BkkBanker
Likes
62
Antal inlägg
69
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
15 januari

Kina hade bäst avkastning i Asien under 2017

 

 • Kina H-aktier hade bäst avkastning 2017, upp 51%
 • Många asiatiska marknader såg högre USD-avkastning iom att dollarn sjönk
 • Relativt låg avkastning i Malaysia räddades av en starkare ringgit, USD-avkastningen var över 20%​

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
16 november 2017

Diversifiering av risk innebär också att ge upp avkastningspotential

 

 • Diversifiering är en balansakt
 • Genom att äga 10 aktier i Asien har du minskat 64% av den företagsspecifika risken, men också 59% av avkastningspotentialen
 • Med större portfölj blir det svårare att slå index

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
3 november 2017

Indien växer dubbelt så fort som Kina

 

 • Indien växer två gånger så snabbt som Kina
 • Över genomsnittlig tillväxt i Afghanistan, Pakistan, Filippinerna och Korea
 • Thailand har den svagaste befolkningstillväxten, i Japan krymper dock befolkningen

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

19 oktober 2017

Asiatiska företag har lägre nettoskuldsättning än det globala genomsnittet

 

 • Världsnivån för nettoskuldsättning är på 56%, USA ligger relativt högt på 75%
 • Asien har lägre skuldsättning på 42%
 • Filippinerna har den högsta skuldsättningen i Asien på 113%, Taiwan lägst på 25%

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

12 oktober 2017

Tillväxtmarknaderna i Asien ser billiga ut och har hög vinsttillväxt

 

 • Tillväxtmarknaderna i Asien har den högsta vinsttillväxten och en relativt låg värdering
 • Utvecklade Asien-Stillahavsregionen, som inkluderar Hong Kong och Singapore, erbjuder näst högst vinsttillväxt och attraktiv värdering
 • Utvecklade Amerika är dyrast och har låg förväntad tillväxt

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

8 november 2016

På plats i Asien - Hap Seng Consolidated

Hap Seng Consolidated:

Hap Seng Consolidated Berhad (HAP) är ett stort malaysiska konglomerat som bildades av Lau-familjen som är dess största aktieägare än idag. Historiskt hade de sin kärnverksamhet i palmoljeplantager, men under de senaste åren har fastigheter blivit den viktigaste vinstkällan. Malaysia står för 96% av affärerna och resten kommer huvudsakligen från Indonesien.

 

Affärsbeskrivning:

HAP är verksamt i flera företag som fastighetsbolag, planteringar, kreditgivning, gödningsmedel, fordons-, och andra, såsom stenbrott och handel.

Fastighetsbolaget är involverat i byggande och förädling av bostäder och kommersiella fastigheter i Sabah och West Malaysia. HAPs kommersiella fastigheter har haft hög uthyrningsgrad på över 90%.

Odlingsdivisionen bedriver produktion och distribution av rå palmolja med en total odlingsbar yta i Sabah om 40.000 hektar. HAP producerade 160.000 ton rå palmolja under 2015.

Kreditfinansieringsdivisionen verkar under Hap Seng Credit Sdn Bhd med ett nätverk bestående av 10 kontor i Malaysi som ger lån och avbetalningsfinansiering för små och medelstora företag.

HAP ägnar sig också åt gödselhandel och har åtta lokaler i Malaysia och fem i Indonesien, som erbjuder olika typer av gödningsmedel som används på plantager. HAP har 35% av marknaden för gödningsmedel i östra Malaysia och omkring 17% i Peninsular Malaysia.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Jørgen Bornhøft som är en oberoende styrelseledamot och har innehaft uppdraget sedan den 1 februari 2007. Han är en dansk medborgare som först gick med i styrelsen som en oberoende icke-verkställande styrelseledamot i januari 2005.

Jørgen Bornhøft är också styrelseledamot i Fraser & Neave Holdings Bhd och vice ordförande i International Beverage Holdings Limited. Bakom sig har han en mer än 15 år långa karriär på toppositioner inom Carlsberg i Danmark och Asien.

Edward Lee Ming Foo blev VD för Hap Seng Consolidated den 31 mars 2005. Han gick med i styrelsen den 1 november 2000 som en icke-oberoende icke-verkställande styrelseledamot och blev verkställande styrelseledamot i mars 2002.

Edward Lee är också VD för Gek Poh (Holdings) Sdn Bhd och Hap Seng Plantations Holdings Bhd. Hap Seng Consolidated är majoritetsägare i Hap Seng Plantations och Gek Poh är holdingbolaget som äger Hap Seng Consolidated.

När du kollar på lönsam tillväxt-ranken i diagrammet nedan, ser du att Edward Lee Ming Foo har lett HAP med stor framgång under de senaste fem åren.Han har tagit bolaget från en #3 rank på lönsam tillväxt under 2012 till den #1 rank som bolaget haft sedan 2014.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har som sagt behållit sin #1 rank sedan 2014. Detta innebär att HAP rankas bättre än 1287 av 1430 stora industriföretag globalt sett.

Lönsamheten behöll sin #1 rank och är den främsta drivkraften för HAPs stabila rank i lönsam tillväxt. HAP rankas bland de bästa 143 stora industribolagen globalt på ROA. Tillväxtranken återvände till #4 från #5 i 2015.

Utnyttjande av resurser har rankats #9 sedan 2012 medan vinstmarginalen har varit stabil i toppen. Försäljningstillväxten sjönk till #3 från #2.

Marginalförändring förbättrades till #2 från #4. Det var den förbättrade marginalen snarare än ökad försäljning som drev tillväxtranken.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

9 oktober 2016

På plats i Asien - Dialog Group

Dialog Group:

Dialog Group Berhad (DLG) är ett malaysisk verkstads- och anläggningsföretag med fokus på tjänster för den petrokemiska, olje- och gassektorn, samt lagring av LNG, olja och petrokemiska produkter.

 

Affärsbeskrivning:

Dialog Group erbjuder integrerade tekniska tjänster för både uppstream och downstream i den globala olje-, gas- och petrokemiska industrin.

Upstream-tjänster omfattar borrning, medan logistik eller midstream-tjänster omfattar LNG-tankterminaler och försörjningsbaser. Downstream-tjänster är främst teknik och konstruktion (E&C), samt anläggningsunderhåll.

Dess främsta E&C-projekten inkluderar Pengerang Deepwater Terminal för olje- och gaslagring, den första i sitt slag i Sydostasien, och väntas stå redo under 2019.

PETRONAS (PTG MK) Pengerang Integrerad Complex, som har en total lagringskapacitet på 2,8 m3, kommer att utökas i fas 2. Den är nu under uppbyggnad och innefattar 22 petroleumtankar och en 34-tanks petrokemisk lagerterminal. Fas 3 innefattar utveckling av återförgasning och LNG-lagring (400,000m3).

Resultatet från hyra och underhåll för tanklagring bör förbli stabil på grund av lägre direktpåverkan från låga oljepriser.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Ngau Boon Keat och han är också en av grundarna av företaget. Han har varit anställd sedan 1984 och utsågs till styrelseleordförande den 2 januari 1990.

Mustaffa Kamal Abu Bakar anslöt Dialog Group 2001 och han är Chief Operating Officer i bolaget.

När du tittar på diagrammet nedan ser du att under Mustaffa Kamal Abu Bakars ledarskap har DLG rankats i de topp tre bästa decilerna på lönsam tillväxt.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt föll tillbaka till #3 under de senaste 12 månaderna. Detta innebär att DLG rankas bättre än 1085 av 1550 medelstora industrivaruföretag globalt.

Lönsamheten sjönk ett steg till #3 och Tillväxten sjönk till #6 från #4. Tillväxten är nu rankad under sektorgenomsnittet.

Utnyttjande av resurser och Vinstmarginal behöll båda sin rank. Försäljningstillväxten förbättrades till #7 från #9. Men marginalenförändringen försämrades till #4 från #2 och drog ned tillväxtranken.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
29 september 2016

På plats i Asien - Korea och Korea Zinc

Ekonomi:

BNP i Korea drivs av privatkonsumtion och investeringar. Tillväxtutsikterna är låga efter en bra uppgång under år 2015. Koreas ROE är svag och just nu på lägre än 10%. Värderingarna är under bokfört värde och det är bra fart på priserna och vinsterna. Risken är stor då volatilitet är hög.

 

Korea Zinc:

Korea Zinc är fokuserar på icke-järnhaltiga metaller och är en av världens största producenter av zink. Dess huvudsakliga verksamhet inkluderar att förfina bly, silver, guld och koppar och att använda sig av biprodukter såsom kadmium, vismut och svavelsyra.

De exporterar cirka 98% av silvret, 85% av blyn och 65% av zinken.

 

Affärsbeskrivning:

Korea Zinc producerar Icke-järnhaltiga metaller / legeringar som inte innehåller järn i stora mängder och är dyrare än järnmetaller på grund av deras önskvärda egenskaper, såsom låg vikt, ökad ledningsförmåga, brist på magnetism och motståndskraft mot korrosion.

Företaget köper zink och bly som koncentrat från gruvor som de sedan smälter. De återvinner också ädelmetaller såsom guld och silver genom upparbetning av biprodukter från smältning av zink / bly. Korea Zinc har den högsta återvinningsförhållandet bland världens smältverk.

Förutom sin inhemska verksamhet, har de ett distributionsnät i Kina, Japan, Taiwan, Laos, Thailand, Singapore, Australien, Storbritannien, Sydafrika och Amerika. Dock är majoriteten av dess utländska intäkter från Australien.

 

World Class Benchmarking

Lönsam tillväxt förbättrades till #1 från #2. Detta innebär Korea Zinc rankas bättre än 666 av 740 stora materialföretag i världen.

Lönsamheten stannade på #1 och förblev den främsta drivkraften för lönsam tillväxt. Tillväxten behöll sin #5 rank. Försäljningstillväxten förbättrades till #4 från #6, och kompenserade den negativa marginalförändringen som föll till #5 från #4.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

7 augusti 2016

På plats i Asien - Hong Kong och China High Speed Transmission Group

Ekonomi:

BNP i Hong Kong drivs av privat konsumtion och export. Hong Kong har lägst ROE i Asien, men erbjuder den tredje högsta utdelningsgraden. Om man tittar på vår FVMR, är Hong Kong för närvarande minst attraktivt i Asien. Finanssektorn utgör ungefär en tredjedel av det totala börsvärdet och Kina H ca 15%. I 2Q16 var den bäst presterande sektorn Dagligvaror och sämst var Industri.

 

China High Speed Transmission Group:

China High Speed Transmission Group Company Limited har den största marknadsandelen när det kommer till transmissionsväxlar som används i vindkraft som tillverkas i Kina.

Denna typ av utrustning står för 80% av intäkterna, och gruppen levererar till alla av de stora globala vindkraftstillverkarna, både i Kina och utomlands. GE (GE US) är dess största kund.

 

Affärsbeskrivning:

CHST är den största tillverkaren i Kina av transmissionsväxlar för vindkraftsutrustning och har cirka hälften av den inhemska marknaden. Bolaget har också en fjärdedel av marknaden utomlands för denna typ av produkt, den viktigaste kunden i USA är GE (GE US).

Vindkraftöverföringsväxlar står för mer än tre fjärdedelar av bolagets totala intäkter. De återstående divisionerna är industriväxlar som främst används för konstruktion av marina växlar, som är integrerade propulsionssystem inklusive hydraulik, m.fl..

Transmissionsväxlarna finns i olika storlekar för olika vindkraftskapacitet, från den minsta på 750kW till den största på 5MW, men den viktigaste produkten, som står för nästan hälften av intäkterna är 1.5MW växellådan.

Trots överkapacitet i elmarknaden på grund av avtagande tillväxt i den kinesiska ekonomin, planerar den kineseiska staten forrtfarande att projekt som uppgår till hela 31GW ska byggas under 2016.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt förbättrades till 3 från 9! Detta innebär att CHST rankas bättre än 1001 av 1430 stora industriföretag globalt.

Lönsamheten förbättrades till 5 från 9 och var den främsta drivkraften bakom förbättringen i lönsam tillväxt. Tillväxten behöll sin 1:a rank som CHST uppnådde 2014.

Vinstmarginalen förbättrades till 2 från 7 och var vad som drev upp CHSTs ROA. Marginalförändring rankades 1:a jämfört med 2:a i föregående period. Tillväxten drevs av både ökad försäljning och förbättrad marginal.

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
6 maj 2016

Humans & Markets

Humans & Markets är vad jag tänkt blogga om här på TradeVenue. Du kan läsa lite mer om mig och min bakgrund i mitt tidigare inlägg 3 decennier i färre en 1000 ord

Jag tror att det är viktigt att förstå hur du själv och andra männsikor fungerar för att investera bättre. Många gånger är inte dina investeringsbeslut så rationella som du vill tro, och det finns många sätt att bli lurad av både dig själv och andra. 

Även om du känner till en rad av våra mänskliga begränsningar och tillkortakommanden är det ofta lätt att tänka att det gäller ”alla andra, men inte mig”. Det är av just den anledningen jag tror det är viktigt att lära känna sig själv och att erkänna sina tillkortakommanden. Det är en kontinuerlig process av lärande och att inrätta processer/system för att undvika ens egna fallgropar. Det gäller både dig och mig.

Marknaden är ett aggregat av ivesterares åsikter om värdet av tillgångarna som handlas där. I teorin borde marknader vara effektiva och leda till korrekt prissätning, verkligheten ser dock annorlunda ut. Ofta kan individer bete sig annorlunda i grupp, således kan inte alltid marknadens beteende förklaras av enbart individuellt beteende utan hänseende måste tas till hur individer interagerar med varandra och gruppbeteende. 

Jag är en person som gillar att fråga ”Varför?”. Jag vill veta varför du och jag fungerar som vi gör. Jag vill veta varför marknaden beter sig som den gör. Jag vill veta varför vi tar de investeringsbeslut vi tar. I slutändand vill jag att vi ska lära oss hur vi kan bli bättre investerare.

Tycker du det låter skoj? Gillar du också att fråga: ”Varför”? Då kommer vi med största sannolikhet ha en kul tid här framöver. 

Utöver behavioral finance kommer jag skriva inlägg som handlar om problem som vi investerare möter i vår vardag och givetvis Asien. Har du frågor som du vill att jag besvarar kolla in Frågor & Svar. Där kan du också föreslå något du vill att jag ska skriva om. Jag blir mycket glad för tips och frågor, så att den här bloggen blir intressant och värdefull för dig.

Som jag nämnt i tidigare inlägg bloggar jag och ansvarar för content på Become a Better Investor. Jag kommer att cross-blogga en del (dvs lägga upp ett inlägg på båda sidorna), men kommer publicera på svenska här på TradeVenue. 

Mycket av mitt bloggande och research drivs av mitt egna sökande efter svar. Trots att jag har dissat att ”wisdom of crowds” (blogginlägg som utvecklar detta kommer att komma upp här) leder till effektiva marknader tror jag att vi är smartare tillsammans. 

 

Diskutera gärna och fråga gärna, så att vi kan lära oss från varandra. 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar