Aktieinkomster
Likes
796
Antal inlägg
1346
Följare
65
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
11 januari 2016

Du måste komma överens med de styrande personerna

Som investerare och aktieägare är det otroligt viktigt viktigt att man kommer överens och samtycker med de styrande personerna i ett bolag. Det kan t.ex. handla om respektive bolags vd, styrelseordförande, styrelsemedlemmar och andra chefer under vd:n med mera. Gör man inte det så har man ett stort problem och då ska man antagligen inte vara aktieägare i det bolaget och det tänkte jag prata lite mer om nu.

Det hela är egentligen väldigt enkelt för vid lite närmare omtanke så är det ju faktiskt dessa personer som ska förvalta ditt investerade kapital och i längden förhoppningsvis generera en positiv avkastning. Jag tror inte att någon skulle låta en person som man inte litar på och känner sig trygg med förvalta ens pengar så varför skulle man då göra det när man investerar i ett företag?

Det här har dock många en tendens att missa eller helt enkelt inte tänka på och det kan bli väldigt förödande att enbart stirra sig blint på bolaget och helt missa personerna som är verksamma i bolaget. Här nedanför har jag satt ihop en enkel och lättanvänd checklista med de viktigaste punkterna som man alltid måste tänka på när det kommer till de styrande personerna i respektive bolag.

  • Hur är personerna överlag? Gillar du dem och deras personligheter?
  • Hur ser deras bakgrund ut? Har de en bra referenslista?
  • Har de varit inblandade i tidigare framgångar eller skandaler?
  • Hur bra är deras kommunikationsförmåga?
  • Hur ser deras aktieinnehav ut och köper de löpande aktier?
  • Hur agerar de med företagets tillgångar? Utnyttjar de sin position för privata ändamål?  
     

Punkterna här ovanför är alltså några bra och tydliga riktlinjer som jag använder mig av vid alla mina investeringar. De är också väldigt enkla att använda sig av då det endast krävs en eller ett par sökningar på Google för att få fram svar. En sista viktig detalj är också att löpande göra de här kontrollerna då det då och då försvinner och tillkommer nya personer till bolagen, så likadant som man göra löpande bolagsanalyser bör man göra sådana här personanalyser.

 

David

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (6)

Taggar