BkkBanker
Likes
62
Antal inlägg
69
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Är mer information = mer pengar?

Information är ett centralt begrepp när det kommer till investeringar. Det är centralt i den bemärkelsen att en investerares informationsfördel kan vara den enda anledningen till att han eller hon tjänar pengar på marknaden och kanske till och med gör det kontinuerligt.

Oavsett om du tror att det finns kompetenta förvaltare som kontinuerligt kan slå marknaden eller inte, så är de flesta övertygade om att det finns de människor som gör det genom insiderhandel. Insiderhandel handlar om att använda en informationsfördel för att tjäna pengar och även om det är både oetiskt och olagligt vet vi att det händer.

 

Nobelpristagaren Eugene Fama sa:

 

Återigen handlar det om information. Fama säger det gällande marknadseffektivitet, men värdet av information är centralt för investeringar generellt. Men är det så enkelt? Att ju mer information du har desto mer pengar du kommer att tjäna?

 

Kognitiva brister minskar värdet av information:

Vi människor har vissa kognitiva problem du bör känna till när det gäller information och att bearbeta information. Fördomar och heuristik som kan resultera i att den informativa fördel du kanske har faktiskt föbättrar ditt investeringsbeslut.

Ett problem är att vi ofta tenderar att försöka bekräfta våra egna övertygelser. Vi ger också ofta mer tyngd åt aktuell information och information som är mer lättillgänglig. Vi är alltså inte objektiva i hur vi förvärvar och bearbetar information.

Konfirmeringsbias, ”recency bias” och övertro arbetar tillsammans för att skapa vad Shefrin (2000) refererar till som illusionen av giltighet. Problemet med illusionen är att den leder till falska föreställningar i och med att de inte har förvärvats genom en rationell och objektiv process.

Enligt Montier (2007) lider vi av två illusioner: illusionen av kontroll som gör att du tror att du kan påverka resultaten av okontrollerbara händelser och illusionen av kunskap som innebär att du tror att dina prognoser blir mer exakta enbart till följd av att du inkluderar mer information.

 

Värdet av information:

Hittills har jag främst fokuserat på varför mer information inte nödvändigtvis behöver leda till ökad precision eller bättre avkastning. Det finns uppenbarligen dock värde i information i och med att insiderhandel för det mesta verkar vara lukrativt. Om det inte fanns värde i denna informationsfördel skulle det inte finnas några pengar att göra på insiderhandel och om det var fallet tvivlar jag på att det överhuvudtaget skulle förekomma.

För ett gäng år sen när jag studerade behavioral finance på Handelshögskolan i Göteborg hade jag en gästprofessor, Michael Kirchler (bra kille FYI) som bedrev några intressanta experiment med sina forskarkollegor som gick ut på att förstå värdet av information bättre. Eftersom det ibland verkar som att mer information är bättre och ibland inte.

 

Handla "singla slant":

Vad Prof. Kirchler och hans kollegor gjorde var att inrätta ett experiment som byggde på en "singla slant modell". Först av allt, satte de upp en informationsskala som sträckte sig från svagt informerade deltagare (exempelvis privata investerare), genomsnittligt informerade (t.ex. institutionella investerare, fondförvaltare), till de mest informerade – insiders.

Den "tillgång" deltagarna i detta experiment kunde köpa eller sälja är värdet av resultatet av 10 slantsinglingar. Om slanten visar krona är det värt 1 dollar och klave är värt 0. Om utfallet av slantslingningarna skulle vara 5st krona och 5st klave är värdet av "tillgången" 5 dollar (iom 5 × 1 dollar = 5 dollar) och om det var 10st krona och 0st klave skulle värdet vara 10 dollar. WTF har singla slant att göra med information, det är väl bara slumpmässiga resultat?

Det är det. Men de hade konstruerat experimentet så att deltagarna gavs olika information vid den tidpunkt då de fattade sitt beslut att köpa eller sälja tillgången och till vilket pris. De minst informerade investerararna visste inte utfallet av någon av de 10 slantsinglingarna, medan de genomsnittligt informerade hade sett 5 av 10 utfall, och de mest informerade (insider) visste 9 av 10 utfall.

Insiders vet därför redan 9 av de 10 utfallen, så om alla av dem var krona vet insidern att tillgången är värd 9 dollar. Enligt den förväntade nyttoteorin kommer insidern att värdera tillgången till 9,50 dollar eftersom det finns en 50% chans att den sista slanten visar krona (9 dollar + 50% x 1 dollar = 9,50 dollar).

 

Det spelar roll var du befinner dig i informationskedjan:

Prof. Kirchler och hans kollegor genomförde många experiment under olika förhållanden och deras slutsatser från dessa experiment är mycket intressanta. De visade att det enda sättet att slå marknaden, i det här fallet att ha en positiv avkastning, var att har mer information än genomsnittet. I slantslingningsexperimentet innebar det att endast de deltagare som hade sett 6 eller fler av de 10 utfallen hade tillräckligt med information för att tjäna pengar.

En annan intressan upptäckt var att de minst informerade investerarna som inte kände till några utfall i förväg och därför troligen värderade tillgången till 5 dollar (iom att (50% x 1 dollar) x 10 = 5 dollar), presterade bättre än de deltagare som redan visste 1-5 av de 10 utfallen.

Denna forskning visar på att vara informerad men inte tillräckligt informerad leder till sämre avkastning. Det är till och med så att det är bättre att inte ha någon information alls än att ha lite eller genomsnittligt med information.

 

Sammanfattningsvis kan vi se att både mängden information samt hur vi bearbetar denna information spelar roll. Mer information behöver inte nödvändigtvis leda till ökad precision eller bättre avkastning, så mer information ≠ mer pengar.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
Myttinge94's picture
5
5
1
0
Myttinge94

Ett intressant inlägg - tack.

Med en vetenskaplig utbildning i ryggen (dvs inte "ekonomi") är steget från detta experiment till hur man ska agera på aktiemarknaden inte helt givet. Blir slutsatsen att man bör handla indexfonder eftersom dessa "alltid" går upp och man har noll fördel av annat än ren insiderinformation? 

Strikt vetenskapligt går det nog inte att förutsäga marknadens eller enstaka aktiers utveckling på objektiva grunder, eftersom antalet parametrar är väldigt stort och i vissa fall helt oberoende av bolag X självt (se nu senast "Brexit"). Många försöker dock och för en del verkar det t o m funka. I perioder.

Jag menar inte detta som någon form av negativ kritik till ditt inlägg, utan finner det mycket intressant och kände att jag ville bidra med ett par tankar.

Mvh

Myttinge94

BkkBanker's picture
62
81
21
0
BkkBanker

Myttinge94: Ett intressant inlägg - tack.Med en vetenskaplig utbildning i ryggen (dvs inte "ekonomi") är steget från detta experiment till hur man ska agera på aktiemarknaden inte helt givet. Blir slutsatsen att man bör handla indexfonder eftersom dessa "alltid" går upp och man har noll fördel av annat än ren insiderinformation? Strikt vetenskapligt går det nog inte att förutsäga marknadens eller enstaka aktiers utveckling på objektiva grunder, eftersom antalet parametrar är väldigt stort och i vissa fall helt oberoende av bolag X självt (se nu senast "Brexit"). Många försöker dock och för en del verkar det t o m funka. I perioder.Jag menar inte detta som någon form av negativ kritik till ditt inlägg, utan finner det mycket intressant och kände att jag ville bidra med ett par tankar.MvhMyttinge94

 

Tack så mycket.

När marknadens effektivitet diskuteras så får oftast the Efficient Market Hypothesis (EMH) definiera vad marknadseffiktivitet innebär. EMH nämner tre steg/styrkor av effektivitet, varav det sista ”strong form efficiency” innebär att man inte ens ska kunna tjäna pengar på insiderinformation. I den bemärkelsen, förutsatt att experimentet är representativt för marknaden, motbevisar resultaten detta sista steg av EMH.

Min takeaway från experimentet är ganska mycket vad som sägs i citatet av Montier, dvs att det är farligt att tro sig veta tillräckligt mycket. Vi vet sällan tillräckligt mycket, och väldigt ofta när vi tror oss vara informerade, så inger det en falsk trygghet som leder till sämre beslutsfattande.

Gällande Brexit, så är det ett intressant exempel som gör att man kan ifrågasätta marknadens effektivitet. Många utav börserna Europa föll 5-15% på en dag. Innebär det att värdet av alla dessa företag tappade så mycket i värde enbart pga att GB möjligtvis lämnar EU? Personligen är jag mycket tveksam till det. Måndagen efter kunde du se en svag rebound på många håll, vilket tyder på att marknaden överreagerat. Vad är anledningen till det? Svårt att säga. Kan vara så enkelt som panik, eller så handlar det enbart om att marknaden inte processar information tillräckligt snabbt. Som du säger så är ” antalet parametrar är väldigt stort och i vissa fall helt oberoende av bolag X självt”

Om vi nu går till det viktigaste ;) Huruvida man bör gå med indexfonder eller försöka slå markanden, så kommer det ner till huruvida du tror att marknaden alltid är effektiv och hur snabbt den prisar in ny information. Baserat på ovan nämnda och annan erfarenhet är jag personligen övertygad om att marknaden inte är effektiv, åtminstone inte på kortare sikt. Dvs, man kan slå marknaden och man kan göra det kontinuerligt. Iom att aktiemarknaden är ett nollsummespel så finns det alltid vinnare och förlorare, så det gäller bara att vinna tillräckligt mycket och se till att vinsterna slår marknaden även efter transaktionskostnader och eventuellt andra avgifter. Definitivt lättare sagt än gjort, men i min mening fullt möjligt.

Innebär det att jag tycker alla bör konstruera sina egna portföljer? För den genomsnittliga investeraren är det med största säkerhet bättre att gå med en indexfonder. Jag tror dock att du och andra läsare här på TradeVenue har ett intresse som är över genomsnittet vilket är en förutsättning till att det kan vara möjligt att generera överavkastning genom att plocka ihop sin egna portfölj. Du har också en fördel som privat investerare att du inte har miljarder (gissar jag iaf ;) ) att investera, vilket gör att du har fler alternativ att investera i. Enorma fonder kommer pga av att de har så mycket kapital att investera, tvingas in i större bolag, samt att de måste investera i många olika bolag, vilket i sin tur leder till att avkastningen kommer likna marknaden. Efter avgifter leder detta ofta till underavkastning.

Så huruvida du bör gå med indexfonder eller ej kan jag inte svara på, det beror på huruvida du har en strategi som håller eller ej. Tror du dig ha det, så är det mycket möjligt att du gör rätt i att gå med din egna portfölj. Men försök alltid att testa dig fram och om du känner dig för trygg i att du kommer skå marknaden så bör du bli lite orolig ;)

Egon Investor's picture
19
70
3
0
Egon Investor

Tack för svar.

(Jag har "bytt namn", men räknar med att kunna hålla mig till Egon Investor fr o m nu.)

Om jag har en strategi som håller får vi väl se och det tar nog ganska lång tid att utvärdera ordentligt - åtiminstone en hög- och lågkonjunktur. Däremot har jag en strategi som gör att jag sover gott om natten och hittills funkar det helt OK för mig. Den innehåller både indexfonder, andra fonder samt aktier.

Vad gäller strategin kring aktier ska jag skriva ett litet inlägg om detta på min egen lilla blogg inom kort. Vad gäller fonder kör jag en mycket enkel strategi (länk). 

Jag håller med om att brexittappet var överdrivet och köpte faktiskt en del aktier på måndagen under midsommar (en annan länk). Så långt, så bra, men vi får väl se vad det långsiktiga utfallet blir. Det finns ju dock en hel del andra parametrar att ta i beaktande och ibland verkar det bekvämt att kunna skulla "allt" på Brexit.

Mvh

Egon Investor

BkkBanker's picture
62
81
21
0
BkkBanker

Kände igen bilden iaf ;)

Som du säger så tar det ju en liten tid att utvärdera om en strategi håller. Generellt, över längre tidshorisonter (20-30 år), om vi tänker på det slutgilitga värdet av portfljen så är oftast det viktigaste att förlora så lite som möjligt när det går neråt, iom ränta-på-ränta-effekten.

Det enda att ha i åtanke när man har många olika portföljer som direkt eller genom fonder investerar i aktier är risken att överdiversifiera. Det kan sluta med att avkastningen du får liknar index, men du betalar högre avgifter jämfört med en indexfond. 

Du kan kika på den här researchen: Ten stocks are enough in Asia

"We find that 10 stocks removed 64% of unsystematic risk and, after this, the marginal impact reduces significantly. An additional 10 stocks will only take this number to 74%, but will drive the active fund’s performance closer to that of a passive fund." - Studien omfattar bara Asien, men principen är den samma

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar