Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
575
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomi-blogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Ytterligare ett gynnsamt år.

Jag tycker det helt otroligt vackert ute nu, men mycket kallt och nya strömavbrott och nytt köldrekord minus 41,3 i norra Sverige. Och elmätaren snurrar på och elräkning lär ruinera många elkunder. El är en stor utgift för de flesta hushåll. Även små skillnader betyder mycket på sikt, och om du har koll på förbrukningen i hemmet är det lättare att påverka elförbrukningen. Om du vill veta hur förbrukningen ser ut innan fakturan kommer, kan du själv gå in och läsa av mätarställningen. 

 

Genom att läsa av mätarställningen med jämna mellanrum får du bra koll på hur mycket ström som verkligen förbrukas. Det här är många gånger ett bättre alternativ än att enbart använda fakturan som underlag, eftersom det då går att reagera direkt om elmätaren snurrar på för snabbt. Kanske är det någon maskin som går oavbrutet (kanske är den defekt?), eller så är radiatorerna påslagna i rum som inte används? Med en kontinuerlig avläsning går det att upptäcka det här i god tid, innan det kostar för mycket pengar. 

 

Sen ska man ha ett elavtal också. En av sex elkunder betalar dyrt för den el de förbrukar, enligt en granskning som Energimarknadsinspektionen (EI) har gjort. EI vill därför ha en skärpning av ellagen som tvingar bolagen att informera sina kunder om att de ska välja avtal. Det är kunder som inte väljer aktivt som får de dyraste, så kallade tillsvidareavtal, och får betala i snitt 30 procent mer än om de hade valt ett rörligt avtal.

 

Flera seriösa elföretag erbjuder också sina kunder en alldeles egen elmätare som kan placeras i hemmet. Den läser av förbrukningen i hemmet varje sekund. Med en sådan mätare går det att upptäcka vilka maskiner som förbrukar den el du betalar för. När du slår på en maskin, ger mätaren utslag. Och du kan se hur stort utslag den ger. Dessutom visar mätaren om förbrukningen just nu är högre eller lägre än normalt i villan eller lägenheten. Mätaren är särskilt användbar för alla som känner att de vill få bukt med alltför höga elräkningar, men som inte riktigt vet vad elen används till.

 

Sedan flera år tillbaka har Sverige byggt upp ett stort överskott med billig förnyelsebar el som pressat elpriset. Det märkte vi inte minst av förra året som blev ovanligt billigt när elen såldes till de lägsta priserna sedan millennieskiftet, och det märktes även under 2016 trots att tillgången på vattenkraft minskade avsevärt under andra halvan av året.

 

För de allra flesta elkunderna blev 2016 ytterligare ett gynnsamt år. Det rörliga elpriset för 2016 blev 27, 8 öre/kWh.  Men det finns fortfarande de som hamnat utanför el-rean.Precis som historien ofta visat blev kunder med rörligt elavtal de största vinnarna. Dessvärre stod fortfarande 13 till 20 procent av kunderna ovetandes på oskäligt dyra anvisningsavtal och betalade 30 - 50 procent mer än alla som gjort ett aktivt val.

 

Prisprognosen för 2017 är fortfarande osäker men terminspriserna på Nasdaq, som ger en indikation på hur elpriset kan utvecklas framöver, pekar på ett fortsatt billigt elpris under 2017.

Marknaden spår att elpriset 2017 år hamnar i nivå med 2016 eller möjligen något högre. 

Men så här tidigt finns det fortfarande flera osäkra faktorer som kan påverka priset i båda riktningarna. En sådan faktor är om 2017 år ger tillräcklig nederbörd för att återställa det tillfälliga underskott som vi idag har i vattenmagasinen. Det här underskott i vattenmagasinen är en mycket viktig faktorer liksom förnyelsebar el som pressar elpriset, 

 

Nätavgifter och skatter är statligt reglerade. Kostnaden för själva elen är däremot den del av konsumentpriset som är konkurrensutsatt. Elhandelsföretagen sätter själva priset. Vanligtvis sker detta med utgångspunkt från marknadspriset på Nord Pool.

 

Nord Pool Spot ägs av systemoperatörerna i Norge (Statnett), Sverige (Svenska kraftnät), Finland (Fingrid) och Danmark (Energinet.dk). Nord Pool Spot organiserar handel med el på en fysisk marknad. Genom Nasdaq OMX Commodities finns möjligheter till finansiell handel samt clearingtjänster.

 

På den finansiella marknaden kan aktörer säkra elpriset för variationer i spotpriset. Detta sker genom olika finansiella produkter med olika löptid. På terminsmarknaden kan aktörerna säkra elpriset med hjälp av så kallade futures och forwards för en tidsperiod på upp till tio år.Eloption är ett finansiellt instrument för riskstyrning och prissäkring av framtida intäkter och kostnader knutna till handel med elkontrakt. På den finansiella marknaden sker även handel med utsläppsrätter.

 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Labbe (ej registrerad)

Hej.. mycket bra blogg du har väldigt informativ! Kanske du oxå då vet vilka elbolag som erbjuder en elmätare för hemmet?

tackar igen! Irene

Ekonomiblogg's picture
389
575
81
0
Ekonomiblogg

Hej och tack Irene för din kommentar.

 

Man kan ringa en massa elbolag och jämföra och ställa frågar om det här med en egen elmätare som kan placeras i hemmet. Som läser av förbrukningen i hemmet varje sekund. Här är en länk: Energimyndigheten har testat åtta så kallade smarta elmätare   Elmätare - smarta - Energimyndigheten

 

/Ekonomiblogg

 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar