Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
588
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomiblogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
19 april 2017

Delningsekonomin växer så det knakar.

Den så kallade delningsekonomin väntas växa från en omsättning på 213 miljarder kronor 2014 till 2.740 miljarder kronor år 2025, enligt en prognos från konsultjätten PWC.

Privatpersoner som säljer, hyr ut eller byter saker är trenden med delningsekonomi. 

Den globala turistnäringen står för ett av nio jobb i världen och omsätter 63 000 miljarder kronor. Det är 16 gånger Sveriges BNP, som 2014 var 3 918 miljarder kronor. 

 

Det här sättet att utnyttja resurserna har tagit privatpersoner, olika yrkesgrupper, fackföreningar och myndigheter på sängen och protesterna blir alltmer högljudda över hela världen. Det är inte så förvånande för det som är nytt har alltid ansetts farligt.

 

En av de farligaste sakerna i mitten av 1800-talet var nymodigheten bilen. Hastighetsrestriktioner för vägfordon, den så kallade röda flagglagen, infördes 1865 i England. ”Fordon får framföras med högst 4 miles/h (cirka 6,4 km/tim) i städer varvid en person ska gå framför med en röd flagga.” 

 

Ett syfte var att skydda allmänheten mot dessa monster, men lagen infördes också för att hindra att de nya vägfordonen skulle kunna konkurrera ut järnvägarna och därmed missgynna de som hade investerat i järnvägsbolagen. Lagen upphörde kring år 1895, alltså efter cirka 30 år.

 

Grupper som protesterar är hotell, mot Airbnb, och taxi, mot Uber. Här handlar det om att de vill hindra de nya företagens framfart för att dessa inte ska konkurrera och därmed missgynna de som investerat i hotell och taxi. Jämför investeringarna i järnvägarna på 1800-talet. En annan grupp som protesterar är fackföreningarna som heller inte vill ha någon konkurrens kring de avtal om löner och villkor som byggts upp under många år.

 

En tredje protest kommer från myndigheterna som upplever ett hot i form av minskade skatteintäkter. Skatteverket har lämnat sin slutrapport om delningsekonomin till finansdepartementet.Läs mer Detta eftersom de nya företagen delvis konkurrerar ut de gamla som utgör en tydlig skattebas som byggts upp med ett finmaskigt regelverk under många år. I dessa fall ropas på lagar och regler för att skydda särintressen (redan gjorda investeringar). 

 

Många olika delningsfrämjande förslag har redan presenterats; från en delningsskatt till ett delningsekonomiavdrag. Här borde utredningen undersöka möjligheten att införa ett generellt delningsekonomiavdrag som liknar det som redan finns i dag på 40 000 kronor per år om du hyr ut ditt hus eller din lägenhet men som skulle gälla generellt för inkomster från delningsekonomin. Den danska regeringen beslutade nyligen att utreda ett delningsekonomiavdrag som en del av sin tillväxt och framtidsstrategi för danskt näringsliv för att få fler danskar att dela mer.

 

Sverige ligger i delningsekonomins framkant med både lokala och internationella aktörer. Men för att vi ska stå oss väl i den internationella konkurrensen och inte bli omsprungna krävs åtgärder nu. Ett budskap till regeringens utredare och svenska beslutsfattare är att Sverige behöver moderniserade regelverk för delningsekonomin om delningens småskaliga företagande ska blomstra och Sverige ska dela mer till fler.

 

Den globala turistnäringen står för ett av nio jobb i världen och omsätter 63 000 miljarder kronor. Det är 16 gånger Sveriges BNP, som 2014 var 3 918 miljarder kronor. Turistnäringen skulle vara världens sjunde största ekonomi om den var ett land.

 

För att locka fler besökare till Västsverige inför turistrådet nu en ny attraktion i utbudet. Vid sidan av Liseberg och Marstrands fästning kan du från och med nu boka in en ortsbo för att förgylla vistelsen. I Meet the locals, hakar turistrådet Västsverige på treden med delningsekonomi och erbjuder vardagsupplevelser som att baka hallongrottor eller grilla korv. Det handlar om vardagsupplevelser där ortsborna möter turister i ny satsning.  Ny turistattraktion - boka in en ortsbo - Nyheterna - tv4.se

 

Den nya tidens aktörer är här för att stanna och de kommer att ge turistnäringen tillväxtkraft. För samhället kan delningsekonomin bidra till att minska miljöpåverkan genom minskad resursanvänding, ökad integration genom att minska trösklarna för att gå från bidrag till arbete och motverka ungdomsarbetslöshet genom att ge unga ett första steg in i sysselsättning på arbetsmarknaden för att nämna några exempel.

 

I en värld där konsumtionen fortsätter att öka måste vi bli bättre på att dela och återanvända. I Klimatbarometern 2017  framgick det att mer än var tredje person mellan 26 och 35 år tror att de i högre utsträckning kommer att hyra, låna eller dela tjänster och prylar de kommande åren.

 

Att vara egenanställd innebär att man fakturerar utan eget företag. I stället ansluter man sig till ett egenanställningsföretag som också fungerar som arbetsgivare. Som egenanställd kommer man överens med kunden om hur mycket man ska få betalt. Kunden får sedan en faktura från egenanställningsföretaget som i sin tur betalar ut lön till den egenanställde. För tjänsten tar egenanställningsföretaget ut en avgift på 5-10 procent av lönen. 

 

I rollen som arbetsgivare följer också ett arbetsgivaransvar. Enligt lagen ansvarar arbetsgivaren det vill säga egenanställningsföretaget för att betala ut arbetstagarens lön, semesterersättning och sjuklön.

 

De så kallade egenanställningsföretagen. Det är en bransch på frammarsch. Förra året ökade antalet egenanställda med nästan 50 procent, till 18 000 personer.  beskriver företagen egenanställningen som en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar, personer med utländsk bakgrund och äldre.  De tre av de största aktörerna på marknaden Frilans Finans, Cool Company och Firmify.

 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (15)

Taggar