BkkBanker
Likes
62
Antal inlägg
69
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
30 januari 2017

Lönsamheten är nyckeln för Puregold Price Club

Bakgrund: 

Puregold Price Club Incorporated (PGOLD) är den näst största livsmedelskedjan i Filippinerna, bland både slutkonsumenter och återförsäljare.

Bolaget säljer konsumentvaror genom sina 291 butiker. Deras Puregold-butiker bidrar med 82% av intäkterna och S&R-butikerna levererar 18%.

 

Affärsbeskrivning:

Företaget är huvudsakligen inblandat i handel med konsumentprodukter på en grossist-och detaljhandelsbasis genom sina 291 butiker.

PGOLD är positionerat som en lågprisåterförsäljare och de flesta av butikerna är inriktade på lågprissegmentet, medan S&R-butikerna inriktar sig på något högre inkomstsegment. S&R har också sin S&R Quick Service (QSR) som på senare tid framgångsrikt har testat en dagligen-låga-priser-strategi.

De flesta av butikerna drivs dock under Puregolds tre butiksformat: stormarknader, Puregold Jr (stormarknader) och Puregold Extra (lågprisbutiker). Stormarknaderna är lokaliserade utanför köpcenter i fristående butiker eller som ankar-hyresgäster i kommersiella centrum.

Under sitt joint venture med Lawson, planerade man att öppna 50-75 Lawson-butiker under 2016. Lawson-butikerna kommer att fokusera på bostadsorter inom affärsdistrikt. Man planerar också att öppna en Merkado-butik, ett nytt varumärke under deras 50-50 joint venture med Ayala Land (ALI PM), som ska tillgodose medel-inkomstkunder.

 

Ledarskap:

Leonardo Dayao har varit styrelseledamot och ordförande i bolaget sedan 1998. Under de senaste fem åren har både lönsamhet och försäljningstillväxt varit fortsatt hög.

Likaså har ordförande Lucio Co varit VD för Puregold sedan bolaget bildades i september 1998. Co-familjen äger 16% direkt i PGOLD och den största aktieägaren Cosco Capital Inc. (COSCO PM) är till 60% ägt av Co- familjen. Lucio Co är också ordförande i Cosco Capital, och Leonardo Dayao är VD i det bolaget.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har varit stabil rankad nr. 3 under de senaste åren, men förbättrades till nr. 2 under de senaste 12 månaderna.

PGOLD rankas bland de bästa 118 stora Dagligvaruföretagen i världen. Lönsamheten har varit den främsta drivkraften för förbättring, medan tillväxten har legat under genomsnittet.

Utnyttjandet av resurser har också drivit på lönsamhetsförbättringen under det senaste året och försäljningstillväxten har varit stabilt hög för PGOLD.

 

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

8 november 2016

På plats i Asien - Hap Seng Consolidated

Hap Seng Consolidated:

Hap Seng Consolidated Berhad (HAP) är ett stort malaysiska konglomerat som bildades av Lau-familjen som är dess största aktieägare än idag. Historiskt hade de sin kärnverksamhet i palmoljeplantager, men under de senaste åren har fastigheter blivit den viktigaste vinstkällan. Malaysia står för 96% av affärerna och resten kommer huvudsakligen från Indonesien.

 

Affärsbeskrivning:

HAP är verksamt i flera företag som fastighetsbolag, planteringar, kreditgivning, gödningsmedel, fordons-, och andra, såsom stenbrott och handel.

Fastighetsbolaget är involverat i byggande och förädling av bostäder och kommersiella fastigheter i Sabah och West Malaysia. HAPs kommersiella fastigheter har haft hög uthyrningsgrad på över 90%.

Odlingsdivisionen bedriver produktion och distribution av rå palmolja med en total odlingsbar yta i Sabah om 40.000 hektar. HAP producerade 160.000 ton rå palmolja under 2015.

Kreditfinansieringsdivisionen verkar under Hap Seng Credit Sdn Bhd med ett nätverk bestående av 10 kontor i Malaysi som ger lån och avbetalningsfinansiering för små och medelstora företag.

HAP ägnar sig också åt gödselhandel och har åtta lokaler i Malaysia och fem i Indonesien, som erbjuder olika typer av gödningsmedel som används på plantager. HAP har 35% av marknaden för gödningsmedel i östra Malaysia och omkring 17% i Peninsular Malaysia.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Jørgen Bornhøft som är en oberoende styrelseledamot och har innehaft uppdraget sedan den 1 februari 2007. Han är en dansk medborgare som först gick med i styrelsen som en oberoende icke-verkställande styrelseledamot i januari 2005.

Jørgen Bornhøft är också styrelseledamot i Fraser & Neave Holdings Bhd och vice ordförande i International Beverage Holdings Limited. Bakom sig har han en mer än 15 år långa karriär på toppositioner inom Carlsberg i Danmark och Asien.

Edward Lee Ming Foo blev VD för Hap Seng Consolidated den 31 mars 2005. Han gick med i styrelsen den 1 november 2000 som en icke-oberoende icke-verkställande styrelseledamot och blev verkställande styrelseledamot i mars 2002.

Edward Lee är också VD för Gek Poh (Holdings) Sdn Bhd och Hap Seng Plantations Holdings Bhd. Hap Seng Consolidated är majoritetsägare i Hap Seng Plantations och Gek Poh är holdingbolaget som äger Hap Seng Consolidated.

När du kollar på lönsam tillväxt-ranken i diagrammet nedan, ser du att Edward Lee Ming Foo har lett HAP med stor framgång under de senaste fem åren.Han har tagit bolaget från en #3 rank på lönsam tillväxt under 2012 till den #1 rank som bolaget haft sedan 2014.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har som sagt behållit sin #1 rank sedan 2014. Detta innebär att HAP rankas bättre än 1287 av 1430 stora industriföretag globalt sett.

Lönsamheten behöll sin #1 rank och är den främsta drivkraften för HAPs stabila rank i lönsam tillväxt. HAP rankas bland de bästa 143 stora industribolagen globalt på ROA. Tillväxtranken återvände till #4 från #5 i 2015.

Utnyttjande av resurser har rankats #9 sedan 2012 medan vinstmarginalen har varit stabil i toppen. Försäljningstillväxten sjönk till #3 från #2.

Marginalförändring förbättrades till #2 från #4. Det var den förbättrade marginalen snarare än ökad försäljning som drev tillväxtranken.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

3 oktober 2016

På plats i Asien - Thai Vegetable Oil

Thai Vegetable Oil: 

Thai Vegetable Oil (TVO) är en producent och distributör av sojamjöl och olja.

Företaget driver fyra krossanläggningar och tre raffinaderier i Thailand och exporterar sina produkter till länder som Singapore, Malaysia, Burma och Kambodja.

 

Affärsbeskrivning: 

TVO producerar sojamjöl som distribueras främst under varumärkena TVO Hipromeal och TVO Full Fat Soy. Dess sojamjöl används i stor utsträckning i svin-, kyckling- och räkuppfödning som foder på grund av dess höga protein- och energiinnehåll. Det underlättar också matsmältningen.

Sojaolja som produceras av TVO säljs i butiker för hemmabruk och till livsmedelstillverkare. Livsmedelsindustrin använder det i konserverad mat som en viktig ingrediens för att den behåller sin vätskeform, även när den utsätts för svalare temperaturer, till skillnad från andra vegetabiliska oljor. Den har också högre näringsvärde än exempelvis, palmolja.

Företaget äger också 32% av aktierna i Prodigy Public Company Limited (PDG TB) som bedriver tillverkning och distribution av förpackningar.

TVO exporterar sina produkter till länder som exmplevis Singapore, Malaysia, Burma, Kambodja, Vietnam och Sydkorea.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Sompol Kiatphaibool. Han är en oberoende styrelseledamot och utsågs till ordförande i oktober 2001.

Charuphot Neesanant var VD för bolaget från augusti 1993 till december 2013. Witoon Suewatanakul utsågs att ta över efter Charupot, och är den nuvarande VD:n.

När du tittar på lönsam tillväxt ranken i diagrammet nedan så ser du från de blå pilarna vilken tidsperiod vi tilldelar var och en av ledarna. Vi tilldela inte år 2014 till någon av dem utan lämnar det som en frist. Skälet är att det kommer att ta en viss tid för den nya ledarens strategi att få inverkan.

Charuphot Neesanants sista år var det enda år då TVO inte hamna i den bästa decilen på lönsam tillväxt. När Witoon Suewatanakul tillträdde som VD gick ranken tillbaka till toppen och ranken har bibehållits sedan dess.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har behållit sin #1 rank med undantag för en dipp till #4 i 2013. Detta innebär att TVO rankas bättre än 531 av 590 stora Dagligvarorföretag globalt.

Lönsamheten behöll sin #1 rank. Detta innebär att TVO rankas bland de bästa 59 stora Dagligvarorbolagen globalt på ROA. Tillväxten sjönk till #6 från #5.

Effektivitet och Vinstmarginal är starka och har varit oförändrade sedan 2014. Försäljningstillväxten är den viktigaste dragkraften för TVOs tillväxt-rank. Marginalförändring föll till #4 från #3.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
29 september 2016

På plats i Asien - Korea och Korea Zinc

Ekonomi:

BNP i Korea drivs av privatkonsumtion och investeringar. Tillväxtutsikterna är låga efter en bra uppgång under år 2015. Koreas ROE är svag och just nu på lägre än 10%. Värderingarna är under bokfört värde och det är bra fart på priserna och vinsterna. Risken är stor då volatilitet är hög.

 

Korea Zinc:

Korea Zinc är fokuserar på icke-järnhaltiga metaller och är en av världens största producenter av zink. Dess huvudsakliga verksamhet inkluderar att förfina bly, silver, guld och koppar och att använda sig av biprodukter såsom kadmium, vismut och svavelsyra.

De exporterar cirka 98% av silvret, 85% av blyn och 65% av zinken.

 

Affärsbeskrivning:

Korea Zinc producerar Icke-järnhaltiga metaller / legeringar som inte innehåller järn i stora mängder och är dyrare än järnmetaller på grund av deras önskvärda egenskaper, såsom låg vikt, ökad ledningsförmåga, brist på magnetism och motståndskraft mot korrosion.

Företaget köper zink och bly som koncentrat från gruvor som de sedan smälter. De återvinner också ädelmetaller såsom guld och silver genom upparbetning av biprodukter från smältning av zink / bly. Korea Zinc har den högsta återvinningsförhållandet bland världens smältverk.

Förutom sin inhemska verksamhet, har de ett distributionsnät i Kina, Japan, Taiwan, Laos, Thailand, Singapore, Australien, Storbritannien, Sydafrika och Amerika. Dock är majoriteten av dess utländska intäkter från Australien.

 

World Class Benchmarking

Lönsam tillväxt förbättrades till #1 från #2. Detta innebär Korea Zinc rankas bättre än 666 av 740 stora materialföretag i världen.

Lönsamheten stannade på #1 och förblev den främsta drivkraften för lönsam tillväxt. Tillväxten behöll sin #5 rank. Försäljningstillväxten förbättrades till #4 från #6, och kompenserade den negativa marginalförändringen som föll till #5 från #4.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

7 augusti 2016

På plats i Asien - Hong Kong och China High Speed Transmission Group

Ekonomi:

BNP i Hong Kong drivs av privat konsumtion och export. Hong Kong har lägst ROE i Asien, men erbjuder den tredje högsta utdelningsgraden. Om man tittar på vår FVMR, är Hong Kong för närvarande minst attraktivt i Asien. Finanssektorn utgör ungefär en tredjedel av det totala börsvärdet och Kina H ca 15%. I 2Q16 var den bäst presterande sektorn Dagligvaror och sämst var Industri.

 

China High Speed Transmission Group:

China High Speed Transmission Group Company Limited har den största marknadsandelen när det kommer till transmissionsväxlar som används i vindkraft som tillverkas i Kina.

Denna typ av utrustning står för 80% av intäkterna, och gruppen levererar till alla av de stora globala vindkraftstillverkarna, både i Kina och utomlands. GE (GE US) är dess största kund.

 

Affärsbeskrivning:

CHST är den största tillverkaren i Kina av transmissionsväxlar för vindkraftsutrustning och har cirka hälften av den inhemska marknaden. Bolaget har också en fjärdedel av marknaden utomlands för denna typ av produkt, den viktigaste kunden i USA är GE (GE US).

Vindkraftöverföringsväxlar står för mer än tre fjärdedelar av bolagets totala intäkter. De återstående divisionerna är industriväxlar som främst används för konstruktion av marina växlar, som är integrerade propulsionssystem inklusive hydraulik, m.fl..

Transmissionsväxlarna finns i olika storlekar för olika vindkraftskapacitet, från den minsta på 750kW till den största på 5MW, men den viktigaste produkten, som står för nästan hälften av intäkterna är 1.5MW växellådan.

Trots överkapacitet i elmarknaden på grund av avtagande tillväxt i den kinesiska ekonomin, planerar den kineseiska staten forrtfarande att projekt som uppgår till hela 31GW ska byggas under 2016.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt förbättrades till 3 från 9! Detta innebär att CHST rankas bättre än 1001 av 1430 stora industriföretag globalt.

Lönsamheten förbättrades till 5 från 9 och var den främsta drivkraften bakom förbättringen i lönsam tillväxt. Tillväxten behöll sin 1:a rank som CHST uppnådde 2014.

Vinstmarginalen förbättrades till 2 från 7 och var vad som drev upp CHSTs ROA. Marginalförändring rankades 1:a jämfört med 2:a i föregående period. Tillväxten drevs av både ökad försäljning och förbättrad marginal.

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar