Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
607
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomiblogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
2 maj 2015

249 miljoner kronor till aktieägarna:

Styrelsen i Eolus Vind avser att skifta ut cirka 249 miljoner kronor till aktieägarna.
 Ett automatiskt inlösenförfarande föreslås, där varje aktie delas upp i en inlösenaktie och en ordinarie aktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 10 kronor per aktie.

Förslaget kommer att behandlas på en extra bolagsstämma den 2 juni 2015. Förutsatt att bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas betalning för inlösenaktien ske omkring den 3 juli 2015.

 I takt med en allt mer mogen marknad med bättre tillgång till alternativa finansieringskällor har behovet av egetkapitalfinansiering av verksamheten minskat.

Avyttring av idrifttagna vindkraftverk samt Google-parkerna har frigjort mycket kapital som varit bundet i varulager och pågående projekt. Mot denna bakgrund har styrelsen därför initierat ett arbete för att optimera koncernens framtida kapitalstruktur, heter det i delårsrapporten.

Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 297 miljoner, en ökning med 166 miljoner. Utöver likvida medel fanns en outnyttjad checkkredit om 195 miljoner (75).

Taggar (blogg): 
2 maj 2015

Förtida uttag av ålderspension:

Är man en duktig plaserare så är det pengar att tjäna på att plasera själv:

Det är möjligt att börja ta ut sin ålderspension redan vid 61 års ålder.  Gör en pensionsprognos även om man fortsätter att arbeta. Detta kan bäst beskrivas som ett spel gentemot förväntad livslängd. Det saknas nämligen efterlevandeskydd inom den allmänna pensionen pengarna brinna inne och för den som förväntar sig att inte leva länge som pensionär kan det vara intressant att flytta över pengarna till en privat konto. Det betyder att avkastningen måste vara högre än fyra procent  för att ett förtida uttag ska vara en lönsam affär.

Därutöver innebär skattereglerna att ett förtida uttag av ålderspension får olika effekter vid olika inkomstnivåer. För den som tjänar över brytpunkten för statlig inkomstskatt både före och efter pension KAN det vara ett förmånligt alternativ att gå ner i arbetstid och göra ett förtida uttag som gör att man kan komma under brytpunkten såväl före som efter pension. Ett annat fall där det kan vara privatekonomiskt motiverat med förtida uttag är för den som med ett förtida uttag kommer ner på en så pass låg pension att man har rätt till bostadstillägg när man har fyllt 65 år.

Men den som når över brytpunkten för statlig inkomstskatt vid ett förtida uttag kombinerat med arbetsinkomst, men som räknar med att inte nå över brytpunkten efter pension ska definitivt se upp.
Den som riskerar att bli arbetslös ska också se upp med ett förtida uttag. För den som har gjort ett förtida uttag av ålderspensionen och blir arbetslös sänks a-kassan betydligt. A-kassan påverkas även om det förtida uttaget har stoppats.
 
Flera olika försäkringsbolag säljer tjänsten att förvalta den i förtid uttagna ålderspensionen och uppmanar aktivt dem som fyllt 60 år att börja ta ut sin pension. OBS.Folksam har relativt nyligen upphört med sin tjänst ”Flexpension” där de i förtid uttagna pensionspengarna placerades för att sedan betalas ut mellan 65 och 76 års ålder (med efterlevandeskydd), när man slutat arbeta.
 
 Försäkringsbolagen vänder sig främst till kunder med låga inkomster, som antagligen är de som mest oroar sig för sin framtida pension. Så se opp med det, att göra ett förtida uttag av ålderspension behöver alls inte innebära att man ska lämna sina pengar till ett försäkringsbolag för förvaltning, men försäkringsbolagen framställer det naturligtvis så när de ringer och uppmanar till köp av sin tjänst. Den vanligaste placeringsformen är olika former av kapitalförsäkringar.Till saken hör nämligen att den sparform de erbjuder är dyr, med höga avgifter och förvaltningskostnader.

Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2018 (28)

Taggar