BkkBanker
Likes
64
Antal inlägg
82
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
28 juli 2017

Business DNA: Legenden om en turnaround-mästare

Andrew träffade nyligen Poe Lothongkam från SVI. Poe är en sann entreprenör och arbetade tidigt för AMD och Sequoia Capital.

Här kan du ladda ner hela intervjun som pdf, gratis

Nyckelpunkter:

Framtiden för SVI: Expansion genom förvärv och öppnande av fabriker utanför Thailand.

Nöj dig inte: Var progressiv och sträva efter tillväxt. SVI anser att en årlig tillväxttakt på 15% är hållbart.

Överträffa kundens förväntningar: SVI:s kunder få produkten till sina kunder innan de förväntar sig att ha fått se den själva. Om kunden säger att det kommer ta nio månader att lansera en produkt, kommer SVI försöka göra det inom tre månader.

Sparka inte försvarslösa människor:  De anställda på lägre nivåer är i allmänhet det minsta av ett företags problem. Gå efter dem som skapar problemen i första hand.

Uthållighet är nyckeln till framgång: Detta är något som många unga människor inte förstår och de vill ha omedelbar tillfredsställelse. Den vinnande strategin är dock att sätta upp mål, vara uthållig och att genomföra med bestämdhet.

Läs mer om hur Poe byggde en framgångsrik karriär och bolag med grundläggande principer som du kan använda i ditt yrkesliv idag!

Här kan du ladda ner hela intervjun

Taggar (blogg): 
18 juli 2017

Business DNA: Att skapa ett globalt Mega-märke

Vi brukar inte spendera tid på att besöka företag när vi analyserar bolag för våra portföljer. Den främsta orsaken är att analytikerträffar och möten med Investor Relations inte brukar tillföra mycket värde. För oss leder inte företagsbesök till en ökad avkastning i våra portföljer och därför väljer vi att inte lägga tid på det.

Men när Andrew får chansen att sitta ner med ledaren av ett företag tar han alltid tillfället i akt att lära sig mer om vad vi kallar Business DNA.

Andrew träffade Vivek Dhawan, VD på Mega Lifesciences. Lifesciences är en populär trend och Mega har närvaro i flera tillväxtmarknader.

Här kan du ladda ner hela intervjun i pdf, gratis

Nyckelpunkter:

Framtiden för Mega Lifesciences: Genom Megas ”Wellness We Care Center” och ”We Care”-utbud av livsmedel har företaget startat ett nytt segment som syftar till att vända och förebygga sjukdomar genom att erbjuda kunder dietplaner och produkter så att de kan äta rätt.

Kris är en möjlighet: Genom att ställas inför en kris och tvingas ta itu med den själv, kommer du att hitta sätt att bli starkare. Se kamp för överlevnad som en möjlighet att förbättras.

Gör en kvalitetsprodukt innan du försöker göra en billig produkt: Slarva inte. Fokusera inte bara på att spara pengar. Om kvaliteten är dålig avvisa 50% och sälj bara de 50% som är bra. Genom att göra det så kommer du också övertyga människor att du skapar produkter av god kvalitet.

Kunskapsbaserad arbetskraft: En mycket viktig del av företagskulturen är att hjälpa arbetstagare att lära sig mer och exponera dem mot en värld av kunskap. På Mega läggs en hel del tid på att dela kunskap och bjuda in världskända talare.

Begränsa din risk: Begränsa risken betyder för Mega att fokusera sina ansträngningar på vad de är riktigt bra på. Genom att undvika att göra saker som du inte bra på, undviker du en hel del risk.

Läs mer om hur Mr Dhawan byggde en framgångsrik karriär och företag på grundläggande principer.

Här kan du ladda ner hela intervjun

16 juli 2017

Business DNA: Privata och offentliga sjukhus är en win-win

Vi brukar inte spendera tid på att besöka företag när vi analyserar bolag för våra portföljer. Den främsta orsaken är att analytikerträffar och möten med Investor Relations inte brukar tillföra mycket värde. För oss leder inte företagsbesök till en ökad avkastning i våra portföljer och därför väljer vi att inte lägga tid på det.

Men när Andrew får chansen att sitta ner med ledaren av ett företag tar han alltid tillfället i akt att lära sig mer om vad vi kallar Business DNA.

Andrew träffade nyligen Dr. Charoen Meensook från Thainakarin Hospital. Ett bolag vars aktie såg en stadig ökning under 2016.

Här nedanför kan ni ladda ner hela intervjun. Du kan också ladda ner en vackert utformat pdf gratis.

Här kan du ladda ner hela intervjun i en snygg pdf, gratis

Nyckelpunkter:

Framtiden är expansion: Thainakarin köpte marken runt dess nuvarande sjukvårdsinrättning för att bygga ett andra sjukhus. Företaget har också en ny ledningsgrupp för att leda denna expansion och så småningom ta över från den första generationen av chefer.

Säkerhet framförallt: ”Det första i våra tankar är alltid patienternas hälsa och därför kommer deras säkerhet först.”

Ingen ”one man show”: Dr. Charoen kommer ihåg när han drev sin egen klinik och ställdes inför allvarliga hälsoproblem: ”Jag har lärt mig att oavsett vad för affärer du gör, ska du inte göra det på egen hand, du bör göra det som ett lag.”

Lös problem korrekt och effektivt: På Thainakarin schemalägger de ett ordinarie möte med både läkare och vårdpersonal för att diskutera alla aktuella problem tillsammans och hitta lösningar som ett team. Den person som får ansvaret för problemet kommer att implementera lösningen baserad på gruppens konsensus.

Gör ditt bästa och resultat kommer att följa: Ge alltid din bästa insats och hoppas på det bästa resultatet, även om du inte alltid kan kontrollera resultat.

Läs mer om hur Dr. Meensook byggde en framgångsrik karriär och ett framgångsrikt företag på grundläggande principer som du kan börja använda idag!

Här kan du ladda ner hela intervjun

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar