BkkBanker
Likes
62
Antal inlägg
69
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Lönsamheten är nyckeln för Puregold Price Club

Bakgrund: 

Puregold Price Club Incorporated (PGOLD) är den näst största livsmedelskedjan i Filippinerna, bland både slutkonsumenter och återförsäljare.

Bolaget säljer konsumentvaror genom sina 291 butiker. Deras Puregold-butiker bidrar med 82% av intäkterna och S&R-butikerna levererar 18%.

 

Affärsbeskrivning:

Företaget är huvudsakligen inblandat i handel med konsumentprodukter på en grossist-och detaljhandelsbasis genom sina 291 butiker.

PGOLD är positionerat som en lågprisåterförsäljare och de flesta av butikerna är inriktade på lågprissegmentet, medan S&R-butikerna inriktar sig på något högre inkomstsegment. S&R har också sin S&R Quick Service (QSR) som på senare tid framgångsrikt har testat en dagligen-låga-priser-strategi.

De flesta av butikerna drivs dock under Puregolds tre butiksformat: stormarknader, Puregold Jr (stormarknader) och Puregold Extra (lågprisbutiker). Stormarknaderna är lokaliserade utanför köpcenter i fristående butiker eller som ankar-hyresgäster i kommersiella centrum.

Under sitt joint venture med Lawson, planerade man att öppna 50-75 Lawson-butiker under 2016. Lawson-butikerna kommer att fokusera på bostadsorter inom affärsdistrikt. Man planerar också att öppna en Merkado-butik, ett nytt varumärke under deras 50-50 joint venture med Ayala Land (ALI PM), som ska tillgodose medel-inkomstkunder.

 

Ledarskap:

Leonardo Dayao har varit styrelseledamot och ordförande i bolaget sedan 1998. Under de senaste fem åren har både lönsamhet och försäljningstillväxt varit fortsatt hög.

Likaså har ordförande Lucio Co varit VD för Puregold sedan bolaget bildades i september 1998. Co-familjen äger 16% direkt i PGOLD och den största aktieägaren Cosco Capital Inc. (COSCO PM) är till 60% ägt av Co- familjen. Lucio Co är också ordförande i Cosco Capital, och Leonardo Dayao är VD i det bolaget.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har varit stabil rankad nr. 3 under de senaste åren, men förbättrades till nr. 2 under de senaste 12 månaderna.

PGOLD rankas bland de bästa 118 stora Dagligvaruföretagen i världen. Lönsamheten har varit den främsta drivkraften för förbättring, medan tillväxten har legat under genomsnittet.

Utnyttjandet av resurser har också drivit på lönsamhetsförbättringen under det senaste året och försäljningstillväxten har varit stabilt hög för PGOLD.

 

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar