Aktieinkomster
Likes
796
Antal inlägg
1346
Följare
66
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Intervju med Roger Peleback, vd på Nordic Growth Market

Jag har intervjuat Roger Peleback och tagit reda på lite mer om Nordic Growth Market (NGM-börsen). Här nedanför hittar ni först en kort beskrivning av honom och vad han jobbar med och sedan såklart även svaren på mina frågor. 

Jag har hunnit fylla 45 år och är sedan sex år är Vd på Nordic Growth Market. Innan dess var jag ansvarig för det som kallas NDX, alltså derivatsidan inom NGM och delvis parallellt med det även IT-chef. Jag kom till NGM efter ett antal år i olika roller inom tekniksidan på fondkommissionärsfirmor vilket var en väldigt bra skola om man vill få förståelse för hur hela kedjan av tjänster hänger ihop.

Kan du kort beskriva vad Nordic Growth Market (NGM) är?

NGM är en svensk börs, baserad i Stockholm, där man idag kan handla över 10 000 olika värdepapper. En stor del av dessa är s.k. ETP:er, ”Exchange Traded Products”, t.ex. warranter, certifikat och mini futures, värdepapper som är utgivna av olika banker. Vi är aktiva även i Norge och Finland och erbjuder Nordens största börs inom detta segment. Vi hjälper också bolag att notera sina aktier hos oss, antingen på börslistan NGM Equity eller på handelsplatsen Nordic MTF. Vi har runt 30 banker och fondkommissionärer som börsmedlemmar och alla dessa är anslutna till vår infrastruktur och börshandelssystemet Elasticia.

Finns det något som skiljer er från Stockholmsbörsen (NASDAQ OMX Stockholm)?

Det finns mycket som skiljer oss åt, inte minst storleken på organisationen, även om grundtjänsten att erbjuda notering och handel av olika värdepapper är densamma. Vi har under lång tid byggt upp en egen infrastruktur med handelssystem, eget nätverk av börsmedlemmar osv. Detta har vi gjort för att kunna leverera det som är nödvändigt om man vill kunna konkurrera med en så stor och duktig aktör som Nasdaq – väldigt smart teknik anpassad för just våra kunders behov och möjligheten att snabbare kunna gå från idé till beslut. Vi gör inte allt men vi försöker göra det vi är bra på.

Är det något som är speciellt med just er verksamhet? Har ni någon specialitet?

Specialitet är kanske fel ord men att driva börs idag kräver extremt väl fungerande teknologi. Acceptansnivån är väldigt låg när det gäller tekniska störningar, långa svarstider eller saknad funktionalitet. För ett par dagar sedan kunde vi konstatera att det gått fem år sedan vi gick live med vårt handelssystem och att vi än så länge kan stoltsera med 100% upptid. Det har skapat en viktig stabilitet som gjort att vi löpande kunnat utveckla ny funktionalitet. Därutöver har vi haft turen att få anställa fantastiskt dedikerade och intresserade människor som vill framåt.

Det som kanske sticker ut mest och kanske kan kallas för specialitet är att vi, såvitt vi känner till, är den enda börsen i världen där noterade bolag får löpande intäkter från noteringen i sig. Genom vår intäktsdelning som introducerades förra året får bolagen en andel av de handelsintäkter vi har från transaktionerna på börsen. Det har resulterat i att vi nu har kunder som ser utbetalningar från oss som överstiger noteringskostnaden. Det finns många börser i världen och för oss är det ett sätt att tacka för att bolagen har valt att jobba med just oss. Vi vill också ha ”intressanta” aktier på listorna och bra likviditet i handeln vilket vi nu premierar.  

Driver ni någon annan verksamhet än att erbjuda handelsplatser för finansiella instrument?

Endast närliggande tjänster i dagsläget vilka i och för sig är väldigt många. Allt ifrån utbildning av såväl kunder som investerare, tekniska hjälpmedel för att underlätta IR, distribution av pressmeddelanden etc. Tillsammans med samarbetspartners försöker vi också hjälpa bolag med olika alternativ när de söker kapital.

Hur stora är ni i dagens läge i Sverige (t.ex. daglig omsättning)?

En normal dagsomsättning har under det senaste kvartalet varit ungefär 500 MSEK fördelat på nästan 20 000 avslut. Det är i princip en fördubbling av förra årets siffror. Vi har strax över 10 000 produkter noterade och, utöver de noterade bolagen, dryga 30 emittenter varav merparten internationella.

 Är det någon skillnad mellan att börsnotera ett företag hos er än på någon annan börs?

Intäktsdelningen givetvis, den generella kostnadsbilden är för kunden en trevligare läsning än hos konkurrenterna. Vi jobbar nära bolagen under processen och ger väldigt mycket råd längs vägen. En annan tydlig faktor är att vi ägs till 100% av tyska börsen Boerse Stuttgart. Denna relation gör att vi kan hjälpa våra börsnoterade bolag även med en notering i Tyskland när det blir aktuellt.

Hur många bolag har ni noterade på NGM-börsen idag? Kan du nämna några?

Idag är det 27 bolag och vid årets slut troligen 30. Jag tror att några av de mer välkända och för närvarande också största sett till marknadsvärde är Kopparbergs och Fortnox.

Om du slutligen kort skulle beskriva era framtidsmål, hur ser de ut och vad strävar ni efter?

Enkelt uttryckt att fortsätta vara innovativa och att skapa den mest attraktiva börs vi kan. Vi ska växa både produktmässigt och geografiskt.

 

Ett stort tack till Roger för att han ställde upp på den här intervju och för att han gav oss intressant information om Nordic Growth Market!

 

David 

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (5)

Taggar