BkkBanker
Likes
64
Antal inlägg
82
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
8 november 2016

På plats i Asien - Hap Seng Consolidated

Hap Seng Consolidated:

Hap Seng Consolidated Berhad (HAP) är ett stort malaysiska konglomerat som bildades av Lau-familjen som är dess största aktieägare än idag. Historiskt hade de sin kärnverksamhet i palmoljeplantager, men under de senaste åren har fastigheter blivit den viktigaste vinstkällan. Malaysia står för 96% av affärerna och resten kommer huvudsakligen från Indonesien.

 

Affärsbeskrivning:

HAP är verksamt i flera företag som fastighetsbolag, planteringar, kreditgivning, gödningsmedel, fordons-, och andra, såsom stenbrott och handel.

Fastighetsbolaget är involverat i byggande och förädling av bostäder och kommersiella fastigheter i Sabah och West Malaysia. HAPs kommersiella fastigheter har haft hög uthyrningsgrad på över 90%.

Odlingsdivisionen bedriver produktion och distribution av rå palmolja med en total odlingsbar yta i Sabah om 40.000 hektar. HAP producerade 160.000 ton rå palmolja under 2015.

Kreditfinansieringsdivisionen verkar under Hap Seng Credit Sdn Bhd med ett nätverk bestående av 10 kontor i Malaysi som ger lån och avbetalningsfinansiering för små och medelstora företag.

HAP ägnar sig också åt gödselhandel och har åtta lokaler i Malaysia och fem i Indonesien, som erbjuder olika typer av gödningsmedel som används på plantager. HAP har 35% av marknaden för gödningsmedel i östra Malaysia och omkring 17% i Peninsular Malaysia.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Jørgen Bornhøft som är en oberoende styrelseledamot och har innehaft uppdraget sedan den 1 februari 2007. Han är en dansk medborgare som först gick med i styrelsen som en oberoende icke-verkställande styrelseledamot i januari 2005.

Jørgen Bornhøft är också styrelseledamot i Fraser & Neave Holdings Bhd och vice ordförande i International Beverage Holdings Limited. Bakom sig har han en mer än 15 år långa karriär på toppositioner inom Carlsberg i Danmark och Asien.

Edward Lee Ming Foo blev VD för Hap Seng Consolidated den 31 mars 2005. Han gick med i styrelsen den 1 november 2000 som en icke-oberoende icke-verkställande styrelseledamot och blev verkställande styrelseledamot i mars 2002.

Edward Lee är också VD för Gek Poh (Holdings) Sdn Bhd och Hap Seng Plantations Holdings Bhd. Hap Seng Consolidated är majoritetsägare i Hap Seng Plantations och Gek Poh är holdingbolaget som äger Hap Seng Consolidated.

När du kollar på lönsam tillväxt-ranken i diagrammet nedan, ser du att Edward Lee Ming Foo har lett HAP med stor framgång under de senaste fem åren.Han har tagit bolaget från en #3 rank på lönsam tillväxt under 2012 till den #1 rank som bolaget haft sedan 2014.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har som sagt behållit sin #1 rank sedan 2014. Detta innebär att HAP rankas bättre än 1287 av 1430 stora industriföretag globalt sett.

Lönsamheten behöll sin #1 rank och är den främsta drivkraften för HAPs stabila rank i lönsam tillväxt. HAP rankas bland de bästa 143 stora industribolagen globalt på ROA. Tillväxtranken återvände till #4 från #5 i 2015.

Utnyttjande av resurser har rankats #9 sedan 2012 medan vinstmarginalen har varit stabil i toppen. Försäljningstillväxten sjönk till #3 från #2.

Marginalförändring förbättrades till #2 från #4. Det var den förbättrade marginalen snarare än ökad försäljning som drev tillväxtranken.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar