BkkBanker
Likes
64
Antal inlägg
82
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
15 juli 2017

You Probably Didn’t Know It All Along

How to recognize hindsight bias

Have you ever met someone who stated, “I knew it all along”? Maybe someone who claimed to have known the crash was coming when the financial crisis in 2008 hit its worst. (I’m not saying no one knew it was going to happen, but your friends Average Joe and Typical Jill were most likely not among them. Why else would they have sat on huge mortgages and lost a large chunk of their retirement money in the stock market crash? I rest my case.)

What is hindsight bias?

Hindsight bias aka “I knew it all along” syndrome is the tendency to wrongly remember that you foresaw a past event was coming before it occurred. As the saying goes, “Hindsight is 20/20.” It’s easy to be knowledgeable about something after the fact. (Economists are often good at explaining events after they’ve occurred, making them seem predictable. ;) )

Why is hindsight bias a problem?

Well, it leads you to believe the world is more predictable than it really is, which can result in overconfidence. By believing that the stock market is more calculable than it is you might take very concentrated and leveraged bets, essentially, taking on a lot more risk than you can actually bear when the shit hits the fan.

How to deal with hindsight bias

Be skeptical of anyone who claims, after an event, that they had predicted said event. If Average Joe tells you that he foresaw the global financial crisis in 2008, ask him, “So, did you short subprime mortgages and Lehman Brothers then?”

When backtesting, consider what data was known and when, because as the word implies, you are using historic data. To avoid hindsight bias you need to consider when information was actually shared in real time to the public.

A good example is annual results. Assuming a company’s fiscal year is the same as the calendar year—i.e. books close on December 31st each year—it’s easy to believe this information is released at the same time. But in fact, it takes a few months to go public so everyone can access the data (depending on the country’s regulations)—it certainly wouldn’t be on December 31st.

10 mars 2017

Uppvärmning inför nästa veckas Fed-möte

Om du sitter och funderar på om det blir någon räntehöjning eller ej nästa vecka och hur det kan påverka aktiemarknaden, så har jag ett par videklipp för dig här...

 

 

 

Taggar (blogg): 
30 januari 2017

Lönsamheten är nyckeln för Puregold Price Club

Bakgrund: 

Puregold Price Club Incorporated (PGOLD) är den näst största livsmedelskedjan i Filippinerna, bland både slutkonsumenter och återförsäljare.

Bolaget säljer konsumentvaror genom sina 291 butiker. Deras Puregold-butiker bidrar med 82% av intäkterna och S&R-butikerna levererar 18%.

 

Affärsbeskrivning:

Företaget är huvudsakligen inblandat i handel med konsumentprodukter på en grossist-och detaljhandelsbasis genom sina 291 butiker.

PGOLD är positionerat som en lågprisåterförsäljare och de flesta av butikerna är inriktade på lågprissegmentet, medan S&R-butikerna inriktar sig på något högre inkomstsegment. S&R har också sin S&R Quick Service (QSR) som på senare tid framgångsrikt har testat en dagligen-låga-priser-strategi.

De flesta av butikerna drivs dock under Puregolds tre butiksformat: stormarknader, Puregold Jr (stormarknader) och Puregold Extra (lågprisbutiker). Stormarknaderna är lokaliserade utanför köpcenter i fristående butiker eller som ankar-hyresgäster i kommersiella centrum.

Under sitt joint venture med Lawson, planerade man att öppna 50-75 Lawson-butiker under 2016. Lawson-butikerna kommer att fokusera på bostadsorter inom affärsdistrikt. Man planerar också att öppna en Merkado-butik, ett nytt varumärke under deras 50-50 joint venture med Ayala Land (ALI PM), som ska tillgodose medel-inkomstkunder.

 

Ledarskap:

Leonardo Dayao har varit styrelseledamot och ordförande i bolaget sedan 1998. Under de senaste fem åren har både lönsamhet och försäljningstillväxt varit fortsatt hög.

Likaså har ordförande Lucio Co varit VD för Puregold sedan bolaget bildades i september 1998. Co-familjen äger 16% direkt i PGOLD och den största aktieägaren Cosco Capital Inc. (COSCO PM) är till 60% ägt av Co- familjen. Lucio Co är också ordförande i Cosco Capital, och Leonardo Dayao är VD i det bolaget.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har varit stabil rankad nr. 3 under de senaste åren, men förbättrades till nr. 2 under de senaste 12 månaderna.

PGOLD rankas bland de bästa 118 stora Dagligvaruföretagen i världen. Lönsamheten har varit den främsta drivkraften för förbättring, medan tillväxten har legat under genomsnittet.

Utnyttjandet av resurser har också drivit på lönsamhetsförbättringen under det senaste året och försäljningstillväxten har varit stabilt hög för PGOLD.

 

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

25 januari 2017

På plats i Asien - Pruksa Real Estate

Pruksa Real Estate:

Pruksa Real Estate (PS) är en fastighetsutvecklare i Thailand med fokus på låg- och mittensegmenten av bostadsmarknaden. Från och med den 1 december är det listade bolaget Pruksa Holdings, efter en 1:1 share swap. Än så länge är den enda skillnaden att Pruksa Holdings blev ägare av Pruksa Real Estate och de flesta aktieägarna bytte sina Pruksa Real Estate aktier mot aktier i Pruksa Holdings. På längre sikt är tanken att holdingbolagstrukturen ska öppna upp för mer flexibilitet och ge möjliget att diversifiera verksamheten ytterligare.

Pruksas projekt omfattar radhus, villor och bostadsrätter. Företaget har sju prefabrikationsfabriker i Bangkok.

 

Affärsverksamhet:

Företaget utvecklar tre typer av bostäder, villor, duplex-hus och bostadsrätter med fokus på Bangkok med omnejd.

Prefabrikationsfabrikerna producerar husväggar, staket, plattor och speciella element för väggar och fasader. För närvarande har det sju fabriker och en total kapacitet att producera 1.120 bostäder / månad.

PS har den största marknadsandelen i duplex-hus-segmentet på 30%. Vid slutet av 2015 hade bolaget 173 aktiva projekt som omfattar alla hustyper.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Dr. Pisit Leeahtam som är en oberoende styrelseledamot och har innehaft uppdraget sedan januari 2004. Dr. Pisit har varit ordförande i Pruksa Real Estate sedan innan bolaget noterades på börsen i Thailand den 6 december 2005.

Thongma Vijitpongpun grundade företaget 1993 och har varit VD sedan dess. När du tittar på lönsam tillväxt-ranken i diagrammet nedan kan du se att han har drivit Pruksa Real Estate med stor framgång under de senaste fem åren.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har behållit sin nr. 1 rank sedan 2012. Detta innebär att Pruksa rankas bättre än 162 av 180 stora Fastigheter företag globalt.

Lönsamheten behöll sin nr. 1 rank. PS rankas alltså bland de bästa 18 stora fastighetsbolagen globalt på ROA. Tillväxten förbättrades till nr. 3 från nr. 4.

Utnyttjandet av resurser sjönk till nr. 2 från nr. 1, men det påverkade inte lönsamhetsranken. Marginalförändringen förbättrades till nr. 4 från nr. 5 och drev upp tillväxtranken ett steg.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

22 december 2016

På plats i Asien - Malaysia och Fraser & Neave

 

Ekonomi:

BNP i Malaysia drivs av privat konsumtion och investeringar. Malaysia har haft dålig vinsttillväxt under de senaste två åren men förväntas återhämta sig under 2017. Utdelningarna i Malaysiska bolag är högre än genomsnittet i Asien. Malaysias fundamenta är måttligt attraktiv med ROE strax över 10%. I 2Q16 var de  bäst presenterande sektorerna verkstad, dagligvaror och hälsovård. Sektorn som utvecklades sämst var energi.

 

Fraser & Neave Holdings Berhad:

Fraser & Neave Holdings Berhad bildades 1883 och är ett av de äldsta företagen i Malaysia.

Dess huvudsakliga verksamhet är tillverkning och försäljning av läskedrycker och mejeriprodukter, och bolaget är näst störst i Malaysia i termer av marknadsandelar. Inom isotoniska sportdrycker har företaget överväldigande 85% av marknaden.

 

Affärsbeskrivning:

FNH har 27% av dryckesmarknaden. Läsk står för lite mer än 1/3 av de totala intäkterna och mejeriprodukter för nästan 2/3.

Företaget har fyra "power-varumärken”: Oishi grönt te, est Cola, 100plus (isotonisk sportdryck) och Nutri soja, en sojadryck. Alla varumärkena har en ledande marknadsandel i Malaysia och FNH har framgångsrikt samarbetat med andra dryckesföretag för att marknadsföra dessa märken i hela regionen via licensiering och andra tillverknings- och marknadsföringsavtal .

Förra året löpte bolagets malaysiska licens för Red Bull ut, men Ranger, FNH:s egen energidryck kan ersätta den.

Mejeriprodukter inklusive kondenserad och homogeniserad mjölk, säljs av FNH i Malaysia och Thailand. 

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt behöll sin nr. 2 rank och har varit stabil i topp-tre decilerna. Detta innebär att FNH rankas bättre än 472 av 590 stora Dagligvaror företag globalt.

Lönsamheten i form av ROA förbättrades till nr. 1, dvs bland de bästa 59 stora Dagligvaror företag i världen. Tillväxten förbättrades till nr. 3 från nr. 6.

Rörelsemarginalen förbättrades till nr. 2 från nr. 3 och var drivkraften bakom den förbättrade lönsamheten. Vi kan också se att tillväxten drevs av denna positiva marginal förändring

 

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

24 november 2016

Become a Better Investor’s Top 5 Bloggare 2016

Vi har precis offentliggjort vår lista över de fem bästa investerarbloggarna 2016. Ranken baseras på våra Top 5 of the Week, vilket gör att endast bloggar på engelska kunde kvalificera. Men för det behövs kanske ingen lista med tanke på att de flesta finns samlade här på TradeVenue.

Vi började publicera Top 5 of the Week i januari i år med vår första någonsin den 18 januari. Till och med 18 november, har vi publicerat 44st Top 5 of the Week innehållandes 130+ bloggare. Vi har sammanfattat 220 investeringsartiklar i exakt 694 punkter!

Ta en titt på listan här: Become a Better Investor’s Top 5 Bloggers 2016

Gratulera din favoritvinnare eller allihopa!

Vi lanserar samtidigt två e-böcker:

  • Become a Better Investor’s 220 Best Investment Articles 2016
  • How to Not Be Your Own Worst Enemy

 

Den sistnämnda författad av mig själv och är 30 sidor Behavioral Finance. Båda böckerna är på engelska och är gratis för våra Founding Members som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Kolla din inbox om du redan prenumererar, du ska ha fått ett mail från mig nyligen med var du kan ladda hem böckerna.

Prenumererar du inte på vårt nyhetsbrev kan du givetvis börja nu och få de här böckerna. Notera dock att du måste signa upp innan nyår för att bli en Foudning Member och få tillgång till allt detta gratis.

Klicka här för att läsa mer och börja prenumerera!

Det är helt kostnadsfritt och du kan avsluta din prenumeration när du vill. Förhopningsvis vill du inte sluta ;)

8 november 2016

På plats i Asien - Hap Seng Consolidated

Hap Seng Consolidated:

Hap Seng Consolidated Berhad (HAP) är ett stort malaysiska konglomerat som bildades av Lau-familjen som är dess största aktieägare än idag. Historiskt hade de sin kärnverksamhet i palmoljeplantager, men under de senaste åren har fastigheter blivit den viktigaste vinstkällan. Malaysia står för 96% av affärerna och resten kommer huvudsakligen från Indonesien.

 

Affärsbeskrivning:

HAP är verksamt i flera företag som fastighetsbolag, planteringar, kreditgivning, gödningsmedel, fordons-, och andra, såsom stenbrott och handel.

Fastighetsbolaget är involverat i byggande och förädling av bostäder och kommersiella fastigheter i Sabah och West Malaysia. HAPs kommersiella fastigheter har haft hög uthyrningsgrad på över 90%.

Odlingsdivisionen bedriver produktion och distribution av rå palmolja med en total odlingsbar yta i Sabah om 40.000 hektar. HAP producerade 160.000 ton rå palmolja under 2015.

Kreditfinansieringsdivisionen verkar under Hap Seng Credit Sdn Bhd med ett nätverk bestående av 10 kontor i Malaysi som ger lån och avbetalningsfinansiering för små och medelstora företag.

HAP ägnar sig också åt gödselhandel och har åtta lokaler i Malaysia och fem i Indonesien, som erbjuder olika typer av gödningsmedel som används på plantager. HAP har 35% av marknaden för gödningsmedel i östra Malaysia och omkring 17% i Peninsular Malaysia.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Jørgen Bornhøft som är en oberoende styrelseledamot och har innehaft uppdraget sedan den 1 februari 2007. Han är en dansk medborgare som först gick med i styrelsen som en oberoende icke-verkställande styrelseledamot i januari 2005.

Jørgen Bornhøft är också styrelseledamot i Fraser & Neave Holdings Bhd och vice ordförande i International Beverage Holdings Limited. Bakom sig har han en mer än 15 år långa karriär på toppositioner inom Carlsberg i Danmark och Asien.

Edward Lee Ming Foo blev VD för Hap Seng Consolidated den 31 mars 2005. Han gick med i styrelsen den 1 november 2000 som en icke-oberoende icke-verkställande styrelseledamot och blev verkställande styrelseledamot i mars 2002.

Edward Lee är också VD för Gek Poh (Holdings) Sdn Bhd och Hap Seng Plantations Holdings Bhd. Hap Seng Consolidated är majoritetsägare i Hap Seng Plantations och Gek Poh är holdingbolaget som äger Hap Seng Consolidated.

När du kollar på lönsam tillväxt-ranken i diagrammet nedan, ser du att Edward Lee Ming Foo har lett HAP med stor framgång under de senaste fem åren.Han har tagit bolaget från en #3 rank på lönsam tillväxt under 2012 till den #1 rank som bolaget haft sedan 2014.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har som sagt behållit sin #1 rank sedan 2014. Detta innebär att HAP rankas bättre än 1287 av 1430 stora industriföretag globalt sett.

Lönsamheten behöll sin #1 rank och är den främsta drivkraften för HAPs stabila rank i lönsam tillväxt. HAP rankas bland de bästa 143 stora industribolagen globalt på ROA. Tillväxtranken återvände till #4 från #5 i 2015.

Utnyttjande av resurser har rankats #9 sedan 2012 medan vinstmarginalen har varit stabil i toppen. Försäljningstillväxten sjönk till #3 från #2.

Marginalförändring förbättrades till #2 från #4. Det var den förbättrade marginalen snarare än ökad försäljning som drev tillväxtranken.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

13 oktober 2016

Thailand sörjer avliden kung - återhämtningen kommer ta en tid

Det här är en översättning av Thailand Mourns Fallen King, Healing Will Take Some Time som vi publicerade efter att det offentliggjorts at Thailands Kung Bhumibol (Rama IX) avlidit.

Photo by City of Boston Archives 

 

Thailand förlorar sin mångårige och oerhört omtyckta "landsfader":

Hans Majestät Kung Bhumibol Adulyadej (Rama IX) avled på Siriraj-sjukhuset i Bangkok idag, den 13:e oktober 2016 klockan 15:52. Han tog över tronen den 9:e juni 1946 och kröntes till kung av Thailand den 5:e maj 1950 och regerade i 25 694 dagar eller i 70 år och fyra månader och fyra dagar. Regeringen har aviserat att en ettårsperiod av sorg ska äga rum och då kommer regeringstjänstemän bära svart klädsel och att flaggorna kommer att svaja på halvstång i 30 dagar framöver. Den första verkliga effekten kommer att vara på den totala ekonomin vilket kommer att medföra verklig smärta som en spegel av folkets innerlig lidande över förlusten av deras vördade monark. Vi tror att de flesta händelser och evenemang kommer skjutas upp, samt att konsumtionen kommer avta under denna period. Dessutom är det mycket möjligt att vissa investeringar kommer att läggas på is under en tid.

 

Förväntade effekter jämfört med tidigare kungliga förluster:

Den 2:e januari 2008 avled HKH Galyani Vadhana (กัลยา ณิ วัฒนา) som var prinsessan av Naradhiwas och äldre syster till Hans Majestät Kung Bhumibol Adulyadej (Rama IX). Då meddelade regeringen en sorgeperiod på 100 dagar och regeringstjänstemän bar svart under 15 dagar. Det är också anmärkningsvärt att under det första kvartalet år 2008 växte den thailändska ekonomin med 3,3% vilket var svagaste av alla länder i Asien. Thailand började återhämta sig i förhållande till andra länder i Asien under det andra kvartalet. Baserat på denna tidigare erfarenheter kan den thailändska ekonomin komma att bli svag under så mycket som en 6-till-12-månadersperiod.

 

Kungariket har genomgått decennium av hårda smällar:

Thailand har arbetat med politiska stridigheter under det senaste decenniet. Detta har haft en inverkan på aktiemarknaden samt den totala ekonomin. SET-index har klarat sig relativt bra under denna period med en avkastning på 104% i förhållande till 60% för ASEAN och 53% för Asien ex-Japan. Ett intressant inslag i Thailand är att när den politiska oron kvarstår tenderar vinsterna i börsbolagen att stiga. Detta berodde på att nya konkurrenter förlorar tillgång till finansiering och därför drar tillbaka på investeringar. Detta lämnade utrymme för stora aktörer att stärka sina positioner och vinstmarginaler.

 

Trots index-framgång, är ekonomin långsammast i Asien:

I själva verket har Thailand varit den långsammaste växande inhemska ekonomin i Asien. Under årtiondet sedan de politiska stridigheterna började har konsumtionsdelen av Thailands BNP-tillväxt varit långsammast i Asien på 2,1% per år, jämfört med ca 3,2% för hela Asien.

 

Hatkärlek till fd Premiärminister sporrade politiska uppdelningar:

En stor del av kontroverserna drevs av divisioner i relation till den populära men senare avsatta förre premiärministern Thaksin Shinawatra som på allvar utmanade Thailands etablerade maktstruktur. Sedan valet 2001 har Thaksin eller hans närstående politiska partier vunnit varenda en av de senaste fem valen. Efter hans tidigare avgång och militärkuppen 2014 som avsatte hans syster som Premiärminister, verkade hans motståndare ha ett klart grepp om makten.

 

Påtryckningar existerar i och med statschefs-övergången:

Den som kontrollerar övergången inom den thailändska monarkin arbetar under stor press då monarkins rikedom uppskattades till 30 miljarder dollar av Forbes, det rikaste kungahuset i världen. Militärregeringen har visat sin beslutsamhet att säkerställa en smidig övergång till den näste i tronföljden HKH Kronprins Maha Vajiralongkorn som övertog tronen snart efter faderns död.

 

Förlust av "ledstjärna " skapar osäkerhet:

Thailand seglar just nu in på oupptäckt vatten då nästan alla som lever bara har känt en kung och att hans makt var stor och den har byggts upp under år av hängivenhet till landet. Ingen efterträdande monark kan förvänta sig att omedelbart nå sådana nivåer av hängivenhet. Detta skulle kunna leda till en förflyttning av konfliktlösning till det politiska planet då befolkningen inte längre känner samma trygghet från monarkins överseende hand.

 

Potentiell politisk oenighet läggs sannolikt på is då nationen sörjer:

Vi tvivlar på att en upptrappning av politiska stridigheter snabbt kommer att visa sig i Thailand eftersom det skulle vara olämpligt för något politiskt parti att försöka dra nytta av en sorgeperiod. Vi räknar med att det kommer vara lugnt på det politiska planet en tid framöver, åtminstone under större delen av nästa år.

 

Thailändska marknaden kommer ta emot styrk på kort sikt:

Vi förväntar oss att den thailändska börsen kommer att röra sig nedåt på kort sikt framöver men att den så småningom kommer stabiliseras och vi räknar med utländskt kapital kommer att strömma tillbaka till den thailändska marknaden. Marknaden handlas för närvarande på 16x PE, vilket är ungefär i linje med ASEAN-länderna men lite dyrare än Asien ex-Japan på 14x.

Vi anser att hälso- och sjukvård och materialteknik bör prestera okej under denna period och att sällanköpsvaror kommer att drabbas hårdast. 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
9 oktober 2016

På plats i Asien - Dialog Group

Dialog Group:

Dialog Group Berhad (DLG) är ett malaysisk verkstads- och anläggningsföretag med fokus på tjänster för den petrokemiska, olje- och gassektorn, samt lagring av LNG, olja och petrokemiska produkter.

 

Affärsbeskrivning:

Dialog Group erbjuder integrerade tekniska tjänster för både uppstream och downstream i den globala olje-, gas- och petrokemiska industrin.

Upstream-tjänster omfattar borrning, medan logistik eller midstream-tjänster omfattar LNG-tankterminaler och försörjningsbaser. Downstream-tjänster är främst teknik och konstruktion (E&C), samt anläggningsunderhåll.

Dess främsta E&C-projekten inkluderar Pengerang Deepwater Terminal för olje- och gaslagring, den första i sitt slag i Sydostasien, och väntas stå redo under 2019.

PETRONAS (PTG MK) Pengerang Integrerad Complex, som har en total lagringskapacitet på 2,8 m3, kommer att utökas i fas 2. Den är nu under uppbyggnad och innefattar 22 petroleumtankar och en 34-tanks petrokemisk lagerterminal. Fas 3 innefattar utveckling av återförgasning och LNG-lagring (400,000m3).

Resultatet från hyra och underhåll för tanklagring bör förbli stabil på grund av lägre direktpåverkan från låga oljepriser.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Ngau Boon Keat och han är också en av grundarna av företaget. Han har varit anställd sedan 1984 och utsågs till styrelseleordförande den 2 januari 1990.

Mustaffa Kamal Abu Bakar anslöt Dialog Group 2001 och han är Chief Operating Officer i bolaget.

När du tittar på diagrammet nedan ser du att under Mustaffa Kamal Abu Bakars ledarskap har DLG rankats i de topp tre bästa decilerna på lönsam tillväxt.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt föll tillbaka till #3 under de senaste 12 månaderna. Detta innebär att DLG rankas bättre än 1085 av 1550 medelstora industrivaruföretag globalt.

Lönsamheten sjönk ett steg till #3 och Tillväxten sjönk till #6 från #4. Tillväxten är nu rankad under sektorgenomsnittet.

Utnyttjande av resurser och Vinstmarginal behöll båda sin rank. Försäljningstillväxten förbättrades till #7 från #9. Men marginalenförändringen försämrades till #4 från #2 och drog ned tillväxtranken.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
3 oktober 2016

På plats i Asien - Thai Vegetable Oil

Thai Vegetable Oil: 

Thai Vegetable Oil (TVO) är en producent och distributör av sojamjöl och olja.

Företaget driver fyra krossanläggningar och tre raffinaderier i Thailand och exporterar sina produkter till länder som Singapore, Malaysia, Burma och Kambodja.

 

Affärsbeskrivning: 

TVO producerar sojamjöl som distribueras främst under varumärkena TVO Hipromeal och TVO Full Fat Soy. Dess sojamjöl används i stor utsträckning i svin-, kyckling- och räkuppfödning som foder på grund av dess höga protein- och energiinnehåll. Det underlättar också matsmältningen.

Sojaolja som produceras av TVO säljs i butiker för hemmabruk och till livsmedelstillverkare. Livsmedelsindustrin använder det i konserverad mat som en viktig ingrediens för att den behåller sin vätskeform, även när den utsätts för svalare temperaturer, till skillnad från andra vegetabiliska oljor. Den har också högre näringsvärde än exempelvis, palmolja.

Företaget äger också 32% av aktierna i Prodigy Public Company Limited (PDG TB) som bedriver tillverkning och distribution av förpackningar.

TVO exporterar sina produkter till länder som exmplevis Singapore, Malaysia, Burma, Kambodja, Vietnam och Sydkorea.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Sompol Kiatphaibool. Han är en oberoende styrelseledamot och utsågs till ordförande i oktober 2001.

Charuphot Neesanant var VD för bolaget från augusti 1993 till december 2013. Witoon Suewatanakul utsågs att ta över efter Charupot, och är den nuvarande VD:n.

När du tittar på lönsam tillväxt ranken i diagrammet nedan så ser du från de blå pilarna vilken tidsperiod vi tilldelar var och en av ledarna. Vi tilldela inte år 2014 till någon av dem utan lämnar det som en frist. Skälet är att det kommer att ta en viss tid för den nya ledarens strategi att få inverkan.

Charuphot Neesanants sista år var det enda år då TVO inte hamna i den bästa decilen på lönsam tillväxt. När Witoon Suewatanakul tillträdde som VD gick ranken tillbaka till toppen och ranken har bibehållits sedan dess.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har behållit sin #1 rank med undantag för en dipp till #4 i 2013. Detta innebär att TVO rankas bättre än 531 av 590 stora Dagligvarorföretag globalt.

Lönsamheten behöll sin #1 rank. Detta innebär att TVO rankas bland de bästa 59 stora Dagligvarorbolagen globalt på ROA. Tillväxten sjönk till #6 från #5.

Effektivitet och Vinstmarginal är starka och har varit oförändrade sedan 2014. Försäljningstillväxten är den viktigaste dragkraften för TVOs tillväxt-rank. Marginalförändring föll till #4 från #3.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar