BkkBanker
Likes
62
Antal inlägg
69
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
9 november 2017

Unga kommer snart att driva på tillväxten i Indien, Indonesien, Pakistan och Filippinerna

 

  • Kina har nu den största arbetskraften, men Indien har fler unga som kommer bli en del av arbetskraften så småningom
  • Relativt rika Korea, Hong Kong och Singapore står inför åldrande befolkning, potentiell risk för mindre rika Thailand

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
3 november 2017

Indien växer dubbelt så fort som Kina

 

  • Indien växer två gånger så snabbt som Kina
  • Över genomsnittlig tillväxt i Afghanistan, Pakistan, Filippinerna och Korea
  • Thailand har den svagaste befolkningstillväxten, i Japan krymper dock befolkningen

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

13 oktober 2016

Thailand sörjer avliden kung - återhämtningen kommer ta en tid

Det här är en översättning av Thailand Mourns Fallen King, Healing Will Take Some Time som vi publicerade efter att det offentliggjorts at Thailands Kung Bhumibol (Rama IX) avlidit.

Photo by City of Boston Archives 

 

Thailand förlorar sin mångårige och oerhört omtyckta "landsfader":

Hans Majestät Kung Bhumibol Adulyadej (Rama IX) avled på Siriraj-sjukhuset i Bangkok idag, den 13:e oktober 2016 klockan 15:52. Han tog över tronen den 9:e juni 1946 och kröntes till kung av Thailand den 5:e maj 1950 och regerade i 25 694 dagar eller i 70 år och fyra månader och fyra dagar. Regeringen har aviserat att en ettårsperiod av sorg ska äga rum och då kommer regeringstjänstemän bära svart klädsel och att flaggorna kommer att svaja på halvstång i 30 dagar framöver. Den första verkliga effekten kommer att vara på den totala ekonomin vilket kommer att medföra verklig smärta som en spegel av folkets innerlig lidande över förlusten av deras vördade monark. Vi tror att de flesta händelser och evenemang kommer skjutas upp, samt att konsumtionen kommer avta under denna period. Dessutom är det mycket möjligt att vissa investeringar kommer att läggas på is under en tid.

 

Förväntade effekter jämfört med tidigare kungliga förluster:

Den 2:e januari 2008 avled HKH Galyani Vadhana (กัลยา ณิ วัฒนา) som var prinsessan av Naradhiwas och äldre syster till Hans Majestät Kung Bhumibol Adulyadej (Rama IX). Då meddelade regeringen en sorgeperiod på 100 dagar och regeringstjänstemän bar svart under 15 dagar. Det är också anmärkningsvärt att under det första kvartalet år 2008 växte den thailändska ekonomin med 3,3% vilket var svagaste av alla länder i Asien. Thailand började återhämta sig i förhållande till andra länder i Asien under det andra kvartalet. Baserat på denna tidigare erfarenheter kan den thailändska ekonomin komma att bli svag under så mycket som en 6-till-12-månadersperiod.

 

Kungariket har genomgått decennium av hårda smällar:

Thailand har arbetat med politiska stridigheter under det senaste decenniet. Detta har haft en inverkan på aktiemarknaden samt den totala ekonomin. SET-index har klarat sig relativt bra under denna period med en avkastning på 104% i förhållande till 60% för ASEAN och 53% för Asien ex-Japan. Ett intressant inslag i Thailand är att när den politiska oron kvarstår tenderar vinsterna i börsbolagen att stiga. Detta berodde på att nya konkurrenter förlorar tillgång till finansiering och därför drar tillbaka på investeringar. Detta lämnade utrymme för stora aktörer att stärka sina positioner och vinstmarginaler.

 

Trots index-framgång, är ekonomin långsammast i Asien:

I själva verket har Thailand varit den långsammaste växande inhemska ekonomin i Asien. Under årtiondet sedan de politiska stridigheterna började har konsumtionsdelen av Thailands BNP-tillväxt varit långsammast i Asien på 2,1% per år, jämfört med ca 3,2% för hela Asien.

 

Hatkärlek till fd Premiärminister sporrade politiska uppdelningar:

En stor del av kontroverserna drevs av divisioner i relation till den populära men senare avsatta förre premiärministern Thaksin Shinawatra som på allvar utmanade Thailands etablerade maktstruktur. Sedan valet 2001 har Thaksin eller hans närstående politiska partier vunnit varenda en av de senaste fem valen. Efter hans tidigare avgång och militärkuppen 2014 som avsatte hans syster som Premiärminister, verkade hans motståndare ha ett klart grepp om makten.

 

Påtryckningar existerar i och med statschefs-övergången:

Den som kontrollerar övergången inom den thailändska monarkin arbetar under stor press då monarkins rikedom uppskattades till 30 miljarder dollar av Forbes, det rikaste kungahuset i världen. Militärregeringen har visat sin beslutsamhet att säkerställa en smidig övergång till den näste i tronföljden HKH Kronprins Maha Vajiralongkorn som övertog tronen snart efter faderns död.

 

Förlust av "ledstjärna " skapar osäkerhet:

Thailand seglar just nu in på oupptäckt vatten då nästan alla som lever bara har känt en kung och att hans makt var stor och den har byggts upp under år av hängivenhet till landet. Ingen efterträdande monark kan förvänta sig att omedelbart nå sådana nivåer av hängivenhet. Detta skulle kunna leda till en förflyttning av konfliktlösning till det politiska planet då befolkningen inte längre känner samma trygghet från monarkins överseende hand.

 

Potentiell politisk oenighet läggs sannolikt på is då nationen sörjer:

Vi tvivlar på att en upptrappning av politiska stridigheter snabbt kommer att visa sig i Thailand eftersom det skulle vara olämpligt för något politiskt parti att försöka dra nytta av en sorgeperiod. Vi räknar med att det kommer vara lugnt på det politiska planet en tid framöver, åtminstone under större delen av nästa år.

 

Thailändska marknaden kommer ta emot styrk på kort sikt:

Vi förväntar oss att den thailändska börsen kommer att röra sig nedåt på kort sikt framöver men att den så småningom kommer stabiliseras och vi räknar med utländskt kapital kommer att strömma tillbaka till den thailändska marknaden. Marknaden handlas för närvarande på 16x PE, vilket är ungefär i linje med ASEAN-länderna men lite dyrare än Asien ex-Japan på 14x.

Vi anser att hälso- och sjukvård och materialteknik bör prestera okej under denna period och att sällanköpsvaror kommer att drabbas hårdast. 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
3 oktober 2016

På plats i Asien - Thai Vegetable Oil

Thai Vegetable Oil: 

Thai Vegetable Oil (TVO) är en producent och distributör av sojamjöl och olja.

Företaget driver fyra krossanläggningar och tre raffinaderier i Thailand och exporterar sina produkter till länder som Singapore, Malaysia, Burma och Kambodja.

 

Affärsbeskrivning: 

TVO producerar sojamjöl som distribueras främst under varumärkena TVO Hipromeal och TVO Full Fat Soy. Dess sojamjöl används i stor utsträckning i svin-, kyckling- och räkuppfödning som foder på grund av dess höga protein- och energiinnehåll. Det underlättar också matsmältningen.

Sojaolja som produceras av TVO säljs i butiker för hemmabruk och till livsmedelstillverkare. Livsmedelsindustrin använder det i konserverad mat som en viktig ingrediens för att den behåller sin vätskeform, även när den utsätts för svalare temperaturer, till skillnad från andra vegetabiliska oljor. Den har också högre näringsvärde än exempelvis, palmolja.

Företaget äger också 32% av aktierna i Prodigy Public Company Limited (PDG TB) som bedriver tillverkning och distribution av förpackningar.

TVO exporterar sina produkter till länder som exmplevis Singapore, Malaysia, Burma, Kambodja, Vietnam och Sydkorea.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Sompol Kiatphaibool. Han är en oberoende styrelseledamot och utsågs till ordförande i oktober 2001.

Charuphot Neesanant var VD för bolaget från augusti 1993 till december 2013. Witoon Suewatanakul utsågs att ta över efter Charupot, och är den nuvarande VD:n.

När du tittar på lönsam tillväxt ranken i diagrammet nedan så ser du från de blå pilarna vilken tidsperiod vi tilldelar var och en av ledarna. Vi tilldela inte år 2014 till någon av dem utan lämnar det som en frist. Skälet är att det kommer att ta en viss tid för den nya ledarens strategi att få inverkan.

Charuphot Neesanants sista år var det enda år då TVO inte hamna i den bästa decilen på lönsam tillväxt. När Witoon Suewatanakul tillträdde som VD gick ranken tillbaka till toppen och ranken har bibehållits sedan dess.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt har behållit sin #1 rank med undantag för en dipp till #4 i 2013. Detta innebär att TVO rankas bättre än 531 av 590 stora Dagligvarorföretag globalt.

Lönsamheten behöll sin #1 rank. Detta innebär att TVO rankas bland de bästa 59 stora Dagligvarorbolagen globalt på ROA. Tillväxten sjönk till #6 från #5.

Effektivitet och Vinstmarginal är starka och har varit oförändrade sedan 2014. Försäljningstillväxten är den viktigaste dragkraften för TVOs tillväxt-rank. Marginalförändring föll till #4 från #3.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 
31 juli 2016

På plats i Asien: Thailand och Thai Nakarin Hospital

Ekonomin:

BNP i Thailand drivs av export medan investeringar släpar efter och slöar ner BNP-tillväxten. Analytiker förväntar sig att två år med negativ vinsttillväxt kommer att vända till positiv tillväxt under 2016.

Fundamentalt är Thailand måttligt attraktivt stött av bra ROE och direktavkastning. Under 2Q16 var den bäst presterande sektorn Sällanköp och sämst var Telekom.

Thai Nakarin Hospital:

Thai Nakarin Hospital Public Company Limited (TNH) grundades 1993, och erbjuder 24-timmars medicinsk service på sitt sjukhus i östra Bangkok. Sjukhuset har cirka 360 läkare och 540 sjuksköterskor med kapacitet för 190 inneliggande patienter och 2.000 öppenvårdspatienter per dag. Anläggningarna har 24 avdelningar, inklusive onkologi och hjärtkirurgi.

Affärsbeskrivning:

På TNHs sjukhus i östra Bangkok, kommer knappt 60% av intäkterna från öppenvårdspatienter (patienter som stannar mindre än 24 timmar), och resten från inneliggande patienter (patienter som stannar mer än 24 timmar). Anläggningen har en total kapacitet på 730.000 patienter per år, och drygt 500.000 behandlades 2014.

Sängbeläggning var bara lite över 50% och total beläggning endast 70% under 2015, så företaget har gott om utrymme för att ta hand om mer patienter. Dess 24 avdelningar sträcker sig från onkologi till tandvård och hjärtkirurgi, och kan hantera de flesta medicinska tillstånd.

Faciliteterna inkluderar en intensivvårdsavdelning, BB, samt kirurgiska enheter och vårdavdelningar vilka bemannas av cirka 360 läkare och 540 sjuksköterskor på plats. I TNHs lokaler finns det tillgång till höghastighetsinternet, närbutiker öppna 24-timmar om dygnet, blomsterhandel, frisörer, kaféer, bagerier, mammabutiker och bönerum.

World Class Benchmarking:

Profitable Growth (lönsam tillväxt) förbättrades till # 1 från # 2. Detta innebär TNH rankas bättre än 882 av 980 små hälsovårdsföretag globalt.

Lönsamheten förblev rankad #1. TNHs ROA rankas bland de bästa 98 ​​av 980 små hälsovårdsföretag i världen. Tillväxten förbättrades till #3 från #4 och har sett en stadig förbättring sedan 2012.

Nettomarginalen förbättrades till #2 från #3. Försäljningstillväxten förbättrades till #5 från #6. Marginalförändringen förbättrades också ett steg i rank till #4 från #5. Tillväxtförbättring stöddes således av både ökad försäljning och bättre marginal.

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar