Ekonomiblogg
Likes
389
Antal inlägg
589
Följare
81
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomiblogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
25 februari 2016

Kortsiktiga uppgångar nu,det innebär hög risk för ditt kapital.

Vi ser kortsiktiga uppgångar nu tror jag, det innebär hög risk för ditt kapital.

Kortsiktiga signaler nu för att vi har rapportperioden som nu har dragit igång på allvar i Sverige kommande rapporter bolags och extrastämmor utdelningar. En eventuell uppgång riskerar dock att bli ganska kortlivad tror ja. Kanske några veckor till två månader.

Den Svenska börsen har i år gått ner ungefär lika mycket som världens andra börser backat i genomsnitt. Däremot så har januari-orons huvudkälla Kina sett sina börser backa betydligt mer. Shanghaibörsen har till exempel gått ner med runt 21, procent.

Sedan kanske Kinas börsutveckling inte har så mycket med den reala ekonomins utveckling att göra. Kina ställer också om sin ekonomi från investeringar och industriproduktion till mer tjänste och konsumtionsinriktning. Tjänstesektorn växer snabbt och är redan klart större än industrisektorn i Kina. Vidare så spelar hastigt ändrade börsregler också sin roll de kinesiska börsernas negativa utveckling.

Men den tilltagande tillväxt-oron har också drabbat metall och energipriser hårt. Särskilt oljepriset har varit i fokus. Kopplingen mellan oljepris och världens aktiebörsers utveckling har varit ovanligt stark. Om oljepriset gått ner så har börserna också gjort det.

Om det kan man orda mycket. En helt ologisk koppling kan man tycka. Snarast borde sambandet vara precis tvärtom. Lägre oljepris gynnar ju betydligt den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i OECD-länderna. Även den ursprungliga oroskällan Kina gynnas i hög utsträckning av ett lägre oljepris.

Finansmarknaderna har sin egen logik. Såsom att spekulanter som förlorat pengar på oljepriset snabbt måste sälja aktier för att täcka upp för sina förluster. Investeringar i gruv och oljeindustrin går ner vilket drabbar dess leverantörer. Risken för kreditsmällar ökar.

Oljeprisnedgången kan också ses som ett tecken på avtagande tillväxt i världsekonomin. Trots att det framförallt är ett utbudsproblem. Skulle till exempel Saudiarabien dra ner sin oljeproduktion med 2 miljoner fat per dag så skulle troligtvis oljepriset minst dubbleras. 

För det mer långsiktiga börsscenariot är det inte heller bra att OMXS30 gått ner under den traditionellt och säsongmässigt så starka januarimånaden. Andra år med kraftiga nedgångar i januari som 1987, 2002 och 2008 innehöll sedan nya mycket stora nedgångar senare under året. Det stora undantaget är dock år 2009.

I januari 2009 gick OMX30 ner med 6,8 procent. Men slutade året på +43,7 procent. Så man kanske ska se det som att det nu är 70 procents risk för nya stora nedgångar senare under 2016? Och 30 procents möjlighet till uppgång. När våga vi bli långsiktigt positiv till börsen igen?

Blog Archive

Blog Archive
2018 (16)

Taggar