BkkBanker
Likes
64
Antal inlägg
82
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
9 oktober 2016

På plats i Asien - Dialog Group

Dialog Group:

Dialog Group Berhad (DLG) är ett malaysisk verkstads- och anläggningsföretag med fokus på tjänster för den petrokemiska, olje- och gassektorn, samt lagring av LNG, olja och petrokemiska produkter.

 

Affärsbeskrivning:

Dialog Group erbjuder integrerade tekniska tjänster för både uppstream och downstream i den globala olje-, gas- och petrokemiska industrin.

Upstream-tjänster omfattar borrning, medan logistik eller midstream-tjänster omfattar LNG-tankterminaler och försörjningsbaser. Downstream-tjänster är främst teknik och konstruktion (E&C), samt anläggningsunderhåll.

Dess främsta E&C-projekten inkluderar Pengerang Deepwater Terminal för olje- och gaslagring, den första i sitt slag i Sydostasien, och väntas stå redo under 2019.

PETRONAS (PTG MK) Pengerang Integrerad Complex, som har en total lagringskapacitet på 2,8 m3, kommer att utökas i fas 2. Den är nu under uppbyggnad och innefattar 22 petroleumtankar och en 34-tanks petrokemisk lagerterminal. Fas 3 innefattar utveckling av återförgasning och LNG-lagring (400,000m3).

Resultatet från hyra och underhåll för tanklagring bör förbli stabil på grund av lägre direktpåverkan från låga oljepriser.

 

Ledarskap:

Ordförande i styrelsen är Ngau Boon Keat och han är också en av grundarna av företaget. Han har varit anställd sedan 1984 och utsågs till styrelseleordförande den 2 januari 1990.

Mustaffa Kamal Abu Bakar anslöt Dialog Group 2001 och han är Chief Operating Officer i bolaget.

När du tittar på diagrammet nedan ser du att under Mustaffa Kamal Abu Bakars ledarskap har DLG rankats i de topp tre bästa decilerna på lönsam tillväxt.

 

World Class Benchmarking:

Lönsam tillväxt föll tillbaka till #3 under de senaste 12 månaderna. Detta innebär att DLG rankas bättre än 1085 av 1550 medelstora industrivaruföretag globalt.

Lönsamheten sjönk ett steg till #3 och Tillväxten sjönk till #6 från #4. Tillväxten är nu rankad under sektorgenomsnittet.

Utnyttjande av resurser och Vinstmarginal behöll båda sin rank. Försäljningstillväxten förbättrades till #7 från #9. Men marginalenförändringen försämrades till #4 från #2 och drog ned tillväxtranken.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INNEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar