BkkBanker
Likes
62
Antal inlägg
69
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
30 januari 2017

Lönsamheten är nyckeln för Puregold Price Club

Bakgrund: 

Puregold Price Club Incorporated (PGOLD) är den näst största livsmedelskedjan i Filippinerna, bland både slutkonsumenter och återförsäljare.

Bolaget säljer konsumentvaror genom sina 291 butiker. Deras Puregold-butiker bidrar med 82% av intäkterna och S&R-butikerna levererar 18%.

 

Affärsbeskrivning:

Företaget är huvudsakligen inblandat i handel med konsumentprodukter på en grossist-och detaljhandelsbasis genom sina 291 butiker.

PGOLD är positionerat som en lågprisåterförsäljare och de flesta av butikerna är inriktade på lågprissegmentet, medan S&R-butikerna inriktar sig på något högre inkomstsegment. S&R har också sin S&R Quick Service (QSR) som på senare tid framgångsrikt har testat en dagligen-låga-priser-strategi.

De flesta av butikerna drivs dock under Puregolds tre butiksformat: stormarknader, Puregold Jr (stormarknader) och Puregold Extra (lågprisbutiker). Stormarknaderna är lokaliserade utanför köpcenter i fristående butiker eller som ankar-hyresgäster i kommersiella centrum.

Under sitt joint venture med Lawson, planerade man att öppna 50-75 Lawson-butiker under 2016. Lawson-butikerna kommer att fokusera på bostadsorter inom affärsdistrikt. Man planerar också att öppna en Merkado-butik, ett nytt varumärke under deras 50-50 joint venture med Ayala Land (ALI PM), som ska tillgodose medel-inkomstkunder.

 

Ledarskap:

Leonardo Dayao har varit styrelseledamot och ordförande i bolaget sedan 1998. Under de senaste fem åren har både lönsamhet och försäljningstillväxt varit fortsatt hög.

Likaså har ordförande Lucio Co varit VD för Puregold sedan bolaget bildades i september 1998. Co-familjen äger 16% direkt i PGOLD och den största aktieägaren Cosco Capital Inc. (COSCO PM) är till 60% ägt av Co- familjen. Lucio Co är också ordförande i Cosco Capital, och Leonardo Dayao är VD i det bolaget.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har varit stabil rankad nr. 3 under de senaste åren, men förbättrades till nr. 2 under de senaste 12 månaderna.

PGOLD rankas bland de bästa 118 stora Dagligvaruföretagen i världen. Lönsamheten har varit den främsta drivkraften för förbättring, medan tillväxten har legat under genomsnittet.

Utnyttjandet av resurser har också drivit på lönsamhetsförbättringen under det senaste året och försäljningstillväxten har varit stabilt hög för PGOLD.

 

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

25 januari 2017

På plats i Asien - Pruksa Real Estate

Pruksa Real Estate:

Pruksa Real Estate (PS) är en fastighetsutvecklare i Thailand med fokus på låg- och mittensegmenten av bostadsmarknaden. Från och med den 1 december är det listade bolaget Pruksa Holdings, efter en 1:1 share swap. Än så länge är den enda skillnaden att Pruksa Holdings blev ägare av Pruksa Real Estate och de flesta aktieägarna bytte sina Pruksa Real Estate aktier mot aktier i Pruksa Holdings. På längre sikt är tanken att holdingbolagstrukturen ska öppna upp för mer flexibilitet och ge möjliget att diversifiera verksamheten ytterligare.

Pruksas projekt omfattar radhus, villor och bostadsrätter. Företaget har sju prefabrikationsfabriker i Bangkok.

 

Affärsverksamhet:

Företaget utvecklar tre typer av bostäder, villor, duplex-hus och bostadsrätter med fokus på Bangkok med omnejd.

Prefabrikationsfabrikerna producerar husväggar, staket, plattor och speciella element för väggar och fasader. För närvarande har det sju fabriker och en total kapacitet att producera 1.120 bostäder / månad.

PS har den största marknadsandelen i duplex-hus-segmentet på 30%. Vid slutet av 2015 hade bolaget 173 aktiva projekt som omfattar alla hustyper.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Dr. Pisit Leeahtam som är en oberoende styrelseledamot och har innehaft uppdraget sedan januari 2004. Dr. Pisit har varit ordförande i Pruksa Real Estate sedan innan bolaget noterades på börsen i Thailand den 6 december 2005.

Thongma Vijitpongpun grundade företaget 1993 och har varit VD sedan dess. När du tittar på lönsam tillväxt-ranken i diagrammet nedan kan du se att han har drivit Pruksa Real Estate med stor framgång under de senaste fem åren.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har behållit sin nr. 1 rank sedan 2012. Detta innebär att Pruksa rankas bättre än 162 av 180 stora Fastigheter företag globalt.

Lönsamheten behöll sin nr. 1 rank. PS rankas alltså bland de bästa 18 stora fastighetsbolagen globalt på ROA. Tillväxten förbättrades till nr. 3 från nr. 4.

Utnyttjandet av resurser sjönk till nr. 2 från nr. 1, men det påverkade inte lönsamhetsranken. Marginalförändringen förbättrades till nr. 4 från nr. 5 och drev upp tillväxtranken ett steg.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

31 juli 2016

På plats i Asien: Thailand och Thai Nakarin Hospital

Ekonomin:

BNP i Thailand drivs av export medan investeringar släpar efter och slöar ner BNP-tillväxten. Analytiker förväntar sig att två år med negativ vinsttillväxt kommer att vända till positiv tillväxt under 2016.

Fundamentalt är Thailand måttligt attraktivt stött av bra ROE och direktavkastning. Under 2Q16 var den bäst presterande sektorn Sällanköp och sämst var Telekom.

Thai Nakarin Hospital:

Thai Nakarin Hospital Public Company Limited (TNH) grundades 1993, och erbjuder 24-timmars medicinsk service på sitt sjukhus i östra Bangkok. Sjukhuset har cirka 360 läkare och 540 sjuksköterskor med kapacitet för 190 inneliggande patienter och 2.000 öppenvårdspatienter per dag. Anläggningarna har 24 avdelningar, inklusive onkologi och hjärtkirurgi.

Affärsbeskrivning:

På TNHs sjukhus i östra Bangkok, kommer knappt 60% av intäkterna från öppenvårdspatienter (patienter som stannar mindre än 24 timmar), och resten från inneliggande patienter (patienter som stannar mer än 24 timmar). Anläggningen har en total kapacitet på 730.000 patienter per år, och drygt 500.000 behandlades 2014.

Sängbeläggning var bara lite över 50% och total beläggning endast 70% under 2015, så företaget har gott om utrymme för att ta hand om mer patienter. Dess 24 avdelningar sträcker sig från onkologi till tandvård och hjärtkirurgi, och kan hantera de flesta medicinska tillstånd.

Faciliteterna inkluderar en intensivvårdsavdelning, BB, samt kirurgiska enheter och vårdavdelningar vilka bemannas av cirka 360 läkare och 540 sjuksköterskor på plats. I TNHs lokaler finns det tillgång till höghastighetsinternet, närbutiker öppna 24-timmar om dygnet, blomsterhandel, frisörer, kaféer, bagerier, mammabutiker och bönerum.

World Class Benchmarking:

Profitable Growth (lönsam tillväxt) förbättrades till # 1 från # 2. Detta innebär TNH rankas bättre än 882 av 980 små hälsovårdsföretag globalt.

Lönsamheten förblev rankad #1. TNHs ROA rankas bland de bästa 98 ​​av 980 små hälsovårdsföretag i världen. Tillväxten förbättrades till #3 från #4 och har sett en stadig förbättring sedan 2012.

Nettomarginalen förbättrades till #2 från #3. Försäljningstillväxten förbättrades till #5 från #6. Marginalförändringen förbättrades också ett steg i rank till #4 från #5. Tillväxtförbättring stöddes således av både ökad försäljning och bättre marginal.

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

22 juli 2016

På plats i Asien: Filippinerna och Petron Corporation

Ekonomin:

BNP i Filippinerna drivs av privat konsumtion och investeringar. Filippinerna har bra ROE i förhållande till andra länder i Asien. Högt PE och låg dividend yield gör att landet ser dyrt ut.

Fundamentalt ser Filippinerna bra ut men värderingen är högst i Asien eftersom fundamentan inte är tillräckligt stark för att stödja så höga multiplar. Under 2Q16 genererade Finanssektorn bäst avkastning och sämst var Energi.

Petron Corporation:

Petron Corporation (PCOR) är störst inom oljeraffinering i Filippinerna, och även en ledare i downstream oljeindustrin. Företaget säljer oljeprodukter och petrokemiska produkter. PCOR har omkring 1.900 bensinstationer. Dess raffinaderi ligger vid Limay, Bataan, och de har en rådestillatskapacitet på 180.000 fat per dag.

Affärsbeskrivning:

PCORs huvudsakliga verksamhet omfattar raffinering av råolja och att sälja ett komplett utbud av raffinerade petroleumprodukter, inklusive bensin, gasol, diesel, flygbränsle, fotogen, asfalt och petrokemiska produkter såsom bensen, toluen, blandad xylen, propen och polypropen.

Firman producerar nästan 40% av Filippinernas oljebehov. Företaget har det största bensinstationsnätet i landet. PCOR har också ett nätverk av LPG-återförsäljare under varumärkena Gasul och Fiesta, liksom smörjställen. Petroleumsegmentet står för 99% av omsättningen och resterande kommer från marknadsföring och leasing.

PCOR uppgraderat sitt raffinaderi till ett fullkonverterande raffineringskomplex, där all råolja omvandlas till produkter av högre värde, exempelvis: bensin, diesel och petrokemiska produkter. Raffinaderiet var i full drift i januari 2016.

I Malaysia verkar PCOR via Petron Malaysia Refining & Marketing Berhad (PETRONM MK), vilket ägs till 73%. Export går också till länder som Japan, Singapore, Sydkorea, Thailand, Pakistan och Förenade Arabemiraten.

World Class Benchmarking:

Profitable Growth (lönsam tillväxt) förbättrades till #3 under de senaste 12 månaderna. Det har skett en stadig förbättring i lönsam tillväxt sedan 2014.

Detta innebär PCOR rankas bättre än 238 av 340 stora energiföretag globalt. Lönsamheten i form av ROA förbättrades till #4 i rank, och har förbättrats stadigt sedan 2012. Tillväxten var fortsatt rankad #2, men har varit volatil historiskt sett.

Nettomarginalen förbättrades till #4 från #5 och var orsaken till den ökade lönsamheten. Vi kan också se att tillväxten har förbättrats på grund av en marginalförbättring eftersom försäljningstillväxten har stått still i rank under de senaste tre perioderna.

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar