BkkBanker
Likes
64
Antal inlägg
82
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
29 september 2016

På plats i Asien - Korea och Korea Zinc

Ekonomi:

BNP i Korea drivs av privatkonsumtion och investeringar. Tillväxtutsikterna är låga efter en bra uppgång under år 2015. Koreas ROE är svag och just nu på lägre än 10%. Värderingarna är under bokfört värde och det är bra fart på priserna och vinsterna. Risken är stor då volatilitet är hög.

 

Korea Zinc:

Korea Zinc är fokuserar på icke-järnhaltiga metaller och är en av världens största producenter av zink. Dess huvudsakliga verksamhet inkluderar att förfina bly, silver, guld och koppar och att använda sig av biprodukter såsom kadmium, vismut och svavelsyra.

De exporterar cirka 98% av silvret, 85% av blyn och 65% av zinken.

 

Affärsbeskrivning:

Korea Zinc producerar Icke-järnhaltiga metaller / legeringar som inte innehåller järn i stora mängder och är dyrare än järnmetaller på grund av deras önskvärda egenskaper, såsom låg vikt, ökad ledningsförmåga, brist på magnetism och motståndskraft mot korrosion.

Företaget köper zink och bly som koncentrat från gruvor som de sedan smälter. De återvinner också ädelmetaller såsom guld och silver genom upparbetning av biprodukter från smältning av zink / bly. Korea Zinc har den högsta återvinningsförhållandet bland världens smältverk.

Förutom sin inhemska verksamhet, har de ett distributionsnät i Kina, Japan, Taiwan, Laos, Thailand, Singapore, Australien, Storbritannien, Sydafrika och Amerika. Dock är majoriteten av dess utländska intäkter från Australien.

 

World Class Benchmarking

Lönsam tillväxt förbättrades till #1 från #2. Detta innebär Korea Zinc rankas bättre än 666 av 740 stora materialföretag i världen.

Lönsamheten stannade på #1 och förblev den främsta drivkraften för lönsam tillväxt. Tillväxten behöll sin #5 rank. Försäljningstillväxten förbättrades till #4 från #6, och kompenserade den negativa marginalförändringen som föll till #5 från #4.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar