Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
577
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomi-blogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
21 februari 2017

Hjälper det att vara full-investerad vid en ”nätattack eller kris”.

Att vi sparar och är full-investerad på börsen är allt bra då?. Men hur är det med beredskapen i övrigt i en allvarlig kris. Vedspis dieselelverk och elverk och reservkraft som är perfekt vid strömavbrott matförråd, spritkök, osv.

 

Sårbarhetsanalys: 

En kris är en allvarlig händelse som medför att en organisation inte kan bedriva sin verksamhet som vanligt. det krävs t.ex. en större samordning, snabba beslut och mer omfattande mediehantering än i vardagen. det handlar om att  improvisera under ibland kaotiska och oförutsägbara förhållanden. 

 

Det oroliga läget i omvärlden har fått Sverige att börja se över sin beredskapsorganisation. Hur ska befolkningen klara sig vid en allvarlig kris och det kanske viktigaste, finns det överhuvudtaget mat så det räcker? 

 

Ungefär hälften av den mat vi äter i dag är importerad. Cirka 200 livsmedelslager fanns utspridda över landet i början av 1990-talet. Men när det kalla kriget upphörde monterades beredskapslagren ner.

 

Det här är det beredskapslager som finns. Om en kris skulle inträffa får vi förlita oss på det som går att få tag på via butikerna. Men enligt den frivilliga försvarsorganisationen Civilförsvarsförbundet kommer butikernas lager inte att räcka länge. Butikernas lager räcker runt en vecka och folk hamstrar mat så är det  slut på några dagar.

 

Finland klarar ett halvårs kris.

I Finland har man behållit sin livsmedelsberedskap. Där kan man vid en krissituation vara självförsörjande i ett halvår.

 

Nätattack är det ett uppenbart hot vem vet. Där finns det delar av den som kan bli hotad, till exempel driftövervakning,vattenförsörjningen, värmesystem el, tel,mm. som är beroende av IT-system för att fungera. 

 

Gudrun: Januaristormen 2005: Efter stormen Gudrun 2005 - YouTube

Jag glömmer inte det här för jag bodde i Småland då var utan ström och det var 10 minusgrader ute. Klarade det rätt bra för i det hus jag var ägare till då var utrustade med en eldningsbar gammaldags spis i köket som man kan använda till att laga till mat och samtidigt ger värme, för att hålla huset varmt vid kallare temperaturer utomhus se bild. Rullade ut en säng/madrass framför spisen för att kunna sova där.

 

Jag kan inte bara vifta bort det att det inte skulle hända med systemet som finns idag. Problemet är att säkerhetsaspekterna inte är lösta.Varje enskild individ ska klara av 72 timmar åtminstone hur ser beredskapen ut i dag? Här har vi ett ansvar mot våra familjer.

 

I samband med stormen hade sju människor mist livet. Många bilvägar i Småland var blockerade av nedfallna träd. Järnvägen stod stilla. När vindarna hade mojnat var 730 000 abonnenter samtidigt utan el. Totalt hade 3 000 mil elledning förstörts och teleförbindelserna låg nere. 75 miljoner kubikmeter skog hade gått om intet.

 

Räddningstjänsten och Vägverket inledde snabbt röjningsarbeten, men ställde in verksamheten eftersom många träd fortfarande riskerade att falla ner över personal och fordon. Två anledningar till att så många träd rasade under och efter stormen Gudrun var att det var torrt i markerna och att ingen tjäle hade hunnit bildas. Många av SMHI:s lokala mätstationer drabbades också, varför det saknas data för regionen vid tillfället.

 

Tack vare bortfallet av el fungerade personliga larm dåligt. Samtidigt gjorde transporthindren att hemtjänstteam fastnade i byarna och tvingades övernatta. Det hände till och med att skogshuggare fick följa med i akuta ambulanstransporter för att dessa skulle komma fram. 

 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (5)

Taggar