Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
587
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomiblogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
23 december 2016

Skattesystem uppmuntrar till skuldsättning

Fångar i skuldberget: 

I dag lånar bankerna ut pengar som aldrig förr till bostadsköp. Svenska hushålls skulder är nu över 90 procent av BNP. Men vad händer då om bostadsbubblan spricker och priserna rasar? 

 

På ett decennium har hushållens skulder i förhållande till den disponibla inkomsten ökat med 40 procent. Till det ska läggas att Riksbankens prognos är att skulderna kommer att öka i nästan samma takt under de kommande tio åren. Skuldsättningen blir särskilt oroväckande mot bakgrund av att villa- och bostadsrättspriserna i hela landet på ett år har stigit med cirka 5 till 15 procent.

 

Mot den bakgrunden behöver politiken nu vidta flera åtgärder. Amorteringskravet är nu infört, men det kommer inte att räcka. Vi behöver dessutom genomföra en nedtrappning  av ränteavdragen.

 

Det är många som pekar på att dagens privata skuldsättning innebär stora risker. Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken anser alla att trenden är oroande. Den sistnämnda myndigheten menar att vi inom två år kommer nå en nivå på den privata skuldsättningen som medför förhöjda risker för samhällsekonomin som helhet. Den höga skuldsättningen är ett hot mot den svenska ekonomin.

 

I grunden finns ett principiellt argument för att fasa ut ränteavdragen. Ett skattesystem ska premiera arbete, och utbildning det är i grunden fel tänkt att ett skattesystem uppmuntrar till skuldsättning. I flera av våra konkurrentländer som Storbritannien, Tyskland och Österrike saknas också ränteavdrag eller motsvarande. I de länder vi ofta jämför oss med är alltså det normala att inte ha avdragsrätt för kostnadsräntor.

 

Utöver det principiella argumentet att det är fel att subventionera. Det finns mycket stora risker för ekonomin om skuldsättningen blir alltför hög. Trenden i Europa är därför att de länder som har olika typer av ränteavdrag justerar eller avskaffar dem.

 

Polen, Irland och Spanien har slutat ge subventioner för nya lån, medan Luxemburg, Tjeckien och Estland har eller är på väg att sänka de tak för ränteavdragen som där finns. I Norge och Danmark, med ränteavdrag mycket liknande våra egna, fasas de nu delvis ut. I Norge sänks de från 27 till 22 procent fram till 2018 och i Danmark från 33 till 25 procent fram till 2019.

 

Även Sverige bör följa omvärldens exempel och fasa ut ränteavdragen. Det för närvarande mycket låga ränteläget gör att det är en bra tid att börja avtrappningen. Avdragen bör fasas ut för att minska riskerna i vår ekonomi, men det ska genomföras på ett sätt som minimerar riskera för en större nedgång av bostadspriserna. Samarbete över blockgränsen Kan vara en bra lösning.

 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (14)

Taggar