Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
588
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomiblogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
2 december 2016

Läst in mig på bolaget före köpet.

Började intressera mig av bolaget efter att ha läst om ögonstyrningsbolaget Tobii om bolagets eyetracking teknologi. Och att Tobii AB ska noteras på Stockholmsbörsen  i april 2015.

 

Har du aktier i Tobii grattis! 

Du har fått vara med om en god tillväxt under en lång tid! Tobit är ett bolag som har som målbild att växa. Aktieägare i Tobii har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per tio (10) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:10. 

 

Och efter att ha följt och läst in mig på bolaget före köpet så känner jag att jag faktiskt vill vara med på företrädesemissionen att teckna fullt ut av min tilldelning i Tobii. Men aktien är inget för utdelningsinvesterare. Aktien är främst intressant för tillväxtinvesterare eller för dig som vill spekulera i en kursuppgång. Jag själv har Tobii som en krydda i min långsiktiga aktieportfölj. 

 

Teckningskursen är 52 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 458 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas1).Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som var den 30 november 2016.

Vad händer vid en nyemission här gäller det att läsa på.

En nyemission innebär att ett bolag ger ut nya aktier för att öka aktiekapitalet. Nyemission är när ett aktiebolag ger ut nya aktier mot betalning. 

 

För att få delta i en nyemission måste du vara registrerad som ägare på avstämningsdagen. Avstämningsdagen anges i kungörelsen av nyemissionen som bolaget gör. Som ägare får du ett prospekt och en redovisning samt en avi som bekräftar att teckningsrätter (TR) har bokats in på ditt VP-konto eller din ISK-depå.

 

Om du vill utnyttja dina teckningsrätter och köpa fler aktier i bolaget ska du betala de nya aktierna. Om du bara vill utnyttja en del av teckningsrätterna kontaktar du någon av de emissionsbanker som anges i prospektet eller det institut där du har depån. Vanligen medföljer en anmälningssedel, där du själv kan fylla i hur många teckningsrätter du vill utnyttja. 

 

Du betalar då bara för de rätter du utnyttjar. Emissionsbanken bokar ut teckningsrätterna från ditt VP-konto eller din ISK-depå och bokar i stället in betalda tecknade aktier (BTA). När emissionen är slutförd bokas de betalda tecknade aktierna ut, och aktierna (AK) bokas in på VP-kontot eller ISK-depån.

 

I stället för att utnyttja dina rätter kan du sälja dem. Vänd dig då till ditt kontoförande institut eller depåförvaltaren för hjälp.Du kan också sälja alla teckningsrätter själv om du vill det. Om du inte utnyttjar dina teckningsrätter under teckningstiden tas teckningsrätterna bort från VP-kontot eller ISK-depån utan att du får någon ersättning alls.

 

Banker brukar inte lämna rekommendationer vid nyemissioner. Huruvida du ska delta eller inte du måste du själv avgöra. Kom därför ihåg att noga läsa igenom prospektet! Här kan du läsa om hur det går till att göra en nyemission.Nyemission – Bolagsverket  Teckna aktierna – nyemission – Bolagsverket

 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (15)

Taggar