Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
595
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomiblogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
19 augusti 2016

Få tillbaka lite av el-nätpriserna i form av direktavkastning.

Köpa in sig i ett elnät-bolag och få tillbaka lite av nätpriserna i form av direktavkastning. För min del föredrar jag Skånska Energi efter som jag bor i Skåne, Lund. Och Bolaget Skånska Energi har en direktavkastning på 5,91 % och har förhoppningar att kursen stiger från GAV.

 

 

Skånska Energi är en oberoende elleverantör, verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, och energiösningar inom förnybar energi. Företaget har fyra affärsområden.

 

Elhandel till företag och privata hushåll i Sverige. 100% förnybar el producerad av vattenkraft.Elnät: Distribution och underhåll av det egna elnätet Bolagets elnät ligger Skåne, i närheten av Lund. Distribuerar årligen ca 330 Gwh el Produktion: Småskalig elproduktion i vatten och vindkraftverk.Energilösningar: Entreprenadverksamhet för geoenergianläggningar, försäljning av värmepumpar samt borrnings verksamhet.

 

Nätägare äger näten som levererar elen. Du kan inte byta nätägare såvida du inte köper upp hela elnätet inom en nätkoncession själv då dvs. Men det blir avsevärt dyrare än att köpa aktier efter vad din ekonomi kan klara av. Tre av fyra nätbolag i Sverige tar för mycket "betalt". Hushåll som byter elavtal sparar i snitt 2000 kr:- per år.

 

En hög och ökande fast andel i elpriset missgynnar de som vill spara el eller investera i egen elproduktion, exempelvis med hjälp av solceller, eftersom det bara är den rörliga andelen av elpriset man minskar vid energibesparing eller med egen elproduktion. Rimligen borde man ha en hög rörlig andel och en liten fast andel eller varför inte helt rörliga priser om man vill bidra till att ge konsumenterna en högre drivkraft än idag att spara el. 

Elkonsumenterna skulle då få en tydligare koppling att minskad elanvändning ger ett lägre pris på elräkningen från nätföretaget. Det handlar om tusenlappar varje år pengar som du har rätt att kräva tillbaka. Nu hård granskas nätpriserna av Energimyndigheten. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för elbolagen och ska bland annat se till att nätavgifterna inte är för höga.

 

Nyligen påbörjades den första stora granskningen på allvar. Bedömningen görs genom en komplicerad beräkning av avgift i förhållande till prestation.Elavbrott och driftssäkerhet räknas in.Beräkningen är unik för varje nätbolag. Modellen räknar fram en totalkostnad som de tycker att nätföretaget skaft ta ut.

 

Riktvärdet är en så kallad debiteringsgrad på 1,0. Bolag med högre debiteringsgrad bedöms ta för mycket betaltAv den granskning som inleddes i höstas framgår att 155 av 200 nätbolag tar ut för höga avgifter. Ett 40-tal av bolagen kommer nu att granskas ingående. Det rör sig om elbolag med en debiteringsgrad över 1,3 och flera bolag som lämnat bristfälliga rapportunderlag.

 

De nätbolag som slutligen bedöms ha tagit ut för höga nätavgifter är skyldiga betala tillbaka den överskjutande avgiften "om kunderna kräver det" Men det kan ta lång tid. Dels är det ännu osäkert när den slutliga granskning är klar. Dels kan nätföretagen komma att överklaga Energimyndighetens beslut till länsrätten. Det kan därför dröja ett bra tag innan hushållen kan börjar kräva pengarna tillbaka av nätbolagen.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (21)

Taggar