Investerarfysikern
Likes
744
Antal inlägg
1349
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Den ultimata strategin

Jag är ett stort fan av att investera efter givna regler och tror att man kan på sådant sätt skapa sig en edge så att man lyckas bra på aktiemarknaden, i alla fall som privatperson. Däremot har jag insett att när jag själv investerar i den aktiva portföljen så sker detta ganska sporadiskt och inte riktigt efter givna regler. En anledning till detta är just att portföljen inte ska förvaltas helt mekaniskt, utan ska kunna påverkas på ett eller annat sätt. Däremot har jag insett att det kan bli lite stressande i vardagen om man inte har givna regler och något att gå på, samt att det blir ganska mycket arbete att verkligen sätta sig in i ett antal företag för analys. Utöver det tycker jag inte det är så kul att göra djupare analyser, något läsare på denna blogg kanske har märkt då jag sällan publicerar sådana här. Därför kom idéen att investera semi-mekanisk och på så sätt försöka utforma den ultimata strategin.

 

Syftet med den ultimata strategin är att ha ytterst hårda krav på de bolag som jag investerar i, men samtidigt gå på vad som presterar bra över tid. Allt eftersom man lär sig bättre om vad som fungerar på aktiemarknaden kan man anpassa strategin. Det behöver inte vara en strategi som endast fokuserar på en sorts företag, utan det kan skilja mellan vilken sorts företag som den investerar i beroende på läget på aktiemarknaden. Trots detta är fokuset att kontinuerligt investera i aktier och få en så hög avkastning som möjligt.

 

Under den tid jag investerat aktivt har jag dragit allt mer åt att investera i så kallade riktigt billiga företag, deep value. Det innebär dels net-nets och dels företag som värderas lågt till sina värdemultiplar, som lätt kan mätas med Value composite. För att säkerhetställa kvalitet har jag tänkt att använda F-score och dubbelkolla balansräkningen för bland annat net-nets. Oftast är riktigt billiga bolag i problem så det gäller att se att de klarar sig ur problemen ganska bra. Hänsyn tas till statistik, då det visat sig löna sig riktigt bra att investera i sådana företag där de värderas till <66% av NCAV med F-score över 5-6 eller till låga P/E, P/B, P/S, P/FCF och EV/EBIT med hög F-score. Yttre orosmoment tas mindre hänsyn till, då dessa oftast överdrivs av investerare.

 

Regler för portföljen är tänkta att vara följande:

  • Investera i billiga värdebolag och net-nets.
  • Köp 1 bolag per månad
  • Utvärdera varje bolag efter 1 år, behåll längst 3 år.
  • Sprid investeringarna över världen.

 

Ytterligare kriterier kan läggas till allt eftersom och tidigare checklistor kan användas. Hittills har de flesta inköp hamnat under kriterierna ovan så det är i linje med hur jag investerat hittills. 

 

Genom att investera i både net-nets och value composite-bolag kan investeringarna spridas tydligare, speciellt ifall det finns en brist av kvalitativa net-nets som uppstår ibland. För tillfället är fokuset att investera i Norden och USA på grund av åtkomlighet av screeners och courtage. 

 

Detta är mycket i linje med de råd Benjamin Graham sa i sin sista intervju. Där sa han att de flesta enskilda investerare lyckas bäst om de investerar efter simpla regler i riktigt billiga bolag. Också investerare som Walter Schloss lyckades riktigt bra med denna approach under lång tid. Det viktiga är att ha klara regler och investera långsiktigt.

 

Inriktningen är att efter en checklista med rena kvantitativa krav investera i bolag. Att göra djupa analyser på framtida tillväxt, värdera hur bra ledningen är och marknadsförhållandena etc kommer att arbetas bort, då jag själv anser att det många gånger är att sitta och spå i teblad. Vi människor är otroligt dåliga på att förutsäga framtiden, trots hur många "experter" ändå försöker göra det. Därför tror jag att om man disciplinerat letar efter bolag med rätt karaktäristik över tid så kan man få bra avkastning, det är i alla fall så jag gjort hittills. 

 

Min förhoppning är att anpassa reglerna så att det går att få en avkastning på över 20 % per år. Genom att vara mer restriktiv i de olika värdemåtten än de andra mekaniska strategierna jag skrivit om på bloggen är förhoppningen att slå dessa. I och med att också ha regler att gå på och köpa efter aktiedata snarare än uppskattningar på framtida tillväxt, kvalitet på ledning och så vidare så är förhoppningen att de flesta beteendebristerna byggs bort. Ta t.ex. mina senaste inköp: Atwood Oceanics och Transocean. De är topp i value composite i USA och har F-score på 7-8. Däremot finns det mycket som talar för att inte köpa bolagen, som att oljepriserna kommer falla igen och liknande. Det är aldrig säkert att investera vilket gör att det bästa är att ignorera bruset och gå på statistik.

 

Vi får se hur implementeringen kommer att ske framöver, men att sätta upp regler att investera efter är ett sätt att förenkla investeringsprocessen och göra att den tar mindre tid. Samtidigt finns det också med en liten del av aktiv förvaltning vilket gör att det ändå känns som man har kontroll och kan göra lite så kallad "due diligence" själv. Det ska bli intressant att se vad det ger framöver.

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Joaikm (ej registrerad)

Gillar verkligen idén om en semi-mekanisk strategi!

Varför ska du "bara" äga aktien i 3 år? Kommer du sälja även om den går riktigt bra i slutet av det tredje året? 

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Det är mer inriktat till net-nets, men bör också gälla för de andra. Huvudsaken är att inte hålla kvar aktier allt för länge, även om de fortsatt är billiga. Om de inte rört sig någonstans på 3 år är det därför dags att sälja. Huvudprincipen är också att mer luta sig åt fenomenet "mean reversion", att aktier som värderas riktigt billigt värderas upp efter ett tag. Därmed så är inte tanken att långsiktigt behålla företagen, utan snarare lita på att de värderas upp inom 3 år. Sen kan det komma undantagsfall om bolag har en hög underliggande tillväxt och fortfarande är billiga efter 3 år, men tror inte det sker så ofta. Oftast brukar det finnas billigare företag ute på marknaden där man kan låta pengarna jobba i så fall. Men sen är det också bra att behålla vinnarna, då de tenderar att fortsätta vinna.

Anonymous's picture
Edvin (ej registrerad)

1. Om du har köpt ett bolag en månad. Köper du det då igen nästa månad/år om du inte hittar något annat, eller kommer du bara göra ett köp per bolag med denna strategi?

2. Har du något mål för hur stort ett inköp i aktiva portföljen ska vara?

Mvh, Edvin.

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

1. Tanken är att utvärdera det företaget och se om det ska behållas efter ett år. Om det behålls så behålls det. Utöver det så tänkte jag köpa in ett bolag. På så sätt blir det något mer än 12 bolag i portföljen.

2. Ja, det är en fix summa som kommer öka efter tid. 

Tack för bra frågor!

Anonymous's picture
Max (ej registrerad)

Väldigt intressant artikel! 

Anonymous's picture
Roland (ej registrerad)

Hej Fysikern!

Spännande inlägg som alltid!

Orelaterad fråga - jag vet att du tidigare hade en ren momentumportfölj, och som jag minns det fanns det en aspekt av att mer frekventa obalanseringar ökade avkastningen. Nu när aktiehandel upp till en miljon på Degiro är gratis - kan det vara en idé att ta upp idén igen - helt enkelt köpa de 10-15 bolag som gått bäst över 12mån (alt snittet av 1-3-6-12mån) och ombalansera varje månad?

Mvh

Roland

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Hej! 

Bra förslag, det påverkar självklart att det inte finns något courtage vilket gör att det blir riktigt billigt att sätta igång en sådan portfölj. Däremot får man inte glömma att det ändå kostar indirekt via spread, vilket kan kosta uppemot 0,5-1 % vid varje byte. 

Själv har jag valt att vänta med att starta en ren momentumportfölj, för de tenderar att prestera dåligt under slutet av en högkonjunktur och under en lågkonjunktur (kommer ett inlägg om det i veckan). Det kan vi inte minst se i mina bevakningsportföljer, där momentumaktier klart underpresterat: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15b21rCH_QQHp8RFXNUZuOHPOUSbJ9VKD...

Det innebär att det är nog ett tag kvar tills jag känner att det är dags att skapa en sådan portfölj, men jag kan mycket väl ha fel i att vänta.

Tack för kommentaren!

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar