Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
588
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomiblogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
8 januari 2016

Inbjudan till aktieägarna i Yield Life Science:

 Jag fick inbjudan i går köper lite mer här:

Yield Life Science genomför mindre företrädesemission.

Isofol Medical innebär för oss en investering i möjligheten att avsevärt förbättra standardbehandlingen av cancer. Med möjlighet att ersätta leucovorin, representerar Isofol Medical's läkemedelskandidat Modufolin® en potentiell marknad uppgående till flera miljarder US dollar om året med en mycket god bruttomarginal.

Villkoren i den förestående nyemissionen innebär att man för varje befintlig B-aktie i Yield Life Science tilldelas en teckningsrätt. Tolv teckningsrätter ger rättighet att teckna en ny B-aktie för 4 kronor. Teckningstiden är 7 januari 2016 till och med den 21 januari 2016. 

Avstämningsdag är den 4 januari 2016. Sista dag för handel i Bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 december 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 december 2015. Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på AktieTorget under perioden 7 januari - 19 januari 2016.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (15)

Taggar