BkkBanker
Likes
62
Antal inlägg
69
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
3 oktober 2016

På plats i Asien - Thai Vegetable Oil

Thai Vegetable Oil: 

Thai Vegetable Oil (TVO) är en producent och distributör av sojamjöl och olja.

Företaget driver fyra krossanläggningar och tre raffinaderier i Thailand och exporterar sina produkter till länder som Singapore, Malaysia, Burma och Kambodja.

 

Affärsbeskrivning: 

TVO producerar sojamjöl som distribueras främst under varumärkena TVO Hipromeal och TVO Full Fat Soy. Dess sojamjöl används i stor utsträckning i svin-, kyckling- och räkuppfödning som foder på grund av dess höga protein- och energiinnehåll. Det underlättar också matsmältningen.

Sojaolja som produceras av TVO säljs i butiker för hemmabruk och till livsmedelstillverkare. Livsmedelsindustrin använder det i konserverad mat som en viktig ingrediens för att den behåller sin vätskeform, även när den utsätts för svalare temperaturer, till skillnad från andra vegetabiliska oljor. Den har också högre näringsvärde än exempelvis, palmolja.

Företaget äger också 32% av aktierna i Prodigy Public Company Limited (PDG TB) som bedriver tillverkning och distribution av förpackningar.

TVO exporterar sina produkter till länder som exmplevis Singapore, Malaysia, Burma, Kambodja, Vietnam och Sydkorea.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Sompol Kiatphaibool. Han är en oberoende styrelseledamot och utsågs till ordförande i oktober 2001.

Charuphot Neesanant var VD för bolaget från augusti 1993 till december 2013. Witoon Suewatanakul utsågs att ta över efter Charupot, och är den nuvarande VD:n.

När du tittar på lönsam tillväxt ranken i diagrammet nedan så ser du från de blå pilarna vilken tidsperiod vi tilldelar var och en av ledarna. Vi tilldela inte år 2014 till någon av dem utan lämnar det som en frist. Skälet är att det kommer att ta en viss tid för den nya ledarens strategi att få inverkan.

Charuphot Neesanants sista år var det enda år då TVO inte hamna i den bästa decilen på lönsam tillväxt. När Witoon Suewatanakul tillträdde som VD gick ranken tillbaka till toppen och ranken har bibehållits sedan dess.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har behållit sin #1 rank med undantag för en dipp till #4 i 2013. Detta innebär att TVO rankas bättre än 531 av 590 stora Dagligvarorföretag globalt.

Lönsamheten behöll sin #1 rank. Detta innebär att TVO rankas bland de bästa 59 stora Dagligvarorbolagen globalt på ROA. Tillväxten sjönk till #6 från #5.

Effektivitet och Vinstmarginal är starka och har varit oförändrade sedan 2014. Försäljningstillväxten är den viktigaste dragkraften för TVOs tillväxt-rank. Marginalförändring föll till #4 från #3.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar