad bankerna är och det stor jag helt klart fast vid och det framförallt på grund av att Intrum Justitia är mycket mindre konjunkturkänsligt.

Utdelningsmässigt så erbjuder Intrum Justitia idag en direktavkastning på 3 % och de har höjt sin utdelning under 8 år i rad vilket är väldigt bra på den svenska börsen. Så ta en titt på Intrum Justitia om ni är på jakt efter ett utdelningsbolag inom finanssektorn.

 

Hufvudstaden:   

Fastighetsbolaget, Hufvudstaden och deras strategi som riktar sig mot centrala fastigheter i Stockholm och Göteborg har blivit en riktigt framgångssaga när det kommer till utdelningar. Hufvudstadens fastigheter som består av bland annat kontors- och butikslokaler på några av de mest attraktiva platserna i landet som i princip alltid kommer gå at hyra ut väldigt enkelt medför att Hufvudstaden kan visa upp en väldigt bra stabilitet.

Hufvudstaden har höjt sin utdelning under hela 17 år i rad och det kan man säga helt klart nästan är unikt på börsen i Sverige. Direktavkastningen ligger på lite mer än 2 % och det ska man vara väldigt nöjd med då Hufvudstaden som sagt kan visa upp en väldigt bra stabilitet och det  är långt ifrån alla fastighetsbolag som kan.

 

Kinnevik:

Investmentbolaget Kinnevik har fått en hel del kritik under de senaste åren men nu börjar marknaden rikta sina blickar ditåt igen. Jag anser även att Kinnevik har byggt upp en unik ställning inom bland annat tekniksektorn som kommer bli väldigt lönsam med tiden.

Dessa satsningar från Kinnevik sida har även börjat ge resultat på utdelningssidan. Bolaget har höjt sin utdelning under de 5 senaste åren och idag erbjuder de en direktavkastning på mellan 3-4 % och potentialen inför framtida höjningar ser också väldigt bra ut.   

 

H&M:

Självklart får även vår svenska stolthet H&M vara med på den här listan och deras verksamhet behöver nog inte direkt någon djupgående förklaring. Det många har missat med H&M är dock att de har skruvat upp tillväxttakten rejält under de senaste åren och dessutom utvecklar de ständigt nya lösningar och koncept som hela tiden kan optimera deras kärnverksamhet.

Sedan H&M noterades på börsen har de aldrig sänkt utdelningen så den har under över 40 år antingen bibehållit den nuvarande utdelningen eller höjt den. H&M:s direktavkastning ligger idag på nästan 4 %. Om man letar efter tillväxt, stabilitet och utdelningar så är H&M nästan ett måste i en portfölj.

 

Swedish Match:

Swedish Match har många investerare räknat bort men jag anser att även det här bolaget bör vara en riktig svensk stolthet. Jag tycker även potentialen ser väldigt bra ut speciellt när man väger in Swedish Matchs intåg på nya marknader. Det går inte fort på grund av lagstiftningar m.m. men det går och rent utdelningsmässigt är Swedish Match helt klart en klass för sig.

De har behållit sin utdelningsnivå eller höjt den under 19 år i rad och de erbjuder en direktavkastning på över hela 7 %. Jag anser alltså inte att man ska räkna bort Swedish Match och framförallt inte när det kommer till utdelningarna.

 

Här har ni alltså några av de absolut bästa utdelningsbolagen i Sverige för oss långsiktiga investerare. Vad tycker ni om dem? föredrar ni några andra svenska bolag? Glöm heller inte kolla in tipsen på fem amerikanska utdelningsbolag som jag skrev om igår här.

 

Trevlig lunch!
David   

16 mars 2016

Tema utdelningar: 5 utdelningsbolag att kolla lite extra på

Här nedanför hittar ni nu fem intressant tips på amerikanska utdelningsbolag som man helt klart ska börja kolla lite extra på nu i dagens läge. Fler tips kommer komma löpande under den här temaveckan med fokus på utdelningar och imorgon tänkte jag bland annat visa er några svenska intressanta utdelningsbolag.

 

McDonald’s:

Den första tipset är McDonald’s som trots att aktien har stigit på bra under den senaste tiden helt klart är värd att kolla lite extra på även i dagens läge. McDonald’s har nu jobbat väldigt aktivt med att utveckla sin verksamhet och sina koncept den senaste tiden och nu ser det ut som att de är på väg att anpassa sig efter den nya marknaden väldigt bra vilket många har varit tveksamma till tidigare.

Gällande McDonald’s utdelning så erbjuder de idag en direktavkastning på ungefär 2-3 %. De har även höjt sin utdelning i hela 39 år i rad och kollar vi tillbaka på de 20 senaste åren så ligger utdelningstillväxten över hela 300 %.

McDonald’s är ett storbolag som man absolut inte ska räkna bort och det kan ni tydligt se om ni kollar på hur de utvecklar sin verksamhet och hur utdelningstillväxten ser ut.

 

Pepsi:

Pepsi är dryckesbolaget som hela tiden utvecklas inom nya affärsområden. Nu för tiden är bolaget en hel koncern med fokus på dryck och snacks m.m. Det här har medfört att Pepsi kan visa upp en väldigt bra stabilitet samt potential inför framtiden.

Pepsi kan också visa upp en direktavkastning på 2-3 % i dagens läge och de har höjt sin utdelning i 43 år i rad. Under de senaste 20 åren har Pepsis utdelning vuxit med ungefär 700 %.  

Pepsis aktie har också stigit bra på t.ex. årsbasis men även den känns attraktiv i dagens läge och ur ett långsiktigt perspektiv. Här rekommenderar jag att ni lägger fokus på bolagets breda och ständigt växande verksamhet.

 

AT&T:

AT&T är ett amerikanskt telekombolag som även är ett av de största inom branschen i världen. Telekom är en bransch och en marknad som ständigt växer och utvecklas och det har varit och kommer vara väldigt lönsamt och bra för telekombolagen.

Hos AT&T har idag en direktavkastning på nästan 5 % och det torts att aktien har stigit på bra den senaste tiden. AT&T kan visa upp en höjd utdelning under 31 år i rad och en utdelningstillväxt på en bra bit över 200 % under de senaste 20 åren.

 

ExxonMobil:

Oljebolaget ExxonMobil förtjänar helt klart också att vara med på den här listan, dessutom känns aktien ganska så köpvärd nu i dagens läge på nivåerna kring 80 dollar per aktie. Jag tror att många har räknat ut oljan som energikälla alldeles för tidigt och dessutom håller ExxonMobil i tysthet på att även bli en jätte inom alternativa energikällor så bolaget är helt klart att räkna med på lång sikt framöver.

Utdelningsmässigt så har ExxonMobil höjt sin utdelning under hela 41 år i rad och utdelningen har vuxit med över 1 000 % under de senaste 20 åren. Direktavkastningen ligger även här på mellan 2-3 %.

 

Pentair:

Pentair är en doldis för oss svenskar men en riktigt bra utdelningskandidat. Bolaget sysslar med vatten, vätska och värmehantering och en hel del däromkring. De är idag världsledande inom de flesta områden som de är verksamma inom och även Pentair kan visa upp imponerande siffror när det kommer till utdelningen.

De har höjt sin utdelning under 39 år i rad och direktavkastningen ligger på ungefär 3 %. Här är helt klart områdena som t.ex. vatten ett av de mest intressanta för framtiden.

 

Här har ni enligt mig 5 stycken riktigt intressanta utdelningsbolag på den amerikanska börsen. Vad tycker ni om dessa bolag? Glöm heller inte att kolla in gårdagens tips som var det amerikanska bolaget, Stanley Black & Decker, läs om det här.

 

 

Ha en fortsatt bra kväll!
David  

15 mars 2016

Utdelningsbolag (tema utdelningar)- En doldis för oss svenskar

 

Det första tipset på ett utdelningsbolag här under temaveckan kommer bli en liten doldis för oss svenskar men när det kommer till utdelningar så ligger bolaget i topp.

Bolaget som jag pratar om är den amerikanska verktygstillverkaren, Stanley Black & Decker. Om ni kollar på bilden här ovanför så tror jag att de flesta känner till företaget men ur ett investeringsmässigt perspektiv är Stanley Black & Decker lite av en doldis, i alla fall för oss svenskar.

 

Stabil verksamhet med bra framtidsutsikter:

Stanley Black & Decker:s verksamhet består av bland annat tillverkning av verktyg, säkerhetslösningar, system för olika lager och förråd och metoder och system för organisering och det t.ex. inom sjukvården med mera. De flesta av oss känner som sagt antagligen igen Stanley Black & Decker:s produkter och dessutom använder sig många av oss av dem dagligen, även om man inte använder t.ex. något elverktyg dagligen. Deras produkter finns ute i vår vardag på fler sätt och på fler ställen än vad man kan tror och när man börjar kolla lite extra på bolaget så blir man ganska så snabbt förvånad över hur bred deras verksamhet är.

I dagens läge satsar Stanley Black & Decker ordentligt på olika tillväxtmarknaden och så vidare och det medför att potentialen i kombination med stabiliteten från den etablerade verksamheten blir riktigt intressant. Arbetet med fokus på tillväxt bådar riktigt gott inför framtiden och jag tror att Stanley Black & Decker kan komma att bli en rejäl vinnare på lång sikt framöver.

 

Utdelningarna ligger i en klass för sig:

Den stabila och breda verksamheten som hela tiden utvecklas kombineras här även med utdelningar som är i en klass för sig. Sedan 1968, alltså hela 48 år i rad har Stanley Black & Decker höjt sin utdelning och idag ligger direktavkastningen på mellan 2-3 %. De har även en bra utdelningspolicy som varken går ut att dela ut för lite eller för mycket. Balansen är väldigt bra då den både kan göra aktieägarna nöjda år efter år samt behålla möjligheterna för en fortsatt tillväxt och expansion.

Stanley Black & Decker är ett av de absolut bästa utdelningsbolagen på börsen i USA då de ligger i toppen rent utdelningsmässigt och gällande utdelningstillväxten. Att det här som sagt kan kombineras med en bra underliggande verksamhet i bolaget vilket ändå är det viktigaste i längden medför att det här är ett av de absolut mest attraktiva utdelningsbolagen i USA, även om bolaget är lite bortglömt och att inte speciellt många i Sverige pratar om det.

 

Köp och behåll:

Jag rekommenderar starkt att ni tar och kollar lite extra på det här första bolagstipset här under temaveckan. Aktien handlas på New York-börsen och dagens nivåer känns dessutom ganska så attraktiva ut så det här är ett riktigt köp- och behåll-case på lång sikt framöver.

 

 

Trevlig lunch!
David 

10 mars 2016

Tema utdelningar inför utdelningssäsongen

Nu är det inte alls långt kvar innan utdelningssäsongen drar igång igen i Sverige och därför tänkte jag att en temavecka med fokus på just utdelningar skulle passa bra in nu i dessa tider. Därför tänkte jag att jag under nästa vecka ska köra på just en temavecka med fokus på utdelningar för att på så sätt kan vi tillsammans förbereda oss inför den kommande utdelningssäsongen på bästa sätt.

Temaveckan drar igång på måndag och löper vidare till och med söndagen den veckan. Under den veckan kommer jag att fokusera på allt som har med utdelningar att göra, t.ex. konkreta bolagstips, information om utdelningar och genomgångar när det kommer till olika strategier vid utdelningar med mycket mera.

Så om ni är intresserade av utdelningar och utdelningsbolag så rekommenderar jag starkt att ni håller ögonen öppna nästa vecka. Ni får här och nu hemskt gärna även säga till om det är någonting speciellt som ni vill läsa om inom ämnet utdelningar under nästa vecka. Om ni meddelar mig nu i god tid innan så är det väldigt troligt att jag kommer hinna med att ordna era önskemål så jag ser fram emot att höra vad ni har att säga.
 

David    

Taggar (blogg): 
9 mars 2016

Lunchanalys: Därför håller jag mig borta från preferensaktier

 

I dagens lunchanalys tänkte jag rikta mina blickar lite mot preferensaktier som verkligen har blivit ett väldigt populärt fenomen under de senaste åren. Jag är här faktiskt inte lika positivt inställd till preferensaktier som många andra på marknaden är och det samt lite annat smått och gott tänkte jag nu gå igenom.

 

Vad är preferensaktier:

Om vi lite snabbt börjar med att kolla på vad preferensaktier egentligen är så är det ett aktieslag som ger bättre rätt till bolagets tillgångar eller vinst än stamaktier vid en konkurs eller likvidation. Preferensaktier har företrädesrätt vid utdelning och likvidation framför andra aktier som t.ex. stamaktier.

De bolag som ger ut en preferensaktie har även rätt (men de är inte skyldiga) att köpa tillbaka preferensaktierna till ett i förväg bestämt pris. Preferensaktieägarna kan alltså tvingas att sälja sina aktier med en rabatt om kursen skulle stå högre än det förutbestämda priset. Det här medför i teorin att det finns ett tak för hur stor avkastning man kan få rent kursmässigt men om man köper och säljer preferensaktierna själv innan de eventuellt köps tillbaka så kan man såklart uppnå en högre avkastning även om det är lättare sagt en gjort.

Det är alltså inte avkastningen rent kursmässigt som man är ute efter hos preferensaktier utan i de flesta fall är det utdelningarna som man vill komma åt. Många preferensaktier ger idag en ganska så hög direktavkastning men här gäller det även att hålla koll på att företaget kan betala dessa utdelningar i längden för om man går miste om den och dessutom kanske köpt på sig aktierna över inlösenkursen så kan man åka på en rejäl smäll.  

 

Jag undviker preferensaktier:

Som rubriken här säger så undviker jag preferensaktier helt och hållet när det kommer till min långsiktiga utdelningsportfölj. Anledningen till det är egentligen väldigt enkel för den är att jag i min utdelningsportfölj på lång sikt och på bästa sätt vill kombinera både utdelningar och kursutveckling. Det är ej möjligt på samma sätt hos just preferensaktierna och dessutom så passar sig dessa inte jättebra in på lång sikt och med en strategi som går ut på att i princip aldrig sälja några innehav utan bara låta dem ligga och arbeta i portföljen, som jag tillämpar.

Sedan är jag även väldigt skeptisk till de underliggande avtalen som finns hos preferensaktierna och som innehåller just villkor för inlösen av aktierna m.m. Dessutom tycker jag att hela marknaden för preferensaktier har gått lite över styr då t.ex. små bolag har ställt ut preferensaktier och där har det nästan varit självklart att de aldrig skulle klara av att betala ut de utdelningar som de från början sa i längden och det finns faktiskt flera exempel på där utdelningarna har ställts in och då är man mer eller mindre körd.     

 

Jag kan tänka mig preferensaktier i ett fall:

Jag personligen skulle enbart kunna tänka mig att välja att investera i preferensaktier i en portfölj som jag kanske skulle ha under några år och då jag inte skulle kunna få någon som helst avkastning på ett räntekonto.

Om jag skulle sätta ihop en sådan här portfölj så skulle jag vara extremt noga med att kolla igenom de underliggande avtalen och framförallt bara välja preferensaktier från stora och stabila bolag där utdelningen mer eller mindre skulle vara garanterad under dessa år som jag tänkt äga aktierna. Det skulle medföra att direktavkastningen antagligen skulle bli lite lägre men å andra sidan så skulle jag inte till en lika hög grad riskera att bli bränd på grund av inställda utdelningar vilket är väldigt troligt att man blir i längden hos de mindre bolagen som ställt ut preferensaktier, det har vi fått se flera gånger under den senaste tiden.   

 

Om du ska välja preferensaktier, tänk då på det här:

Även om jag inte är ett jättestort fan av preferensaktier så finns det även en hel del fördelar med den här typen av investeringar och jag tror att de skulle passa bra in hos ganska så många personer där ute på marknaden. Men man bör som sagt vara väldigt försiktig och de punkterna som jag tar upp här nedanför tycker jag kan vara ganska så bra riktlinjer.

 

 • Var noga med att gå igenom de underliggande villkoren
 • Undvik preferensaktierna från de mindre bolagen med en ansträngd ekonomi
 • Välj stabilitet före en hög avkastning
 • Håll koll på inlösenkurserna och köp inte aktier för en högre kurs
   

 

Hur ser ni på fenomenet preferensaktier? Varför gillar ni dem eller varför gillar ni dem inte? Hur ser ni på dem på kort och lång sikt?

 

Trevlig lunch!
David 

27 februari 2016

Vad är Real Estate Investment Trust (REIT) och Business Development Company (BDC)?

Under ett par dagar nu under veckan har jag pratat en hel del om utdelningar och olika utdelningsbolag och dessa inlägg hittar ni här och här och jag rekommenderar varmt att ni läser dessa först. Nu tänkte jag nämligen förklara vad så kallade REIT-bolag och BDC-bolag är då sådana typer av bolag ofta dyker upp när man pratar om utdelningsbolag.Real Estate Investment Trust (REIT):


Om vi då börjar med REIT-bolag så är det egentligen en typ av en ”Security” som det heter i USA och det är med andra ord ett finansiellt instrument. Dessa finansiella instrument handlas precis som en vanlig aktie på börsen och precis som namnet säger riktas den underliggande strategin mot investeringar i fastigheter men också i olika lån på lånemarknaden, vissa har verksamhet inom båda områdena.

Det finns en hel del regler när det kommer till sådana här REIT-bolag men de mest grundläggande går ut på att varje bolag måste ha minst 100 ägare och ingen kan äga mer än 50 % på egen hand. De måste även alltid ligga investerade till minst 75 % och dessutom har de väldigt fördelaktiga skatteregler. De är nämligen bundna till att löpande varje månad betala ut minst 90 % av sina intäkter till ägarna och då behöver de inte betala någon skatt alls då skatten sedan betalas av ägarna när de får in utdelningarna på sina konton.

Enligt mig passar den här typen av investeringar för alla som för det första är intresserade av något av områdena som REIT-bolagen är verksamma inom. Sedan efter det kommer såklart de löpande utdelningarna och eftersom att de är enligt lag bundna till att betala ut minst 90 % av de löpande intäkterna så finns det ändå en bra underliggande stabilitet här, i alla fall när det kommer till utdelningar. Det man dock måste tänka på och känna till är att många REIT-bolag finansierar t.ex. sina fastighetsköp via löpande nyemissioner och det medför att aktiekursen löpande späds ut med tiden vilket bidrar till att man går miste om en del av den potentiella kursutvecklingen för aktien. Om man är en långsiktig investerare kommer man även få en bra avkastning där men det är framförallt utdelningarna som man vill åt och det är dessa som i längden kommer generera en väldigt bra avkastning och dessutom ett bra flöde av kapital till portföljen. Sedan ska man även känna till att ränteläget påverkar den här typen av bolag en hel del likadant som det gör hos alla fastighetsbolag med mera så nyemissioner samt ränteläget är två viktiga saker att hålla koll på.

Men överlag är jag ett stort fan av REIT-bolag då de som sagt skapar ett bra flöde av likvida medel till min portfölj som medför att jag alltid har kapital i min portfölj som jag kan använda till att utnyttja olika köplägen som uppstår.   

 

Business Development Company (BDC):    

BDC-bolag är egentligen exat det som namnet säger, det vill säga ett bolag vars verksamhet går ut på att investera i, hjälp och utveckla andra mindre företag. Här finns många likheter med riskkapitalbolag då hela strategin, verksamheten och uppläggen liknar varandra en hel del.

Många BDC-bolag har även liknande skatteregler som REIT-bolagen har vilket gör att investerarna kan få ett bra flöde av likvida medel till sina portföljer även via investeringar i sådana här bolag. Det man bör tänka på i de här fallen är att man är måste vara en väldigt aktiv investerare. När jag säger aktiv så menar jag i det här fallet inte att man hela tiden ska köpa och sälja utan att man hela tiden måste ha koll på bolaget och dess verksamhet. Det ska man visserligen när det kommer till alla typer av investeringar men här är det extra viktigt då dessa bolag har en tendens att ändra om en hel del fram och tillbaka när det kommer till t.ex. sina investeringar och det relativt ofta och drastiskt.    

Om man är sugen på kontinuerliga utdelningar och det ofta månadsvis så är det bland annat den här typen av bolag som man ska kolla på. Dessa hittar man till största del i USA och de är som sagt väldigt lätta att komma åt och investera i då de handlas som vilka andra aktier som helst på börsen. Jag hoppas att ni nu i och med det här inlägget har fått bra koll på och en bra överblick av de här två begreppen och typen av företag. Jag vill slutligen också nämna att enligt mig så är det via långsiktigt ägande som man får ut mest av investeringar i sådana här bolag då det av de olika anledningar som jag nämnt är väldigt svårt att göra några bra affärer på kort sikt så det skulle i alla fall jag hålla mig borta ifrån.

 

Om ni vill ha tips på sådana här bolag så hittar ni det i mitt tidigare inlägg här och fler kommer även nu under helgen.  

 


Trevlig lördag allesammans!
David 

26 februari 2016

Lunchanalys: Företag med månadsvisa utdelningar

I gårdagens lunchanalys gick jag igenom möjligheterna för hur man kan skapa extra inkomster varje månad med hjälp av utdelningar och om ni vill läsa det inlägget så hittar ni det här. Nu tänkte jag gå vidare och visa er några företag som just delar ut pengar till sina aktieägare varje månad.

Sådana här bolag som delar ut pengar varje månad finner vi framförallt i USA och där finns det en hel del med den policyn men alla är långtifrån en attraktiv investering enligt mig. Likasom när jag kollar på andra investeringar till min långsiktiga utdelningsportfölj så föredrar jag stabila företag med en bra underliggande verksamhet och tillgångar även när det kommer till sådana här utdelningsbolag och det är just några sådana som jag tänkte tipsa er om idag.

 

Realty Income:

Ett av de mest kända och även enligt mig mest attraktiva bolagen inom den här kategorin är fastighetsbolaget Realty Income. Företaget äger idag cirka 4 500 kommersiella fastigheter i 49 stater i USA samt även vissa utanför landet. Realty Incomes recept för framgång går ut på att skriva långsiktiga hyreskontrakt för att på så sätt säkra det kontinuerliga kassaflödet och stabiliteten.        

Under nästan 20 år har Realty Income löpande höjt sina utdelningar och de genererar idag en direktavkastning på ungefär 4 %. Realty Income är enligt mig som sagt ett av de mest attraktiva alternativen när det kommer till bolag som delar ut pengar varje månad och helt klart ett bolag som man bör börja kolla lite extra på om man är intresserad av sådana här investeringar.

 

STAG Industrial:

Om man är lite mer riskvillig så finns det ett lite mindre företag som heter STAG Industrial som är ett investment- och fastighetsbolag med fokus mot industrisektorn. Även STAG Industrial fokuserar på att skriva långsiktiga kontrakt med sina hyresgäster och när det kommer till fastighetsförvärven så köper de sådana med låga underhållningskostnader och sådana som de kan hyra ut till en och samma hyresgäst under en längre tid.

STAG Industrial har blivit lite bortglömt på börsen i USA då de som sagt är ett lite mindre företag som de stora aktörerna inte kollar så mycket på. Risken är som sagt lite högre då de är lite mindre men de har ändå lyckats sprida sina investeringar i fastigheter väldigt bra och de genererar idag en direktavkastning på över 8 %. Det kan skrämma bort många men de har faktiskt även höjt sin utdelning fem år i rad så STAG Industrial är helt klart ett företag som den lite mer riskvillige bör kolla lite extra på.

 

Prospect Capital:

De två tidigare bolagen har varit så kallade REIT-bolag (Real Estate Investment Trust) som har väldigt fördelaktiga skatteregler m.m. på grund av att de delar ut en stor del av intäkterna till sina ägare varje månad. Nu tänkte jag även kolla på så kallade Business Development Companys som också har likande skatteregler men som istället fokuserar på ägande och utveckling av små och medelstora företag.

Just Prospect Capital är precis ett sådant företag och det här är också en investering för den lite mer riskvilliga. Prospect Capital har nämligen fått ta emot rejält med stryk på börsen under den senaste tiden och det bland annat på grund av spekulationer om att högre räntor i USA kommer att öka risken markant i deras verksamhet framöver.

Det här medför att Prospect Capital idag värderas ganska så rejält mycket lägre än deras bokförda tillgångar och idag ligger direktavkastningen på en bra bit över 10 %. Prospect Capital har också höjt sin utdelning fem år i rad. Risken är som sagt väldigt hög här men för den som tror att värderingen jämfört med det bokförda tillgångarna kommer jämna ut sig med tiden så kan det här vara ett intressant case.

 

Här ovanför har ni alltså tre exempel på företag som delar ut pengar till sina aktieägare varje månad och dessa tre tycker jag är några av de mest attraktiva och intressanta på marknaden just nu. Det finns såklart en rad andra bolag som också har sådan här utdelningspolicy men många har krångliga verksamheter och är egentligen inte bolag utan fonder men de handlas som bolag på börsen m.m. men sådana är inte jag intresserad av då jag vill ha en bra och tydlig underliggande verksamhet som jag förstår mig på och som jag kan analysera.

Risknivån hos de bolag som jag gått igenom är som jag nämnt ganska så blandad så där måste man fråga sig själv vilket risk man är beredd att ta. Jag ska även tillägga att risken i den här typen av bolag har ökat en del den senaste tiden med tanke på att ränteläget i USA är på väg att förändras. Jag är dock inte lika orolig som många andra verkar vara då det har blivit väldigt tydligt att en sådan här förändring inte kommer ske över natten utan det kommer ta lång tid och då är jag övertygad om att även sådana här bolag kommer hinna anpassa sig.

Jag anser att sådana här bolag ska man lägga i sin portfölj och bara låta dem arbeta på sitt sätt. Det är just utdelningarna som är nyckeln här och så länge man låter dem arbeta varje månad och varje år så kommer man i längden även kunna ta del av företagets utveckling på andra men det är som sagt tid och långsiktighet som är nyckeln till framgång här.

Det här är ett så pass intressant ämne så jag kommer fortsätta att skriva om det nu under helgen. Då kommer jag att fokusera på att förklara sådana här bolag och begreppen kring dem lite mer noggrant samt även tipsa er om ytterligare några intressanta case, låter det bra?

 

Vad tycker ni om dessa bolag som jag har pratat om här ovanför?

 

Trevlig lunch!
David 

25 februari 2016

Lunchanalys: Kan utdelningar ge dig en extra lön varje månad?

 

I dagens lunchanalys tänkte jag kolla lite på huruvida utdelningar kan skapa en extra lön varje månad, varje kvartal eller hur många gånger om året man nu skulle vilja att det blev verklighet. En extra lön eller en utökad lön är antagligen någonting som de flesta vill ha och längtar efter och här glöms utdelningar många gånger bort men det tänkte jag försöka ändra på just nu.

 

Vad är utdelningar?

Om vi börjar med att kolla på vad utdelningar egentligen är så kan man grovt säga att utdelningar är den del av företagets vinst som tillfaller aktieägarna. När ett företag går med vinst eller har pengar över så kan de välja att antingen investera pengarna i verksamheten och växa på det sättet vilket i sin tur förhoppningsvis ger aktieägarna en bra avkastning. Men de kan också välja att dela ut dessa pengar till ägarna och på så sätt ge dem en så kallad direktavkastning och då får aktieägarna kontanta medel utbetalda till sina konton.   

Sedan ska jag även tillägga att det inte bara är företag som går med vinst som delar ut pengar. Även om ett företag går med förlust under ett år så kan ge ut utdelning men då beror det oftast på att förlusten är kortsiktig och att bolaget har en bra kassa som tillåter fortsatta utdelningar. I vissa fall har även företag lånat pengar för att kunna ge sina aktieägare utdelning och det är enligt mig väldigt extremt och är som tur är inte jättevanligt.   

 

Kan man få in utdelningar varje månad?

Hela grejen med en lön för ett arbete är att den förhoppningsvis kommer in löpande i slutet av varje månad. På så sätt kan man skapa en trygghet i sitt liv och även skapa vissa garantier m.m. om vi ska koppla ihop det här med utdelningar så är den vanligaste metoden i Sverige att företagen delar ut pengar till sina aktieägare en gång om året. I USA är det dock vanligast med utdelningar en gång i kvartalet och hos vissa företag till och med en gång varje månad. Det man ska komma ihåg här är att överlag så får man samma utdelning oavsett om man får den en gång om året eller varje månad, i de senare fallen så handlar det bara om att utdelningen delas upp men den totala summan för året är fortfarande den samma.

Men om jag ska svara på den ovanstående frågan så är det mycket väl möjligt att få in utdelningar från vissa företag löpande varje månad. Då måste man dock vända sig till framförallt USA då det är vanligast med årsvisa utdelningar i Sverige, bortsett från preferensaktierna som oftast delar ut pengar fyra gånger om året. Jag tycker att mina punkter här nedanför sammanfattar hur man ska tänka om man bara fokuserar på själva utdelningarna.

 

 • Om man är på jakt efter årsvisa utdelningar är Sverige ett jättebra alternativ
   
 • Om man vill ha utdelningar kvartalsvis så kan de svenska preferensaktierna vara ett alternativ men jag skulle föredra USA här då det är standard där
   
 • Om man vill har utdelningar månadsvis så är det nästan alltid USA som gäller

   

Kan utdelningarna bli en extra lön varje månad?

Svaret i hela den här frågeställningen i lunchanalysen är alltså att utdelningar mycket väl kan ge dig en extra lön eller inkomst varje månad. Hur stor den extra inkomsten kan bli beror på hur mycket man kan och vill investera då utdelningarna och då direktavkastningen blir en viss procent av din investering. Om man är sugen på att skapa extra inkomster varje månad så tycker jag att utdelningar är ett väldigt attraktivt alternativ då man där kan kombinera sparande och investeringar och extra inkomster på bästa sätt. Sedan om man väljer att återinvestera dessa extra inkomster eller om man tar ut dem och spenderar dem är såklart upp till varje person att bestämma.

Jag själv får varje månad in utdelningar till min portfölj och där med extra inkomster varje månad. Jag tar dock inte ut pengarna och spenderar dem då jag helt enkelt inte behöver det i dagens läge så  jag återinvesterar varenda krona när köplägen uppstår på börsen och på så sätt kommer jag kunna ta del av ännu högre inkomster framöver och den dagen då jag kommer vilja ta ut dem och använda dem.     

 

Vad är bäst?

Om vi ska kolla på vilken typ av utdelningar som är bäst det vill säga årsvisa, kvartalsvisa eller månadsvis så är det också en personlig fråga som man själv måste ta ställning till. Här finns det verkligen inget rätt eller fel utan det handlar mer om vad man föredrar mest. Antingen ser man till att utdelningarna flödar in varje månad eller så kommer de in mer sällan och då får man själv fördela dem så att man får en extra inkomst varje månad om nu det skulle vara målet.

Det man dock måste tänka på rent investeringsmässigt om man vill få de här extra inkomsterna löpande, år efter år är att välja rätt bolag att investera i. Här bör man enligt mig inte välja de bolag med den högsta direktavkastningen just nu för stunden för de som idag har en väldigt hög utdelning, kanske till och med orimligt hög tenderar att inte kunna behålla dessa i längden och när det väl sker så försvinner hela poängen med investeringen. Så eftersom att det är långsiktiga investeringar som är hela grundtanken här så bör man kolla efter stora och stabila företag för likadant som med sin vanlig lön så vill man ha just stabila och kontinuerliga extra inkomster och då är långsiktighet och låg risk några av grundkraven.

Det går alltså mycket väl att skapa extra inkomster varje månad från utdelningar om man skulle vilja det. Det kanske finns några personer här som jobbar på det här sättet? Det vore i så fall kul om ni ville slänga iväg en kommentar och berätta om er strategi m.m.

I morgondagens lunchanalys kommer jag att kika på några bolag som delar ut pengar just varje månad till sin aktieägare och förklara lite mer hur de arbetar och vad som är speciellt med dem. Så håll ögonen öppna runt lunchtid imorgon om ni är sugna på att skapa extra inkomster varje månad.

 

Trevlig lunch!
David    

 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar