BkkBanker
Likes
62
Antal inlägg
69
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
16 november 2017

Diversifiering av risk innebär också att ge upp avkastningspotential

 

  • Diversifiering är en balansakt
  • Genom att äga 10 aktier i Asien har du minskat 64% av den företagsspecifika risken, men också 59% av avkastningspotentialen
  • Med större portfölj blir det svårare att slå index

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
13 juli 2016

Hur ser FVMR ut globalt just nu?

Några utav er kanske redan prenumererar på vårt Global eller Sweden Equity FVMR Snapshot. Jag tänkte dela med mig av lite kommentarer gällande hur läget ser ut just nu, samt även gå igenom globala sektorer.

FVMR står för Fundamenta, Värdering, Momentum och Risk.

Fundamenta:

Enligt konsensus förväntas USA ha den högsta lönsamheten och ”Developed Europe” högst utdelning. ROE och utdelning är lägst i ”Emerging Europe” och Japan.

Hälsovård erbjuder den hgsta avkastningen på eget kapital bland sektorer. Energisektorn har för närvarande låg lönsamhet, men delar ut en stor andel av sin vinst. Tech-företag häller en hög andel cash vilket också syns i en låg utdelning relativt vinst.

Värdering:

Emerging markets handlas lägre än Developed. Emerging Europe är billigast medan USA driver upp globala värderingar. Emerging Europe handlas under bokfört värde, men ger bättre ROE än till exempel Japan som handlas till 1x PB.

Energisektorn handlas till högt PE på grund av låga vinster och Finanssektorn handlas omkring 1x PB. Dagligvaror och hälsovård är dyrast på PB, notera att hälsovård är billigare men ger en högre ROE avkastning på eget kapital än dagligvaror.

Momentum:

Konsensus förväntar att vinsterna ska återhämta sig i Latinamerika och regionen har visat den näst starkaste kursutvecklingen. USA har visat den starkaste 2-veckors och 1-års kursutvecklingen.

Konsensus förväntar att vinsterna ska forsätta minska i Energisektorn, Utilities och Finanssektorn, medan störst resultattillväxt under 2016 förväntas i Industrin och Sällanköp. Brexit slog hårt mot Finanssektorn, vilket kan ses i kursutveklinen de senaste 2 veckorna – ned 6%, och sektorn har också sämst kursutveckling under senaste året.

Risk:

Amerikanska bolag har den högsta skuldsättningen och Emerging Europe lägst. Volatilitieten har varit något högre i Developed Markets till följd av hög volatilitet i Japan och Europa.

Info Tech är net cash, dvs de skulle fortfarande ha pengar kvar i kassan efter att ha betalat av sina skulder och därmed låg risk i den bemärkelsen. Under de senaste 3 månaderna har Materials och Finanssektorn varit de mest volatila.

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

29 maj 2016

Hur rationell är DU?

Den rationella investeraren:

Traditionell finansiell teori förutsätter att investerare alltid är rationella och nyttomaximerande. Just nytta är i det här fallet ett bredare begrepp än bara vinst eftersom det kan innefatta icke-monetära värden. Till exempel kan en etisk investering generera en lägre avkastning men öka nyttan för vissa individer.

Enligt förväntad nyttoteroi (Expeted Utility Theory = EUT) kommer en investerare basera sitt beslut på den förväntade nyttan av olika utfall och välja alternativet med den högsta förväntade nyttan. Den förväntade nyttan är lika med sannolikheten för utfallet, multiplicerat med nyttan som utfallet ger. För att hålla det enkelt, kommer jag anta att investerare bara investerar för att maximera vinst rent kapitalmässigt, det vill säga pengar = nyttan, och desto mer pengar, desto mer nytta.

 

För att ge ett exempel så har här en investerare två investeringsalternativ att välja mellan:

 De flesta investerare kommer förmodligen att välja investering A eftersom att det alternativet har det högsta förväntade värdet på 500 dollar jämfört med investering B som har ett förväntat värde på 400 dollar (50% x $ 1000 = $ 500 och 20% x $ 2000 = $ 400). Verkar ganska vettigt? Och du förstod matten också? Perfekt, då ska vi ta och leka lite...

Nedan ger jag dig fyra ”bets”. Du måste välja mellan A eller B i varje ”bet”. Om jag kontaktar dig i morgon och ber dig att stå för dina val måste du göra det (det kommer jag självklart inte göra men det är så seriöst jag vill att du ska överväga alternativen).

 

Bet 1:

 Välj A eller B och skriv ner det.

 

Bet 2

Oavsett hur mycket pengar du har ger jag dig 10.000 dollar så välj nu mellan:

 Anteckna ditt svar.

 

Bet 3

Oavsett hur mycket pengar du har just nu så är jag nu ännu mer generös och ger dig 20.000 dollar, så välj nu mellan:

Anteckna ditt svar tack.

 

Bet 4

 

 Välj A eller B och notera det.

Har du skrivit ner alla dina svar?

Ok, scrolla då ner och lära dig mer om hur rationell du är... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förlusträdsla:

I Bet 1, har A ett förväntat värde på 50 dollar och B har ett förväntat värde på 0 dollar. Som det beskrivs i EUT bör man ha valt A. De flesta människor väljer dock alternativ B och anledningen till det förklaras av Kahneman och Tversky 1979.

De upptäckte att förlusterna gör mer ont än vad vinster ger tillfredsställelse. I genomsnitt har studier kommit fram till att en förlust är ungefär dubbelt så smärtsamt som en lika stor vinst känns bra, det vill säga en förlust på 50 dollar kännas lika tung som en vinst på 100 dollar känns bra. Detta leder till att människor försöker att undvika förluster, det vill säga förlusträdsla.

 

Risksökande i förluster:

I Bet 2 och 3 har alla val samma förväntade utfall: att du gå därifrån med 15.000 dollar i fickan. I Bet 2 fick du 10.000 dollar och både A och B har ett förväntat värde på 5.000 dollar. Oberoende av ditt val så förväntas du gå därifrån med 15.000 dollar i fickan.

I Bet 3 fick du 20.000 dollar och både A och B har ett förväntat värde av att du kommer förlora 5.000 dollar. Oavsett ditt val så kan du återigen räkna med att gå därifrån med 15.000 dollar i fickan.

Så, i både Bet 2 och 3 bör en rationell person vara likgiltig för A och B eftersom att de har samma förväntade resultat. De flesta människor tenderar dock att föredra alternativ A i Bet 2 och få 5.000 dollar med 100% säkerhet, och A över B i Bet 3, det vill säga 50% chans att förlora 10.000 dollar och 50% chans att du får 0 dollar.

Den enda skillnaden är "inramning" (på engelska ”framig”), Bet 2 är inramat som en vinst och folk tenderar att vara mer förlusträdda och välja A där du får 5.000 dollar med säkerhet och ge upp chansen att ha 50% chans att vinna 10.000 dollar. Bet 3 är inramat som en förlust och folk tenderar att vara risktagande när det gäller förluster, det vill säga de tar hellre en 50% att inte förlora något med risken att förlora 10.000 dollar än att bara ta en förlust på 5.000 dollar.

 

Hur vi väger sannolikheter:

Människor tenderar att återigen föredrar alternativ A framför B i Bet 4 trots att det förväntade värdet är exakt densamma; 5 dollar. Eftersom 5 dollar inte är särskilt mycket pengar och det finns en chans att du kommer att vinna 5.000 dollar. Du bryr dig inte särskilt mycket om 5 dollar när du ser att det finns en möjlighet att vinna fem lakan! Kahneman och Tversky (1992) fann att människor tenderar att övervikta små sannolikheter och undervikta stora sannolikheter.

 

Så hur rationell är DU?

Du kanske redan har misstänkt att du inte alltid är rationell, eller du kanske tror att du är rationell men vet att människor i din omgivning inte är det. I själva verket beror rationalitet på hur vi definierar det. Jag kommer inte att ge dig en definition av vad som en rationell individ är just nu.

Min enda förhoppning med detta inlägg är att, om du inte gjorde det tidigare, börjar ifrågasätta rationalitet som det definieras av traditionell ekonomisk teori och förväntad nyttoteori. Genom att göra det har du enligt min mening blivit mer rationell.

Du kommer troligtvis också ifrågasätta hur tillförlitliga och exakta många av dagens finansiella modeller som förlitar sig på traditionell ekonomisk teori faktiskt är. Jag tror att det i sin tur leder till att du blir en bättre investerare.

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
14 maj 2016

Låg risk ger hög avkastning

Academic-Style Research:

A. Stotz Investment Research gör vi då och då vad vi kallar ”Academic-Style Reserach”. Vi följer en struktur och det tillvägagångssätt som används i den akademiska världen, men skriver inte lika omfattande rapporter. Vi försöker också alltid att komma fram till hur du i praktiken kan dra nytta av de insikter och resultat vi kommit fram till.

Vi börjar med en frågeställning, läser igenom befintlig litteratur, ställer up en hypotes, definierar data, kommer upp med en metod att testa hypotesen, analyserar resultaten och avslutar med de praktiska implikationerna.

Hög risk = hög avkastning? 

Den senaste researchen frågade om hög risk leder till hög avkastning? Vi definierade risk som beta, enligt modern portföljteori och CAPM. Enligt CAPM ska ett högre beta leda till högre avkastning, då investeraren i teorin ska kompenseras för den högre risken.

I motsättning till vad modern portföljteori och CAPM förutspår, fann vi:

Att investera i en portfölj av aktier med lågt beta ger högre avkastning än en portfölj av aktier med högt beta.

Portföljen med låg-beta aktier slår också marknaden väsentligt över tid. En strategi de senaste 20 åren hade varit ranka aktier på beta från lågt till högt, investera i de 30% med lägst beta och göra om den processen en gång om året.

Detta innebär alltså att låg risk ger hög avkastning.

Vi kollade också på hur beta ändras över tid, mer om vad detta innebär och hur det påverkar värderingar kommer jag skriva om nästa vecka.

Vill du se hela researchen kan du kolla på videon här nedan, föredrar du att läsa kan du göra det här (båda är på engelska).

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN/VIDEON ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN/VIDEON SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN/VIDEON. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INEHÅLLET I TEXTEN/VIDEON TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTARNA KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN/SETT VIDEON.

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar