Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
595
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomiblogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
4 maj 2016

Du måste fundera på hur din ekonomiska situation väntas se ut i framtiden:

Hushållens skulder ökar:

För fjärde året i rad ökar svenskarnas skulder till Kronofogden. Vid årsskiftet hade drygt 340 000 privatpersoner en sammanlagd skuld till Kronofogden på över 63 miljarder kronor. En positiv trend är att antalet skuldsatta personer är färre än 2014. Det visar nya siffror som Visma sammanställt från Kronofogden.  Men hur går det när räntan går upp?

Att låna pengar innebär att du förbinder dig att betala tillbaka pengarna inom en viss tidsram samt att du betalar för lånet, det vill säga räntan. Du måste fundera på hur din ekonomiska situation väntas se ut i framtiden och hur den kommer att påverkas av att du betalar av ditt lån. Kom ihåg att ett lån ska betalas tillbaka och att din skyldighet inte försvinner när du köpt det du vill ha, utan först när du betalat av hela skulden och dess avgifter.

Sedan mitten på 1990-talet har trenden varit att hushållens skulder ökat mer än inkomsterna. Skuldkvoten ligger på en rekordhög nivå. Däremot har skuldsättningen i förhållande till hushållens finansiella tillgångar hållit sig relativt konstant under hela 2000-talet.

Hushållens skuldkvot, det vill säga hushållens skulder som andel av disponibel inkomst, ligger på en rekordhög nivå. Att hushållen skuldsätter sig mer än tidigare kan bland annat förklaras av att Sverige efter nittiotalskrisen har ett mycket lägre ränteläge -0,50 procent en avreglerad finansmarknad och helt andra skatte och subventionssystem än tidigare. Allt detta innebär att hushållen numera klarar av en högre skuldkvot än tidigare. På många håll uttrycks dock en oro över att skuldsättningen ökat för mycket.

Ett annat mått på hushållens skuldsättning är skulderna som andel av hushållens finansiella tillgångar. Sett till den utvecklingen har hushållens skuldsättning hållit sig relativt konstant under 2000-talet. Värdet på hushållens finansiella tillgångar har alltså ökat i ungefär samma takt som skuldsättningen.

Minst lika viktig som skuldkvoten är räntekvoten, det vill säga hushållens ränteutgifter som andel av disponibel inkomst. Räntekvoten illustrerar hushållens faktiska kostnader för sina skulder.Räntekvoten har varierat genom åren.

Under 1980-talet och fram till 90-talet låg räntekvoten, med hänsyn tagen till ränteavdragen, högre än idag. För närvarande ligger räntekvoten på en låg nivå på grund av det historiskt låga ränteläget.

Man ska notera att räntekvoten, precis som skuldkvoterna, beräknas för hela hushållssektorn. För att avgöra hur utsatta hushållen är på grund av skuldsättningen måste man även studera hur skulderna är fördelade inom sektorn, till exempel genom att titta på andelen högbelånade hushåll, etc.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (21)

Taggar