Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
608
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomiblogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
27 december 2017

Ekonomisk utvärdering av en resa genom Europa.

Vi åkte från Lund till Torrevieja i Spanien genom Europa. Danmark, Tyskland, Frankrike, och in i Spanien till torrevieja karta 280 mil, och ville veta kostnad för färja, brot,hotell, biltullar, diesel m.m. samt om det går att klara att köra på tre eller fyra dagar?. Med tanke på köer och mindre vägbyggen som bromsar upp trafiken. 

 

 

Diesel kostar cir, 1,3 Euro, varierar lite mellan länderna. Diesel kostar i Frankrike cir, 1,5 € och i Spanien kostar diesel cir, 1,1 € Tyskland 1,3 €. Vägtullar i Frankrike och Spanien är lika mycket som den diesel man gör av med cir, 1€ per mil.Tyskland har inte några vägtullar inte där vi har kört i alla fall. I Frankrike betala du dyrt för både hotellrum, mat och diesel. Ett hotellrum 110 + 10€ för frukos, en dagens rätt 16 € diesel 1,5 € och ett toalettbesök cir, 0,8 € = 8kr:-

 

Hotellrummen kostar 90 - 110 Euro per natt frukost 10€. Vi har i första hand bott så enkelt som möjligt men ändå inte dåligt,och bott på hotell som har låst parkering. För man kan inte lämna bilen på en vanlig parkering för stöldrisken. Man kommer ut på morgonen och ska köra iväg och ser att däcken är stulna eller hela Bilen.

 

Utresa och hemresa och hotel: cir, 560 mil.

Vi har kört på tre dagar med två hotellövernattningar för två och en hund 220 € X 2 = 440 € för hotellövernattningar och frukost. Vägtullar i Frankrike och Spanien 135 € x2 = 270 €.

Diesel kostar 140 € x2 = 280 €. Färja 90 € x2 = 180 € broavgift Malmö Köpenhamn 45 € x2 = 90 € Summa: 90 + 440 + 270 + 280 + 180 € = 1260 €. Matkostnader är inte med här.

 

 Men alla vet ju vad det är för kostnad att äta ute efter vägen. Kostnader för resan är: cir, 1260 €. + Matkostnader. Men tar man med matkostnader som är cir, 180€ så blir summa = 1440€  cir 14,400 kr:-  för att göra en sådan resa genom EU.  Under hemresan var € i dags-högsta, 10,0306 kr:- & dags-lägsta, 9,9737 kr:-. Enkelt att se bara att titta på kvittot när man har betalat något. priset för den här resan var i linje med vår bedömning, det blev lite mera än vår analys men rättså nära. Här är mitt inlägg som jag skrev innan vi åkte:  Ekonomisk analys av en kommande resa till Spanien med bil.

 

23 december 2017

Se sanningen i vitögat och våga kolla kontot.

December är snart över. Pust! 

Värmen från tända ljus, umgänget med nära och kära och skratten när tomten kommer på besök. Alla är saker jag uppskattar med årets sista månad, innebär december också bokslutstider över sin Privatekonomi.

 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar över Privatekonomin. Många svenskar tampas med den ekonomiska baksmällan efter jul och nyårsfirandet. För att styra upp finanserna gäller det nu att se sanningen i vitögat och våga kolla kontot när många plånböcker nu gapar tomma.

 

Vi alla vet kanske att samhällsekonomin bygger mycket på bostadspriser och är ”mycket viktig faktor” i Samhällsekonomin handlar också om det ekonomiska spelet mellan de olika aktörerna, som hushåll, företag, offentlig sektor och banker. Riksbankschef Stefan Ingves räntebesked var i linje med marknadens förväntningar. R-B lämnade styrräntan oförändrad på -0,50  procent. 

 

 

Vilken är egentligen Riksbankens roll i ekonomin, i stora drag handlar Riksbankens arbete om att ge ut sedlar och mynt och se till att de behåller sitt värde över tiden, det vill säga att en 100-lapp är värd i stort sett 100 kronor om ett år. Riksbanken ska också se till att pengarna är svåra att förfalska och övervaka att hela det system som finns för att genomföra betalningar fungerar utan störningar. 

 

Pengar har en viktig roll i samhällsekonomin.
innan det fanns pengar behövde den som till exempel ville köpa en ko hitta någon som ville byta just en ko mot något som han eller hon själv hade. Det var krångligt och tog tid. Därför började man så småningom använda speciella bytesmedel. ofta var det olika metaller som man började göra mynt av. Till en början bestämdes. värdet på varje mynt av hur mycket metallen i myntet var värt. Under 1600-talet fanns det därför mynt av koppar som vägde nästan 20 kilo. De var inte särskilt enkla att använda. alltså behövdes smidigare bytesmedel. 

 

År 1661 började Johan Palmstruch, som grundade Sveriges första bank, ge ut de första sedlarna. banken garanterade att lösa in varje sedel mot det belopp som angavs på den. På så sätt fick de ett värde. sedlarna blev snart en stor succé, men Palmstruch gav ut alldeles
för många sedlar utan att kunna garantera värdet på dem. Palmstruchs bank fick upphöra och han dömdes till döden, men benådades senare. bankverksamheten i landet togs istället över av Riksens ständers bank som bildades 1668. Det blev så småningom Sveriges riksbank som är världens äldsta centralbank. 

 

Om de fallande bopriserna fortsätter har då Riksbankens tillräckligt med verktyg?.

Det kommer att göra Riksbankens räntebeslut mer komplicerade den kommande tiden av två skäl. Dels kommer det, om det här boprisfallet fortsätter, minska sannolikheten för att Riksbanken kan strama åt för då skulle man kunna förvärra nedgången i bopriser.

 

Den andra aspekten oroar mer att Riksbankens nu saknar verktyg att använda om ett större boprisfall är att vänta.Tidigare när vi sett ekonomier gå in i lågkonjunkturer har man kunna sänka räntor rejält för att räta upp det där. Men det går inte den här gången.

 

Riksbanken i nuläget har en mycket begränsad möjlighet att stötta ekonomin vid en kris. Riksbanken skulle kanske kunna sänka räntan ytterligare något. Men eftersom räntorna redan är så låga skulle det få en närmast obefintlig effekt på efterfrågan och tillväxten i svensk ekonomi.Vad tror ni om Riksbanken verktyg som det är i nutid?.

 

20 december 2017

Vi småsparare kan vara lurade igen på ppm fondavgifter.

Nu är det köpstopp igen, ska det vara så här att vi småsparare ska betala de här skurkarna?.

Det tak som Pensionsmyndigheten har för fondavgifter. Enligt bestämmelserna får ingen aktiefond ha en högre fondavgift än 0,89 procent inom premiepensionssystemet. Men de totala kostnaderna kan vara betydligt högre, utan att spararna vet om det. Courtaget måste nämligen inte redovisas på Pensionsmyndighetens fondtorg, men varför?.

 

Courtaget kan verkligen påverka avkastningen. Trots det behöver fondbolagen inte redovisa courtaget för spararna på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det gör att den verkliga kostnaden kan vara både tre, fyra och fem gånger högre än vad spararna tror, ska det vara så här att vi småsparare ska betala de här skurkarna?.

 

Courtaget kan få konsekvenser för det samlade pensionssparandet efter ett antal år. Storleken på avgiften är nämligen viktig eftersom den urholkar ditt sparande. En lägre avgift ger fonden, allt annat lika, en högre avkastning. Flera fonder i premiepensionssystemet har fondavgifter på 0,89 procent, men samtidigt totala kostnader, inklusive courtaget, som ligger på över 2 procent, men varför?.

 

 

Pensionsmyndigheten köpstoppar Solidars fonder. Myndigheten utreder nu om fondbolaget följer reglerna.

 

På tisdagseftermiddagen meddelar Pensionsmyndigheten att fondbolaget Solidars nio premiepensionsfonder inte längre går att köpa på fondtorget. Pensionsmyndigheten utreder om Solidar följer det samarbetsavtal som gäller för fondtorget.

 

Köpstoppet gäller under den tid utredning pågår och slutförs, och innebär att fonderna inte går att välja på fondtorget, säger Ole Settergren, chef för Pensionsmyndighetens analysavdelning.

 

PPM-jätten Solidar har genom att mörka fondavgifter kunnat ta extra betalt i ett antal stora PPM-fonder, enligt SvD:s källor. Solidar beräknas på detta sätt ha tjänat upp till 100 miljoner kronor.

 

Solidars nio premiepensionsfonder värderas till runt 18 miljarder kronor och har cirka 130.000 sparare. om Solidars fonder som har en komplicerad fondstruktur. SvD har rapporterat att fondbolaget kan ha dolt avgifter för Pensionsmyndigheten, något som Solidar förnekar.

 

18 december 2017

Boktips till kvinnor om aktie-investeringar:

Skiljer sig mäns och kvinnors investeringar? I mångt och mycket är det ingen större skillnad mellan könen. Är det fördomar som lever vidare bland allmänheten om kvinnors investeringar?: Det finns många kvinnor som jag känner till som gör bra investera i fonder & aktier. 

 

Mycket av det som vi läser och studerar om kvinnors och mäns investeringar är omodernt. Att kvinnor är obenägna att ta risker eller osäkra är föråldrade termer. Kvinnor investerar mycket och gärna, men de placerar pengarna i något som betyder mycket för dem. Om det är meningsfullt är många beredda att ta stora risker. 

 

Det betyder att företag måste tala ett språk som tilltar även kvinnor. Jag tycker att det viktigaste för dem är att se till sina egna personliga värderingar, vad de vill åstadkomma och vad som är meningsfullt för dem, och sedan koppla det till sina investeringar. På så sätt kommer de att bli mer framgångsrika ur eget perspektiv. 

 

Boktips till kvinnor:  Kvinnorna som äger börsen - aktier för nybörjare - Natalie Eriksson ...

 

 

Se film klicka på länken. http://down0.80217-down0.dna.qbrick.com/80217-down0/2017-03-08/11/shb_1200.mp4

 

15 december 2017

Är det här bolaget som ska käka upp storbankernas kassako.

Konkurrens som fungerar dåligt.

Ju lägre Riksbankens styrränta har blivit, desto mer pengar har bankerna tjänat.

Är detta bolaget som ska käka upp bankernas kassako? Lånbyte får tillstånd att ge ut egna bolån. De svenska storbankerna har ett starkt grepp över bolånemarknaden som är deras stora kassako. Det tredje kvartalet i år drog de fyra storbankerna in 30 miljarder kronor på det så kallade räntenettot. Enligt Finansinspektionen är bankernas marginal på bolån drygt 1,7 procent, vilket är rekordhögt.

 

Konkurrens handlar om att ge konsumenterna valmöjligheter.

Nu planerar startupen Lånbyte en offensiv för att mumsa i sig en del av del lukrativa bolånekakan. Sedan tidigare erbjuder bolaget en räntepressartjänst som bygger på att Lånbyte ska hitta marknadens bästa räntor åt sina kunder. Men nu tycks Lånbyte förbereda sig för att ge ut egna bolån, utan mellanhand. Enligt uppgift till Breakit har bolaget precis fått tillstånd för kreditgivning enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter av Finansinspektionen.

 

Beslutet är dock såpass färskt att det ännu inte är officiellt i myndighetens diarium.

”Jag kan inte kommentera det, förutom att vi har erhållit tillstånd att lämna bostadskrediter”, säger Alexander Widegren, grundare och vd på Lånbyte.Tidigare i år fick bolaget in 10 miljoner kronor från Lena Aplers Collector Ventures.En annan aktör som utmanar storbankerna om bolånen är Stabelo som tillsammans med Avanza ska erbjuda ett bolån med en ränta på 1,29 procent på lån upp till 60 procent av bostadens marknadsvärde.

 

Lånbyte, som är på väg att byta namn till Enkla.com, har tagit fram en tjänst som gör det möjligt att flytta ett bolån helt digitalt och automatiserat. Du som är nyfiken på att kolla in den nya identiteten kan redan nu surfa in på  den nya sajten

 

12 december 2017

Krig…….eller ökad krigsrisk.

En farlig cocktail i kombination med ökad risk.

Flera seriösa experter har gjort bedömningen att sannolikheten för en kärnvapenkatastrof har ökat. Till exempel presenterade tidningen The Economist nyligen ett detaljerat och trovärdigt scenario som innefattade ett krig mellan USA och Nordkorea.

 

Den har pågått en längre tid och under det senaste året har nya faktorer tillkommit som skärpt situationen. För det första har Nordkorea skaffat sig missiler som kan nå den amerikanska kontinenten. Inom en mycket nära framtid förväntas nordkoreanerna kunna montera en nukleär laddning på dem. 

 

För det andra har USA en mycket obalanserad och oberäknelig person som president. Enligt ordföranden i den amerikanska senatens utrikesutskott kan Donald Trump vara på väg att leda sitt land mot ett tredje världskrig.

 

Tar man Trumps och Kim Jong Uns retorik på fullt allvar, vilket är en rimlig startpunkt, ter sig kriget närmast oundvikligt. Koreanen är fullt inriktad på att fullfölja vapenutvecklingen, till dess att man reellt kan hota det amerikanska fastlandet. Donald Trump säger, å sin sida, att han aldrig kommer att tillåta att det sker.

 

Om inte Nordkorea kan stoppas med sanktioner eller diplomatiska medel försäkrar Trump att han inte kommer att tveka att tillgripa militära medel för att hindra den koreanska vapenutvecklingen. Trump har också, inför FN:s general­församling, förklarat att han är beredd att utplåna Nordkorea. Det vill säga han hotar med en massiv kärnvapen­attack.

 

Kan börsen fortsätter att gå bra?.Hur kan detta vara förenligt med en påtaglig risk för ett nytt kärnvapenkrig?. Statistiken visar, att i anslutning till de krig som USA har utkämpat under de senaste decennierna, så har börsen vanligtvis gått bättre än normalt. Detta har påpekats av olika amerikanska placeringsrådgivare. Det skulle också kunna få det att vattnas i munnen på Trump som ofta pekar på den hittillsvarande börsuppgången som det ultimata beviset på att han är en framgångsrik president.

 

Parallellen med tidigare krig haltar dock. I Irak eller Afghanistan användes inte kärn­vapen. Där slogs heller inte välutvecklade ekonomier ut. I ett aktuellt krigsscenario förefaller det mycket sannolikt att både Sydkoreas och Japans ekonomier nästintill totalförstörs. Den höga integrationsgraden i världsekonomin gör att de ekonomiska effekterna av detta är oöverskådliga.

 

Det kan alltså vara så att marknadens aktörer har en realistisk bild av sannolikheten för att ett krig bryter ut, samtidigt som de har en alltför lättsinnig syn på de effekter som ett sådant krig skulle ha. Denna lättsinnighet verkar ju, som vi sett, också återfinnas i Trumps väljarbas. Därmed ger den också ett bidrag till en ökad krigsrisk.

 

9 december 2017

Gamla kontanter är på utdöende e-krona ligger därför rätt i tiden.

Snart kan vi bli ett av de första länderna i världen med en elektronisk valuta. Inom två år kan Riksbanken ha fattat beslut i frågan.En svensk variant på kryptovalutan bitcoin som kan ersätta sedlar och mynt. Orsaken är att användandet av gamla kontanter är på utdöende. Vi behöver analysera frågeställningen om vi ska introducera någon form av elektroniska kontanter, säger Stefan Ingves, som samtidigt varnar för bitcoin-hysteri.

 

Sedan tidigare är det känt att Riksbanken utreder om de ska utveckla en svensk motsvarighet till den digitala kryptovalutan bitcoin kallad e-krona. Men Riksbankschefen Stefan Ingves har inga höga tankar om just bitcoin, som han ser som ett spekulationsobjekt 

 

Men bitcoin är inte pengar i Riksbankens mening, utan är ungefär som att prissätta medaljer eller tavlor eller liknande. Då pratar vi inte om vanliga människors dagliga betalningar eller vad man har i sin plånbok, säger riksbankschefen Stefan Ingves om kryptovalutan till Dagens Nyheter. 

 

Under hösten släppte Riksbanken en rapport om hur e-kronan skulle kunna utformas. Där talades det om att valutan i huvudsak skulle kunna användas för mindre betalningar mellan konsumenter, företag och myndigheter. Och i förra veckan uttalade sig Cecilia Skingsley, vice riksbankschef om e-kronan. Behöver vi en digital krona eller ej? Det är själva poängen med e-kroneprojektet, sa hon till Svenska Dagbladet. 

 

Kort, Swish, Samsung Pay och Apple Pay tar över betalningarna   

Samtidigt som de gamla kontanterna är på väg att fasas ut så har de traditionella betalkorten fått konkurrens av betalsystem som Swish, som samägs av de svenska storbankerna, och delvis av betallösningar som Samsung Pay och Apple Pay. Riksbankens planer på en e-krona ligger därför rätt i tiden. 

 

Kryptovalutan bitcoin har under det senaste året upplevt en explosionsartad värdeökning. För ett år sedan var en bitcoin värd cirka 750 dollar under fredagsförmiddagen var den värd cirka 16 500 dollar, eller drygt 140 000 svenska kronor. Dina bitcoin ligger i plånboken på datorn. Du är ombedd att göra backup ofta, för kraschar datorn, eller om den digitala plånboken försvinner blir du av med dina bitcoin. 

 

Dina pengar är inte skyddade vid en konkurs, vilket de skulle vara om du hade dem i en svensk bank som omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Om Riksbanken gör verklighet av planerna på en e-krona så planerar man att släpa en speciell app som för över de digitala pengarna vid transaktioner. 

 

6 december 2017

”Kolla pengarna”.

Gå in och titta på ditt konto. Det är den årliga insättningen som sker nu i helgen.

Pensionsmyndigheten har precis blivit klar med sammanställningen av den årliga insättningen av intjänade pensionsrätter för både inkomstpensionen och premiepensionen.

Nu till helgens görs årets avsättning till premiepensionssystemet för 2017. Det handlar om sammanlagt 39,5 miljarder kronor som ska placeras. För PPM-spararna  blir det i snitt 7 040 kronor per sparare. En del kommer dock att få mer pengar, andra mindre. Maximalt kan det ge en insättning i premiepension på 11 118 kronor för hela året.

 

I februari nästa år kommer det orangefärgade "ångestbrevet" från Pensionsmyndigheten.

Men redan nu till helgen kan du se hur mycket pengar som du fått insatt på just ditt premiepensionskonto. Du måste dock logga in via Pensionsmyndigheten och använda ditt Bank-ID för att se ditt belopp. Det bör gå att se summan på lördag kväll, allra senast på söndag.

 

Många sparare har sannolikt ingen aning om hur de har fördelat premiepensionen. Eller om de överhuvud taget gjort något eget val tid tidigare.  De som inte gjort något aktivt val av premiepensionsfonder kan ändå känna sig lugna. Pengarna är placerade i det statliga förvalet AP7 Såfa, ”Såfan”, som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Och till ”Såfan” går också de nya pengarna som ska fördelas i helgen för de som inte gjort något aktivt val av fonder LÄS OCKSÅ: Gör rätt PPM-val – och öka din pension rejält

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
1 december 2017

Sensyd Gatso upp med 0,45 kr:- på en vecka. Aktie tävling: 

Summering av årets elva månader 2017.  Den som valt det bolag som stigit mest under 2017 är vinnare.

 

SAS AB   God 1.

 

Mr Green & Co AB      God 2.

 

Men  Sensys Gatso Group AB  kommer starkt från måndagen upp med 0,45 kr:- på en vecka. Och i skrivande stund är är kursen upp med cir, 4%.

 

Redeye har höjt sin rimliga värdering för Sensys Gatso-aktien efter det Oklahoma-avtal som bolaget gick ut med den 10 november. Explosiv tillväxt väntar i Oklahoma, skriver Redeye, som i sin bolagsanalys höjer det rimliga värdet för Sensys Gatso till 1:00 kronor per aktie, från tidigare 0:80 kronor, i basscenariot.

 

I ett mer optimistiskt scenario höjs värderingen till 1:90 kronor per aktie (tidigare 1:60) och värderingen i det pessimistiska scenariot dras upp till 0:50 kronor (0:40). Oklahoma-kontraktet utgör ett helt nytt område inom övervakning av oförsäkrade bilar, menar Redeye. 

 

Bolaget uppskattar initialt ordervärde till 17 miljoner kronor men vi ser det som sannolikt att denna affär snarare kan vara värd minst det dubbla per år med tanke på att en fjärdedel av Oklahoma-invånarna kör runt utan försäkring och att Sensys får 80 dollar för varje överträdelse, skriver Redeye i analysen.

27 november 2017

Börjar bli en schyst vardag för aktieägare i Sensys Gatsos.

Det ska bli intressant och se om den positiva trenden kan fortsätta i bolaget, och att öka ordervärdet. Om det blir så kan det påbörjas en kursuppgång i aktien?.

 

Sensys Gatsos nye vd Ivo Mönnink flaggar för förbättrade marknadsutsikter i rapporten för det tredje kvartalet.

 

I det korta perspektivet verkar det som att den instabila och osäkra marknadssituationen har börjat förbättras. Sensyd G  kommer fortsätta att fokusera på strategi att utöka operatörstjänsteaktiviteter och tillhandahålla innovativa mjukvaru och systemlösningar runt om i världen skriver han.

 

Trots att stora möjligheter i Mellanöstern och andra regioner fördröjts i tid, har Sensys Gatso upprätthållit en stabil försäljningsnivå. Under det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 70,9 miljoner kronor (68,4), varav Systemförsäljning bidrog med 58,9 miljoner kronor (52,2), vilket är i linje med bolagets förväntningar för året, heter det i rapporten.

 

Ivo Mönnink skriver också att ökningen i orderingången ligger i linje med förväntningarna för året. Under det tredje kvartalet steg orderingången till 59,4 miljoner kronor (44,8). Det känns bra som aktieägare.

 

Ebitda-resultatet för tredje kvartalet uppgick till -8,9 miljoner kronor (-11,5). Sensys Gatsos fortsätter att fokusera på ökad försäljning och vidare kostnadsreduceringar för att förbättra ebitda-talet ytterligare.

i skrivande stund är kursen cir, 0,70 Kr:-

 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2018 (29)

Taggar