Investerarfysikern
Likes
744
Antal inlägg
1349
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Aggressiv global taktisk tillgångsallokering

Meb Faber har skrivit en massa om allt möjligt när det kommer till finans. Han har visat på att det går att få bra riskjusterad avkasnting genom simpelt trendföljande, använda momentum, köpa billiga aktiemarknader, genom att köpa företag med bra shareholder yield, genom att ha diversifiering och så vidare. Han medverkade i The Investors Podcast nyligen och pratade om sitt senaste projekt att investera genom att kopiera investeringsgurus. Han har visat att om man bara kopierat Warren Buffetts offentliga innehav så har man med råge slagit de flesta fonder de senaste 15 åren. En av hans mest intressanta bidrag är att visa på momentum bland tillgångsklasser och det viktiga med diversifiering. Dels har han i sin bok "Ivy League Porfolio" implementerat ett enkelt sätt att få hög avkastning till låg risk genom att simpelt investera i en del olika tillgångar med en trendföljande regel med 200 dagars glidande medelvärde. Alpha Architect har utvecklat denna metod till sitt investeringsförslag på sin hemsida.

 

Meb Faber själv utvecklade denna portfölj åt ett annat håll. Helt enkelt genom att inkludera 13 olika globala tillgångar och på så sätt skapa en bredare portfölj så fås en bred och global portfölj med bra riskjusterad avkastning, likt de portföljer jag flera gånger visat här på sidan. Följande var allokeringen:

 

 

Vilket gav följande resultat för åren 1973-2012:

 

 

GTAA indikerar Meb Fabers enkla regel att investera endast i de tillgångar som är över sitt glidande 200 dagars medelvärde, annars ligga utanför. Som syns så minskar volatiliteten och maximala nedgången markant med en sån enkel princip. 5 indikerar orginal-Ivy-portföljen och 13 indikerar den med flera tillgångar. Ju fler desto bättre.

 

Därefter så testade han att applicera momentum på portföljerna. Nedan visas resultatet med att antingen sortera ut de med topp 6 eller topp 3 i momentum mätt i ett medelvärde av uppgång senaste 1, 3, 6 och 12 månaderna.

 

 

Som syns så gav det en avkastning på hela 19 % per år om man investerade i topp 3 med en maximal nedgång på 20 %. Den är lite mer riskfylld än att endast investera i de 13 tillgångarna direkt, vilket ger den en lägre Sharpe, men totalt sett så ger den en otroligt bra riskjusterad avkastning.

 

En sida som skriver mycket om denna strategi är Investingforaliving.us. Paul som driver bloggen är en pensionerad ingenjör runt 40 år som åker runt USA med sin fru och sina hundar och lever livet. Hans fokus är att förvalta pengarna så han kan leva på dem långt framöver och skrivit om så kallad "safe withdrawal rate" (SWR), alltså att ta ut pengarna utan att riskera att minska uttaget framöver. I detta inlägg jämför han olika strategier och visar på att GTAA Agg Topp 3 är tillsammans med kvantitativa värdestrategier de som gett högst avkastning och har högst SWR på runt 8 %. Han ger också månadsvisa uppdateringar och kollar man in detta excel-dokument så kan man få uppdateringar varje dag vilken tillgång man bör vara investerad i, just nu är det bara obligationer.

 

Det finns både för och nackdelar med denna strategi. Nackdelarna är att den är ganska komplex och kräver att man har koll på ett antal olika tillgångsklasser jämfört med Dual momentum där man bara behöver ha koll på tre. Utöver det så kräver den en omsättning på ca 330 % per år mot 130 % per år för Dual momentum, något som både orsakar så kallad "slippage" och courtage. Nu med Degiro så går detta att få ner, men om man använder Avanza eller Nordnet kan mycket av avkastningen lätt försvinna i dessa omkostnader.

 

Fördelarna är att man är exponerad mot en hel del tillgångsklasser, jämfört med bara aktier och räntor i Dual momentum. Diversifiering över olika tillgångsklasser har visat sig vara klart fördelaktigt historiskt sett och att inkludera råvaror, tillväxtmarknader, värdeaktier och guld är en bonus i dagens läge, då de alla kan ge riktigt bra avkastning framöver. En annan fördel är att endast en tredjedel eller sjättedel av portföljen är i en tillgång, vilket gör att man inte är helt exponerad mot en tillgång, plus att byten inte alltid behöver innebära hela portföljen. Dessutom så kan man använda faktor-ETF:er så som momentum och värde som historiskt sett gett en klart bättre avkastning än börsen i helhet.

 

Meb Faber har själv utvecklat en ETF utifrån denna princip som heter GMOM. Fördelen med denna ETF är att man slipper bry sig om ombalansering och avgifter, då den enkelt har en avgift på 0,8 % per år. Nackdelen är som vanligt med ETF:er att den är för diversifierad, vilket drar ner avkastningen. Förra året gav GMOM en avkastning på -10 % mot -3,7 % för GTAA AGG3.

 

Så aggressiv global taktisk tillgångsallokering ger en klart bra riskjusterad avkastning där man är exponerad mot en majoritet av världens tillgångsklasser och utnyttjar den momentumeffekten. Jämfört med strategier som Dual momentum så ger den en bredare exponering men kräver högre omsättning och mer komplexitet. För den som nöjer sig med att vara exponerad mot aktie och räntor passar Dual momentum, men för den som vill vara exponerad mot guld, råvaror och REIT samt högre exponering mot värdeaktier och tillväxtmarknader så kan GTAA AGG vara ett bra alternativ.

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Anonymous (ej registrerad)

Ser du något sätt att implementera t.ex. GTAA13 AGG 6, utan att ha så mycket exponering mot USD.  Max DD i SEK är ju t.ex. ofta mer relevant.

Alla aktier kan man ju byta mot OMX Large Cap, OMX Small Cap osv, men i övrigt känns det lurigt.

 

 

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Testade att applicera Dual momentum i USD (Global Equity Momentum) och största nedgången för den var ca -20 % i dollar under åren 1993-2015 och blev ca -25 % i kronor. Så inte så stor skillnad: http://www.enklainvesteringar.se/portfoljmodeller/dual-momentum/ Oftast när det är oroligt på marknaden så är dollarn stabilare än kronan.

tobbe's picture
1
5
0
0
tobbe

Tolkar jag AGG 3 / AGG 6-strategierna rätt om jag uppfattar det som att man skall lägga hela sitt innehav fördelat på de tillgångar som för tillfället både har momentum och ligger över 200-dagars?

De procentsatser som redovisas ovan är bara en moifierad Ivy-luege portfölj med 13 tillgångar istället för 5? (inte så bara...)

AGG 3 skall därmed idag ligga 1/3 i Guld, US long och International govt just nu?

För AGG6 finns det ju bara 5 tillgångar som ligger över 200-dagars. Lägger man då 1/5 i varje eller är det fortfarande 1/6 och sedan 1/6 cash?

Hur ofta omallokerar man enligt modellen? Dagligen? Månadsvis?

 

 

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Ja, allt som du skriver stämmer. Du kan följa hur man ska vara investerad varje dag i detta exceldokument: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Lp5H7PUmUtkcXyiphYywy5wzI-ktwca...

Fördelningen är antingen en tredjedel eller en sjättedel beroende på strategi. Ligger de under MA200 så är det i cash. Månadsvis omallokering. På bloggen Investingforaliving uppdateras fördelningarna vid varje månadsskift och du kan läsa mer om denna strategi på den bloggen här: http://investingforaliving.us/2013/07/15/ivy-timing-model-extensions-wei...

tobbe's picture
1
5
0
0
tobbe

Jag tittade på att implementera GTAA 6 i sverige och delar din slutsats att det är väl krångligt och risken för att avgifter äter upp eventuell överavkastning är lite väl stor.

Jag har idag 1/3 av mitt sparande i en dual momentum portförlj (en lätt modifierad sådan baserad på alpha architect Robust Asset Allocation (RAA) där jag tittar både på avkastning de senaste 12 månaderna och värde (200-dagars glidande medelvärde)

Min fundering är att man kanske skall inspireras av GTAA och lägga in guld som ett alternativ när aktier är i sjunkande tred. Just guld brukar ju värderas upp när aktiemarknaden vänder nedåt.

Ett enkelt alternativ är ju att lägga in guld som en tillgångsklass i en absolut-momentum-portfölj. Visserligen anser ju Antonacci att dual momentum med mer än två index inte ger ökat värde, men då guld nästan är en conrarian mot aktieindex kanske det kan vara aktuellt ändå?

Här ser jag en svaghet i att man sannolikt blir lite sen till festen i guldet med denna strategi . Guld tenderar att tappa i bull-market och det kan ta lång tid att komma ikapp riskfri fränta på 12-månaders historik. Trots 15% upp i år är vi fortfarande på minu för 12 månader i dag till exempel.

Etta annat alternativ är att ha Guld som en tillgångsklass som endast konkurrerar med bonds/ränta. Ger något index bättre avkastning än riskfri ränta. Om ja, investera. Om nej, vilket har gett bäst de senaste 12 månaderna, Guld eller riskfri ränta. Samma svaghet/risk som ovan.

Ett tredje alternativ, som jag tycker verkar attraktivt, är att man mekaniskt  lägger en viss andel 25%(?) 50%(?) i guld och resterande i bonds/ränta när aktiemarknaden befinner sig i björntrend. Fördelen är att man troligen tajmar eventuell uppgång, nackdelen är att det inte är trendföljandjande.

Tilltalas man av alternativ tre är ju frågan hur stor andel skall in i guld, och vid vilken signal skall man sälja? Rimligen när index åter är i bull-trend.

Vad tror du? I den senate nedgången hade detta ju varit en strålande strategi. Har du möjlighet att backtesta?

åter igen, tack för en bra blog

/tobbe

 

 

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Haft liknande funderingar och skrev om det för nästan ett år sedan. Har återpublicerat inlägget på Enklainvesteringar.se: http://www.enklainvesteringar.se/uncategorized/varianter-av-permanenta-p... Tror det svarar på de mesta av dina frågor. Men förstår att Antonacci inte tar med guld och råvaror, man fångar ca 90 % av avkastnigen om man skippar dessa med en strategi som dual momentum. Endast vid en mer komplicerad strategi som GTAA som det är bra.

HSBingenjören's picture
25
48
5
0
HSBingenjören

Hej!

Man omalokerar en gång i månaden om jag fattat allt rätt,har du läst sett att det har en berydelse vilken dag i månaden?

/HSBingenjören

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Jo, det finns betydelse. Har inte sett exakta beräkningar på det men sett att det går att allokera om på olika datum. Paul på Investingforaliving.us har en tes om att det kan vara bättre att allokera om var fjärde vecka istället. Än så länge har jag inte sett något riktigt bra bevis på vad som är bäst så jag kör på slutet av månaden vilket är det som oftast testats.

Anonymous's picture
Tommie (ej registrerad)

Så vad är ett praktiskt exempel att applicera en AGG3 i Sverige utan alla kostnader som kommer ur att köpa ETF:er? Det verkar nämligen tämligen svårt att göra något liknande i Sverige om man begränsar sig till fonder.

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Ja, har kollat lite på det och det är allmänt svårt. Kan inte säga direkt hur man ska göra. Finns svenska ETF:er som lämpar sig för Dual momentum, men för fonder så är det svårt eftersom ett byte tar det en vecka. För att kringå problematiken har jag köpt GMOM som gör allt åt en så att man slipper bry sig plus att det blev billigare.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar