Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
575
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomi-blogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

249 miljoner kronor till aktieägarna:

Styrelsen i Eolus Vind avser att skifta ut cirka 249 miljoner kronor till aktieägarna.
 Ett automatiskt inlösenförfarande föreslås, där varje aktie delas upp i en inlösenaktie och en ordinarie aktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 10 kronor per aktie.

Förslaget kommer att behandlas på en extra bolagsstämma den 2 juni 2015. Förutsatt att bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas betalning för inlösenaktien ske omkring den 3 juli 2015.

 I takt med en allt mer mogen marknad med bättre tillgång till alternativa finansieringskällor har behovet av egetkapitalfinansiering av verksamheten minskat.

Avyttring av idrifttagna vindkraftverk samt Google-parkerna har frigjort mycket kapital som varit bundet i varulager och pågående projekt. Mot denna bakgrund har styrelsen därför initierat ett arbete för att optimera koncernens framtida kapitalstruktur, heter det i delårsrapporten.

Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 297 miljoner, en ökning med 166 miljoner. Utöver likvida medel fanns en outnyttjad checkkredit om 195 miljoner (75).

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar