BkkBanker
Likes
64
Antal inlägg
82
Följare
21
Medaljer
0
Om användaren
Jag heter Alexander Wetterling och arbetar sedan 2013 som Portfolio Strategist på A. Stotz Investment Research i Bangkok, Thailand.
Kontakt email

RSS

RSS feed
1 juli 2016

Är mer information = mer pengar?

Information är ett centralt begrepp när det kommer till investeringar. Det är centralt i den bemärkelsen att en investerares informationsfördel kan vara den enda anledningen till att han eller hon tjänar pengar på marknaden och kanske till och med gör det kontinuerligt.

Oavsett om du tror att det finns kompetenta förvaltare som kontinuerligt kan slå marknaden eller inte, så är de flesta övertygade om att det finns de människor som gör det genom insiderhandel. Insiderhandel handlar om att använda en informationsfördel för att tjäna pengar och även om det är både oetiskt och olagligt vet vi att det händer.

 

Nobelpristagaren Eugene Fama sa:

 

Återigen handlar det om information. Fama säger det gällande marknadseffektivitet, men värdet av information är centralt för investeringar generellt. Men är det så enkelt? Att ju mer information du har desto mer pengar du kommer att tjäna?

 

Kognitiva brister minskar värdet av information:

Vi människor har vissa kognitiva problem du bör känna till när det gäller information och att bearbeta information. Fördomar och heuristik som kan resultera i att den informativa fördel du kanske har faktiskt föbättrar ditt investeringsbeslut.

Ett problem är att vi ofta tenderar att försöka bekräfta våra egna övertygelser. Vi ger också ofta mer tyngd åt aktuell information och information som är mer lättillgänglig. Vi är alltså inte objektiva i hur vi förvärvar och bearbetar information.

Konfirmeringsbias, ”recency bias” och övertro arbetar tillsammans för att skapa vad Shefrin (2000) refererar till som illusionen av giltighet. Problemet med illusionen är att den leder till falska föreställningar i och med att de inte har förvärvats genom en rationell och objektiv process.

Enligt Montier (2007) lider vi av två illusioner: illusionen av kontroll som gör att du tror att du kan påverka resultaten av okontrollerbara händelser och illusionen av kunskap som innebär att du tror att dina prognoser blir mer exakta enbart till följd av att du inkluderar mer information.

 

Värdet av information:

Hittills har jag främst fokuserat på varför mer information inte nödvändigtvis behöver leda till ökad precision eller bättre avkastning. Det finns uppenbarligen dock värde i information i och med att insiderhandel för det mesta verkar vara lukrativt. Om det inte fanns värde i denna informationsfördel skulle det inte finnas några pengar att göra på insiderhandel och om det var fallet tvivlar jag på att det överhuvudtaget skulle förekomma.

För ett gäng år sen när jag studerade behavioral finance på Handelshögskolan i Göteborg hade jag en gästprofessor, Michael Kirchler (bra kille FYI) som bedrev några intressanta experiment med sina forskarkollegor som gick ut på att förstå värdet av information bättre. Eftersom det ibland verkar som att mer information är bättre och ibland inte.

 

Handla "singla slant":

Vad Prof. Kirchler och hans kollegor gjorde var att inrätta ett experiment som byggde på en "singla slant modell". Först av allt, satte de upp en informationsskala som sträckte sig från svagt informerade deltagare (exempelvis privata investerare), genomsnittligt informerade (t.ex. institutionella investerare, fondförvaltare), till de mest informerade – insiders.

Den "tillgång" deltagarna i detta experiment kunde köpa eller sälja är värdet av resultatet av 10 slantsinglingar. Om slanten visar krona är det värt 1 dollar och klave är värt 0. Om utfallet av slantslingningarna skulle vara 5st krona och 5st klave är värdet av "tillgången" 5 dollar (iom 5 × 1 dollar = 5 dollar) och om det var 10st krona och 0st klave skulle värdet vara 10 dollar. WTF har singla slant att göra med information, det är väl bara slumpmässiga resultat?

Det är det. Men de hade konstruerat experimentet så att deltagarna gavs olika information vid den tidpunkt då de fattade sitt beslut att köpa eller sälja tillgången och till vilket pris. De minst informerade investerararna visste inte utfallet av någon av de 10 slantsinglingarna, medan de genomsnittligt informerade hade sett 5 av 10 utfall, och de mest informerade (insider) visste 9 av 10 utfall.

Insiders vet därför redan 9 av de 10 utfallen, så om alla av dem var krona vet insidern att tillgången är värd 9 dollar. Enligt den förväntade nyttoteorin kommer insidern att värdera tillgången till 9,50 dollar eftersom det finns en 50% chans att den sista slanten visar krona (9 dollar + 50% x 1 dollar = 9,50 dollar).

 

Det spelar roll var du befinner dig i informationskedjan:

Prof. Kirchler och hans kollegor genomförde många experiment under olika förhållanden och deras slutsatser från dessa experiment är mycket intressanta. De visade att det enda sättet att slå marknaden, i det här fallet att ha en positiv avkastning, var att har mer information än genomsnittet. I slantslingningsexperimentet innebar det att endast de deltagare som hade sett 6 eller fler av de 10 utfallen hade tillräckligt med information för att tjäna pengar.

En annan intressan upptäckt var att de minst informerade investerarna som inte kände till några utfall i förväg och därför troligen värderade tillgången till 5 dollar (iom att (50% x 1 dollar) x 10 = 5 dollar), presterade bättre än de deltagare som redan visste 1-5 av de 10 utfallen.

Denna forskning visar på att vara informerad men inte tillräckligt informerad leder till sämre avkastning. Det är till och med så att det är bättre att inte ha någon information alls än att ha lite eller genomsnittligt med information.

 

Sammanfattningsvis kan vi se att både mängden information samt hur vi bearbetar denna information spelar roll. Mer information behöver inte nödvändigtvis leda till ökad precision eller bättre avkastning, så mer information ≠ mer pengar.

 

 

OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD OCH LÄSAREN BÖR INTE FATTA INVESTERINGSBESLUT BASERAT ENBART PÅ TEXTEN. LÄSAREN REKOMMENDERAS ATT KONSULTERA SIN FINANSIELLA RÅDGIVARE INNAN INVESTERINGSBESLUT FATTAS. ÄVEN OM INEHÅLLET I TEXTEN TROS VARA KORREKT KAN DET INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. FÖRFATTAREN KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR ELLER GÖRAS SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR NÅGON HANDLING SOM LÄSAREN TAR TILL FÖLJD AV ATT HA LÄST TEXTEN.

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar