Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
595
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomiblogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
3 oktober 2016

Aktie och fondaffärer:

Efter som jag får frågor om sparande i aktier och aktiefonder ska jag försöka ge lite tips med det här inlägget.

 

Sparande i aktier och aktiefonder har utklassat allt annat sparande efter andra världskriget. Medelavkastningen under denna tid ligger på nära 12 procent per år, vilket motsvarar en fördubbling av det investerade kapitalet på ungefär vart sjätte år. Svängningarna är dock stora. Några år av starka uppgångar på aktiemarknaden följs ofta av ett par år av nedgång. Men erfarenheten säger att alla rekyler långsiktigt har varit köplägen.

 

När nedgången började 2000 hade många aktiesparare endast enstaka bolag i sina portföljer, vanligen Ericsson och eller Telia, en sparstrategi som i ett riskperspektiv är huvudlös. Ju färre aktier en portfölj innehåller, desto större är risken för att sparandet blir ett fiasko som många tvingades uppleva under seklets första år. Om de hade spritt sina investeringar i portföljerna skulle kapitalförlusterna ha blivit avsevärt mindre. Den stora börskraschen hösten 2008 kunde dock ingen riskspridd aktieportfölj i världen stå emot. Samtliga tillgångsslag tappade då i värde utom statsobligationer och guld.

 

Trots att en väl spridd aktieportfölj normalt ger sin ägare god avkastning över tiden utan alltför stor risk spelar den genomsnittlige aktiespararen i Sverige fortfarande högt. Hen äger i medeltal bara 2,9 aktier och mer än hälften av alla aktieägare i vårt land har en enda aktie i sin portfölj. Märkligt nog ser denna statistik likadan ut från år till år.

 

Riskspridning genom köp av aktier i ett flertal bolag i olika sektorer och allra helst också regelbundet, förslagsvis en gång i månaden är det viktigaste en aktiesparare bör tänka på för att resultatet ska bli bra tillsammans med långsiktighet. Denna strategi lämpar sig också väl för sparande i aktiefonder, även om riskspridningen för dessa bör ske även i olika regioner länder.

 

Men viktigt är också att veta vad man köper. Alltför många aktiesparare köper på mer eller mindre tvivelaktiga rykten och ”heta tips” som om aktiesparande skulle vara detsamma som spel på Lången, trav eller Lotto. Men snabba ”klipp” på börsen, som gärna omhuldas av kvällspressen i braskande rubriker, har sällan någon verklighetsanknytning.

För framgångsrikt aktiesparande krävs helt andra färdigheter än vilda chanstagningar och tur. 

 

Regel (1) Sätt mål för ditt sparande.

Det är du som sätter målet för ditt sparande. Ha realistiska förväntningar. Historiskt sett har aktier och aktiefonder gett en genomsnittlig total avkastning på omkring 12 procent per år. På kort sikt kan aktiers och aktiefonders värde fluktuera kraftigt. Aktier och aktiefonder är därför en långsiktig sparform.

Förutsättningarna på marknaden ändras hela tiden, och det är därför viktigt att du anpassar din portfölj när förutsättningarna ändras. Byt en aktie du inte längre tror på mot en som du finner mer förtroendeingivande. Men hoppa inte ständigt från tuva till tuva i en desperat jakt på optimal avkastning sådant beteende brukar inte löna sig. 

 

Regel (2) Investera regelbundet.

Investera inte hela kapitalet du avsatt för ditt sparande i aktier och aktiefonder vid ett enda tillfälle. Då riskerar du att köpa dyrt. Återinvestera utdelningar och avstå ifrån att hoppa ut ur och in i marknaden det kan ofta medföra stora omkostnader.

Att spara regelbundet i aktier och aktiefonder innebär att du kommer in till ett bra genomsnittspris. Det är i praktiken omöjligt att exakt pricka in bottnar och toppar för köp respektive försäljning. Regelbundna investeringar är i längden att föredra. 

 

Regel (3) kontrollera riskerna.

Satsa inte allt på en aktie eller ett fåtal aktier. Köp 8–10 aktier i 5–6 olika branscher. Då är du mind-re exponerad för svängningarna i både bolag och branscher. En ordentlig riskspridning ger ett visst skydd om några enstaka aktier i portföljen faller i värde. Satsa inte heller allt på en fond eller ett fåtal fonder med alltför snäv inriktning. En spridning mellan branscher och länder ger en minskad exponering mot marknadens risker. Tänk dock på att alltför många fonder inom en och samma kategori är sämre än en indexfond. Erfarenheten från ensidiga satsningar i bolag inom IT och telekom runt sekelskiftet förskräcker. Du får helt enkelt inte betalt för den extra risk du tar genom att koncentrera sparandet alltför mycket. 

 

Regel (4) Var försiktig med belåning.

Att köpa aktier och aktiefonder för lånade pengar kan leda till stora vinster snabbt men kan också innebära privatekonomisk katastrof. Jag avråder inte helt från belåning men vill starkt betona att det krävs stor erfarenhet av aktiemarknaden för att köpa aktier och aktiefonder för lånade pengar. En förutsättning för belåning är att portföljen måste tåla även en så lång och djup nedgång som aktiemarknaden drabbades av 2000–2002 och en sådan krasch som inträffade hösten 2008. Risken är annars uppenbar för att du, för att klara belåningsgränserna, måste sälja de aktier eller aktie-fondsandelar som tillfälligt står extremt lågt. Tumregel: Belåna inte portföljen med mer än 25 procent av dess värde.

 

Regel (5) Håll dig välinformerad följ inte råd okritiskt.

Det krävs kunskap för att man ska lyckas med placeringar i aktier och aktiefonder. Sträva därför alltid efter att hålla dig informerad om de bolag aktiefonder du äger aktier-andelar i. Följ med vad som rapporteras om bolagen-aktiefonderna. Läs årsredovisningar och delårsrapporter. Lyssna gärna på råd som andra ger, men följ inte råden okritiskt. Bilda dig alltid en egen uppfattning. Det är bara du själv som får stå för konsekvenserna av att ha följt dåliga råd.Tag gärna till dig information från många olika källor och använd den som beslutsunderlag. Köp aldrig det du inte förstår. Lär dig också hur olika sorters händelser och beslut påverkar olika branscher och hur aktiemarknaden och enskilda företag reagerar på olika omvärldsfaktorer, till exempel effekterna av dollarfall, oljepris chocker, råvaruprisers utveckling, ränteförändringar och statsfinanser. 

 

Regel (6) Gör din egen analys.

Köp inte aktier i bolag du inte har undersökt närmare och inte känner väl till. Detsamma gäller vid köp av aktiefonder. Gör din egen analys av såväl bolaget som aktiefonden du avser att köpa aktier-andelar i. Leta efter bolag med stabil och positiv vinstutveckling, och härvid kan du med fördel använda betyg från till exempel Morningstar och Fondmarknaden.se kan vara till god hjälp. Målet är att det investerade kapitalet ska fördubblas på fem år, vilket innebär en årlig värdestegring på i medeltal 15 procent. Sikta inte på snabba klipp. Ha tålamod.

 

Regel (7) Sätt upp regler för når du ska amplaacera.

Omplacera när någon av dina aktier-aktiefonder har kommit att utgöra en alltför stor del av din portfölj eller när bolaget-aktiefonden inte längre lever upp till de förutsättningar som gällde vid förvärvstidpunkten. Att alltför ofta ompröva investeringar kan skapa onödig stress och leda till felaktiga beslut. Vid omplacering, planera så att du inte betalar skatt i onödan. Sälj eller omplacera i rätt tid, exempelvis när en aktie i portföljen blivit övervärderad.

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (21)

Taggar