Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
595
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomiblogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
3 juni 2016

Delningsekonomin växer så den knakar:

Delningsekonomin växer så den knakar och lyfts fram av flera trendrapporter som en avgörande ekonomisk trend att hålla koll på.

Den digitala utvecklingen går oerhört fort och kostnaderna sjunker brant. Det lägger grunden för en delningsekonomi där resurserna kan utnyttjas mer effektivt och till lägre pris. Vi måste inte köpa det vi behöver, utan kan allt oftare hyra eller låna.

Delningsekonomin har drivits fram av finanskrisen. Det blev plötsligt nödvändigt att komma på nya jobbformer och sätt att dela resurserna. Sverige ligger i framkant. Vi är med om ett socialt och psykologiskt skifte genom att göra vilande resurser tillgängliga för delning.

Delningsekonomin förändrar de ekonomiska drivkrafterna i grunden, utvecklingen går snabbt och är billig vilket leder till en utbudschock. Dessutom har delningsekonomin låga inträdesbarriärer vilket leder till en demokratisering av entreprenörskapet.

Den delningsekonomiska modellen ser annorlunda ut också på grund av möjligheterna att skala upp verksamheten utan större kapitalbehov, att den fungerar självreglerande genom användarna. 

Det kostar numera en bråkdel att sätta upp nya digitala plattformar mot för endast några år sedan. Samtidigt har finanskrisen fått många att undvika ägande och i stället nöja sig med att kunna disponera, oavsett om det gäller bilar eller bostäder.

Det nya är att utbud och efterfrågan möts på ett mer direkt sätt än tidigare. Om man har något att hyra ut, går det att rikta direkt mot andras behov. Det har blivit lätt att organisera direktkontakter, där båda parter snabbt hittar varandra.

Men liknande glada tongångar hördes också när ”den nya ekonomin” var i ropet inför millennieskiftet . Kan det bli ett bakslag igen? Sverige har unikt goda förutsättningar, eftersom det finns många it-entreprenörer här och vi ligger i teknisk framkant. 

Vi har ett samhälle där man vågar ta risker, eftersom det finns ett utbyggt socialt skyddsnät. Hos oss betyder ett misslyckande inte katastrof.

Utvecklingen kan ta olika vägar. Det finns ett sämre scenario med stigande arbetslöshet och låg tillväxt, men också ett bättre scenario där det skapas fler jobb genom lägre inträdesbarriärer och innovationer som driver tillväxt.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (21)

Taggar