BkkBanker
Likes
62
Antal inlägg
69
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
25 januari 2017

På plats i Asien - Pruksa Real Estate

Pruksa Real Estate:

Pruksa Real Estate (PS) är en fastighetsutvecklare i Thailand med fokus på låg- och mittensegmenten av bostadsmarknaden. Från och med den 1 december är det listade bolaget Pruksa Holdings, efter en 1:1 share swap. Än så länge är den enda skillnaden att Pruksa Holdings blev ägare av Pruksa Real Estate och de flesta aktieägarna bytte sina Pruksa Real Estate aktier mot aktier i Pruksa Holdings. På längre sikt är tanken att holdingbolagstrukturen ska öppna upp för mer flexibilitet och ge möjliget att diversifiera verksamheten ytterligare.

Pruksas projekt omfattar radhus, villor och bostadsrätter. Företaget har sju prefabrikationsfabriker i Bangkok.

 

Affärsverksamhet:

Företaget utvecklar tre typer av bostäder, villor, duplex-hus och bostadsrätter med fokus på Bangkok med omnejd.

Prefabrikationsfabrikerna producerar husväggar, staket, plattor och speciella element för väggar och fasader. För närvarande har det sju fabriker och en total kapacitet att producera 1.120 bostäder / månad.

PS har den största marknadsandelen i duplex-hus-segmentet på 30%. Vid slutet av 2015 hade bolaget 173 aktiva projekt som omfattar alla hustyper.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Dr. Pisit Leeahtam som är en oberoende styrelseledamot och har innehaft uppdraget sedan januari 2004. Dr. Pisit har varit ordförande i Pruksa Real Estate sedan innan bolaget noterades på börsen i Thailand den 6 december 2005.

Thongma Vijitpongpun grundade företaget 1993 och har varit VD sedan dess. När du tittar på lönsam tillväxt-ranken i diagrammet nedan kan du se att han har drivit Pruksa Real Estate med stor framgång under de senaste fem åren.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har behållit sin nr. 1 rank sedan 2012. Detta innebär att Pruksa rankas bättre än 162 av 180 stora Fastigheter företag globalt.

Lönsamheten behöll sin nr. 1 rank. PS rankas alltså bland de bästa 18 stora fastighetsbolagen globalt på ROA. Tillväxten förbättrades till nr. 3 från nr. 4.

Utnyttjandet av resurser sjönk till nr. 2 från nr. 1, men det påverkade inte lönsamhetsranken. Marginalförändringen förbättrades till nr. 4 från nr. 5 och drev upp tillväxtranken ett steg.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar