Investerarfysikern
Likes
752
Antal inlägg
1391
Följare
141
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Höjd ISK skatt: Skaffa boxmodell istället?

Igår gick regeringen och vänsterpartiet ut med att man ska höja ISK skatten från att vara 30 % av statslåneräntan + 0,75 % till statslåneräntan + 1 %. Höjningen är inte jättehög (effektivt 0,075 %) men sänder ändå ett felaktigt signalvärde att det är dåligt att spara och äga kapital. Speciellt i dagsläget där ISK och KF är det som passar för privat pensionsspar och långsiktig buffert. Men samtidigt vill också vänsterpartiet slopa PPM till förmån till en högre allmän pension, så det passar i deras motiv att motverka aktieägande. 

 

Själv gillar jag schablonskatt och tycker det är en riktigt bra form. Speciellt är det en bra form då det gör användningen av kapital mer effektiv. Detta då pengar behöver investeras i ekonomin för att växa och inte stoppas i madrassen. Plus att det motverkar inlåsningseffekter. Ett förslag som föll mig i smaken är "boxmodellen" som presenterades på DN Debatt i veckan. Tanken är att schablonbeskatta alla tillgångar i en så kallad box, något som bland annat används i Nederländerna. Det skulle också inkludera både bostad, aktier och sparkonto och kvittas mot lån. 

 

Skatteunderlaget beräknas utifrån en tillgångssida och en skuldsida. Tillgångssidan skulle inkludera följande:

 

- Marknadsnoterade finansiella instrument

- 50 % av nominellt sparande (banksparande)

- Privata kapitalförsäkringar

- Bostäder: Taxerade byggnadsvärdet för småhus och andelen av fastighetens taxeringsvärde för bostadsrätter och ägarlägenheter. 

 

På skuldsidan tas 50 % av alla skulder. Nedräkningen av skulder är främst på grund av att det taxerade byggnadsvärdet för småhus i snitt uppgår 57 % av taxeringsvärdet (som utgör 75 % av bostadens värde). 

 

Tillgångar minus skulder skulle i så fall ge skatteunderlaget, vilket schablonbeskattas som en kapitalinkomst på 4 %, alltså 30 % skatt på 4 % = 1,2 %. Detta skulle också ersätta alla reavinstskatter. Effektivt skulle det innebära ca 0,4 % skatt på boende, 0,6 % skatt på banksparande, samt 1,2 % skatt på finansiella instrument. 

 

Fördelarna med en sådan beskattning är att öka rörligheten just på bostadsmarknaden, då många väljer nu att inte sälja sitt boende då det kan vara billigare att bo kvar än att skatta på vinsten. Ett problem är bara att återigen kommer dyra villor i Stockholm att premieras mot billigare villor i övriga landet, då byggnadsvärdet är lägre andel av priset i Stockholm (kan vara endast ca 20 % på exempelvis Lidingö). Det togs upp på bloggen Ekonomistas som snarare skulle se att hela taxeringsvärdet tas med.

 

Boxmodellen är ett intressant förslag och det skulle kunna motverka inlåsningseffekter och så vidare på bostadsmarknaden, vilket tillsammans med byggandet gör att vi har de problem vi har idag på bostadsmarknaden. Ett förslag som kommit upp på aktiebloggar är också att ha ett grundavdrag för denna typ av inkomster, så t.ex. att ha ett sparande upp till några hundratusen skattefritt för att premiera sparande. 

 

Vad tycker ni om boxmodellen och skulle det vara ett vettigt sätt att beskatta kapital?

Taggar (blogg): 
Spartacus's picture
162
646
47
0
Spartacus

Skulle gilla modellen bättre om man inte fick avräkna skulderna. Gillar inte subventionering av skulder som egentligen inte är en subventionering utan bara prisdrivande. Gillar däremot schablonavdrag för kapitalinkomster. Om man låter privatpersoner tjäna de första 5000 kr skattefritt skulle det  premiera att folk (alla) skaffar sig lite sparkaptial och sparbuffert. Avskaffa ränteavdrag.  Minns någon uträkning (om det nu stämmer) om att det motsvarar ca 30 miljarder. Lägg en del av det på bl.a. på höjda polislöner. Ser hellre fler poliser på stan än feta SUV:ar som man i bästa fall (om man inte än värre leasar eller kör den som tjänstebil) köpt genom att belåna villan lite mer.

Anonymous's picture
Ets (ej registrerad)

Hej! Tack för en bra blogg! Det här är en personlig inbjudan till att vara med och utforma en digital checklista för investeringar. Genom att ha en checklista för investeringar är tanken att man ska minimera sina risker för förluster. När man analysera ett bolag på ett strukturerat sett med hjälp av en checklista blir beslutsprocessen lättare och överskådligare för att fatta ett beslut om att investerar i ett företag. Tanken med detta event är att alla som vill kan vara med att lägga till punkter samt rösta med like knappen om vilka punkter de tycker ska vara med på checklistan. Så i första skedet är jag ute efter att med gruppens hjälp ta fram en checklista för investeringar. Jag är övertygad om att vi både kommer ha kul och tycka det är lärorikt. Genom att sammanföra flera personer (bjud gärna in aktieintresserade vänner) med unik bakgrund men med det gemensamma att de brinner för investeringar tror jag alla gynnas i gruppen. Det här är en decentraliserad grupp där alla i ett första skede kan bidra med och ranka punkter samt föreslå egna alternativ på checklistan så att den växer fram organiskt. 

Som det ser ut nu så har jag delat in Checklistan i sex olika kategorier så försök gärna lägga in punkterna under den kategorin du tycker passar bäst alternativet skapa en ny kategori.

Ledning/storägare

Intäkter/skulder

Konkurrenter/Marknadsposition

Kvartalsrapporter/Historik

Framtiden

Övrigt

Senast den 24/9 kommer jag att sammanställa checklistan och skicka ut till alla som har varit med och röstat och get förslag.

Min tanke är att efter checklistan är klar skapa en Mastermind grupp som ses en gång varje eller varannan månad där man bestämmer på föregående möte vad som görs till nästa möte. Tidsåtgången är svår att säga men just de fysiska mötena skulle jag säga tar ca 2-3 timmar. Sen är det upp till dig att bestämma hur mycket tid du lägger ner på analysen. Gå in på https://www.facebook.com/events/928690980620961/
Eller lägg till mig (Erik Schenkel) som vän på facebook så bjuder jag in dig till eventet. 

Anonymous's picture
Investormannen (ej registrerad)

Jag läste S O Lodins "Professorn som blev näringslivstorped" för några år sen, en bok jag rekommenderar för alla som är intresserad av skattesystemets utveckling i Sverige senaste årtiondena och hur tankarna gått vid olika större förändringar. I den tog han upp just "box-modellen" som nu presenterades i en mer fyllig rapport. 

Jag tycker boxmodellen är helt rätt tänkt, men jag tror inte det är så sannolikt att det kommer att hända något på denna front. Detta skulle kräva visionärt tänkande av de stora partierna, utan att man nödvändigtvis får in mer intäkter. Med tanke på hur lätt det är att bli impopulär på förändringar som påverkar folks skatt så tror jag det är ganska dödfött. Ett annat problem är att övergången från nuvarande system till en boxmodell kan leda till nya inlåsningseffekter där folk kanske väntar med att sälja tills man är överflyttad helt till det nya systemet.

Den stora fördelen med en box-modell är att alla får tydliga incitament att allokera sitt kapital där det kan ge mest avkastning. Den ger också mycket mer förutsägbara intäkter för staten, liksom mer förutsägbara skatter för den enskilde. 

Mvh Mattias

 

Investerarfysikern's picture
752
1391
141
0
Investerarfysikern

Intressanta kommentarer. Håller med att det inte är så bra med incitament för att låna och box-modellen löser inte det i många fall. I flera fall kan folk att ha negativ förmögenhet, då boxmodellen endast räknar taxerade bostadsvärdet som kan utgöra endast 20-30 % av bostadens värde. 85 % belåning till 50 % blir i så fall 42,5 %, alltså klart högre än det taxerade bostadsvärdet. Vad händer då? Får man tillbaka 1,2 % per år på skulderna? Oavsett motiverar det till högre belåning, liksom nuvarande system.

Tack för tipset om boken Mattias! Får läsa (tänker direkt på Wahlroos iom titeln). Tänkte också det där med övergången. Man beskatta kapitalet på en gång vid övergången till box-modellen. Alltså beskatta all obeskattad reavinstskatt. Extremt impopulärt dock. Alternativet är ju att befria tidigare vinst, men det är ju ganska orättvist det med. Kanske ett mellanting skulle vara en lösning, alltså en sänkt skattesats för det som tidigare inte var beskattat. Oavsett, mycket komplikationer vilket nog gör det svårt i praktiken att implementera.

Alasevt's picture
5
35
0
0
Alasevt

Jag tycker det principiellt fel att beskatta redan beskattade pengar. Jag som inte har andra inkomster än arbetsinkomster känner mig onödigt drabbad. Men för pengar som man har i en ISK är bra att kunna beskatta som man gör. Ger incitament att spara. Fastigheter och pengar utanför, rör inte dem, såvida det inte rör sig reavinster. Att hela tiden höja schablonintäkten är så fel. Inte så mycket säger många. Nu ör det andra gången som det höjs, hur många ggr till kommer det?

Anonymous's picture
Mutti (ej registrerad)

Det enklaste vore väl att helt enkelt bara sätta ett tak för hur mycket man kan lägga in i ISK-sparande med låg beskattning. Kan också göra en progressiv skala för beskattningen för att fånga upp belopp som är "onödigt" stora i ISK-systemet. Signalen att sparande inte gillas utan ska beskattas hårdare är en farlig väg eftersom både välfärdssystem och pensionssystemet håller på att urholkas. Då krävs att enskilda personer har ett privat sparande som buffert. Åtminstone några miljoner borde vara rimligt.

Att vi fått bort fastighetsbeskattningen som är beroende av de priser som betalats för hus som sålts de senaste åren är en välsignelse. Det hjälper inte att grannarna fått mycket betalt när man själv inte vill eller kan flytta. Att tvingas bort från sin bostad därför att man inte kan betala en hög fastighetsskatt av det skälet att man råkar bo i ett attraktivt område eller har blivit pensionär eller ensamstående är inte medmänskligt. 

Det som verkligen snedvrider bostadsmarknaden är skattereduktionen för räntekostnader. Eftersom stora lån "inte kostar så mycket" så har det ju verkligen drivit upp prissättningen på bostäder särskilt i storstadsregionerna. Det vore väl bättre att fasa ut eller åtminstone minska reduktionens storlek så att bostadsmarknaden får en rimligare prisnivå. Det skulle även förbättra cirkulationen eftersom lägre priser gör att reavinstbeskattningen blir mindre som belopp och kanske känns överkomligare. Kopplar man detta till bättre möjligheter att skjuta fram beskattningen av vinsten och gärna med en lägre skattesats kan man säkert öka omflyttningstakten bland bostäder om man skulle vilja detta rent politiskt.

 

 

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (15)

Taggar