Investerarfysikern
Likes
744
Antal inlägg
1349
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Att sätta upp ett kvantitativt sparande

Under ett och ett halvt år har mycket av denna blogg och min tid gått åt att sätta upp ett kvantitativt sparande i aktier. Genom att läsa ett flertal böcker, artiklar och bloggar i ämnet så har jag kommit fram till den nuvarande strukturen som jag har. Det innebär att ha fyra/fem portföljer med olika strategier som allokeras om en gång per år vardera uppdelat på de fyra kvartalen för att få en jämn spridning av sparandet. Trots den relativt ordnade struktur jag skapat är jag inte helt nöjd med detta då alla aspekter inte är fullt genomtänkta. Det farliga är också att ändra portföljen allt eftersom då kvantitativa strategier kan ta ett tag innan de ger en bra avkastning. Därför är det bra att sätta upp så tydliga regler som möjligt för strategierna och att följa dessa kontinuerligt.

 

Ett av de första besluten man behöver välja i ett kvantitativt sparande är efter vilken/vilka strategier och vad som är bra komplement. Värde och momentum har gång på gång visat vara bra komplement till varandra, antingen i kombination i sitt aktieval eller separat för sig. Det beror lite på vad man känner sig mest trygg med, jag kan i alla fall säga att jag känner mig mer trygg med värdeaktier med momentum än endast momentum, vilket gör att jag ännu inte har börjat investera i endast momentumaktier.

 

Sen gäller det att man hittar en strategi man känner att man kommer hålla fast i länge och att trots nya rön dyker upp så håller man kvar vid denna strategi. Därför kan breda strategier som Value Composite vara bra, då den inkluderar flera olika mått. Value Composite introducerades av James O'Shaughnessy i sin bok What Works On Wall Street. På grund av dess underliggande logik att alltid ligga investerad efter alla olika värdemått och fortsatta prestation rekommenderar både James och hans son Patrick denna strategi regelbundet idag. Sen finns det också strategier som bygger på enkel logik, likt EV/EBIT som både Tobias Carlisle och Alpha Architect anser är det värdemått som presterat bäst. Också i What Works On Wall Street presterade EV/EBIT bäst av enskilda värdemått (men kombinationen var en aning bättre). Själv föll jag för dessa två strategier som jag valt att ha både med och utan kombination av momentum.

 

Den stora faran är att man hittar en strategi som inte är tillräckligt beprövad eller att man successivt tenderar att hitta bättre strategier allt eftersom. Det kommer alltid finnas strategier som presterat bättre i något test, speciellt då olika strategier presterar olika bra under olika epoker, vilket gör att det viktiga är att börja med de strategier man tror att man kan ha i flera år framåt. Därför har jag funderat på att antingen avsluta den inte fullt så optimala Magic formula strategin, placera om den för att passa strukturen nedan eller ha den på sidan av det kvantitativa sparandet, också på grund av det stora överlappet med de andra strategierna och att det inte passar med omallokeringsschemat.

 

En annan aspekt är global exponering. Kvantitativa aktieportföljer går ganska lätt och billigt att sätta upp med svenska aktieinnehav, nordiska och amerikanska. Ett annat sätt är att köpa en ETF som investerar på liknande sätt. Själv har jag investerat i Quantitative Value (QVAL) och International Value (IVAL) av den anledningen, för att på ett enkelt sätt få en global exponering och slippa underhåll, kostnader för screeners samt courtage (notera växlingsavgiften också tillkommer i courtaget). I dagsläget är fördelningen ca 1/3-del i globala aktier och 2/3-delar i svenska aktier i mina kvantitativa portföljer. Min plan framöver är att sikta på 50-50 för att få en bra avvägning mellan valutarisk och global exponering. Efter ett tag vill man kanske utföra det globala kvantitativa sparandet helt själv och om en okej kostnad på ca 1 % av portföljens värde för screeners så som Value Signals eller Screener.co, plus runt 1 % i courtage, krävs det att de kvantitativa portföljerna är över 300 000 kr.

 

Jag håller löpande att kolla på att lägga till ren momentumportföljer att komplettera de rena värdeportföljerna. Däremot är det ganska tidskrävande med en momentumportfölj och det finns många aspekter som är svåra att implementera. Därför är de globala alternativen Quantitative Momentum (QMOM) och International Momentum (IMOM) istället aktuella. Som Patrick O'Shaugnessy skrivit behöver man inte heller ha helt 50-50 i värde och momentum, utan en mer optimal variant kan vara att ha 70-30.

 

För att ge lite idéuppslag så sammanfattar jag inlägget med min egen långsiktiga plan på kvantitativt sparande som det ser ut just nu:

 

50 % i Svenska aktieportföljer:

Februari: EV/EBIT + momentum

Maj: EV/EBIT

September: Value composite

November: Value composite + momentum

 

50 % i QVAL, IVAL, QMOM och IMOM (50-50 fördelning värde och momentum)

 

Läs mer om varje modell på Enklainvesteringar.se

Taggar (blogg): 
Inaudible's picture
33
78
9
0
Inaudible

Tack för ett bra inlägg där du redovisar din startegi. En uppställnig där man för sig själv redogör vilka av marknadens anormaliteter man söker utnyttja i sin kvantstrategi känns  viktigt, på samma sätt känns en uppställning av vilka marknader man söker investera i viktig.

En fråga: Varför investerar du i EV/EBIT två kvartal i rad och sedan VC i två kvartal irad? Även efter att momentum adderats riskerar du ju att få fram samma aktie i båda kvartal. Hur kommer du hantera detta? Blir det ett köp i varje strategi, eller kommer du hoppa över den aktie som redan är investrad i och köpa en "sämre"?

Hur ser du på att byta plats på september och maj för att öka differentiering?

 

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Bra kommentar. Har också funderat på det men kom inte på en bra lösning. Men med tanke på att ingen av VC är omfördelade och inte heller EV/EBIT så bör det inte spela någon roll att byta plats på dessa i schemat. Sen kom jag på att tänka på säsongsmönstret, det ger att momentumportföljer passar bäst att forma i början av året (februari-maj) (http://blog.alphaarchitect.com/2015/11/30/momentum-seasonality/#gs.u2IgtKY) För att sprida på de två strategierna blir därför ett bättre schema:

Februari: EV/EBIT + momentum

Maj: Value Composite + momentum

September: EV/EBIT

November: Value Composite

Inaudible's picture
33
78
9
0
Inaudible

Du har du alltid någon aa-artikel att hänvisa till, man blir imponerad av deras bredd och  ödmjuk inför att du tycks ha gått igeneom allt. Mycket imponerande. Självklart har jag dock följdfrågor

Ang artikeln så läser jag den som att den optimala strategin (för en ren momentumstrategi) är att köpa i feb-maj och sedan sälja sista handelsdagen i december. Jag tror det är tveksamt om de effekter som påvisas i artikeln spiller över på ett meningsfullt sätt när du har momentum som sekundär faktor och dessutom håller 12 månader.  Å andra sidan tror jag som sagt att ett sekundärt momentum-kriterium kommer gynna alla värde-screens i längden oavsett säsong.

Som du vet är jag tveksam till värdet i den rena värdescreenen (speciellt för EV/EBIT) då jag tycker mig se teckan på att det inte är självklart att de 10 bästa faktiskt är bättre än 11-20.

Köper du fortfarande 10 aktier per tillfälle? Är det i sådana fall de 10 "bästa" då det handlar om rena värde köp och de 20 bästa ur värde och sedan de bästa 50% av dessa vid värde + momentum?

Har du data på att 10 aktier är en lämplig volym för VC2 och EV/EBIT? För P/B är det ju alldeles för lite enligt Alpha Architect. Det hade också varit kul att se om du har data som motsäger min tes om att aktierna rankade som 11-20 enligt EV/EBIT är statistiskt lika bra som aktierna rankade som 1-10 (förtsatt att utrvalet är över 200 aktier, dvs det är 5%-andelarvi pratar om)

Åter igen tack, hoppas du har tlamod med mina frågor

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Jo, det stämmer nog att det har en marginell effekt. När AA testade fick de knappt 1 % bättre avkastning pga säsongseffekten vid 3 månaders hållperioder anpassade efter säsongseffekten. Men det kanske kan vara bättre så varför inte utnyttja det? Men som sagt, inte den viktigaste komponenten. 

Ja, det stämmer. Patrick O'Shaugnessy har ett bra inlägg om koncentrationen: http://investorfieldguide.com/2014115how-concentrated-should-you-make-yo... Däremot behöver det inte vara helt självklart. T.ex. visar Alpha Architect på att topp 5 % av EV/EBIT inte ger bättre resultat än topp 10 %: http://blog.alphaarchitect.com/2015/03/26/the-best-way-to-combine-value-... Carlisle visar på motsatsen där han visat att en mer koncentrerad EV/EBIT-portfölj med 30 bolag presterat bättre än en bredare portfölj. Oavsett är skillnaden oftast liten och jag tror att fördelen med flera strategier är att inte behöva förlita sig på en strategi. Kollar bara på Quant-investings studie över EV/EBIT och Value composite med och utan momentum där 3 av 4 rena värdestrategier slog de i kombination av momentum under en 10-års period. Kommer det hända framöver? Vem vet... Hade jag varit tvungen att ta en strategi hade jag tagit value composite + momentum, men nu kan jag ta flera och då tar jag fyra som presterat ganska likvärdigt över tid. 

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

En sak som är viktigt att notera är att också hitta en strategi man är bekväm med. Det kan vara suboptimalt att ha enbart värde i portföljen, men om det ger en mer stadig avkastning över tid kan det vara bra att ha ändå. Det viktiga är att ha en strategi som fungerar länge och man är nöjd med. Det är nästan A-O för de flesta när det gäller aktieinvesteringar.

Ta t.ex. september-december förra året, då gick portföljerna med momentum 9 % bättre än de utan. Hittills i år har de utan momentum gått 6 % bättre än de med. Så det varierar alltid över marknadscykeln och vilket gör att det kan vara motiverat att kombinera för att få ett snitt av dessa. 

Inaudible's picture
33
78
9
0
Inaudible

Oj vad mycket stavfel och liknande som smugit sig in i mitt svar från igår. Du verkar dock förstått andemeningen.

Som du säger är ju det viktigaste att hitta en strategi lagom differentierad och som man trivs med. Man skall vara så pass säker att man kan följa i flera år, även om den inte presterar. Det är denna förankringsprocess jag är mitt inne i, därav så mycket frågor och funderingar.

Att strategierna med och utan momentum skiljer sig så pass mycket är lite förvånande för mig, men en klar lärdom. Kanske, kanske har du börjat putta över mig till att även inkludera rent väde även utan momentum i min portfölj...

Ang att det kan vara bättre att differentiera även om det ev. kan sänka avkastning gäller ju som som vanligt John Maynard Keynes bevingade ord:

“It is better to be roughly right than precisely wrong.”

 

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Ja, verkligen. Kan ju också nämnas att jag själv hade bara EV/EBIT + momentum det första halvåret och valde sen att öka på med flera strategier med värde. Värde + momentum är de som gett bäst avkastning över tid och har en bra riskjusterad avkastning, vilka gör att de funkar alldeles bra att använda för sig. Det som är grejen med både min och AA:s modell med kombination av rent värde eller momentum är att den riskjusterade avkastningen blir bättre och överavkastningen mer jämn. Det kan ge någon procent lägre avkastning över tid, men om det gör att man är med nöjd med modellen och inte ger upp kan det vara värt det.

Anonymous's picture
Niklad (ej registrerad)

Skulle du kunna utveckla vad det är som inte passar med magic formula i just din fördelning av kvantitativa strategier? Tex allokeringstider som du nämnde.

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Det är mest för att jag allokerar om en portfölj per kvartal, vilket innebär 4 per år och med Magic formula har jag 5 och måste då göra en insättning i den någon annan gång under året eller göra det samtidigt som en annan strategi. Inte så jobbigt, men resonerade att det kunde vara skönt att begränsa sig till en per kvartal. 

Anonymous's picture
Roland (ej registrerad)

På temat om hur man bör tajma inköpen:

Jag sitter och klurar på när under månaden en mekanisk portfölj borde ombalanseras - har bl.a. sett den här studien i angränsande ämne : 

http://www.thinknewfound.com/wp-content/uploads/2014/11/Minimizing-Timin...

Detta gäller ju S&P och jag tänker att sådana datumeffekter borde vara ganska marknads- och landsspecifika och sannolikt även rätt känsliga (får mig att tänka på denna: 

http://arnetalving.se/2014/08/14/manadseffekten-blogg/

Borde det inte finnas tydlig statistik på vilka dagar i månaden inflödena till Stockholmsbörsen är som störst/minst - och borde inte det vara hjälpsamt som riktlinje när man bestämmer vilka datum under månaden en ombalansering är som klokast?

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar