BkkBanker
Likes
64
Antal inlägg
82
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
13 juli 2016

Hur ser FVMR ut globalt just nu?

Några utav er kanske redan prenumererar på vårt Global eller Sweden Equity FVMR Snapshot. Jag tänkte dela med mig av lite kommentarer gällande hur läget ser ut just nu, samt även gå igenom globala sektorer.

FVMR står för Fundamenta, Värdering, Momentum och Risk.

Fundamenta:

Enligt konsensus förväntas USA ha den högsta lönsamheten och ”Developed Europe” högst utdelning. ROE och utdelning är lägst i ”Emerging Europe” och Japan.

Hälsovård erbjuder den hgsta avkastningen på eget kapital bland sektorer. Energisektorn har för närvarande låg lönsamhet, men delar ut en stor andel av sin vinst. Tech-företag häller en hög andel cash vilket också syns i en låg utdelning relativt vinst.

Värdering:

Emerging markets handlas lägre än Developed. Emerging Europe är billigast medan USA driver upp globala värderingar. Emerging Europe handlas under bokfört värde, men ger bättre ROE än till exempel Japan som handlas till 1x PB.

Energisektorn handlas till högt PE på grund av låga vinster och Finanssektorn handlas omkring 1x PB. Dagligvaror och hälsovård är dyrast på PB, notera att hälsovård är billigare men ger en högre ROE avkastning på eget kapital än dagligvaror.

Momentum:

Konsensus förväntar att vinsterna ska återhämta sig i Latinamerika och regionen har visat den näst starkaste kursutvecklingen. USA har visat den starkaste 2-veckors och 1-års kursutvecklingen.

Konsensus förväntar att vinsterna ska forsätta minska i Energisektorn, Utilities och Finanssektorn, medan störst resultattillväxt under 2016 förväntas i Industrin och Sällanköp. Brexit slog hårt mot Finanssektorn, vilket kan ses i kursutveklinen de senaste 2 veckorna – ned 6%, och sektorn har också sämst kursutveckling under senaste året.

Risk:

Amerikanska bolag har den högsta skuldsättningen och Emerging Europe lägst. Volatilitieten har varit något högre i Developed Markets till följd av hög volatilitet i Japan och Europa.

Info Tech är net cash, dvs de skulle fortfarande ha pengar kvar i kassan efter att ha betalat av sina skulder och därmed låg risk i den bemärkelsen. Under de senaste 3 månaderna har Materials och Finanssektorn varit de mest volatila.

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar