Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
576
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomi-blogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
16 september 2015

För mig är hållbarhet en självklarhet:

Att spara till pensionen handlar inte bara om pengar, utan också om vilken värld du kommer att gå i pension i.  Det innebär att du som sparar  inte behöver välja mellan avkastning och hållbarhet. Det kostar inte att vara hållbar det skapar värde.

Så vad är då hållbart sparande? Jo, det är att skapa värde för både dig och din omvärld utan att det sker på bekostnad av varken människor eller miljö. Bara genom vad du väljer att spara i, kan du påverka vilken värld du så småningom ska gå i pension i.

Flera etiska fonder arbetar med att de väljer bort företag som i deras ögon är oetiska. Men det finns även etiska fonder som istället för att välja bort det dåliga enbart placerar i företag som är föredömen i att arbeta med etik. Även så kallade miljöfonder kan välja en strategi där de väljer bort företag eller en strategi där de placerar i de goda föredömena. Det är vanligt att fonder kombinerar både etik och miljö och även arbetar med en kombination av strategier.

Ytterligare en strategi är att placera i miljöteknik, eller clean-tech som det också kallas. Detta är också sannolikt det mest riskfyllda sparandet. Dessa placeringar gått riktigt bra de senaste åren och precis som med alla branscher som växer snabbt på relativt kort tid, så kan det komma bakslag när marknaden tycker att det gått lite väl snabbt framåt.

Som sparare innebär det att om du placerar direkt i en miljöteknikaktie eller en miljöteknikfond så måste du vara beredd på att det kan bli en skakig resa. Väljer du till exempel en aktieindexobligation med den här inriktningen kan resan bli betydligt lugnare, men samtidigt betalar du med att avstå en eventuell avkastning.

Det finns idag inte några helt fastslagna normer eller definitioner för vad etik är för något. Beroende på vem som presenterar en etisk fond kan definitionerna skilja sig åt. Det är därför viktigt att du läser igenom beskrivningarna av både fonder och andra sparprodukter så att du hittar något som stämmer överens med din uppfattning.

Fondbolagens Förening tog tillsammans med Konsumentverket fram riktlinjer för en etisk nämnd för några år sedan. Utifrån det skapades Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring som 2004 tog fram vägledande uttalanden för etiska fonder. I det uttalandet betonas vikten av det tydligt framgår av fondens information vilken typ av hänsyn den etiska fonden tar.

Ett samlingsnamn för fonder som placerar i företag som arbetar inom miljöområdet eller företag som är föredömen när det gäller miljöarbete.Eller etiska fonder som de även kallas. Fonder som tar någon form av etisk hänsyn i sin placering. Antingen utesluter/exkluderar fonden vissa typer av bolag, som till exempel har sin verksamhet inom alkohol, vapen, porr eller tobaksindustrin.

Det finns även etiska fonder som placerar i företag som är väldigt duktiga på att ta etisk hänsyn. Den här typen av etiska fonder brukar kallas för bäst-i-klassen-fonder.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (5)

Taggar