Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
576
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomi-blogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

"lågkonjunktursaktie & tajmningen är viktig”.

Vi som gör aktie-investeringar ska ha ett öppet sinne så blir tajmningen bra och vi kan rida på de här trenderna. Då håller vi själva i taktpinnen. Jag tycker det här med globala trenderna år lika viktig som att vi gör alla analyser om det företaget innan man tankar på med aktier.

 

Frågan om konjunkturen är på väg att vända eller inte är avgörande för vilka aktier man ska välja. Det finns ett antal bolag som väntas visa stigande vinster kommande år, nästan oberoende av hur konjunkturen utvecklas.

 

Historiskt har aktier som tillgångsslag avkastat bättre än räntepapper. Det är logiskt att vilja aktier men ha ett öppet sinne åtminstone delvis om man tror att tillgångsslaget även fortsättningsvis ska ha en bättre värdeutveckling. Men det kräver att tajmningen blir rätt.

 

Ska man va försiktig 

De som inte är lika övertygad om den globala konjunkturuppgången i år och nästa år och funderar över tajmningen kan söka efter aktier och branscher som står pall även om den senaste årens börsoptimism kommer på skam.

 

Läkemedel oavsett marknadsklimat.

Det finns långsiktiga tillväxttrender som håller även i ett svagt konjunkturscenario: Internet, åldrande befolkning och växande global befolkning som leder till ökade behov av livsmedel och energi, läkemedel osv. Internetrelaterade tjänster befinner sig i en långsiktig tillväxtfas. 

 

Ny teknologi/infrastruktur har skapat ett nytt informations och konsumtionsbeteende som fortfarande bara befinner sig i sin linda. ”Som ett exempel” Elektriska vägtransporter togs upp under tyskt statsbesök i onsdags.

 

Under Tysklands förbundskansler Angela Merkels statsbesök i Sverige presenterades ett nytt innovationspartnerskap mellan Sverige och Tyskland. Det gemensamma initiativet från statsminister Stefan Löfven och förbundskansler Angela Merkel handlar om "Innovation och samarbete för en hållbar framtid" och syftar till att stärka de två nationernas hållbara, ekonomiska och tekniska konkurrenskraft och omfattar fyra områden; varav ett är mobilitet och elektrifiering av vägtransporter.

 

De två regeringarnas gemensamma innovationssatsning syftar även till att stärka samarbetet för att utveckla redan tillgänglig teknik. Ett fokusområde för samarbetet mellan de två länderna kommer att vara utvecklingen av elektrifierade vägtransporter, ett arbete som redan har påbörjats av Siemens i samarbete med Scania. 

 

En gemensam studie av så kallade eHighways och elektrifiering av vägar, med syfte att undersöka möjligheterna till gränsöverskridande samarbeten och vidare spridning av elvägstekniken, kommer att genomföras inom ramen för samarbetet.

 

Avtalet understryker också värdet av strategiska partnerskap för att skapa lösningar för framtidens hållbara transporter. Ett exempel på ett sådant samarbete är det mellan Siemens och Scania för elektrifierade vägtransporter, vilket har resulterat i ”världens första elväg” för tunga transporter på allmän väg som invigdes på E16 utanför Sandviken i juni 2016. 

 

Den två kilometer långa elvägen som drivs av Region Gävleborg under namnet Elväg E16, är resultatet av partnerskap mellan ett flertal aktörer inom den offentliga och privata sektorn i Sverige och Tyskland. Det strategiska partnerskapet mellan Sverige och Tyskland som presenterades understryker vikten av samarbete mellan politiska beslutsfattare, myndigheter, teknik och fordonsleverantörer och andra aktörer ur näringslivet, och är i linje med vad som har gjort det svenska pilotprojektet Elväg E16 framgångsrikt.

 

Sen har vi online betting kan rida på den här trenden. Det finns hot, som politiskt motstånd och låga inträdesbarriärer, men branschen har många jungfruliga marknader att attackera där bredband ännu är en sällsynthet samtidigt som mognare marknader står inför en konsolideringsfas.

 

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (5)

Taggar