Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
576
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomi-blogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Kan man känna igen en bubbla på börsen.

Det är stora utmaningar för sparare. 

Utvecklingen på de finansiella marknaderna präglats av oro, kursnedgångar och tvära kast för såväl aktier som räntepapper. 

 

Detta ökar behovet att ha en genomtänkt plan för sitt sparande, och att sprida sitt sparkapital på olika typer investeringar. Hur stora svängningar i portföljen kan jag tolerera hinner man ut i tid?. Som de här:   Topparna som hann ut i tid – sålde Fingerprint-aktier för miljoner innan ...

 

Hur det går på kort sikt är mycket svårt att säga, men på lång sikt bedömer jag att aktier kommer att ha den högsta avkastningen.Bra att ha både svenska och internationella aktier i portföljen, och inte för stor exponering mot ett enskilt bolag. Men kan man känna igen en bubbla på börsen?.

 

Finansiella bubblor med sina efterföljande kriser har historisk haft en regelbunden tendens att återkomma. Människan har uppenbarligen svårt att lära sig av sina misstag. Girighet är en stark drivkraft. Något som också verkar vara en universell sanning är att finansbubblor för eller senare spricker. 

 

När bubblorna uppstår finns ofta argument varför det skulle vara annorlunda den här gången. Man tror sig vara lite smartare än sina föregångare och är det en bubbla hade den redan upptäckts. Många gånger florerar det en allmän sanning om varför det är annorlunda den här gången. 

 

Argumenten kan vid tillfället uppfattas som logiska, ha analysstöd och påstås av personer med stor påverkan (så kallad auktoritetstro). Den nya bubblan tar sig alltså bara andra uttryck och ger oss nya ursäkter. En ekonomi kan vara inne i en period med kraftfulla politiska reformer, ny innovationskraft, låga räntor och en konkurrenskraftig industri. 

 

Detta är en utmärkt grund för en ekonomisk tillväxt. Det hindrar inte att det längre fram ändå uppstår en finansiell bubbla med orealistiska prisstegringar. En del hävdar att finansiella bubblor aldrig kan prognostiseras och att de är påverkade av slumpmässiga händelser. 

 

Det knepiga med en finansbubbla är nämligen att förutspå när den spricker. Investerare med längre erfarenhet tenderar ofta att vara för tidiga i sina bubbelvarningar. Finansbubblor kan istället kallas "prognos bara överraskningar". Några investerare är medvetna om riskerna, problemet tilltar, som övergår i en kris och bubblan spricker med sjunkande priser. Det var fallet med subprime-krisen. Den finanskris som vi hade 2008-2009, ledde till stora återverkningar även i Sverige där människor blev av med jobben och företag var tvungna att stänga.

 

Historiskt har finansiella prisbubblor uppstått i alla typer av tillgångsslag. Det har varit i allt ifrån tulpanlökar, fastigheter, mark, derivat, råvaror, aktier, virtuella pengar till ädelmetaller. Det är lättare att förstå varför finansbubblor ständigt återkommer om man tar sin utgångspunkt från de olika psykologiska faktorer.

 

 

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (5)

Taggar