Aktieinkomster
Likes
796
Antal inlägg
1346
Följare
65
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Veckans intervju: Eva Trouin (Sverigechef på Nordnet) om pension

Den här veckan tänkte jag att min intervju som jag genomförde med Eva Trouin som är Sverigechef på Nordnet i slutet av förra året skulle passa bra som veckans intervju här på Aktieinkomster. Även om den har några månader på nacken så pratar vi här om ämnet pension och eftersom att det är ett tidlöst ämne som alltid är väldigt intressant och viktigt så tycker jag som sagt att den här intervjun passar in väldigt bra. 

Här nedanför hittar ni min intervju med Eva Trouin . Intervjuns inriktning har som sagt varit pension som är ett ämne som Eva verkligen brinner för. På bilden här ovanför ser ni en före- och efterbild på Eva när hon under ett projekt tidigare i år valde att prova på att leva som pensionär och som ni kan se så gjorde hon det fullt ut. Här nedanför hittar ni även en beskrivning av Eva samt då även alla intervjufrågor och svar.

 

Jag är gift med två barn, har arbetat i finansbranschen sedan mitt första jobb. Det som driver mig är att skapa bättre förutsättningar för kunder att lyckas med sina investeringar, något som varit en röd tråd genom hela min karriär oberoende roll. Idag arbetar jag som Sverigechef på Nordnet, det innebär att jag ansvarar för kundnöjdhet, lönsamhet och tillväxt i den svenska affären. Eftersom vi är en nordisk bank har jag fördelen att ha kollegor med motsvarande roll i Norge, Danmark och Finland vilket är en styrka. Vi tror att kunderna på egen hand kan lyckas med sitt sparande om vi ger dem rätt verktyg att lyckas. Vi slåss för kundernas bästa i en komplicerad bransch.

 

Pension och pensionssparande verkar vara ett ämne som du är väldigt intresserad av, hur kommer det sig?

Pensionen är och blir en allt längre period av livet där många, inklusive jag själv, vill ha frihet och möjlighet att göra olika saker. För att få den friheten är det viktigt att tänka på sitt pensionssparande. Där har vi på Nordnet en viktig roll att fylla. Vår idé är att det ska vara kunden som har makten över sitt eget sparande. Jag ser det som mitt och Nordnets ansvar att driva den här frågan framåt. Att förenkla för kunderna och att öka deras frihet – i alla sammanhang!

 

Hur bra anser du att vårt svenska pensionssystem är uppbyggt och fungerar? Finns det något du skulle vilja ändra på?

I grunden är jag positivt till att vi har ett pensionssystem som omfattar alla. Det är också positivt att hela livsinkomsten ligger till grund för den allmänna pensionen. Men pensionssystemet står inför stora utmaningar på grund av vår demografi. Vi lever allt längre vilket innebär att det är fler som ska försörjas från det statliga pensionssystemet under en längre tid. Detta gör att det blir ännu viktigare för den enskilde individen att spara. Ränta-på-ränta effekten innebär att det är betydelsefullt att börja spara i tid, även om det aldrig är för sent.

Flytträtten är också en väldig väsentlig fråga. Även fast man har infört fri flytträtt (på avtal tecknade från 2007) så fungerar den inte alltid i praktiken, eftersom kunderna ofta blir indirekt inlåsta genom höga flyttavgifter. Vår övertygelse är att vi ska vara så bra att kunderna inte vill flytta. 

 

Hur bra koll tycker du att vi svenskar har på vår pensionssparande?

Generellt sett så har gemene man inte tillräcklig kunskap om pensionssystemet och hur den egna pensionen ser ut. En orsak är att branschen skapat en komplexitet i systemet som är svårt för den ej insatte att överblicka. Här tycker jag att vi har ett stort ansvar att utbilda om pensionssparande. Vi på Nordnet har under hösten kört en pensionskampanj för att lyfta frågan och få fler engagera sig. På Nordnetbloggen har vi bland annat skrivit flera blogginlägg där vi går igenom pensionssystemet steg för steg.

 

Hur bra anser du att aktörer som staten, banker och fondbolag med flera informerar om oss pensionssystemet och pensionssparande?

Jag upplever att branschen som helhet har en ambition att informera kunderna men på grund av den otransparenta och komplexa strukturen, föråldrade facktermer och komplicerade produkter är det ändå inte många kunder som förstår.

Detta gör att kunderna hamnar i underläge i förhållande till pensionsbolagen. De känner ett behov av att lämna över besluten till någon annan och efterfrågar rådgivning. Det är synd, för en undersökning av KTH visar att det inte finns någon positiv effekt av bankrådgivning när det gäller sparande. Självklart finns det kunder som är beredd att betala för rådgivningen, men vi vill vara ett alternativ för alla de som vill kunna styra över sitt sparande själv. Min övertygelse är också att vi och våra kunder har mycket att vinna på att istället utbyta erfarenheter. Att lansera Shareville förra året var ett steg mot att demokratisera rådgivningen. Idag har över 60 000 kunder valt att öppna sina portföljer för att inspirera och inspireras av varandra. Dessutom har Shareville-användaren har i genomsnitt 4 procentenheter högre avkastning på årsbasis jämfört med övriga kunder.

Det finns mycket alla pensionsbolag kan göra för att förenkla informationen. Vi har dragit igång ett projekt som syftar till att förenkla pensionskommunikationen till kunderna. Dessutom samarbetar vi med Bliwa, som vi tycker ligger i framkant när det gäller just begriplighet.

 

Vad är den vanligaste frågan du får när du är ute och pratar om pension och vad är ditt svar på den?

Den vanligaste frågan jag får är:

”Hur kan jag påverka mitt pensionssparande?”

Mitt svar på den frågan är att det finns jättemycket att göra!

Det första steget är att ta reda på vad man har. Återigen rekommenderar vi alla våra kunder att logga in på minpension.se för att få en överblick. När man sedan vet vad man har för sparande är det i nästa steg dags att se vad man kan komplettera med. Hur man gör för att komplettera sitt sparande återkommer jag till i en senare fråga. Dessutom kan du läsa om detta på Nordnetbloggen under taggen najsmedpension.

 

Om du fick ändra på fem saker gällande pension och hur aktörerna på marknaden arbetar, vad skulle du då ändra på?

1) Fri flytträtt

Idag är den fria flytträtten lite av ett spel för galleriet då många aktörer har höga flyttavgifter och därmed en indirekt inlåsning. Vår önskan är att även avtal tecknade innan 2007 skall omfattas av fri flytträtt – då först kan vi tala om fri flytträtt.  Fri och enkel flytträtt ger makt åt kunderna och skäl för oss att hålla hög kvalitet och låga priser. Ganska självklart!

2) Facktermer/Pensionspråket

Jag skulle vilja förenkla begripligheten både vad gäller kommunikationen. Som jag sagt ovan upplevs pension som ett svårt område främst på grund av att många inte förstår betydelsen av vissa termer.

3) Enklare produkter

En orsak till att så många inte har koll på sin pension tror jag beror på att branschen har en historik av väldigt komplicerade produkter. Det skapas en obalans där pensionsbolagen är i överläge gentemot kunderna. Det ligger oss väldigt varmt om hjärtat att förändra detta så att fler förstår vad de köper.

4) Transparent prismodell

Många kunder upplever att de inte vet vad de betalar för. Det finns mer eller mindre dolda avgifter som inte lyfts fram på ett tydligt sätt. Vi tror på transparens och att kunderna ska ha full insyn i vad det kostar att pensionsspara.

5) Låta kunderna komma till tals

Ibland är det inte alltid att vi som pensionsbolag som har de bästa svaren. Jag är övertygad att alla vi i branschen har mycket att lära av våra kompetenta kunder. Ett sätt som vi arbetat på är att lansera Shareville, ett socialt nätverk för sparande. Där har våra kunder möjlighet att dela med sig av vad de köper och säljer i sin portfölj.

 

Om du slutligen ska ge oss fem konkreta tips på vad som är bra att tänka på när det kommer till vårt pensionssparande, vilka tips skulle du då ge oss?

1) Ta reda på vad du har (ta hjälp av minpension.se för att få en samlad bild av din pension)

2) Börja spara i tid - ju tidigare du börjar desto mer får du (men bättre sent än aldrig)

3) Undvik att betala för mycket, dvs skippa onödiga avgifter (både på tjänstepension och fonder)

4) Säkerställ att du har tjänstepension. Annars – se till att få det eller börja spara mer själv, t ex genom att löneväxla (om du har möjlighet)

5) Köp bara produkter som du förstår

 

 

Ett stort tack till Eva för att hon ställde upp på den här intervjun och gav oss många riktigt bra och konkreta pensionstips!

 

 

David

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (6)

Taggar