Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
576
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomi-blogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Så här ser det ut med Pension beroende på när man är född.

En kort pensionens historia. 

2013-05-20 den 21 maj 1913 beslutade riksdagen att införa en allmän pensionsförsäkring ett beslut som är väl värt att uppmärksamma nu ett sekel senare. Det var den första socialförsäkringen i världen som i stort sett omfattade hela befolkningen.

 

I början av 1900-talet levde många äldre fortfarande tillsammans med sina barn, och för de som saknade den möjligheten återstod endast den kommunala fattigvården. För att äldre och invalider skulle slippa fattigvården tog riksdagen beslut om en helt ny försäkring den 21 maj 1913. Men redan på den tiden fanns kritiker som menade att pensionen var alltför låg och att den var diskriminerande gentemot kvinnor.

 

I mitten av 1930-talet infördes därför den så kallade folkpensionen, som innebar en principiell förändring av pensionens uppbyggnad. Den bestod av en grundpension som utgick med ett fast belopp som var lika för alla, och en tilläggspension som berodde på inbetalda avgifter.

 

Det kom att dröja ända in på 1960-talet innan pensionen utvidgades till att omfatta även tjänstepension, genom att den allmänna tilläggspensionen ATP infördes. Alla medborgare fick då ett tillskott till folkpensionen som stod i proportion till den inkomst som de haft under sitt yrkesverksamma liv. ATP-reformen var dock en mycket omdiskuterad politisk fråga, och ledde till en folkomröstning i frågan år 1957.

 

När det nuvarande pensionssystemet infördes i slutet av 1990-talet rådde dock stor politisk enighet. Då infördes den allmänna pensionen, som innehåller inkomstpension, premiepension och garantipension. Pensionsåldern är 65 år, men det är möjligt att börja ta ut pension från 61 år.

Idag diskuteras att höja pensionsåldern, delvis eftersom den högre medellivslängden på sikt gör pensionssystemet ekonomiskt ohållbart. Många menar dock att insatserna istället borde läggas på att skapa ett hållbart arbetsliv, så att människor klarar av att arbeta fram till 65 års ålder. 

Troligen får vi nog se fortsatta justeringar i det nu hundra år gamla pensionssystemet även framöver. Vi har nu sett att vi har många som hamnat i fattigdom, en livssituation där de har svårt att få pengarna att räcka till. Det här ser inte så bra ut för kommande pensionärer.

 

Låga pensioner för 90-talister. 

Dagens 27-åringar kommer att få en pension på 40 procent av slutlönen. Nu varnar Swedbank för en "utmanande" ekonomisk framtid för många. Är man exempelvis undersköterska, barnskötare eller bussförare blir det väldigt, väldigt svårt.

 

Pension som andel av slutlön beroende på födelseår

Född 1952: Pension vid 65 år: allmän pension: 50 %, tjänstepension: 11 %, pension vid 68 år: allmän pension: 61 %, tjänstepension: 13 %

Född 1960: Pension vid 65 år: allmän pension: 48 %, tjänstepension: 12 %, pension vid 68 år: allmän pension: 58 %, tjänstepension: 14 %

Född 1970: Pension vid 65 år: allmän pension: 46 %, tjänstepension: 14 %, pension vid 68 år: allmän pension: 56 %, tjänstepension: 16 %

Född 1980: Pension vid 65 år: allmän pension: 44 %, tjänstepension: 16 %, pension vid 68 år: allmän pension: 53 %, tjänstepension. 18 %

Född 1990: Pension vid 65 år: allmän pension: 41 %, tjänstepension: 13 %, pension vid 68 år: allmän pension: 50 %, tjänstepension: 16 %   4 juli MIN EKONOMIVarnar för låga pensioner för 90-talisterDagens 27-åringar kommer att få en pension på 40 procent av slutlönen.

 

 

Anonymous's picture
Loffe (ej registrerad)

Intressant

Dagens pensionsystem fungerar väl så att det är hela `livsinkomsten´ som räknas till skillnade mot tidigare då de 15 bästa åren låg till grund.

Hur har du kommit fram till siffrorna ovan?

Pensionsmyndigheten säger att pensionesystemet fungerar och att man inte behöver oroa sig, pensionen kommer betalas i framtiden. Dock vill de inte gå ut med några siffror utan svarar enbart att pensionen kommer betlas ut i framtiden. Vilket även jag tror, att det kommer betalas ut men betydligt lägre än vad pensionärrer har idag.

Ändå finns det ungefär 260 000 st sk fattigpensionärrer idag...

De hänvisar istället till att man kan söka bostadstillägg om man är orolig för att pensionen kommer bli dålig.

Är procenten ovan inkl garantipensionen?
Hur fungerar garantipensionen, blir inte den större om inkomsen varit låg?

Undrar hur bostadsmarknaden kommer te sig om om 30-40 år när stora grupper som inte kommer ha råd att äga sitt boende går i pension..?

(Gjorde ett tidigare inlägg men upplevde det som om inlägget "försvann", men eventuellt har jag gjort två inlägg)

Ekonomiblogg's picture
389
576
81
0
Ekonomiblogg

Hej Loffe! Och tack för ditt inlägg.

 

Garantipensionens storlek.

 

Full garantipension är 7 093 kronor per månad för den som är gi och 7 952 kronor per månad för den som är ogi (beloppen gäller 2017). Som gi a räknas även registrerade partners och sammanboende som har gemensamma barn eller tidigare har varit gi a med varandra. 

 

Som ogi räknas den som är skild eller änka/änkling. Makar som lever stadigvarande åtskilda kan också räknas som ogi a. Beloppen gäller om du har bott i Sverige i minst 40 år. 

 

Andra pensioner kan minska garantipensionen 

Garantipensionen blir lägre om du har inkomst- grundad pension. Garantipensionen minskas med din inkomstpension, tilläggspension, änkepension eller viss utländsk pension. 

 

Den utbetalda premie pensionen minskar inte garantipensionen. Istället räknas inkomstpensionen upp så att den motsvarar även premiepensionen genom att inkomstpensionen beräknas utifrån all intjänad pensionsrätt. 

 

Jag tycker inte att det är ok med en pension, om man har arbetat 40 år och måste söka Socialbidrag, försörjningsstöd.

 

/Ekonomiblogg

 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (5)

Taggar