Ekonomiblogg
Likes
386
Antal inlägg
552
Följare
80
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomi-blogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
30 december 2016

Aktierna med stor kurspotential.

De närmaste åren kommer flera länder uppleva en revolution på elmarknaden när solcellerna tar över en stor del av energiförsörjningen, det förutspår ett av världens största finansbolag UBS. Och det kommer att ske även om staten inte skjuter till några pengar.

 

Redan 2020 skulle 18 % av elkonsumtionen i de här länderna kunna komma från solkraft, och de företag och hushåll som då väljer att investera i solceller på sina tak kommer få sin el 30 % billigare, siffror som är beräknade utifrån ett scenario utan subventioner.  Prisskillnaden mellan el från elnätet och från solkraft kommer bli extra tydlig om ett par år när priset på batterier har sjunkit, menar UBS. 

 

Då kan konsumter välja att spara energi och använda sin egenproducerade el under de perioder då priset från elnätet är som högst, något som kommer leda till kraftigt minskade vinstmarginaler för elbolagen, men en stor vinst för miljön och de människor som valde att satsa på förnybart.

 

Nyinstallationerna av småskaliga solelsanläggningar har fördubblats i Sverige de senaste två åren. Sett på drygt fem år, från 2010 till nu, har priserna sjunkit med 75 procent. Då kostade ett villasystem kanske 60 kronor per watt exklusive moms, nu ligger priset runt 15 kronor per watt, 

 

Utbyggnaden av solenergi skiljer sig åt bland kommunerna, visar en kartläggning som Svensk solenergi har gjort utifrån Energimyndighetens elcertifikatsstatistik. Linköping är den kommun som har i särklass högst effekt installerad inom elcertifikatssystemet, drygt 3 000 kilowatt, mer än dubbelt så mycket som Stockholm som med drygt 1 500 kilowatt ligger på tredje plats. 

 

På andra plats ligger Västerås med knappt 2000 kilowatt.Samtidigt ska man vara medveten om att det är många solcellsägare som i dagsläget inte har sökt elcertifikat. Så statistiken är inte heltäckande.Att Linköping toppar solenergilistan är ingen tillfällighet.

 

 En rad medvetna satsningar har gjorts på senare år, en av de första var att vi avgiftsbefriade bygglov för solcellsinstallationer, Bygglov krävs för att få sätta upp solceller, i exempelvis Stockholm kostar ett sådant drygt 4 000 kronor. Det här är jätte bra, nya jobb ska växa fram i solens sken.

 

Det här är mycket intressant att aktier i solenergibranschen på lång sikt, vilket bör locka till sig långsiktiga investerare som blir långsiktig vinnare. Det blir en intressant framtid i solenergibranschen.

 

28 december 2016

Gig-ekonomin blir att räkna med i framtiden.

Vad kan gig-ekonomin få för långsiktiga konsekvenser för dig som gigar?

 

Nyligen läste jag om så kallad gig-ekonomi. Den nya arbetsmarknaden har fått namnet gigekonomi, Arbetsmarknaden håller på att förändras och allt fler frilansjobbar eller arbetar med tillfälliga uppdrag. möjligheterna med den snabbväxande så kallade gigekonomin. I en värld där allt fler väljer att arbeta med tillfälliga ”gig” istället för heltidsanställningar. 

 

En del som arbetar så och tycker det är helt okej. Men en del har det här arbetssättet tills de hittar en fast anställning. Men ändå tycks mycket av samhället fortfarande vara uppbyggt kring fasta anställningar. Bostadslån är ett exempel.  Bankerna som inte ger bolån till dem som saknar fast jobb. Vissa bostadsköpare söker därför lån hos andra låneinstitut, där räntan ofta ligger betydligt högre. 

 

Utvecklingen drivs på av digitala plattformar som exempelvis taxitjänsten Uber, som kopplar ihop arbetstagare med uppdrag. "Gig-ekonomi" kallas det och enligt en forskningsrapport från i våras handlar det om över 15 procent av arbetskraften i USA. Även i Sverige är gig-ekonomin på frammarsch. 

 

Ordet Gig-ekonomi är sprunget ur musikbranschen, där många musiker spelar gig och betalning sker här och nu. Som musiker kan det, precis som en frilansare, vara svårt att ha ett jämt inkomstflöde, vilket ställer höga krav på dig som individ då du måste planera så att din ekonomi går ihop.

 

Vad kan gig-ekonomin få för långsiktiga konsekvenser för dig som gigar?

Då gigekonomin inte ger dig samma trygga inkomst eller villkor som en fast anställning så ger även detta långsiktiga konsekvenser på din framtida lön, pensionen. Förutsatt att du bedriver din verksamhet i Sverige och sköter det skattemässiga korrekt så kommer du självfallet få allmän pension, från staten. 

 

Men den delen av pensionen (tjänstepension) som din arbetsgivare i de flesta fall sätter av till dig om du är anställd den går du med största sannolikhet miste om som “gigare”. När du är egen, frilansare eller liknande behöver du själv se till att teckna en tjänstepension och betala in till den från dina intäkter.

 

Vilka nya krav ställer detta på arbetsgivaren och pensionsbolagen?

Det är inte bara individen som måste ta ansvar. Både arbetsgivare och pensionsbolagen måste också jobba för att hitta moderna och flexibla lösningar som fungerar i den nya ekonomin.

 

Redan i dag sker företags verksamhet allt oftare i projektform. Det gäller att skapa tillfälliga team med experter från olika delar av företaget och utifrån. Begreppet som växt fram här är matchning. Det handlar inte bara om att locka kompetens utifrån på ett smart sätt utan även om att ha bättre koll på den kompetens och potential som finns internt. HR-rollen liknar i mer och mer castingen inom filmindustrin, vem borde ha vilken roll.

 

Du kan kika på Upwork/Elance och Freelancer, den sistnämnda är störst med över 17 miljoner frilansare globalt. Svenska Okelii har cirka 10 000 anslutna uppdragstagare. Ytterligare två tips är Upcounsel.com för jurister och Healthtap. com för läkare. 

 

26 december 2016

Potential för kraftig värdetillväxt?.

Yield Life Science bildades som ett investmentbolag år 2005 och förvaltade från början en portfölj utav olika bolag. Under åren har portföljen reducerats till endast innehavet i Isofol Medical. Det är enligt Yield Life Science en medveten strategi då det var i Isofol Medical som man såg störst potential. Läs mer om Yield Life Science  

 

Isofol Medical är ett forskningsföretag som har valt att fokusera på att utveckla en ny behandling av cancer och då särskilt tjocktarmscancer. Det är en cancerform som varje år drabbar mer än en miljon människor världen över.

 

Idag består den normala behandlingsformen för tjocktarmscancer av cellgifter i kombination med folater. Folaterna som patienten behandlas med omvandlas i kroppen till sin slutgiltiga och aktiva form. Utmaningen är att inte alla patienter kan omvandla folaterna lika effektivt och att vissa patienter därför inte svarar lika bra på en folatbehandling.

 

Detta försöker Isofol Medical lösa genom sin produkt, Modufolin, som fortfarande befinner sig i klinisk fas. Modufolin består utav slutprodukten i folatbehandingen. Genom att behandla patienten med den aktiva slutprodukten så blir behandlingen effektiv trots brister i patientens förmåga att omvandla folaterna, vilket gör att behandlingen blir effektiv för fler patienter än idag. 

 

Jag Följer utvecklingen i Isofol Medical! Jag har inte köpt aktier i Yield men är mycket nyfiken på detta bolaget. Verkar ju vara ett framtidsbolag vad tror ni? Se filmad presentation av Isofol Medical i Stockholm, oktober 2016. Klicka här!

 

Dramatisk ökning av cancer till 2040. Varje år ökar antalet personer som får cancer. Om knappt 25 år beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos. 2014 var första året som fler än 60 000 personer fick ett cancerbesked i Sverige. Det visar en prognos som Folkhälsomyndigheten har tagit fram tillsammans med Cancerfonden.

 

Forskningen leder till att vi vet mer och mer om varje tumörform, behandlingar skräddarsys och blir allt effektivare. För många cancerdiagnoser kommer detta att innebära att fler blir botade eller lever länge med en kronisk cancer. Det ger hopp,

 

23 december 2016

Skattesystem uppmuntrar till skuldsättning

Fångar i skuldberget: 

I dag lånar bankerna ut pengar som aldrig förr till bostadsköp. Svenska hushålls skulder är nu över 90 procent av BNP. Men vad händer då om bostadsbubblan spricker och priserna rasar? 

 

På ett decennium har hushållens skulder i förhållande till den disponibla inkomsten ökat med 40 procent. Till det ska läggas att Riksbankens prognos är att skulderna kommer att öka i nästan samma takt under de kommande tio åren. Skuldsättningen blir särskilt oroväckande mot bakgrund av att villa- och bostadsrättspriserna i hela landet på ett år har stigit med cirka 5 till 15 procent.

 

Mot den bakgrunden behöver politiken nu vidta flera åtgärder. Amorteringskravet är nu infört, men det kommer inte att räcka. Vi behöver dessutom genomföra en nedtrappning  av ränteavdragen.

 

Det är många som pekar på att dagens privata skuldsättning innebär stora risker. Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken anser alla att trenden är oroande. Den sistnämnda myndigheten menar att vi inom två år kommer nå en nivå på den privata skuldsättningen som medför förhöjda risker för samhällsekonomin som helhet. Den höga skuldsättningen är ett hot mot den svenska ekonomin.

 

I grunden finns ett principiellt argument för att fasa ut ränteavdragen. Ett skattesystem ska premiera arbete, och utbildning det är i grunden fel tänkt att ett skattesystem uppmuntrar till skuldsättning. I flera av våra konkurrentländer som Storbritannien, Tyskland och Österrike saknas också ränteavdrag eller motsvarande. I de länder vi ofta jämför oss med är alltså det normala att inte ha avdragsrätt för kostnadsräntor.

 

Utöver det principiella argumentet att det är fel att subventionera. Det finns mycket stora risker för ekonomin om skuldsättningen blir alltför hög. Trenden i Europa är därför att de länder som har olika typer av ränteavdrag justerar eller avskaffar dem.

 

Polen, Irland och Spanien har slutat ge subventioner för nya lån, medan Luxemburg, Tjeckien och Estland har eller är på väg att sänka de tak för ränteavdragen som där finns. I Norge och Danmark, med ränteavdrag mycket liknande våra egna, fasas de nu delvis ut. I Norge sänks de från 27 till 22 procent fram till 2018 och i Danmark från 33 till 25 procent fram till 2019.

 

Även Sverige bör följa omvärldens exempel och fasa ut ränteavdragen. Det för närvarande mycket låga ränteläget gör att det är en bra tid att börja avtrappningen. Avdragen bör fasas ut för att minska riskerna i vår ekonomi, men det ska genomföras på ett sätt som minimerar riskera för en större nedgång av bostadspriserna. Samarbete över blockgränsen Kan vara en bra lösning.

 

19 december 2016

Ett bra och lönsamt ppm år 2016.

En snabb och mer lönsam metod har i Sverige varit att sälja samma sparande till alla kunder. Hårdraget så skulle alla kunder på 1980-talet ha allemansfonder, på 90-talet skulle alla ha, kapitalförsäkringar, därefter skulle alla spara i aktieobligationer och sen kom också ppm starten år 2000 och idag ska alla spara i blandfonder via ISK. 

 

En vanlig fråga är vad som är bäst att göra med fondsparandet vid pensioneringen. Ska risktagandet minskas drastiskt, genom att alla aktiefonder byts till räntefonder.Vad som är bäst är väldigt individuellt, det finns inte ett rätt svar som gäller alla. Därför är det viktigt att försöka få individuell rådgivning med gott om tid att förklara alternativen. Du behöver få detaljerad information, för vad som är lagom risktagande känner du bäst själv.

 

En bra möjlighet är att se PPM-kontot som en del av ditt totala pensionskapital och använda PPM för att justera risktagandet totalt sett i rätt riktning. Har du låg risk i övrigt sparande, så är det mer OK att fortsätta ta risk inom PPM och tvärtom.

 

Ett annat perspektiv är att fokusera på förutsägbarhet och bekvämlighet, vilken ger en önskan att få samma utbetalning av pension varje månad utan påverkan från aktiemarknaden. Detta gör att många väljer att vid pensioneringen flytta sparkapitalet till en traditionell försäkring som ger en förutbestämd utbetalning. Sparandet sker då med lägre risk vilket troligen ger lite lägre avkastning.

 

En faktor som har stor betydelse för valet är hur stor pension du kommer att få. En hög sammanlagd pension som ger marginaler i ekonomin ger mer utrymme för att fortsätta spara en del i aktiefonder. En låg pension där varje krona spelar roll gör att tryggheten är viktigare.

 

Värdeförändring i min ppm: 2016: upp 20 procent som jag är mycket nöjd med.

 

Men nu 2017 blir det 50 / 50 obligationsfond och aktiefonder.

Sedan januari i år har jag inte haft med någon räntefond. Men nu tar jag åter med Folksam LO Obligation.Denna fond har låg avgift,  och ger ungefär samma avkastning 1,5 till 2,5 procent som ett bra bankkonto. 

 

Folksam LO Obligation är en obligationsfond som främst placerar i statsobligationer och säkerställda svenska bostadsobligationer som har hög kreditvärdighet. Urvalet görs främst bland de mest kreditvärdiga låntagarna som svenska staten, bostadsfinansieringsinstitut och stabila välskötta företag.

 

Tanken med att flytta 50 procent av PPM-sparandet till en fond som liknar ett bankkonto är att ha pengar i kassa för att under nästa år kunna passa på att köpa aktiefonder billigt om det kommer en brant nedgång någon gång under 2017. Jag vet inte om det kommer ett sådant köptillfälle, men vi får se hur det blir med det.

 

 

Slutligen är det viktigt att varna för att ovanstående är mitt högst personliga val av PPM-fonder. Jag har hög exponering mot aktiemarknaden. Så nu 2017 ska jag fokuserar på att hålla ned riskerna. För yngre PPM-sparare som inte har hunnit att få in så mycket på premiepensionskontot är det kanske rimligt att våga spekulera mer och välja smalare fonder, men för mig är det viktigare att försöka begränsa risken.

 

16 december 2016

Pengar som aldrig kommer tillbaka.

40 års arbete räcker knappt för att få en acceptabel pension 

 

Frågan om sänkta ingångslöner engagerar partiledare, facken och forskare. En ingångslön brutto på 15 000 kronor i månaden går inte att leva på menar några, det anses vara en ovärdig inkomstnivå. Snittpensionen i Sverige i dag ligger på strax över 16 000 kronor brutto per månad, och seniorer betalar dessutom högre skatt än löntagare.

 

Med andra ord, nära hälften av landets pensionärer har inkomstnivåer som i andra sammanhang anses ovärdiga. Det är därför anmärkningsvärt att vi varken ser protester eller reformförslag från partiledarna för att förbättra situationen för pensionärerna.

 

Enligt Eurostat, EU-kommissionens officiella statistik, lever i dag 314 000 pensionärer i Sverige under EU:s gräns för risk för fattigdom på ungefär 11 500 kronor netto. Det är en fördubbling i antal de senaste 10 åren, nu handlar det om nästan var sjätte svensk pensionär.

 

Samtidigt som både antalet och andelen 65-plussare i Sverige som hamnar under denna gräns ökar, så är trenden den motsatta i övriga nordiska länder och för genomsnittet i EU:s medlemsstater. Denna negativa utveckling kommer dessvärre att fortsätta i Sverige om inget görs åt nuvarande pensionssystem. 

 

När pensionssystemet reformerades sades att bördorna skulle delas solidariskt över generationerna, att pensionerna skulle följa lönerna, att arbete skulle löna sig i pensionskuvertet och att pensionsnivåerna skulle hamna på ungefär samma nivåer som tidigare.

 

Inga av dessa grundprinciper uppfylls i dag.Bromsen i pensionssystemet har sänkt pensionerna tre gånger. Pensionärerna har på egen hand fått ta hela smällen, bördorna delas således inte särskilt solidariskt. En snittpensionär förlorar totalt cirka 46 000 kronor åren 2010–2017 på grund av bromsen, pengar som aldrig kommer tillbaka.

 

Pensionerna följer inte lönerna. Det har tagit sju långa år för pensionerna att först i år komma ikapp 2009 års pensionsnivå. Pensionerna har de senaste 10 åren stått helt still räknat i dagens penningvärde medan lönerna ökat med 20 procent.

 

40 års arbete räcker knappt för att få en acceptabel pension i dag. Den som arbetat hela livet och haft en lön strax under medel får ofta en pension efter skatt som är några hundralappar högre än den som aldrig jobbat en garantipensionär med fullt bostadstillägg.

 

Pensionsnivåerna sjunker successivt och ligger långt under vad som förväntades. För en person född 1938 ligger den allmänna pensionen som andel av slutlön i snitt på 61 procent. För en person född år 1948 respektive år 1968 ligger prognosen på 51 respektive 46 procent.

 

Pensionssystemet är underfinansierat och i stället för att garantera ekonomisk trygghet på ålderns höst försätter det äldre i ekonomisk utsatthet. Riksdag och regering skulle aldrig besluta om att sänka lönerna, men detta är precis vad som redan skett tre gånger med pensionerna. 

 

Samtidigt anses ingångslöner på nivå med genomsnittspensionen ovärdiga. Men så länge det nuvarande pensionssystemet inte förändras kommer pensionerna fortsätta att halka efter inkomstutvecklingen och ligga på dessa ovärdiga nivåer.

 

13 december 2016

OBS, håll ögonen öppna det kommer ett inlägg som innehåller en aktie-tävling.

Informations inlägg lägger upp det nu så finns det tid att förbereda sig,och alla har samma chans att förbereda sig för aktie-tävling 2017.

 

Vid årsskiftet kommer jag att publicera ett inlägg med en aktie-tävlings.

Det kommer att handla om att hitta det bästa bolaget år 2017 av de tio bolagen Ekonomiblogg valt ut till listan som inte hängt med i årets uppgång för 2016.

 

Det förekommer ett stort antal arrangemang i olika sammanhang som kan betraktas som lotterier eller tävlingar. Lotteriinspektionen är väldigt tydlig i sina regler.Till exempel: traditionella papperslotter, digitala lotter, automatspel, bingospel, roulett- och tärningsspel, kortspel, samt vadhållning på sportevenemang och hästar.

 

För att ordna ett lotteri behövs ett tillstånd och det är i princip bara ideella föreningar får sådana tillstånd. Den som ordnar ett lotteri utan tillstånd riskerar böter eller fängelse i upp till sex månader. 

 

Vill man anordna en tävling (för tävlingar krävs inga tillstånd) och för att den ska klassas som en sådan och inte ett lotteri, krävs en prestation. Den som vinner måste ha gjort något aktivt mer än bara gillat ditt konto, Källa: Skatteverket.

 

Ekonomiblogg har pratat med skatteverket och den här tävlingen går under traditionella tävling och är skattefri. Men det är ett gränsfall eftersom första pris är en värdehandling ( värdepapper ). Se länk nedan. 

 

Informera de tävlande om att de kan bli skyldiga att betala vinstskatt. Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1300 kronor (eller har ett värde av högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor). Källa: Skatteverket.

 
8 december 2016

Minns att jag såg en aktie vars namn började på T.

En dröm är en känsla, något starkt! John Blund kom betydligt senare än vanligt igår natt. Dessutom kändes det som om jag sov oroligt, lite som en hund ständigt vakande efter ljud och rörelser. När drömmen till slut knackade på sovrumsdörren och drog med mig till en aktie-portal och jag blicka ut över mitt innehav.

 

Minns att jag såg en aktie vars namn började på T och som var inom IT-sektorn men som jag aldrig hört talas om tidigare. Aktieinnehavet var 2 500 st av den aktien. I drömmen hade den här aktien fått ett rejält skjut uppåt och det här aktieinnehavet stod på plus 111 procent i värdeökning ”intressant att jag kom ihåg summan”. 

 

Då jag redan har rätt mycket inom IT-sektorn tänkte jag att det nog kanske var dags att sälja lite här i IT-sektorn för att vikta om lite, vilket jag också gjorde i drömmen. Vissa drömmar kan kännas mera verkliga än andra. Nu var det inte en mardröm eller ångestladdad och obehaglig dröm indränkt i sorg, oro, skuldkänslor eller ångest. Utan det var en skön och positiv dröm.

 

Egentligen har jag väl inget emot att drömma om tema aktier, men man börjar ju bli snäppet orolig att man skadat sig på något vis. Å andra sidan drömmer jag ofta om annat också, och det är väl kanske inte så mycket hälsosammare. Inser att man tänker på aktier en stor del av dagen och att det på sätt och vis blivit en liten del av ens liv sirca 3-5 timmar varje dag.

 

Men mitt arbete mot ekonomisk frihet stannar inte där som i drömmar.

Samtidigt så är det stora målet med mina investeringar att kunna ha en passiv inkomst från utdelningar och Day traders en vacker dag som täcker upp våra levnadskostnader så att vi med andra ord kan leva det liv vi vill. 

 

Har också kommit in i pensionsålder och behöva inte arbeta 8 timmar per dag för någon annan. Nu har man ett stort mål med livet och ännu en morot att stiga upp åtta på morgonen och invänta börsens öppnande och köra Day trading för att ta de där extra stegen som drar en närmre målen. 

 

Får väl se om det här med att drömma blir ett återkommande tema om aktier blir någon vana. Alla har nog någon gång i livet vanliga drömmar, men vad är vanliga drömmar?. Men vi pratar inte om det, har ni drömmar i så fall vad för drömmar?. Den amerikanske psykologen Deirdre Barrett har skrivit så här om ämnet drömmar är budskap från vårt undermedvetna. Lär dig att tolka deras innebörd och förstå dig själv bättre.  

 

Drömmar ger oss inblick i våra omedvetna behov och innersta tankar. Det är genom drömmarna vi får information om emotionella tillstånd och kroppslig hälsa som annars kan vara svår att komma åt.Om du drömmer om pengar, finns det två sidor av detta mynt som med allt annat. Solsidan är att det står för energi eller personliga/psykiska resurser. 

 

Drömmer du om mycket pengar = Du har mycket energi, stort värde och/eller alla valmöjligheter just nu Skuggsidan (om du upplever brist på pengar i drömmen) betyder det ofta att du är orkeslös, kraftlös eller känner maktlöshet. Att låna pengar kan stå för att du tar/får energi från någon annan i din omgivning. Pengar är ofta en symbol för ”lagrad energi”.

 

5 december 2016

Prylar ger inte lycka!

Ekonomisk stress och oro över pengar och skulder

Med få undantag känner alla en viss latent oro för att pengarna inte ska räcka. De flesta klarar att hantera den oron. De har skaffat sig en fast anställning, försäkringar och har kanske lite pengar undanlagda.

 

Hamnar du i en ekonomisk kris, eller inte kan försörja dig av någon anledning, kan din latenta oro för pengar aktiveras och bli väldigt stark. Känslor av skam och utanförskap är vanliga liksom nedstämdhet och depression. Därför är det särskilt viktigt att du tar hand som din mentala stabilitet under en ekonomisk svacka och aktivt anpassar din livsstil så att du inte tappar kraft. Det kommer hjälpa dig att snabbare komma ur din svacka.

 

Att förlora jobbet påverkar, förutom ekonomin, helt naturligt även din självkänsla. Även hot om uppsägning, omplacering, varsel eller en upphandling som kan leda till övertalighet, kan leda till oro eller ångest. Oavsett hur du hamnat i din situation, om du blivit uppsagd, eller om kämpar mot ett växande skuldberg så är det helt normalt om du känner dig nedstämd eller har ångest.

 

Det är viktigt att vara medveten om att det är normalt att känna oro eller ångest i en situation som påverkar tryggheten i vardagen.Även om du känner dig kraftlös med negativa hopplösa tankar om din framtid, betyder det alltså inte att det är något fel på dig. Tvärtom fungerar du helt normalt. Det betyder dock inte att du bör låta de känslorna ta över.

 

Ett bra sett att minska ekonomisk stress är att börja med att köpa billiga och mindre julklappar.Och glöm inte att det är samvaron som är viktigast i Julfirandet. Jag vet också att det är svårt att stå emot all hysterin vid jul. Många är kanske också så smarta att de dröjer med inköpen till efter jul för att få ett bättre pris än vad som var möjligt innan jul, svenskar handlar oxå mycket på melan-dagsrean.

 

Överallt påminns vi om att det är jul, i vartenda skyltfönster finns det något som säger oss att det snart är dags att fira Jesu födelse, främst märks det på människorna runt omkring oss. Den här tiden på året är alla köpcentrum ständigt fulla, gatorna är proppade med stressade människor som gör allt för att hinna köpa så bra och så många julklappar som möjligt. I varje hushållsfönster hänger en julstjärna som lyser upp tillvaron lite extra.

 

Det är inte bara julklappar hysterin handlar om, granen ska inhandlas, den rätta julmusiken ska spelas, lussebak och pyssel står tydligt i kalendern, samt den kalla och upphetsade diskussionen om den dyra kryddan saffran. Det är julmustens högtid och människornas stressigaste årstid.

 

Vid den här tiden förra året lanserades julklappsundersökning. Den visade, något överraskande, att vi önskade oss ingenting i julklapp. Undersökningen blev uppmärksammad i flera kanaler. Vi har allt vi vill ha, och om vi önskar något så vill vi bestämma vår julklapp själva.

Det är ännu fler i årets undersökning som inte önskar sig något. Vi syns vara nöjda med det vi har, och anser inte att vi behöver något speciellt.

 

 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
2 december 2016

Läst in mig på bolaget före köpet.

Började intressera mig av bolaget efter att ha läst om ögonstyrningsbolaget Tobii om bolagets eyetracking teknologi. Och att Tobii AB ska noteras på Stockholmsbörsen  i april 2015.

 

Har du aktier i Tobii grattis! 

Du har fått vara med om en god tillväxt under en lång tid! Tobit är ett bolag som har som målbild att växa. Aktieägare i Tobii har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per tio (10) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:10. 

 

Och efter att ha följt och läst in mig på bolaget före köpet så känner jag att jag faktiskt vill vara med på företrädesemissionen att teckna fullt ut av min tilldelning i Tobii. Men aktien är inget för utdelningsinvesterare. Aktien är främst intressant för tillväxtinvesterare eller för dig som vill spekulera i en kursuppgång. Jag själv har Tobii som en krydda i min långsiktiga aktieportfölj. 

 

Teckningskursen är 52 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 458 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas1).Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som var den 30 november 2016.

Vad händer vid en nyemission här gäller det att läsa på.

En nyemission innebär att ett bolag ger ut nya aktier för att öka aktiekapitalet. Nyemission är när ett aktiebolag ger ut nya aktier mot betalning. 

 

För att få delta i en nyemission måste du vara registrerad som ägare på avstämningsdagen. Avstämningsdagen anges i kungörelsen av nyemissionen som bolaget gör. Som ägare får du ett prospekt och en redovisning samt en avi som bekräftar att teckningsrätter (TR) har bokats in på ditt VP-konto eller din ISK-depå.

 

Om du vill utnyttja dina teckningsrätter och köpa fler aktier i bolaget ska du betala de nya aktierna. Om du bara vill utnyttja en del av teckningsrätterna kontaktar du någon av de emissionsbanker som anges i prospektet eller det institut där du har depån. Vanligen medföljer en anmälningssedel, där du själv kan fylla i hur många teckningsrätter du vill utnyttja. 

 

Du betalar då bara för de rätter du utnyttjar. Emissionsbanken bokar ut teckningsrätterna från ditt VP-konto eller din ISK-depå och bokar i stället in betalda tecknade aktier (BTA). När emissionen är slutförd bokas de betalda tecknade aktierna ut, och aktierna (AK) bokas in på VP-kontot eller ISK-depån.

 

I stället för att utnyttja dina rätter kan du sälja dem. Vänd dig då till ditt kontoförande institut eller depåförvaltaren för hjälp.Du kan också sälja alla teckningsrätter själv om du vill det. Om du inte utnyttjar dina teckningsrätter under teckningstiden tas teckningsrätterna bort från VP-kontot eller ISK-depån utan att du får någon ersättning alls.

 

Banker brukar inte lämna rekommendationer vid nyemissioner. Huruvida du ska delta eller inte du måste du själv avgöra. Kom därför ihåg att noga läsa igenom prospektet! Här kan du läsa om hur det går till att göra en nyemission.Nyemission – Bolagsverket  Teckna aktierna – nyemission – Bolagsverket

 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2017 (70)
Nov (2)

Taggar